ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [2]  Athakho  bhagava  rattiya  majjhimam  yamam paticcasamuppadam
anulomapatilomam manasakasi
   {2.1}  avijjapaccaya  sankhara  sankharapaccaya  vinnanam
vinnanapaccaya  namarupam  namarupapaccaya  salayatanam  salayatanapaccaya
phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya  tanha  tanhapaccaya
upadanam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam  sokaparidevadukkhadomanassupayasa  sambhavanti  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti avijjaya tveva asesaviraganirodha
sankharanirodho   sankharanirodha   vinnananirodho   vinnananirodha
namarupanirodho   namarupanirodha  salayatananirodho  salayatananirodha
phassanirodho  phassanirodha  vedananirodho vedananirodha tanhanirodho
Tanhanirodha  upadananirodho  upadananirodha bhavanirodho bhavanirodha
jatinirodho  jatinirodha  jaramaranam  sokaparidevadukkhadomanassupayasa
nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotiti.
   {2.2} Athakho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam
udanesi
       yada have patubhavanti dhamma
       atapino jhayato brahmanassa
       athassa kankha vapayanti sabba
       yato khayam paccayanam avediti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 2-3. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=4&item=2&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=4&item=2&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=4&item=2&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=2&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=2              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com