ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 6 : Abhi. Yamakaṃ (2)
   [1452] Yo anannatannassamitindriyam na bhavittha so annindriyam
na   bhavessatiti:   dve   puggala   anannatannassamitindriyam
Na  bhavittha no ca annindriyam na bhavessanti ye puthujjana maggam
na  patilabhissanti  te  anannatannassamitindriyanca  na  bhavittha
annindriyanca na bhavessanti . yo va pana annindriyam na bhavessati
so  anannatannassamitindriyam  na  bhavitthati:  dve  puggala
annindriyam  na  bhavessanti  no  ca  anannatannassamitindriyam
na  bhavittha  ye puthujjana maggam na patilabhissanti te annindriyanca
na bhavessanti anannatannassamitindriyanca na bhavittha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 554-555. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=39&item=1452&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=39&item=1452&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=39&item=1452&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1452&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1452              Contents of The Tipitaka Volume 39 http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com