ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            Upanissayamūlakaṃ
   [862]  Upanissayapaccayā nahetuyā nava ... naārammaṇe nava
naadhipatiyā  nava  naanantare  nava  nasamanantare nava nasahajāte nava
naaññamaññe  nava  nanissaye  nava  napurejāte  nava  napacchājāte
nava  naāsevane  nava  nakamme nava navipāke nava naāhāre nava
naindriye  nava  najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte  nava
navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  nava novigate nava
noavigate nava.
   [863] Upanissayaārammaṇaadhipatīti nahetuyā satta ... Naanantare
satta  nasamanantare  satta  nasahajāte  satta  naaññamaññe  satta
nanissaye  satta  napurejāte  satta napacchājāte satta naāsevane
Satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta
najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte satta navippayutte satta
noatthiyā satta nonatthiyā satta novigate satta noavigate satta.
   [864]  Upanissayaārammaṇaadhipatipurejātaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ
naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ
nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ  naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [865] Upanissayaārammaṇaadhipatinissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ  nakamme  ekaṃ  navipāke  ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [866]  Upanissayaanantarasamanantaranatthivigatanti  nahetuyā  satta
...  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā  satta  nasahajāte  satta
naaññamaññe  satta  nanissaye  satta napurejāte satta napacchājāte
satta  naāsevane  pañca  nakamme satta navipāke satta naāhāre
satta  naindriye  satta  najhāne  satta namagge satta nasampayutte
Satta navippayutte satta noatthiyā satta noavigate satta.
   [867]    Upanissayaanantaraāsevananatthivigatanti    nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  nasahajāte
tīṇi   naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi
navippayutte tīṇi noatthiyā tīṇi noavigate tīṇi.
   [868] Upanissayakammanti nahetuyā dve ... naārammaṇe dve
naadhipatiyā  dve  naanantare  dve  nasamanantare  dve nasahajāte
dve naaññamaññe dve nanissaye dve napurejāte dve napacchājāte
dve  naāsevane dve navipāke dve naāhāre dve naindriye
dve najhāne dve namagge dve nasampayutte dve navippayutte dve
noatthiyā dve nonatthiyā dve novigate dve noavigate dve.
   [869]   Upanissayaanantarasamanantarakammanatthivigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ nasahajāte ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ  nanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ  napacchājāte
ekaṃ  naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ noatthiyā ekaṃ noavigate ekaṃ.
          Upanissayamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 284-286. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=40&item=862&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=40&item=862&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=40&item=862&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=862&items=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=862              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com