ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
            Nasappaccayadukaṃ
   [61] Naappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naappaccayo dhammo uppajjati
hetupaccayā: .
   [62] Hetuyā ekaṃ sabbattha vitthāro.
   [63]  Naappaccayo dhammo naappaccayassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:.
   [64]  Nasappaccayo  dhammo  naappaccayassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena paccayo:.
   [65] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe dve sabbattha vitthāro.
            Nasaṅkhatadukaṃ
   [66]  Naasaṅkhataṃ  dhammaṃ  paṭicca  naasaṅkhato dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [67] Hetuyā ekaṃ sappaccayadukasadisaṃ.
            Nasanidassanadukaṃ
   [68]  Nasanidassanaṃ  dhammaṃ paṭicca nasanidassano dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nasanidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassano  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nasanidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassano ca
naanidassano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi 1-.
            Nasappaṭighadukaṃ
   [69]  Nasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasappaṭigho dhammo uppajjati
@Footnote: 1 Ma. hetuyā tīṇi ārammaṇe ekaṃ. pe. avigate tīṇi.
Hetupaccayā:   nasappaṭighaṃ   dhammaṃ  paṭicca  naappaṭigho  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasappaṭigho
ca naappaṭigho ca dhammā appajjanti hetupaccayā:.
             [1]-
   [70] Hetuyā nava ārammaṇe ekaṃ.
     Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [71]  Nasappaṭigho  dhammo  nasappaṭighassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  nasappaṭigho  dhammo  naappaṭighassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  nasappaṭigho  dhammo  nasappaṭighassa  ca  naappaṭighassa ca
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [72]  Nasappaṭigho  dhammo  nasappaṭighassa  dhammassa  ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  .  naappaṭigho  dhammo  naappaṭighassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [73] Hetuyā tīṇi ārammaṇe dve adhipatiyā cattāri avigate nava.
        Pañhāvārampi vitthāretabbaṃ 2-.
             Narūpīdukaṃ
   [74] Narūpiṃ dhammaṃ paṭicca narūpī dhammo uppajjati hetupaccayā:
narūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca  naarūpī  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
narūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca  narūpī  ca  naarūpī  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  .  naarūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca  naarūpī dhammo uppajjati
@Footnote: 1 Ma. naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. tīṇi.
@nasappaṭighañca naappaṭighañca dhammaṃ paṭicca nasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā.
@tīṇi. (saṅkhittaṃ ) 2 Ma. idaṃ pāṭhadvayaṃ na dissati.
Hetupaccayā:  naarūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca  narūpī  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naarūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca  narūpī  ca naarūpī ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  .  narūpiñca  naarūpiñca  dhammaṃ  paṭicca
narūpī  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  narūpiñca  naarūpiñca  dhammaṃ
paṭicca  naarūpī  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  narūpiñca naarūpiñca
dhammaṃ paṭicca narūpī ca naarūpī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [75] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate nava.
     Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha vitthāro.
            Nalokiyadukaṃ
   [76]  Nalokiyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nalokiyo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nalokiyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nalokuttaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nalokiyaṃ  dhammaṃ paṭicca  nalokiyo ca  nalokuttaro ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  nalokuttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca
nalokuttaro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nalokiyañca
nalokuttarañca   dhammaṃ   paṭicca  nalokuttaro  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [77]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  avigate  pañca
sabbattha vitthāro.
           Nakenaciviññeyyadukaṃ
   [78] Nakenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakenaciviññeyyo dhammo
uppajjati hetupaccayā: nakenaciviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nakenacinaviññeyyo 1-
@Footnote: 1 Ma. nanakenaciviññeyyo. evamuparipi.
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakenaciviññeyyo  ca  nakenacinaviññeyyo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:.  nakenacinaviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakenacinaviññeyyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nakenaciviññeyyañca
nakenacinaviññeyyañca   dhammaṃ  paṭicca  nakenaciviññeyyo  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [79] Hetuyā nava avigate nava sabbattha vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 20-23. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.1&item=61&items=19              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.1&item=61&items=19&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.1&item=61&items=19              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=61&items=19              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=61              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com