ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [202] Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  rājagahakassa  seṭṭhissa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena . athakho rājagahako
seṭṭhī  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā
santappetvā  sampavāretvā  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ
ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho rājagahako seṭṭhī bhagavantaṃ
etadavoca ete me bhante saṭṭhī vihārā puññatthikena saggatthikena
kārāpitā kathāhaṃ bhante tesu vihāresu paṭipajjāmīti . tenahi tvaṃ
gahapati  te  saṭṭhī  vihāre  āgatānāgatassa  cātuddisassa saṅghassa
patiṭṭhāpehīti . evaṃ bhanteti kho rājagahako seṭṭhī bhagavato paṭissutvā
te saṭṭhī vihāre āgatānāgatassa cātuddisassa saṅghassa patiṭṭhāpesi.
Athakho bhagavā rājagahakaṃ seṭṭhiṃ imāhi gāthāhi anumodi
   [203] Sītaṃ uṇhaṃ paṭihanti     tato bāḷamigāni ca
         siriṃsape ca makase       sisire cāpi vuṭṭhiyo
         Tato vātātapo ghoro    sañjāto paṭihaññati.
         Leṇatthañca sukhatthañca   jhāyituñca vipassituṃ
         vihāradānaṃ saṅghassa     aggaṃ buddhehi 1- vaṇṇitaṃ.
         Tasmā hi paṇḍito poso  sampassaṃ atthamattano
         vihāre kāraye ramme     vāsayettha bahussute
         tesaṃ annañca pānañca   vatthasenāsanāni ca
         dadeyya ujubhūtesu       vippasannena cetasā.
         Te tassa dhammaṃ desenti   sabbadukkhā panūdanaṃ
         yaṃ so dhammaṃ idhaññāya   parinibbāti anāsavoti.
Athakho  bhagavā  rājagahakaṃ  seṭṭhiṃ  imāhi  gāthāhi  anumoditvā
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [204] Assosuṃ kho manussā bhagavatā kira vihārā anuññātāti.
Te  2-  sakkaccaṃ vihāre kārāpenti . te vihārā akavāṭakā
honti  .  ahivicchikāpi  satapadiyopi  pavisanti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave kavāṭanti . bhitticchiddaṃ karitvā
valliyāpi  rajjuyāpi  kavāṭaṃ  bandhanti  .  undūrehipi  upacikāhipi
khajjanti . khāyitabandhanāni 3- kavāṭāni patanti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ   .  anujānāmi  bhikkhave  piṭṭhasaṅghāṭaṃ  udukkhalikaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. buddhena. 2 Ma. Yu. tesaddo na dissati. 3 Ma. khayitabandhanāni.
Uttarapāsakanti . kavāṭā na phusiyanti 1- .pe. anujānāmi bhikkhave
āviñchanacchiddaṃ  āviñchanarajjunti  .  kavāṭā  na  thakiyanti  .pe.
Anujānāmi bhikkhave aggaḷavaṭṭiṃ kapisīsakaṃ sūcikaṃ ghaṭikanti.
   [205]  Tena  kho  pana samayena bhikkhū na sakkonti kavāṭaṃ
apāpurituṃ  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
tālacchiddaṃ  tīṇi  tālāni  lohatālaṃ  kaṭṭhatālaṃ  visāṇatālanti .
Yepi 2- te ugghāṭetvā pavisanti . vihārā aguttā honti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave yantakaṃ sūcikanti.
   [206]  Tena  kho  pana samayena vihārā tiṇacchadanā honti
sītakāle sītā uṇhakāle uṇhā . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi bhikkhave ogumbetvā ullittāvalittaṃ kātunti.
   [207]  Tena kho pana samayena vihārā avātapānakā honti
acakkhussā  duggandhā . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave   tīṇi   vātapānāni   vedikāvātapānaṃ   jālavātapānaṃ
salākavātapānanti  .  vātapānantarikāya  kālakāpi  3-  vagguliyopi
pavisanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
vātapānacakkalikanti  . cakkalikantarikāya 4- kālakāpi 3- vagguliyopi
pavisanti .pe. Anujānāmi bhikkhave vātapānakavāṭaṃ vātapānabhisikanti.
   [208]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū chamāyaṃ sayanti .
@Footnote: 1 Yu. phassīyanti. 2 Ma. yehi. 3 Ma. kāḷakāpi. 4 Ma. Yu. cakkalikantarikāyapi.
Gattānipi  cīvarānipi  paṃsukitāni  honti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave tiṇasantharikanti . tiṇasantharikā 1-
undūrehipi  upacikāhipi  khajjati .pe. anujānāmi bhikkhave miḍhinti .
Miḍhiyā  gattāni  dukkhāni  2-  honti  .pe. anujānāmi bhikkhave
vidalamañcakanti 3-.
   [209]  Tena kho pana samayena saṅghassa sosāniko masārako
mañco  uppanno  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  masārakaṃ  mañcanti  .  masārakaṃ  pīṭhaṃ uppannaṃ
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
masārakaṃ pīṭhanti.
   [210] Tena kho pana samayena saṅghassa sosāniko bundikābaddho
mañco uppanno hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Anujānāmi
bhikkhave  bundikābaddhaṃ mañcanti . bundikābaddhaṃ pīṭhaṃ uppannaṃ hoti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave bundikābaddhaṃ
pīṭhanti.
   [211] Tena kho pana samayena saṅghassa sosāniko kuḷirapādako 4-
mañco  uppanno  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  kuḷirapādakaṃ  4-  mañcanti  . kuḷirapādakaṃ 4-
pīṭhaṃ  uppannaṃ  hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
@Footnote: 1 Ma. Yu. tiṇasanthārako. 2 Ma. Yu. dukkhā. 3 Ma. Yu. bidalamañcakanti.
@4 Ma. kuḷīra .... Yu. kulīra ...
Bhikkhave kuḷirapādakaṃ pīṭhanti.
   [212] Tena kho pana samayena saṅghassa sosāniko āhaccapādako
mañco uppanno hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Anujānāmi
bhikkhave āhaccapādakaṃ mañcanti . āhaccapādakaṃ pīṭhaṃ uppannaṃ hoti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave āhaccapādakaṃ
pīṭhanti.
   [213]  Tena kho pana samayena saṅghassa āsandiko uppanno
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
āsandikanti  .  uccako  āsandiko  uppanno  hoti . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave uccakampi āsandikanti .
Sattaṅgo  uppanno  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  sattaṅganti  .  uccako  sattaṅgo  uppanno
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
uccakampi  sattaṅganti  .  bhaddapīṭhaṃ uppannaṃ hoti .pe. anujānāmi
bhikkhave  bhaddapīṭhanti . pīṭhikā uppannā hoti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  pīṭhikanti  . eḷakapādakaṃ pīṭhaṃ
uppannaṃ hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
eḷakapādakaṃ pīṭhanti . āmalakavaṇṭikaṃ pīṭhaṃ uppannaṃ  hoti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  āmalakavaṇṭikaṃ
pīṭhanti  .  phalakaṃ  uppannaṃ  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ
Ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  phalakanti  .  kocchaṃ uppannaṃ
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
kocchanti  .  palālapīṭhaṃ  uppannaṃ  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave palālapīṭhanti.
   [214] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ucce mañce
sayanti  .  manussā  vihāracārikaṃ  āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave ucce mañce sayitabbaṃ
yo sayeyya āpatti dukkaṭassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 87-92. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=7&item=202&items=13              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=7&item=202&items=13&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=7&item=202&items=13              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=202&items=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=202              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]