ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
   [219] Anidassanasappatigham abyakatam dhammam paticca anidassanasappatigho
abyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  anidassanasappatigham
abyakatam   dhammam   paticca   sanidassanasappatigho   abyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dve  anidassanasappatigham  abyakatam
dhammam  paticca  anidassanaappatigho  abyakato  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  tini  anidassanasappatigham  abyakatam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho  abyakato  ca  anidassanaappatigho  abyakato  ca
dhamma   uppajjanti   hetupaccaya:   cattari  anidassanasappatigham
abyakatam dhammam paticca anidassanasappatigho abyakato ca anidassanaappatigho
abyakato   ca   dhamma   uppajjanti   hetupaccaya  panca:
Anidassanasappatigham   abyakatam   dhammam   paticca  sanidassanasappatigho
abyakato  ca  anidassanasappatigho  abyakato  ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:   cha  anidassanasappatigham  abyakatam  dhammam  paticca
sanidassanasappatigho  abyakato  ca  anidassanasappatigho  abyakato  ca
anidassanaappatigho  abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
satta  .  anidassanaappatigham  abyakatam dhammam paticca anidassanaappatigho
abyakato   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   satta  .
Anidassanasappatigham   abyakatanca   anidassanaappatigham   abyakatanca
dhammam  paticca  sanidassanasappatigho  abyakato  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: satta.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 569-570. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.3&item=219&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.3&item=219&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=44.3&item=219&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.3&item=219&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.3&i=219              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com