ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [99] Kathañca bhikkhave ubbhataṃ hoti kaṭhinaṃ . aṭṭhimā bhikkhave
mātikā   kaṭhinassa   ubbhārāya   pakkamanantikā   niṭṭhānantikā
sanniṭṭhānantikā   nāsanantikā   savanantikā   āsāvacchedikā
sīmātikkantikā sahubbhārāti.
   [100]  Bhikkhu  atthatakaṭhino  katacīvaraṃ  ādāya  pakkamati  na
paccessanti  .  tassa  bhikkhuno  pakkamanantiko  kaṭhinuddhāro .
Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati  . tassa bahisīmagatassa
evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ
kāreti  .  tassa  bhikkhuno  niṭṭhānantiko  kaṭhinuddhāro  . bhikkhu
atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati  .  tassa bahisīmagatassa evaṃ
hoti  nevimaṃ  cīvaraṃ  kāressaṃ  na  paccessanti . tassa bhikkhuno
sanniṭṭhānantiko   kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ
ādāya  pakkamati  .  tassa  bahisīmagatassa  evaṃ  hoti  idhevimaṃ
cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . Tassa taṃ
cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati . tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro .
Bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati  paccessanti .
So  bahisīmagato  taṃ  cīvaraṃ  kāreti  .  so  katacīvaro  suṇāti
ubbhataṃ  kira  tasmiṃ  āvāse kaṭhinanti . tassa bhikkhuno savanantiko
kaṭhinuddhāro  .  bhikkhu  atthatakaṭhino  cīvaraṃ  ādāya  pakkamati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page140.

Paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro paccessaṃ paccessanti bahiddhā kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti . tassa bhikkhuno sīmātikkantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro paccessaṃ paccessanti sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro. Ādāyasattakaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ. [101] Bhikkhu atthatakaṭhino katacīvaraṃ samādāya pakkamati na paccessanti . tassa bhikkhuno pakkamanantiko kaṭhinuddhāro . Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati . tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro

--------------------------------------------------------------------------------------------- page141.

Suṇāti ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kaṭhinanti . tassa bhikkhuno savanantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . So katacīvaro paccessaṃ paccessanti bahiddhā kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti . tassa bhikkhuno sīmātikkantiko kaṭhinuddhāro . Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro paccessaṃ paccessanti sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro. Samādāyasattakaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ. [102] Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati. Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page142.

Cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro suṇāti ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kaṭhinanti . tassa bhikkhuno savanantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro paccessaṃ paccessanti bahiddhā 1- kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti . tassa bhikkhuno sīmātikkantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro paccessaṃ paccessanti sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ . tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro. Ādāyachakkaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ. [103] Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati . Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . So taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ @Footnote: 1 Po. bahisīmāya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page143.

Samādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro suṇāti ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kaṭhinanti . tassa bhikkhuno savanantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati paccessanti . So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . So katacīvaro paccessaṃ paccessanti bahiddhā kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti . tassa bhikkhuno sīmātikkantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro paccessaṃ paccessanti sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ . tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro. Samādāyachakkaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ. [104] Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . So taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page144.

[105] Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati na paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati na paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressanti . tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati na paccessanti . Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati . tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro. [106] Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati anadhiṭṭhitena nevassa hoti paccessanti na panassa hoti na paccessanti . Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati anadhiṭṭhitena nevassa hoti paccessanti na panassa hoti na paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati anadhiṭṭhitena nevassa hoti paccessanti na panassa hoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page145.

Na paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro. [107] Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati paccessanti. Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti. So taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro. {107.1} Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati paccessanti. So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro suṇāti ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kaṭhinanti . tassa bhikkhuno savanantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro paccessaṃ paccessanti bahiddhā kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti . tassa bhikkhuno sīmātikkantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page146.

Ādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro paccessaṃ paccessanti sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ . tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro. [108] Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati. (ādāya- vārasadisaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ .) bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (samādāyavārasadisaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ .) [109] Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati . Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti. So taṃ cīvaraṃ kāreti . Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro. [110] Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page147.

Na paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati na paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressanti . tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati na paccessanti . Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati . tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro. [111] Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati anadhiṭṭhitena nevassa hoti paccessanti na panassa hoti na paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati anadhiṭṭhitena nevassa hoti paccessanti na panassa hoti na paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati anadhiṭṭhitena nevassa hoti paccessanti na panassa hoti na paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page148.

Hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati . tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro. [112] Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti . tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati paccessanti . tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ na paccessanti . so taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati . tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro. {112.1} Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro suṇāti ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kaṭhinanti . tassa bhikkhuno savanantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro paccessaṃ paccessanti bahiddhā kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti . tassa bhikkhuno

--------------------------------------------------------------------------------------------- page149.

Sīmātikkantiko kaṭhinuddhāro . bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati paccessanti . so bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti . so katacīvaro paccessaṃ paccessanti sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro. Ādāyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 139-149. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=99&items=14&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=99&items=14&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=5&item=99&items=14&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=99&items=14&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=99              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com