ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
   [656]  Jhanapaccaya  sahajate  satta  ... annamanne tini
nissaye satta vipake ekam indriye satta magge satta sampayutte
tini vippayutte tini atthiya satta avigate satta.
   [657]    Jhanasahajatanissayaatthiavigatanti    satta   .
Jhanasahajataannamannanissayaatthiavigatanti tini.
Jhanasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti     tini    .
Jhanasahajataannamannanissayavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {657.1} Jhanasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti
ekam  .  jhanasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti  ekam  .
Jhanasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
ekam  .  jhanasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti  ekam  .
Jhanasahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {657.2}   Jhanasahajatanissayaindriyaatthiavigatanti  satta  .
Jhanasahajataannamannanissayaindriyaatthiavigatanti     tini     .
Jhanasahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tini. Jhanasahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {657.3} Jhanasahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page218.

Ekam . jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyaatthiavigatanti ekam . jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyasampayuttaatthi- avigatanti ekam . jhanasahajatanissayavipakaindriyavippayuttaatthi- avigatanti ekam . jhanasahajataannamannanissayavipakaindriya- vippayuttaatthiavigatanti ekam. {657.4} Jhanasahajatanissayamaggaatthiavigatanti satta . Jhanasahajataannamannanissayamaggaatthiavigatanti tini . Jhanasahajataannamannanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti tini . Jhanasahajatanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti tini. {657.5} Jhanasahajatanissayavipakamaggaatthiavigatanti ekam . Jhanasahajataannamannanissayavipakamaggaatthiavigatanti ekam . Jhanasahajataannamannanissayavipakamaggasampayuttaatthiavigatanti ekam . jhanasahajatanissayavipakamaggavippayuttaatthiavigatanti ekam . Jhanasahajataannamannanissayavipakamaggavippayuttaatthiavigatanti ekam. {657.6} Jhanasahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti satta . Jhanasahajataannamannanissayaindriyamaggaatthiavigatanti tini . Jhanasahajataannamannanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti tini. Jhanasahajatanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti tini. {657.7} Jhanasahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti ekam . Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti ekam .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page219.

Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyamaggasampayuttaatthi- avigatanti ekam . jhanasahajatanissayavipakaindriyamaggavippayutta- atthiavigatanti ekam . jhanasahajataannamannanissayavipaka- indriyamaggavippayuttaatthiavigatanti ekam. Maggamulakam


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 217-219. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=40&item=656&items=2&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=40&item=656&items=2&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=40&item=656&items=2&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=656&items=2&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=656              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com