ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
            Tassuddānaṃ.
   [24] Rājā ca māgadho soṇo 2-   asītisahassissaro
     sāgato gijjhakūṭasmiṃ         bahuṃ dassesi uttariṃ.
@Footnote: 1 Ma. eragū moragū majjhārū jantū. Yu. majjhāru. 2 Ma. Yu. rājā māgadho soṇo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page37.

Pabbajjāraddhabhijjiṃsu vīṇaṃ ekapalāsikaṃ nīlā pītā lohitikā mañjeṭṭhā kaṇhameva ca. Mahāraṅga mahānāmā vaddhikā ca paṭikkhipi khallakā pūṭapālī ca tūlatittirameṇḍajā. Vicchikā moracitrañca 1- sīhabyagghā ca dīpikā ajinuddā majjārī 2- ca kāḷolūkaparikkhaṭā 3-. Phālitupāhanā khīlā dhotakhāṇukhaṭakhaṭā 4- tālaveḷutiṇañceva muñjapabbajahintalā 5-. Kamalakambalasovaṇṇā 6- rūpikā maṇi veḷurī 7- phalikā kaṃsakācā ca tipusīsañca tambakā. Gāvī yānaṃ gilāno ca purisayuttasīvikā sayanāni mahācammā 8- gocammehi ca pāpako. Gihīnaṃ cammavaddhehi pavisanti gilāyano mahākaccāyano soṇo sarenaṭṭhakavaggikaṃ. Upasampadaṃ pañcahi gaṇā dhuvasināyanā 9- sammattharaṇānuññāsi na tāva gaṇanūpagaṃ adāsīme vare pañca soṇattherassa nāyakoti. @Footnote: 1 Ma. Yu. moracitrā ca. 2 Sī. majjārā. Ma. mañjārī. 3 Ma. Yu. kāḷaluaparikkhaṭā. @4 Sī. dhotakhāṇukhaṭakhaṭaṃ. 5 Ma. muñca - hintālā. 6 Ma. kampala-. @7 Ma. Yu. veḷuriyā. 8 Sī. mahācamma. 9 Ma. upasampadaṃ pañcahi gaṇaṃ gaṇaṅgaṇādhuvasinā. @Yu. upasampadaṃ pañcagaṇaṃ gaṇaṅgaṇā dhuvasinā.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 36-37. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=24&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=24&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=5&item=24&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=24&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=24              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com