ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [681] Tena kho pana samayena sāvatthiyā evaṃjātaṃ evaṃsamuppannaṃ
adhikaraṇaṃ  hoti  . athakho te bhikkhū asantuṭṭhā sāvatthiyā saṅghassa
adhikaraṇavūpasamanena  assosuṃ  kho  amukasmiṃ  kira  āvāse sambahulā
therā viharanti bahussutā āgatāgamā dhammadharā vinayadharā mātikādharā
paṇḍitā  viyattā  medhāvino  lajjino  kukkuccakā  sikkhākāmā
te  ce  therā  imaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasameyyuṃ  dhammena  vinayena
satthusāsanena evamidaṃ adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ assāti.
   {681.1} Athakho te bhikkhū taṃ āvāsaṃ gantvā te there etadavocuṃ
idaṃ bhante adhikaraṇaṃ evaṃjātaṃ evaṃsamuppannaṃ sādhu bhante therā imaṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasamentu  dhammena  vinayena  satthusāsanena  yathāyidaṃ
adhikaraṇaṃ  suvūpasantaṃ  assāti . athakho te therā yathā sāvatthiyā
saṅghena  adhikaraṇaṃ  vūpasamitaṃ  yathāsuvūpasantaṃ  1-  tathā  taṃ adhikaraṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. tathāvūpasantanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page359.

Vūpasamesuṃ . athakho te bhikkhū asantuṭṭhā sāvatthiyā saṅghassa adhikaraṇavūpasamanena asantuṭṭhā sambahulānaṃ therānaṃ adhikaraṇavūpasamanena assosuṃ kho amukasmiṃ kira āvāse tayo therā viharanti .pe. Dve therā viharanti .pe. eko thero viharati bahussuto āgatāgamo dhammadharo vinayadharo mātikādharo paṇḍito viyatto medhāvī lajjī kukkuccako sikkhākāmo so ce thero imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasameyya dhammena vinayena satthusāsanena evamidaṃ adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ assāti. {681.2} Athakho te bhikkhū taṃ āvāsaṃ gantvā taṃ theraṃ etadavocuṃ idaṃ bhante adhikaraṇaṃ evaṃjātaṃ evaṃsamuppannaṃ sādhu bhante thero imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametu dhammena vinayena satthusāsanena yathāyidaṃ adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ assāti . athakho so thero yathā sāvatthiyā saṅghena adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ yathā sambahulehi therehi adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ yathā tīhi therehi adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ yathā dvīhi therehi adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ yathāsuvūpasantaṃ yathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasamesi. {681.3} Athakho te bhikkhū asantuṭṭhā sāvatthiyā saṅghassa adhikaraṇavūpasamanena asantuṭṭhā sambahulānaṃ therānaṃ adhikaraṇavūpasamanena asantuṭṭhā tiṇṇaṃ therānaṃ adhikaraṇavūpasamanena asantuṭṭhā dvinnaṃ therānaṃ adhikaraṇavūpasamanena asantuṭṭhā ekassa therassa adhikaraṇavūpasamanena yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā bhagavato etamatthaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page360.

Ārocesuṃ . nīhatametaṃ bhikkhave adhikaraṇaṃ santaṃ vūpasantaṃ suvūpasantaṃ 1-. Anujānāmi bhikkhave tesaṃ bhikkhūnaṃ saññattiyā tayo salākagāhe gūḷhakaṃ sakaṇṇajappakaṃ vivaṭakaṃ . kathañca bhikkhave gūḷhako salākagāho hoti . tena salākagāhāpakena bhikkhunā salākāyo vaṇṇāvaṇṇāyo katvā ekeko 2- bhikkhu upasaṅkamitvā evamassa vacanīyo ayaṃ evaṃvādissa salākā ayaṃ evaṃvādissa salākā yaṃ icchasi taṃ gaṇhāhīti . gahite vattabbo mā ca kassaci dassehīti . sace jānāti adhammavādī bahutarāti duggahoti paccukkaḍḍhitabbaṃ . sace jānāti dhammavādī bahutarāti suggahoti sāvetabbaṃ . evaṃ kho bhikkhave gūḷhako salākagāho hoti . Kathañca bhikkhave sakaṇṇajappako salākagāho hoti. {681.4} Tena salākagāhāpakena bhikkhunā ekamekassa bhikkhuno upakaṇṇake ārocetabbaṃ ayaṃ evaṃvādissa salākā ayaṃ evaṃvādissa salākā yaṃ icchasi taṃ gaṇhāhīti . gahite vattabbo mā ca kassaci ārocehīti . sace jānāti adhammavādī bahutarāti duggahoti paccukkaḍḍhitabbaṃ . sace jānāti dhammavādī bahutarāti suggahoti sāvetabbaṃ . evaṃ kho bhikkhave sakaṇṇajappako salākagāho hoti . kathañca bhikkhave vivaṭako salākagāho hoti . sace jānāti dhammavādī bahutarāti vissaṭṭheneva vivaṭena salākagāhena @Footnote: 1 Ma. Yu. suvūpasantanti . 2 Ma. Yu. ekameko.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page361.

Gāhetabbā 1- evaṃ kho bhikkhave vivaṭako salākagāho hoti ime kho bhikkhave tayo salākagāhāti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 358-361. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=6&item=681&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=6&item=681&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=6&item=681&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=681&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=681              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com