ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Sanidassanattikaāsavaduke
          nasanidassanattikanoāsavadukaṃ
   [576]  Anidassanaappaṭighaṃ  āsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassana-
appaṭigho  noāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
appaṭighaṃ  āsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  noāsavo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  āsavaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  noāsavo  ca  naanidassana-
sappaṭigho noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [577] Hetuyā cha.
   [578]  Anidassanaappaṭighaṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho  nanoāsavo  dhammo  uppajjati hetupaccayā:  anidassana-
appaṭighaṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho  nanoāsavo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nanoāsavo  ca  naanidassanasappaṭigho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page273.

Nanoāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [579] Hetuyā tīṇi. Sanidassanattikasāsavaduke nasanidassanattikanasāsavadukaṃ [580] Anidassanaappaṭighaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassana- sappaṭigho nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassana- appaṭighaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā naanidassanasappaṭigho nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassanaappaṭighaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho nasāsavo ca naanidassanasappaṭigho nasāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [581] Hetuyā tīṇi. [582] Anidassanaappaṭighaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassana- sappaṭigho naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassana- appaṭighaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: .pe. anidassanasappaṭighaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naanāsavo ca naanidassana- sappaṭigho naanāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [583] Hetuyā cha. Sanidassanattikaāsavasampayuttaduke nasanidassanattikanaāsavasampayuttadukaṃ [584] Anidassanaappaṭighaṃ āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page274.

Nasanidassanasappaṭigho naāsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassanaappaṭighaṃ āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naāsavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: .pe. anidassanaappaṭighaṃ āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naāsavasampayutto ca naanidassana- sappaṭigho naāsavasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [585] Hetuyā cha. [586] Anidassanaappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naāsavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:. [587] Hetuyā tīṇi. Sanidassanattikaāsavasāsavaduke nasanidassanattikanaāsavasāsavadukaṃ [588] Anidassanaappaṭighaṃ āsavañcevasāsavañca dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho naāsavocevanaanāsavoca dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassanaappaṭighaṃ āsavañcevasāsavañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naāsavocevanaanāsavoca dhammo uppajjati hetupaccayā: .pe. anidassanaappaṭighaṃ āsavañceva- sāsavañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naāsavoceva- naanāsavoca naanidassanasappaṭigho naāsavocevanaanāsavoca dhammā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page275.

Uppajjanti hetupaccayā:. [589] Hetuyā cha. [590] Anidassanaappaṭighaṃ sāsavañcevanocaāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naanāsavocevananocaāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassanaappaṭighaṃ sāsavañcevanocaāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naanāsavocevananocaāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassanaappaṭighaṃ sāsavañcevanocaāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naanāsavocevananocaāsavo naanidassanaappaṭigho naanāsavocevananocaāsavo dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [591] Hetuyā tīṇi. Sanidassanattikaāsavaāsavasampayuttaduke nasanidassanattikanaāsavaāsavasampayuttadukaṃ [592] Anidassanaappaṭighaṃ āsavañcevaāsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naāsavocevanaāsavavippayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassanaappaṭighaṃ āsavañcevaāsava- sampayuttañca dhammaṃ paṭicca naanidassanasappaṭigho naāsavoceva- naāsavavippayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassana- appaṭighaṃ āsavañcevaāsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca nasanidassana- sappaṭigho naāsavocevanaāsavavippayuttoca naanidassanaappaṭigho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page276.

Naāsavocevanaāsavavippayuttoca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [593] Hetuyā tīṇi. [594] Anidassanaappaṭighaṃ āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho naāsavavippayuttocevananocaāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:. [595] Hetuyā tīṇi. Sanidassanattikaāsavavippayuttasāsavaduke nasanidassanattikaāsavavippayuttanasāsavadukaṃ [596] Anidassanaappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho āsavavippayutto nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassanaappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā naanidassanasappaṭigho āsavavippayutto nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassanaappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā nasanidassanasappaṭigho āsavavippayutto nasāsavo ca naanidassanasappaṭigho āsavavippayutto nasāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [597] Hetuyā tīṇi. [598] Anidassanaappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassanaappaṭigho āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: anidassanaappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page277.

Paṭicca nasanidassanasappaṭigho āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: .pe. anidassanaappaṭighaṃ āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassanasappaṭigho āsavavippayutto naanāsavo ca naanidassanasappaṭigho āsavavippayutto naanāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [599] Hetuyā cha.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 272-277. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=576&items=24&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=576&items=24&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.2&item=576&items=24&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=576&items=24&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=576              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com