ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
           Hetudukahīnattikaṃ
            paṭiccavāro
   [625]  Hetuṃ  hīnaṃ dhammaṃ paṭicca hetu hīno dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  hīnaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu hīno
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ  hīnañca  nahetuṃ
hīnañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  hīno  dhammo uppajjati hetupaccayā:
tīṇi.
   [626]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  nava  āsevane
nava kamme nava āhāre nava avigate nava.
   [627]  Nahetuṃ hīnaṃ dhammaṃ paṭicca hetu hīno dhammo uppajjati
nahetupaccayā:.
   [628]  Hetuṃ  hīnaṃ dhammaṃ paṭicca hetu hīno dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  hīnaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu hīno
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ  hīnañca nahetuṃ
hīnañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu hīno dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:
tīṇi.
   [629]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
Napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava navippayutte nava.
   [630] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [631] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [632] Hetu hīno dhammo hetussa hīnassa dhammassa hetupaccayena
paccayo: tīṇi.
   [633] Hetu hīno dhammo hetussa hīnassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  .  ...  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati.
   [634]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava kamme tīṇi
āhāre tīṇi avigate nava.
   [635]  Hetu  hīno  dhammo  hetussa  hīnassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [636] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [637] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [638] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            -------
            Paṭiccavāro
   [639]  Hetuṃ  majjhimaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  majjhimo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [640] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
   [641]  Nahetuṃ  majjhimaṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu majjhimo dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [642]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
novigate tīṇi.
   [643] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [644] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [645]  Hetu  majjhimo  dhammo  hetussa  majjhimassa  dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [646]  Hetu  majjhimo  dhammo  hetussa  majjhimassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  ...  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati sahajātādhipati.
   [647]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava
āhāre tīṇi avigate nava.
   [648]  Hetu  majjhimo  dhammo  hetussa  majjhimassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [649] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [650] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [651] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [652]  Hetuṃ  paṇītaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  paṇīto  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  paṇītaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  paṇīto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ
paṇītañca  nahetuṃ  paṇītañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  paṇīto  dhammo
Uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [653]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
kamme nava vipāke nava āhāre nava avigate nava.
   [654]  Hetuṃ  paṇītaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  paṇīto  dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [655]  Naadhipatiyā  cha  napurejāte  nava  napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [656] Hetupaccayā naadhipatiyā cha.
   [657] Naadhipatipaccayā hetuyā cha.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [658]  Hetu  paṇīto  dhammo  hetussa  paṇītassa  dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [659]  Nahetu  paṇīto  dhammo  nahetussa  paṇītassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [660]  Hetu  paṇīto  dhammo  hetussa  paṇītassa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati tīṇi.
   [661]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  cha
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
Nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava
āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne tīṇi magge nava sampayutte
nava atthiyā nava avigate nava.
   [662]  Hetu  paṇīto  dhammo  hetussa  paṇītassa  dhammassa
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [663] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [664] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [665] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Hetudukahīnattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 106-111. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.1&item=625&items=41              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.1&item=625&items=41&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=44.1&item=625&items=41              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=625&items=41              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.1&i=625              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com