ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
           Kilesajahanakathā
   [1771] Atīte kilese jahatīti . Āmantā. Niruddhaṃ nirodheti
vigataṃ  vigameti  khīṇaṃ  khepeti  atthaṅgataṃ  atthaṅgameti  abbhatthaṅgataṃ
abbhatthaṅgametīti . na hevaṃ vattabbe .pe. atīte kilese jahatīti.
Āmantā . nanu atītaṃ niruddhanti . āmantā . hañci atītaṃ niruddhaṃ
no vata re vattabbe atīte kilese jahatīti. Atīte kilese jahatīti.
Āmantā  .  nanu atītaṃ natthīti . āmantā . hañci atītaṃ natthi
no vata re vattabbe atīte kilese jahatīti.
   [1772]  Anāgate  kilese jahatīti . āmantā . ajātaṃ
ajaneti  asañjātaṃ  asañjaneti  anibbattaṃ  anibbatteti  apātubhūtaṃ
apātubhāvetīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. anāgate kilese
jahatīti  .  āmantā  .  nanu anāgataṃ ajātanti . āmantā .
Hañci  anāgataṃ  ajātaṃ  no  vata re vattabbe anāgate kilese

--------------------------------------------------------------------------------------------- page610.

Jahatīti . anāgate kilese jahatīti . āmantā . nanu anāgataṃ natthīti . āmantā . hañci anāgataṃ natthi no vata re vattabbe anāgate kilese jahatīti. [1773] Paccuppanne kilese jahatīti . āmantā . ratto rāgaṃ jahati duṭṭho dosaṃ jahati mūḷho mohaṃ jahati kiliṭṭho kilese jahatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. rāgena rāgaṃ jahati dosena dosaṃ jahati mohena mohaṃ jahati kilesehi kilese jahatīti . Na hevaṃ vattabbe .pe. rāgo cittasampayutto maggo cittasampayuttoti . Āmantā . dvinnaṃ phassānaṃ .pe. dvinnaṃ cittānaṃ samodhānaṃ hotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. rāgo akusalo maggo kusaloti. Āmantā . kusalākusalā sāvajjānavajjā hīnappaṇītā kaṇhasukka- sappaṭibhāgā dhammā sammukhībhāvaṃ āgacchantīti . na hevaṃ vattabbe .pe. kusalākusalā .pe. sappaṭibhāgā dhammā sammukhībhāvaṃ āgacchantīti . āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā cattārīmāni bhikkhave suvidūravidūrāni . katamāni cattāri . nabhañca bhikkhave paṭhavī ca idaṃ paṭhamaṃ suvidūravidūraṃ .pe. tasmā sataṃ dhammo asabbhi ārakāti attheva suttantoti . āmantā . tena hi na vattabbaṃ kusalākusalā .pe. Sammukhībhāvaṃ āgacchantīti. [1774] Na vattabbaṃ atīte kilese jahati anāgate kilese jahati paccuppanne kilese jahatīti . āmantā . natthi kilese

--------------------------------------------------------------------------------------------- page611.

Jahatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. tena hi atīte kilese jahati anāgate kilese jahati paccuppanne kilese jahatīti. Kilesajahanakathā. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 609-611. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=37&item=1771&items=4&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=37&item=1771&items=4&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=37&item=1771&items=4&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1771&items=4&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1771              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com