ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [259]  Athakho  āyasmā  upāli  yena  bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  upāli  bhagavantaṃ  etadavoca yasmiṃ bhante
vatthusmiṃ  hoti  saṅghassa  bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅghabhedo
saṅgharāji   saṅghavavatthānaṃ   saṅghanānākaraṇaṃ  saṅgho  taṃ  vatthuṃ
avinicchinitvā  amūlā  mūlaṃ  gantvā saṅghasāmaggiṃ karoti dhammikā nu
kho sā bhante saṅghasāmaggīti.
   {259.1}  Yasmiṃ upāli vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho
viggaho  vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ
saṅgho taṃ vatthuṃ avinicchinitvā amūlā mūlaṃ gantvā saṅghasāmaggiṃ karoti
adhammikā sā upāli saṅghasāmaggīti.
   {259.2}  Yasmiṃ  pana  bhante vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ
kalaho  viggaho  vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji  saṅghavavatthānaṃ
saṅghanānākaraṇaṃ  saṅgho  taṃ  vatthuṃ  vinicchinitvā  mūlā mūlaṃ gantvā
saṅghasāmaggiṃ  karoti  dhammikā  nu kho sā bhante saṅghasāmaggīti .
@Footnote: 1 Sī. Yu. katā saṅghena tassa vatthussa vūpasamāya saṅghasāmaggī nīhatā saṅgharāji
@nīhato saṅghabhedo.
Yasmiṃ  upāli vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo
saṅghabhedo  saṅgharāji  saṅghavavatthānaṃ  saṅghanānākaraṇaṃ saṅgho taṃ vatthuṃ
vinicchinitvā  mūlā  mūlaṃ  gantvā  saṅghasāmaggiṃ karoti dhammikā sā
upāli saṅghasāmaggīti.
   {259.3} Kati nu kho bhante saṅghasāmaggiyoti. Dve 1- upāli
saṅghasāmaggiyo  atthi  upāli  saṅghasāmaggī atthāpetā byañjanupetā
atthi upāli saṅghasāmaggī atthupetā ca byañjanupetā ca . Katamā ca
upāli saṅghasāmaggī atthāpetā byañjanupetā.
   {259.4}  Yasmiṃ upāli vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho
viggaho  vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ
saṅgho taṃ vatthuṃ avinicchinitvā amūlā mūlaṃ gantvā saṅghasāmaggiṃ karoti
ayaṃ  vuccati upāli saṅghasāmaggī atthāpetā byañjanupetā . katamā
ca upāli saṅghasāmaggī atthupetā ca byañjanupetā ca . Yasmiṃ upāli
vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅghabhedo saṅgharāji
saṅghavavatthānaṃ  saṅghanānākaraṇaṃ  saṅgho  taṃ  vatthuṃ  vinicchinitvā mūlā
mūlaṃ  gantvā  saṅghasāmaggiṃ  karoti  ayaṃ vuccati upāli saṅghasāmaggī
atthupetā ca byañjanupetā ca. Imā kho upāli dve saṅghasāmaggiyoti.
   {259.5} Athakho āyasmā upāli uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā yena bhagavā tenañjalimpaṇāmetvā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi
@Footnote: 1 Ma. dvemā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 352-353. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=259&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=259&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=5&item=259&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=259&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=259              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com