ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Parittattike naparittattikam
   [91]  Parittam  dhammam  paticca  naparitto  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  parittam  dhammam  paticca  namahaggato  dhammo  uppajjati
Hetupaccaya:  parittam  dhammam  paticca  naappamano  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  parittam  dhammam  paticca  naparitto  ca naappamano ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  parittam  dhammam paticca  namahaggato
ca naappamano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [92] Mahaggatam  dhammam  paticca  namahaggato  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  mahaggatam  dhammam  paticca  naparitto dhammo uppajjati
hetupaccaya:  mahaggatam  dhammam  paticca  naappamano dhammo uppajjati
hetupaccaya:  mahaggatam  dhammam  paticca  naparitto  ca  naappamano
ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya: mahaggatam dhammam paticca namahaggato
ca naappamano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [93]  Appamanam dhammam paticca naappamano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  appamanam  dhammam  paticca  naparitto  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  appamanam  dhammam  paticca  namahaggato dhammo uppajjati
hetupaccaya:  appamanam  dhammam  paticca namahaggato  ca  naappamano
ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya: appamanam dhammam paticca naparitto
ca namahaggato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [94]  Parittanca  appamananca  dhammam  paticca  namahaggato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  parittanca  appamananca  dhammam
Paticca  naappamano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  parittanca
appamananca  dhammam  paticca  namahaggato  ca  naappamano  ca
dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [95]  Parittanca  mahaggatanca  dhammam  paticca naparitto dhammo
uppajjati   hetupaccaya:  parittanca  mahaggatanca  dhammam  paticca
namahaggato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  parittanca  mahaggatanca
dhammam   paticca  naappamano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
parittanca  mahaggatanca  dhammam  paticca  naparitto  ca  naappamano
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  parittanca  mahaggatanca  dhammam
paticca  namahaggato  ca  naappamano  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya: panca.
   [96]  Hetuya  tevisa  arammane  cuddasa  .pe. sabbattha
vittharetabbam.
        Parittarammanattikenaparittarammanattikam
   [97]  Parittarammanam  dhammam  paticca  naparittarammano  dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [98] Hetuya ekunavisa .pe. Avigate ekunavisa.
           Hinattikenahinattikam
   [99]  Hinam  dhammam  paticca  nahino  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: sankilitthasankilesikattikasadisam.
   [100] Hetuya ekunavisa .pe. Avigate ekunavisa.
         Micchattattikenamicchattattikam
   [101]  Micchattaniyatam  dhammam  paticca  namicchattaniyato  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  micchattaniyatam  dhammam  paticca  nasammatta-
niyato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  micchattaniyatam dhammam paticca
naaniyato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  micchattaniyatam  dhammam
paticca  nasammattaniyato  ca  naaniyato  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  micchattaniyatam  dhammam  paticca  namicchattaniyato  ca
nasammattaniyato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [102]  Sammattaniyatam  dhammam  paticca  nasammattaniyato dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  sammattaniyatam  dhammam  paticca  namicchatta-
niyato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sammattaniyatam dhammam paticca
naaniyato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sammattaniyatam  dhammam
paticca  namicchattaniyato  ca  naaniyato  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  sammattaniyatam  dhammam  paticca  namicchattaniyato  ca
nasammattaniyato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [103]  Aniyatam  dhammam paticca namicchattaniyato dhammo uppajjati
hetupaccaya: tini.
   [104]  Micchattaniyatanca  aniyatanca dhammam paticca namicchattaniyato
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [105]  Sammattaniyatanca  aniyatanca dhammam paticca namicchattaniyato
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [106] Hetuya ekunavisa .pe. Sabbattha vittharetabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 160-164. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=91&items=16              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=91&items=16&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.2&item=91&items=16              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=91&items=16              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=91              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com