ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [632] Tena kho pana samayena bhikkhūpi bhikkhunīhi 1- vivadanti.
Bhikkhuniyopi  bhikkhūhi  vivadanti  .  channopi  bhikkhu bhikkhunīnaṃ anupakhajja
bhikkhūhi  saddhiṃ  vivadati  bhikkhunīnaṃ  pakkhaṃ  gāheti . ye te bhikkhū
appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma
channo  bhikkhu  bhikkhunīnaṃ  anupakhajja bhikkhūhi saddhiṃ vivadissati bhikkhunīnaṃ
pakkhaṃ gāhessatīti . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Saccaṃ  kira  bhikkhave  .pe. saccaṃ bhagavāti .pe. vigarahitvā dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  cattārīmāni  bhikkhave  adhikaraṇāni
vivādādhikaraṇaṃ anuvādādhikaraṇaṃ āpattādhikaraṇaṃ kiccādhikaraṇaṃ.
   [633] Tattha katamaṃ vivādādhikaraṇaṃ . idha pana 2- bhikkhave bhikkhū
vivadanti  dhammoti  vā  adhammoti  vā  vinayoti  vā  avinayoti
vā  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatenāti vā abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti
vā  āciṇṇaṃ  tathāgatenāti  vā  anāciṇṇaṃ  tathāgatenāti  vā
paññattaṃ   tathāgatenāti  vā  appaññattaṃ  tathāgatenāti  vā
āpattīti  vā  anāpattīti  vā  lahukā  āpattīti  vā  garukā
āpattīti  vā  sāvasesā  āpattīti  vā  anavasesā  āpattīti
vā  duṭṭhullā  āpattīti  vā  aduṭṭhullā  āpattīti  vā  yaṃ
@Footnote: 1 Yu. bhikkhūhi . 2 Yu. panasaddo natthi.
Tattha  bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo  nānāvādo aññathāvādo
vipaccatāya vohāro medhagaṃ 1- idaṃ vuccati vivādādhikaraṇaṃ.
   [634] Tattha katamaṃ anuvādādhikaraṇaṃ . idha pana bhikkhave bhikkhū
bhikkhuṃ  anuvadanti  sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā vā diṭṭhivipattiyā
vā  ājīvavipattiyā  vā  yo tattha anuvādo anuvadanā anullapanā
anubhaṇanā   anusampavaṅkatā   abbhussahanatā   anubalappadānaṃ  idaṃ
vuccati anuvādādhikaraṇaṃ.
   [635]  Tattha  katamaṃ āpattādhikaraṇaṃ . pañcapi āpattikkhandhā
āpattādhikaraṇaṃ   sattapi   āpattikkhandhā   āpattādhikaraṇaṃ  idaṃ
vuccati āpattādhikaraṇaṃ.
   [636]  Tattha  katamaṃ  kiccādhikaraṇaṃ . yā saṅghassa kiccayatā
karaṇīyatā  apalokanakammaṃ  ñattikammaṃ  ñattidutiyakammaṃ  ñatticatutthakammaṃ
idaṃ vuccati kiccādhikaraṇaṃ.
   [637] Vivādādhikaraṇassa kiṃ mūlaṃ. Cha vivādamūlāni vivādādhikaraṇassa
mūlaṃ   tīṇipi   akusalamūlāni   vivādādhikaraṇassa   mūlaṃ   tīṇipi
kusalamūlāni  vivādādhikaraṇassa  mūlaṃ  .  katamāni  cha  vivādamūlāni
vivādādhikaraṇassa  mūlaṃ . idha pana 2- bhikkhave bhikkhu kodhano hoti
upanāhī  yo  so  bhikkhave  bhikkhu  kodhano  hoti  upanāhī so
sattharipi  agāravo  viharati  appatisso  dhammepi  agāravo  viharati
@Footnote: 1 Yu. medhakaṃ . 2 Ma. Yu. panasaddo natthi.
Appatisso  saṅghepi  agāravo  viharati  appatisso  sikkhāyapi
na paripūrīkārī 1- hoti yo so bhikkhave bhikkhu sattharipi 2- agāravo
viharati  appatisso  dhammepi  agāravo  viharati  appatisso saṅghepi
agāravo  viharati  appatisso  sikkhāyapi  na  paripūrīkārī hoti 3-
so  saṅghe  vivādaṃ  janeti  yo 4- hoti vivādo bahujanaahitāya
bahujanaasukhāya  5-  bahuno  janassa  anatthāya  ahitāya  dukkhāya
devamanussānaṃ.
   {637.1}  Evarūpañce tumhe bhikkhave vivādamūlaṃ ajjhattaṃ vā
bahiddhā vā samanupasseyyātha tatra tumhe bhikkhave tasseva pāpakassa
vivādamūlassa  pahānāya  vāyameyyātha . evarūpañce tumhe bhikkhave
vivādamūlaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  na  samanupasseyyātha tatra
tumhe  bhikkhave  tasseva  pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavāya
paṭipajjeyyātha  .  evametassa  pāpakassa  vivādamūlassa  pahānaṃ
hoti. Evametassa pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavo hoti.
   [638]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu makkhī hoti paḷāsī .pe.
Issukī  hoti  maccharī  .pe. saṭho hoti māyāvī .pe. pāpiccho
hoti  micchādiṭṭhi  .pe.  sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  ādānagāhī 6-
duppaṭinissaggī  yo  so  bhikkhave  bhikkhu  sandiṭṭhiparāmāsī  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. paripūrakārī . 2 Yu. apisaddo natthi . 3 Ma. Yu. hotīti natthi.
@evamupari . 4 Yu. so . 5 Ma. bahujanāhitāya bahujanāskhāya. evamupari.
@6 Ma. Yu. ādhānagāhī. evamupari.
Ādānagāhī  duppaṭinissaggī  so sattharipi agāravo viharati appatisso
dhammepi  agāravo  viharati  appatisso  saṅghepi  agāravo  viharati
appatisso  sikkhāyapi  na  paripūrīkārī hoti yo so bhikkhave bhikkhu
sattharipi  agāravo viharati appatisso dhammepi .pe. saṅghepi .pe.
Sikkhāyapi  na paripūrīkārī hoti so saṅghe vivādaṃ janeti yo hoti
vivādo  bahujanaahitāya  bahujanaasukhāya  bahuno  janassa  anatthāya
ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ.
   {638.1}  Evarūpañce tumhe bhikkhave vivādamūlaṃ ajjhattaṃ vā
bahiddhā vā samanupasseyyātha tatra tumhe bhikkhave tasseva pāpakassa
vivādamūlassa  pahānāya  vāyameyyātha . evarūpañce tumhe bhikkhave
vivādamūlaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā na samanupasseyyātha tatra tumhe
bhikkhave tasseva pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavāya paṭipajjeyyātha.
Evametassa  pāpakassa  vivādamūlassa  pahānaṃ  hoti  . evametassa
pāpakassa  vivādamūlassa  āyatiṃ  anavassavo  hoti  imāni  cha
vivādamūlāni vivādādhikaraṇassa mūlaṃ.
   [639]  Katamāni  tīṇi  akusalamūlāni  vivādādhikaraṇassa mūlaṃ .
Idha  pana 1- bhikkhave bhikkhū luddhacittā vivadanti duṭṭhacittā vivadanti
mūḷhacittā  vivadanti  dhammoti  vā  adhammoti  vā  vinayoti  vā
avinayoti  vā  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatenāti  vā  abhāsitaṃ alapitaṃ
@Footnote: 1 Ma. panasaddo na dissati. Yu. pana bhikkhaveti pāṭhadvayaṃ na dissati. evamupari.
Tathāgatenāti   vā   āciṇṇaṃ  tathāgatenāti  vā  anāciṇṇaṃ
tathāgatenāti   vā  paññattaṃ  tathāgatenāti  vā  appaññattaṃ
tathāgatenāti  vā  āpattīti  vā anāpattīti vā lahukā āpattīti
vā garukā āpattīti vā sāvasesā āpattīti vā anavasesā āpattīti
vā  duṭṭhullā  āpattīti  vā  aduṭṭhullā  āpattīti  vā imāni
tīṇi akusalamūlāni vivādādhikaraṇassa mūlaṃ.
   [640]  Katamāni  tīṇi  kusalamūlāni  vivādādhikaraṇassa  mūlaṃ .
Idha  pana  bhikkhave  bhikkhū aluddhacittā vivadanti aduṭṭhacittā vivadanti
amūḷhacittā  vivadanti  dhammoti  vā adhammoti vā .pe. duṭṭhullā
āpattīti  vā  aduṭṭhullā  āpattīti  vā  imāni tīṇi kusalamūlāni
vivādādhikaraṇassa mūlaṃ.
   [641]  Anuvādādhikaraṇassa  kiṃ  mūlaṃ  .  cha  anuvādamūlāni
anuvādādhikaraṇassa   mūlaṃ   tīṇipi  akusalamūlāni  anuvādādhikaraṇassa
mūlaṃ   tīṇipi   kusalamūlāni   anuvādādhikaraṇassa   mūlaṃ  kāyopi
anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ vācāpi anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ.
   [642]  Katamāni  cha  anuvādamūlāni anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ .
Idha pana bhikkhave bhikkhu kodhano hoti upanāhī yo so bhikkhave 1-
bhikkhu  kodhano  hoti  upanāhī  so  sattharipi  agāravo  viharati
appatisso  dhammepi  agāravo  viharati appatisso saṅghepi agāravo
@Footnote: 1 Ma. bhikkhaveti natthi.
Viharati  appatisso  sikkhāyapi  na  paripūrīkārī  hoti  yo  so
bhikkhave  bhikkhu  sattharipi  agāravo  viharati  appatisso  dhammepi
agāravo  viharati  appatisso  saṅghepi  agāravo viharati appatisso
sikkhāyapi  na  paripūrīkārī  hoti  so  saṅghe  anuvādaṃ  janeti
yo  hoti  anuvādo  bahujanaahitāya  bahujanaasukhāya  bahuno  janassa
anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ.
   {642.1} Evarūpañce tumhe bhikkhave anuvādamūlaṃ ajjhattaṃ vā
bahiddhā vā samanupasseyyātha tatra tumhe bhikkhave tasseva pāpakassa
anuvādamūlassa  pahānāya vāyameyyātha . evarūpañce tumhe bhikkhave
anuvādamūlaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  na samanupasseyyātha tatra
tumhe  bhikkhave  tasseva pāpakassa anuvādamūlassa āyatiṃ anavassavāya
paṭipajjeyyātha  .  evametassa  pāpakassa  anuvādamūlassa  pahānaṃ
hoti. Evametassa pāpakassa anuvādamūlassa āyatiṃ anavassavo hoti.
   [643]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu makkhī hoti paḷāsī .pe.
Issukī  hoti  maccharī  .pe. saṭho hoti māyāvī .pe. pāpiccho
hoti  micchādiṭṭhi  .pe.  sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  ādānagāhī
duppaṭinissaggī  yo  so  bhikkhave  bhikkhu  sandiṭṭhiparāmāsī  hoti
ādānagāhī  duppaṭinissaggī  so sattharipi agāravo viharati appatisso
dhammepi   .pe.   saṅghepi   agāravo   viharati  appatisso
sikkhāyapi  na  paripūrīkārī  hoti  yo  so bhikkhave bhikkhu sattharipi
Agāravo  viharati  appatisso  dhammepi  .pe.  saṅghepi  .pe.
Sikkhāyapi na paripūrīkārī hoti so saṅghe anuvādaṃ janeti yo hoti
anuvādo  bahujanaahitāya  bahujanaasukhāya  bahuno  janassa  anatthāya
ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ.
   {643.1}  Evarūpañce  tumhe  bhikkhave  anuvādamūlaṃ ajjhattaṃ
vā  bahiddhā  vā  samanupasseyyātha  tatra tumhe bhikkhave tasseva
pāpakassa  anuvādamūlassa  pahānāya  vāyameyyātha  .  evarūpañce
tumhe bhikkhave anuvādamūlaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā na samanupasseyyātha
tatra  tumhe  bhikkhave  tasseva  pāpakassa  anuvādamūlassa  āyatiṃ
anavassavāya  paṭipajjeyyātha  .  evametassa pāpakassa anuvādamūlassa
pahānaṃ  hoti  .  evametassa  pāpakassa  anuvādamūlassa  āyatiṃ
anavassavo hoti imāni cha anuvādamūlāni anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ.
   [644]  Katamāni  tīṇi  akusalamūlāni anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ .
Idha  pana  bhikkhave  bhikkhū  bhikkhuṃ  luddhacittā  anuvadanti duṭṭhacittā
anuvadanti  mūḷhacittā  anuvadanti  sīlavipattiyā  vā  ācāravipattiyā
vā  diṭṭhivipattiyā  vā ājīvavipattiyā vā imāni tīṇi akusalamūlāni
anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ.
   [645]  Katamāni  tīṇi  kusalamūlāni  anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ .
Idha  pana  bhikkhave  bhikkhū  bhikkhuṃ aluddhacittā anuvadanti aduṭṭhacittā
anuvadanti  amūḷhacittā  anuvadanti  sīlavipattiyā  vā ācāravipattiyā
Vā  diṭṭhivipattiyā  vā  ājīvavipattiyā vā imāni tīṇi kusalamūlāni
anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ.
   [646] Katamo ca 1- kāyo anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ. Idhekacco
dubbaṇṇo  hoti  duddassiko  okoṭimako  bahvābādho  kāṇo
vā  kuṇi  vā  khañjo  vā  pakkhahato  vā  yena naṃ anuvadanti
ayaṃ kāyo anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ.
   [647] Katamā ca 2- vācā anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ. Idhekacco
dubbaco  hoti  mammano  eḷagalavāco  yāya  naṃ  anuvadanti  ayaṃ
vācā anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ.
   [648]  Āpattādhikaraṇassa  kiṃ  mūlaṃ  . cha āpattisamuṭṭhānā
āpattādhikaraṇassa  mūlaṃ  atthāpatti  kāyato  samuṭṭhāti  na vācato
na  cittato  atthāpatti  vācato  samuṭṭhāti  na  kāyato  na
cittato  atthāpatti  kāyato  ca  vācato  ca  samuṭṭhāti  na
cittato  atthāpatti  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  na
vācato  atthāpatti  vācato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  na
kāyato  atthāpatti  kāyato  ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti
ime cha āpattisamuṭṭhānā āpattādhikaraṇassa mūlaṃ.
   [649]  Kiccādhikaraṇassa  kiṃ  mūlaṃ  .  kiccādhikaraṇassa  ekaṃ
mūlaṃ saṅgho.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. Rā. casaddo na dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 335-342. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=6&item=632&items=18              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=6&item=632&items=18&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=6&item=632&items=18              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=632&items=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=632              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]