ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Sanidassanattikaasavaduke
          nasanidassanattikanoasavadukam
   [576]  Anidassanaappatigham  asavam  dhammam  paticca  naanidassana-
appatigho  noasavo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anidassana-
appatigham  asavam  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  noasavo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .pe.  anidassanaappatigham  asavam
dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  noasavo  ca  naanidassana-
sappatigho noasavo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [577] Hetuya cha.
   [578]  Anidassanaappatigham  noasavam  dhammam paticca nasanidassana-
sappatigho  nanoasavo  dhammo  uppajjati hetupaccaya:  anidassana-
appatigham  noasavam  dhammam  paticca  naanidassanasappatigho  nanoasavo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anidassanaappatigham  noasavam  dhammam
paticca  nasanidassanasappatigho  nanoasavo  ca  naanidassanasappatigho
Nanoasavo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [579] Hetuya tini.
     Sanidassanattikasasavaduke nasanidassanattikanasasavadukam
   [580]  Anidassanaappatigham  sasavam  dhammam  paccaya nasanidassana-
sappatigho  nasasavo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anidassana-
appatigham  sasavam  dhammam  paccaya  naanidassanasappatigho  nasasavo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anidassanaappatigham  sasavam  dhammam
paccaya   nasanidassanasappatigho  nasasavo  ca  naanidassanasappatigho
nasasavo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [581] Hetuya tini.
   [582]  Anidassanaappatigham  anasavam  dhammam  paticca nasanidassana-
sappatigho  naanasavo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anidassana-
appatigham  anasavam  dhammam  paticca  naanidassanasappatigho  naanasavo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .pe.  anidassanasappatigham  anasavam
dhammam   paticca   nasanidassanasappatigho  naanasavo  ca  naanidassana-
sappatigho naanasavo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [583] Hetuya cha.
        Sanidassanattikaasavasampayuttaduke
        nasanidassanattikanaasavasampayuttadukam
   [584]   Anidassanaappatigham  asavasampayuttam  dhammam  paticca
Nasanidassanasappatigho    naasavasampayutto    dhammo   uppajjati
hetupaccaya:   anidassanaappatigham   asavasampayuttam  dhammam  paticca
naanidassanasappatigho    naasavasampayutto    dhammo   uppajjati
hetupaccaya:   .pe.   anidassanaappatigham  asavasampayuttam  dhammam
paticca   nasanidassanasappatigho  naasavasampayutto  ca  naanidassana-
sappatigho naasavasampayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [585] Hetuya cha.
   [586]   Anidassanaappatigham  asavavippayuttam  dhammam  paticca
nasanidassanasappatigho    naasavavippayutto    dhammo   uppajjati
hetupaccaya:.
   [587] Hetuya tini.
         Sanidassanattikaasavasasavaduke
         nasanidassanattikanaasavasasavadukam
   [588]  Anidassanaappatigham  asavancevasasavanca  dhammam  paticca
naanidassanaappatigho   naasavocevanaanasavoca   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:   anidassanaappatigham   asavancevasasavanca   dhammam
paticca   nasanidassanasappatigho   naasavocevanaanasavoca   dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .pe.  anidassanaappatigham  asavanceva-
sasavanca   dhammam   paticca  nasanidassanasappatigho  naasavoceva-
naanasavoca  naanidassanasappatigho  naasavocevanaanasavoca  dhamma
Uppajjanti hetupaccaya:.
   [589] Hetuya cha.
   [590]  Anidassanaappatigham  sasavancevanocaasavam  dhammam  paticca
nasanidassanasappatigho   naanasavocevananocaasavo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   anidassanaappatigham   sasavancevanocaasavam   dhammam
paticca   naanidassanasappatigho   naanasavocevananocaasavo   dhammo
uppajjati   hetupaccaya:   anidassanaappatigham  sasavancevanocaasavam
dhammam   paticca   nasanidassanasappatigho   naanasavocevananocaasavo
naanidassanaappatigho  naanasavocevananocaasavo  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:.
   [591] Hetuya tini.
       Sanidassanattikaasavaasavasampayuttaduke
       nasanidassanattikanaasavaasavasampayuttadukam
   [592]    Anidassanaappatigham    asavancevaasavasampayuttanca
dhammam   paticca  nasanidassanasappatigho  naasavocevanaasavavippayuttoca
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anidassanaappatigham  asavancevaasava-
sampayuttanca  dhammam  paticca  naanidassanasappatigho  naasavoceva-
naasavavippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anidassana-
appatigham  asavancevaasavasampayuttanca  dhammam  paticca  nasanidassana-
sappatigho    naasavocevanaasavavippayuttoca   naanidassanaappatigho
Naasavocevanaasavavippayuttoca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [593] Hetuya tini.
   [594]  Anidassanaappatigham  asavasampayuttancevanocaasavam  dhammam
paticca    nasanidassanasappatigho    naasavavippayuttocevananocaasavo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [595] Hetuya tini.
       Sanidassanattikaasavavippayuttasasavaduke
       nasanidassanattikaasavavippayuttanasasavadukam
   [596]  Anidassanaappatigham  asavavippayuttam sasavam dhammam paccaya
nasanidassanasappatigho  asavavippayutto  nasasavo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  anidassanaappatigham  asavavippayuttam  sasavam dhammam paccaya
naanidassanasappatigho  asavavippayutto  nasasavo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  anidassanaappatigham  asavavippayuttam  sasavam dhammam paccaya
nasanidassanasappatigho  asavavippayutto  nasasavo  ca naanidassanasappatigho
asavavippayutto nasasavo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [597] Hetuya tini.
   [598]  Anidassanaappatigham  asavavippayuttam anasavam dhammam paticca
naanidassanaappatigho  asavavippayutto  naanasavo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   anidassanaappatigham  asavavippayuttam  anasavam  dhammam
Paticca  nasanidassanasappatigho  asavavippayutto  naanasavo  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .pe.  anidassanaappatigham  asavavippayuttam
anasavam   dhammam   paticca   nasanidassanasappatigho  asavavippayutto
naanasavo  ca  naanidassanasappatigho  asavavippayutto  naanasavo
ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [599] Hetuya cha.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 272-277. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=576&items=24              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=576&items=24&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.2&item=576&items=24              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=576&items=24              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=576              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com