ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [71]  Tena  kho pana samayena sunīdhavassakārā magadhamahāmattā
pāṭaligāme  nagaraṃ  māpenti  vajjīnaṃ  paṭibāhāya  . addasā kho
bhagavā  rattiyā  paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhāya  dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena   sambahulā  devatāyo  pāṭaligāme  vatthūni
pariggaṇhantiyo  yasmiṃ padese mahesakkhā devatā vatthūni pariggaṇhanti
mahesakkhānaṃ  tattha rājūnaṃ rājamahāmattānaṃ cittāni namanti nivesanāni
māpetuṃ  yasmiṃ  padese  majjhimā  devatā  vatthūni  pariggaṇhanti
majjhimānaṃ  tattha  rājūnaṃ  rājamahāmattānaṃ cittāni namanti nivesanāni
māpetuṃ  yasmiṃ  padese  nīcā  devatā vatthūni pariggaṇhanti nīcānaṃ
tattha rājūnaṃ rājamahāmattānaṃ cittāni namanti nivesanāni māpetuṃ.
   {71.1} Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi ke nu kho
te  ānanda pāṭaligāme nagaraṃ māpentīti . sunīdhavassakārā bhante
magadhamahāmattā  pāṭaligāme  nagaraṃ māpenti vajjīnaṃ paṭibāhāyāti .
Seyyathāpi  nāma  1- ānanda devehi tāvatiṃsehi saddhiṃ mantetvā
evameva  kho  ānanda  sunīdhavassakārā  magadhamahāmattā pāṭaligāme
nagaraṃ māpenti vajjīnaṃ paṭibāhāya idhāhaṃ ānanda rattiyā paccūsasamayaṃ
paccuṭṭhāya  addasaṃ  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena
sambahulā  devatāyo  pāṭaligāme  vatthūni  pariggaṇhantiyo  yasmiṃ
padese  mahesakkhā  devatā  vatthūni pariggaṇhanti mahesakkhānaṃ tattha
rājūnaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti  nivesanāni  māpetuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nāmasaddo natthi.
Yasmiṃ  padese  majjhimā  devatā  vatthūni  pariggaṇhanti  majjhimānaṃ
tattha  rājūnaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti nivesanāni māpetuṃ
yasmiṃ  padese  nīcā  devatā  vatthūni  pariggaṇhanti  nīcānaṃ tattha
rājūnaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni namanti nivesanāni māpetuṃ yāvatā
ānanda  ariyānaṃ  āyatanaṃ  yāvatā  vaṇijjapatho  idaṃ  agganagaraṃ
bhavissati  pāṭaliputtaṃ  puṭabhedanaṃ  pāṭaliputtassa  kho  ānanda  tayo
antarāyā  bhavissanti  aggito  vā  udakato  vā  abbhantarato
vā mithubhedāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 90-91. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=71&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=71&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=5&item=71&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=71&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=71              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com