ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [258]  Athakho  tassa  ukkhittakassa  bhikkhuno dhammañca vinayañca
paccavekkhantassa  etadahosi  āpatti  esā  nesā  anāpatti
āpannomhi  namhi  anāpanno  ukkhittomhi  namhi  anukkhitto
dhammikenamhi  kammena  ukkhitto  akuppena ṭhānārahenāti . athakho
so  ukkhittako  bhikkhu  yena  ukkhittānuvattakā  bhikkhū tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  ukkhittānuvattake  bhikkhū  etadavoca  āpatti  esā
āvuso   nesā   anāpatti  āpannomhi  namhi  anāpanno
ukkhittomhi  namhi  anukkhitto  dhammikenamhi  kammena  ukkhitto
akuppena  ṭhānārahena  etha  maṃ  āyasmanto  osārethāti .
Athakho  te  ukkhittānuvattakā  bhikkhū  taṃ  ukkhittakaṃ bhikkhuṃ ādāya
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ
etadavocuṃ  ayaṃ  bhante  ukkhittako  bhikkhu  evamāha  āpatti
@Footnote: 1 Ma. senāsane. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Esā  āvuso  nesā  anāpatti  āpannomhi  namhi  anāpanno
ukkhittomhi  namhi  anukkhitto  dhammikenamhi  kammena  ukkhitto
akuppena  ṭhānārahena  etha  maṃ  āyasmanto  osārethāti  kathaṃ
nu  kho  bhante  paṭipajjitabbanti . āpatti esā bhikkhave nesā
anāpatti  āpanno  eso  bhikkhu  neso  bhikkhu  anāpanno
ukkhitto  eso  bhikkhu  neso bhikkhu anukkhitto dhammikena kammena
ukkhitto  akuppena  ṭhānārahena  yato ca kho so bhikkhave bhikkhu
āpanno  ca  ukkhitto  ca  passati  ca tenahi bhikkhave taṃ bhikkhuṃ
osārethāti.
   {258.1}  Athakho  te  ukkhittānuvattakā bhikkhū taṃ ukkhittakaṃ
bhikkhuṃ   osāretvā  yena  ukkhepakā  bhikkhū  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  ukkhepake  bhikkhū  etadavocuṃ  yasmiṃ āvuso vatthusmiṃ
ahosi  saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅghabhedo saṅgharāji
saṅghavavatthānaṃ  saṅghanānākaraṇaṃ  so  eso  bhikkhu  āpanno  ca
ukkhitto ca passi ca osārito ca handa mayaṃ āvuso tassa vatthussa
vūpasamāya saṅghasāmaggiṃ karomāti.
   {258.2} Athakho te ukkhepakā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā kho te ukkhepakā 1- bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ te bhante
ukkhittānuvattakā bhikkhū evamāhaṃsu yasmiṃ āvuso vatthusmiṃ ahosi saṅghassa
bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo saṅghabhedo saṅgharāji saṅghavavatthānaṃ
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Saṅghanānākaraṇaṃ so eso bhikkhu āpanno ca ukkhitto ca passi ca
osārito  ca  handa  mayaṃ  āvuso  tassa  vatthussa  vūpasamāya
saṅghasāmaggiṃ  karomāti  kathaṃ  nu  kho  bhante  paṭipajjitabbanti .
Yato ca kho so bhikkhave bhikkhu āpanno ca ukkhitto ca passi ca
osārito  ca  tenahi  bhikkhave  saṅgho  tassa  vatthussa vūpasamāya
saṅghasāmaggiṃ karotu . evañca pana bhikkhave kātabbā . sabbeheva
ekajjhaṃ  sannipatitabbaṃ  gilānehi ca agilānehi ca na kehici chando
dātabbo  .  sannipatitvā  byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho
ñāpetabbo
   {258.3}  suṇātu  me  bhante saṅgho yasmiṃ vatthusmiṃ ahosi
saṅghassa  bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji
saṅghavavatthānaṃ  saṅghanānākaraṇaṃ  so  eso  bhikkhu  āpanno  ca
ukkhitto  ca  passi  ca  osārito ca . yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  tassa  vatthussa  vūpasamāya  saṅghasāmaggiṃ  kareyya . esā
ñatti.
   {258.4}  Suṇātu  me  bhante saṅgho yasmiṃ vatthusmiṃ ahosi
saṅghassa  bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji
saṅghavavatthānaṃ  saṅghanānākaraṇaṃ  so  eso  bhikkhu  āpanno  ca
ukkhitto  ca  passi  ca  osārito  ca . saṅgho tassa vatthussa
vūpasamāya  saṅghasāmaggiṃ  karoti . yassāyasmato khamati tassa vatthussa
vūpasamāya  saṅghasāmaggiyā  karaṇaṃ  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya.
   {258.5}  Katā saṅghena tassa vatthussa vūpasamāya saṅghasāmaggī
Nīhato  saṅghabhedo  nīhatā  saṅgharāji  nīhataṃ  saṅghavavatthānaṃ  nīhataṃ
saṅghanānākaraṇaṃ  1-  .  khamati  saṅghassa tasmā tuṇhī . evametaṃ
dhārayāmīti   .   tāvadeva  uposatho  kātabbo  pātimokkhaṃ
uddisitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 349-352. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=258&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=258&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=5&item=258&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=258&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=258              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com