ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
   [1771] Atīte kilese jahatīti . Āmantā. Niruddhaṃ nirodheti
vigataṃ  vigameti  khīṇaṃ  khepeti  atthaṅgataṃ  atthaṅgameti  abbhatthaṅgataṃ
abbhatthaṅgametīti . na hevaṃ vattabbe .pe. atīte kilese jahatīti.
Āmantā . nanu atītaṃ niruddhanti . āmantā . hañci atītaṃ niruddhaṃ
no vata re vattabbe atīte kilese jahatīti. Atīte kilese jahatīti.
Āmantā  .  nanu atītaṃ natthīti . āmantā . hañci atītaṃ natthi
no vata re vattabbe atīte kilese jahatīti.
   [1772]  Anāgate  kilese jahatīti . āmantā . ajātaṃ
ajaneti  asañjātaṃ  asañjaneti  anibbattaṃ  anibbatteti  apātubhūtaṃ
apātubhāvetīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. anāgate kilese
jahatīti  .  āmantā  .  nanu anāgataṃ ajātanti . āmantā .
Hañci  anāgataṃ  ajātaṃ  no  vata re vattabbe anāgate kilese
Jahatīti  .  anāgate kilese jahatīti . āmantā . nanu anāgataṃ
natthīti . āmantā . hañci anāgataṃ natthi no vata re vattabbe
anāgate kilese jahatīti.
   [1773] Paccuppanne  kilese jahatīti . āmantā . ratto
rāgaṃ  jahati duṭṭho dosaṃ jahati mūḷho mohaṃ jahati kiliṭṭho kilese
jahatīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. rāgena rāgaṃ jahati dosena
dosaṃ jahati mohena mohaṃ jahati kilesehi kilese jahatīti . Na hevaṃ
vattabbe  .pe.  rāgo  cittasampayutto maggo cittasampayuttoti .
Āmantā  .  dvinnaṃ  phassānaṃ  .pe.  dvinnaṃ  cittānaṃ samodhānaṃ
hotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. rāgo akusalo maggo kusaloti.
Āmantā  .  kusalākusalā  sāvajjānavajjā  hīnappaṇītā  kaṇhasukka-
sappaṭibhāgā  dhammā  sammukhībhāvaṃ āgacchantīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  kusalākusalā  .pe.  sappaṭibhāgā  dhammā  sammukhībhāvaṃ
āgacchantīti  .  āmantā  .  nanu  vuttaṃ  bhagavatā  cattārīmāni
bhikkhave  suvidūravidūrāni . katamāni cattāri . nabhañca bhikkhave paṭhavī
ca idaṃ paṭhamaṃ suvidūravidūraṃ .pe. tasmā sataṃ dhammo asabbhi ārakāti
attheva suttantoti . āmantā . tena hi na vattabbaṃ kusalākusalā
.pe. Sammukhībhāvaṃ āgacchantīti.
   [1774] Na vattabbaṃ atīte kilese jahati anāgate kilese
jahati  paccuppanne  kilese  jahatīti . āmantā . natthi kilese
Jahatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. tena hi atīte kilese jahati
anāgate kilese jahati paccuppanne kilese jahatīti.
           Kilesajahanakathā.
             ---------
            Suññatākathā             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 609-611. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=37&item=1771&items=4&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=37&item=1771&items=4              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=37&item=1771&items=4&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1771&items=4&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1771              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com