ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
         Saññojanagocchakadukanakusalattike
         saññojanagocchakadukakusalattikaṃ
   [251]  Nasaññojanaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā saññojano akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [252] Hetuyā tīṇi.
     Ganthagocchakadukanakusalattike ganthagocchakadukakusalattikaṃ
   [253]  Naganthaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā gantho akusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [254] Hetuyā tīṇi.
     Oghagocchakadukanakusalattike oghagocchakadukakusalattikaṃ
   [255]  Naoghaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā ogho akusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:. Tīṇi.
     Yogagocchakadukanakusalattike yogagocchakadukakusalattikaṃ
   [256]  Nayogaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā yogo akusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [257] Hetuyā tīṇi.
     Nīvaraṇagocchakadukanakusalattike nīvaraṇagocchakadukakusalattikaṃ
   [258]  Nanīvaraṇaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  nīvaraṇo akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:. Tīṇi.
         Parāmāsagocchakadukanakusalattike
         parāmāsagocchakadukakusalattikaṃ
   [259]  Naparāmāsaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā parāmāso akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [260] Hetuyā tīṇi.
      Nasārammaṇadukanakusalattike sārammaṇadukakusalattikaṃ
   [261]  Nasārammaṇaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paccayā sārammaṇo kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [262] Hetuyā ekaṃ.
   [263]  Nasārammaṇaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  sārammaṇo
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [264] Hetuyā ekaṃ.
   [265]  Naanārammaṇaṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  anārammaṇo
Abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [266] Hetuyā ekaṃ.
       Nacittadukanakusalattike cittadukakusalattikaṃ
   [267]  Nacittaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paccayā citto kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [268] Hetuyā tīṇi.
   Naakusale tīṇi. Naabyākate tīṇi. Saṅkhittaṃ.
      Nacetasikadukanakusalattike cetasikadukakusalattikaṃ
   [269]  Nacetasikaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  cetasiko kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [270] Hetuyā tīṇi.
    Nacittasampayuttadukanakusalattike cittasampayuttadukakusalattikaṃ
   [271]  Nacittasampayuttaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paccayā cittasampayutto
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [272] Hetuyā tīṇi.
     Nacittasaṃsaṭṭhadukanakusalattike cittasaṃsaṭṭhadukakusalattikaṃ
   [273]  Nacittasaṃsaṭṭhaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  cittasaṃsaṭṭho
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [274] Hetuyā tīṇi.
    Nacittasamuṭṭhānadukanakusalattike cittasamuṭṭhānadukakusalattikaṃ
   [275]  Nacittasamuṭṭhānaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [276] Hetuyā tīṇi.
      Nacittasahabhudukanakusalattike cittasahabhudukakusalattikaṃ
   [277]  Nacittasahabhuṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā cittasahabhū kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [278] Hetuyā tīṇi.
   Nacittānuparivattiduka nakusalattike cittānuparivattiduka kusalattikaṃ
   [279]  Nacittānuparivattiṃ  nakusalaṃ dhammaṃ paccayā cittānuparivattī
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:. Tīṇi.
        Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukanakusalattike
         cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukakusalattikaṃ
   [280]   Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ   nakusalaṃ   dhammaṃ  paccayā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [281] Hetuyā tīṇi.
       Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukanakusalattike
        cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukakusalattikaṃ
   [282]  Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [283] Hetuyā tīṇi.
      Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukanakusalattike
       cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukakusalattikaṃ
   [284]  Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [285] Hetuyā tīṇi.
      Naajjhattikadukanakusalattike ajjhattikadukakusalattikaṃ
   [286]  Naajjhattikaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paccayā ajjhattiko kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [287] Hetuyā tīṇi.
      Naupādādukanakusalattike upādādukakusalattikaṃ
   [288]  Nanoupādā  nakusalaṃ dhammaṃ paccayā noupādā kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:. Ekaṃ.
      Naupādinnadukanakusalattike upādinnadukakusalattikaṃ
   [289]  Naanupādinnaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  anupādinno
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:. Ekaṃ.
         Upādānagocchakadukanakusalattike
         upādānagocchakadukakusalattikaṃ
   [290]  Naupādānaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā upādāno akusalo
Dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [291] Hetuyā tīṇi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 394-399. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=251&items=41              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=251&items=41&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.3&item=251&items=41              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=251&items=41              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=251              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com