ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 8 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
           Ajjhattārammaṇattikaṃ
              paṭiccavāro
   [2127]  Ajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhattārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  ajjhattārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe ajjhattārammaṇaṃ ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [2128]  Bahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bahiddhārammaṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā  bahiddhārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  dve  khandhe  ... paṭisandhikkhaṇe bahiddhārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [2129]  Ajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhattārammaṇo
dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā. Saṅkhittaṃ. Avigatapaccayā.
   [2130] Hetuyā dve ārammaṇe dve . saṅkhittaṃ. Sabbattha
dve avigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [2131]  Ajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhattārammaṇo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  ajjhattārammaṇaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe
ajjhattārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhe ... vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
Moho.
   [2132]  Bahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bahiddhārammaṇo dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  bahiddhārammaṇaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [2133]  Ajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo dhammo
uppajjati   naadhipatipaccayā   anulomasahajātasadisaṃ  ninnākaraṇaṃ  .
Napurejātapaccayā  arūpe  ajjhattārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
paṭisandhikkhaṇe ....
   [2134]  Bahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bahiddhārammaṇo dhammo
uppajjati  napurejātapaccayā  arūpe  bahiddhārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  paṭisandhikkhaṇe  ...  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā
sahajātasadisaṃ  .  nakammapaccayā  ajjhattārammaṇe  khandhe  paṭicca
ajjhattārammaṇā cetanā.
   [2135]  Bahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bahiddhārammaṇo dhammo
uppajjati  nakammapaccayā  bahiddhārammaṇe  khandhe  paṭiccabahiddhārammaṇā
cetanā.
   [2136]  Ajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... navipākapaccayā
paṭisandhi    natthi   .   najhānapaccayā   pañcaviññāṇasahagataṃ
ajjhattārammaṇaṃ ekaṃ ....
   [2137]  Bahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  najhānapaccayā
pañcaviññāṇasahagataṃ  bahiddhārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  ...  namaggapaccayā
nahetusadiso   moho   natthi   .  navippayuttapaccayā  arūpe
ajjhattārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ....
   [2138]  Bahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... navippayuttapaccayā
arūpe bahiddhārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ....
   [2139]  Nahetuyā  dve naadhipatiyā dve napurejāte dve
napacchājāte  dve  naāsevane nakamme navipāke najhāne namagge
navippayutte dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
             Paccanīyaṃ
   [2140]  Hetupaccayā  naadhipatiyā dve ... navipāke dve
navippayutte dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [2141]  Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve
samanantare  dve  .  saṅkhittaṃ  . magge dve avigate dve .
Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
      Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi
      saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 595-597. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=41&item=2127&items=15              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=41&item=2127&items=15&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=41&item=2127&items=15              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2127&items=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2127              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]