ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
          Vinayapitake cullavaggassa
           dutiyo bhago
              ------
          khuddakavatthukkhandhakam
   [1]  Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati veluvane
kalandakanivape . tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu nahayamana
rukkhe  kayam  ugghamsenti  urumpi  bahumpi 1- urampi pitthimpi .
Manussa  passitva  2- ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama
samana  sakyaputtiya  nahayamana  rukkhe kayam ugghamsessanti urumpi
bahumpi  urampi pitthimpi seyyathapi mallamutthika gamaputavati 3- .
Assosum  kho  bhikkhu  tesam  manussanam  ujjhayantanam  khiyantanam
vipacentanam .pe. Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum.
   {1.1} Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham
sannipatapetva  bhikkhu  patipucchi  saccam  kira  bhikkhave  chabbaggiya
bhikkhu  nahayamana  rukkhe  kayam ugghamsenti urumpi bahumpi urampi
pitthimpiti . saccam bhagavati 4- . vigarahi buddho bhagava ananucchavikam 5-
@Footnote: 1 Yu. bahampi. 2 Ma. Yu. Ra. ayam patho natthi. 3 Ma. gamamoddavati.
@Yu. gamapoddavati. 4 Yu. iti na dissati. 5 Yu. ananucchaviyam.
Bhikkhave  tesam  moghapurisanam  ananulomikam  appatirupam  assamanakam
akappiyam  akaraniyam katham hi nama te bhikkhave moghapurisa nahayamana
rukkhe  kayam  ugghamsessanti  urumpi bahumpi urampi pitthimpi netam
bhikkhave  appasannanam  va  pasadaya  .pe. vigarahitva dhammim katham
katva bhikkhu amantesi na bhikkhave nahayamanena [1]- rukkhe kayo
ugghamsetabbo yo ugghamseyya apatti dukkatassati.
   [2] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu nahayamana thambhe
kayam  ugghamsenti  urumpi  bahumpi  urampi  pitthimpi  .  manussa
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama samana sakyaputtiya
nahayamana  thambhe  kayam  ugghamsessanti  urumpi  bahumpi  urampi
pitthimpi  seyyathapi  mallamutthika  gamaputavati  .  assosum  kho
bhikkhu  tesam  manussanam  ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam
.pe.  athakho  te  bhikkhu  bhagavato  etamattham  arocesum .pe.
Saccam  kira  bhikkhave  .pe.  saccam  bhagavati  . vigarahitva dhammim
katham katva bhikkhu amantesi na bhikkhave nahayamanena [1]- thambhe
kayo ugghamsetabbo yo ugghamseyya apatti dukkatassati.
   [3]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiya bhikkhu nahayamana
kudde  kayam  ugghamsenti  urumpi  bahumpi  urampi  pitthimpi .
Manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  samana
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhuna.
Sakyaputtiya  nahayamana  kudde kayam ugghamsessanti urumpi bahumpi
urampi  pitthimpi  seyyathapi  mallamutthika  gamaputavati  .pe.  na
bhikkhave  nahayamanena  kudde  kayo ugghamsetabbo yo ugghamseyya
apatti dukkatassati.
   [4] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu nahayamana 1-
atthane  nahayanti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti
.pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti . assosum kho bhikkhu tesam
manussanam  ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam  .pe.  athakho
te  bhikkhu  bhagavato etamattham arocesum .pe. saccam kira bhikkhave
.pe.  saccam  bhagavati  .pe.  vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu
amantesi  na  bhikkhave nahayamanena 1- atthane nahayitabbam yo
nahayeyya apatti dukkatassati.
   [5] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu gandhabbahatthakena
nahayanti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihi kamabhoginoti . assosum kho bhikkhu tesam manussanam
ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam  .pe.  athakho  te  bhikkhu
bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  na bhikkhave gandhabbahatthakena
nahayitabbam yo nahayeyya apatti dukkatassati.
   [6] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu kuruvindakasuttiya
nahayanti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe. bhagavato etamattham arocesum
.pe.  na  bhikkhave  kuruvindakasuttiya  nahayitabbam  yo  nahayeyya
apatti dukkatassati.
   [7] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu viggayha parikammam
karapenti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe. bhagavato etamattham arocesum
.pe.  na  bhikkhave viggayha parikammam karapetabbam yo karapeyya
apatti dukkatassati.
   [8]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiya bhikkhu mallakena
nahayanti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe.  athakho  te bhikkhu bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave  mallakena  nahayitabbam
yo nahayeyya apatti dukkatassati.
   [9] Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno kacchurogabadho
hoti . tassa vina mallaka na phasu hoti 1- .pe. Bhagavato etamattham
arocesum .pe. Anujanami bhikkhave gilanassa akatamallakanti.
   [10]  Tena  kho  pana samayena annataro bhikkhu jaradubbalo
nahayamano na sakkoti attano kayam upaghamsetum 2- .pe. bhagavato
@Footnote: 1 Ma. na tassa vina mallakena phasu hoti. 2 Ma. Yu. ugghamsetum.
Etamattham arocesum .pe. Anujanami bhikkhave ukkasikanti.
   [11]  Tena  kho  pana samayena annataro bhikkhu pitthiparikammam
katum  kukkuccayati  1- .pe. bhagavato etamattham arocesum .pe.
Anujanami bhikkhave puthupanikanti.
   [12] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu vallikam dharenti.
.pe. Pamangam dharenti . Kanthasuttakam dharenti. Katisuttakam dharenti.
Ovattikam  dharenti . kayuram dharenti . hatthabharanam dharenti .
Angulimuddikam   dharenti   .   manussa   ujjhayanti  khiyanti
vipacenti  .pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti . assosum kho
bhikkhu  tesam  manussanam  ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam
.pe.  athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. saccam
kira bhikkhave chabbaggiya bhikkhu vallikam dharenti . Pamangam dharenti.
Kanthasuttakam dharenti . katisuttakam dharenti . ovattikam dharenti.
Kayuram dharenti . hatthabharanam dharenti . angulimuddikam dharentiti.
Saccam  bhagavati .pe. vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi
na  bhikkhave  vallikam  dharetabbam  na  pamangam  dharetabbam 2- na
kanthasuttakam  dharetabbam  na  katisuttakam  dharetabbam  na  ovattikam
dharetabbam  na  kayuram  dharetabbam  na  hatthabharanam  dharetabbam na
@Footnote: 1 ma Yu. tena kho pana samayena bhikkhu pitthiparikammam katum kukkuccayanti. 2 Ma. Yu.
@vallika dharetabba na pamango dharetabbo.
Angulimuddikam dharetabbam 1- yo dhareyya apatti dukkatassati.
   [13]  Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu dighe kese
dharenti . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. seyyathapi
gihi  kamabhoginoti  .pe.  bhagavato etamattham arocesum .pe. na
bhikkhave digha kesa dharetabba yo dhareyya apatti dukkatassa.
Anujanami bhikkhave dumasikam va duvangulam vati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 1-6. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=7&item=1&items=13              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=7&item=1&items=13&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=7&item=1&items=13              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=1&items=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]