ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
           Nakamavacaradukam
   [176] Nakamavacaram dhammam paticca nakamavacaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  nanakamavacaram  dhammam  paticca nanakamavacaro
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . nakamavacaranca nanakamavacaranca
dhammam paticca nakamavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [177] Hetuya nava.
            Narupavacaradukam
   [178]  Narupavacaram dhammam paticca narupavacaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini . nanarupavacaram dhammam paticca nanarupavacaro dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  narupavacaranca  nanarupavacaranca
dhammam paticca narupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [179] Hetuya nava.
           Naarupavacaradukam
   [180]  Naarupavacaram  dhammam  paticca  naarupavacaro  dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page50.

Uppajjati hetupaccaya: ekam . nanaarupavacaram dhammam paticca nanaarupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . Naarupavacaranca nanaarupavacaranca dhammam paticca nanaarupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam. [181] Hetuya panca. Napariyapannadukam [182] Napariyapannam dhammam paticca napariyapanno dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . naapariyapannam dhammam paticca naapariyapanno dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . Napariyapannanca naapariyapannanca dhammam paticca naapariyapanno dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam. [183] Hetuya panca. Naniyyanikadukam [184] Naniyyanikam dhammam paticca naniyyaniko dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . naaniyyanikam dhammam paticca naaniyyaniko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . naniyyanikanca naaniyyanikanca dhammam paticca naniyyaniko dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam. [185] Hetuya panca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page51.

Naniyatadukam [186] Naniyatam dhammam paticca naniyato dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . naaniyatam dhammam paticca naaniyato dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . naniyatanca naaniyatanca dhammam paticca naaniyato dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam. [187] Hetuya panca. Nasauttaradukam [188] Nasauttaram dhammam paticca nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . naanuttaram dhammam paticca naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . nasauttaranca naanuttaranca dhammam paticca nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam. [189] Hetuya panca. Nasaranadukam [190] Nasaranam dhammam paticca nasarano dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . naaranam dhammam paticca naarano dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . nasarananca naarananca dhammam paticca nasarano dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam. [191] Hetuya panca. Paccaniyadukapatthanam nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 49-51. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.1&item=176&items=16&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.1&item=176&items=16&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.1&item=176&items=16&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=176&items=16&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=176              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com