ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            Indriyamūlakaṃ
   [1211] Indriyapaccayā hetuyā dve ... Adhipatiyā tīṇi sahajāte
tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  vipāke  tīṇi āhāre tīṇi
jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1212] Indriyasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi    .   indriyasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi.
   {1212.1} Indriyasahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti   tīṇi   .   indriyasahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.2} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānasampayutta-
atthiavigatanti   tīṇi   .   indriyasahajātaaññamaññanissayavipāka-
jhānasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.3} Indriyasahajātaaññamaññanissayajhānamagga-
sampayuttaatthiavigatanti    tīṇi   .   indriyasahajātaaññamañña-
nissayavipākajhānamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.4} Indriyasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayutta-
atthiavigatanti   tīṇi   .   indriyasahajātaaññamaññanissayavipāka-
āhārasampayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {1212.5} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāra-
sampayuttaatthiavigatanti   tīṇi   .   indriyaadhipatisahajātaaññamañña-
nissayavipākaāhārasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.6} Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti tīṇi.
Indriyaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthiavigatanti
Dve.
   {1212.7} Indriyahetusahajātaaññamaññanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti   dve  .  indriyahetusahajātaaññamaññanissayavipāka-
maggasampayuttaatthiavigatanti dve.
   {1212.8} Indriyahetuadhipatisahajātaaññamaññanissaya-
maggasampayuttaatthiavigatanti   dve   .  indriyahetuadhipatisahajāta-
aññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthiavigatanti dve.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 401-402. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=40&item=1211&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=40&item=1211&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=40&item=1211&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1211&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1211              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com