ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [499]  Athakho  āyasmā  upāli  yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  upāli  bhagavantaṃ  etadavoca  attādānaṃ
ādātukāmena   bhante  bhikkhunā  katamaṅgasamannāgataṃ  attādānaṃ
ādātabbanti.
   {499.1}   Attādānaṃ  ādātukāmena  upāli  bhikkhunā
pañcaṅgasamannāgataṃ    attādānaṃ    ādātabbaṃ    attādānaṃ
ādātukāmena  upāli  bhikkhunā  evaṃ  paccavekkhitabbaṃ  yaṃ  kho
ahaṃ  imaṃ  attādānaṃ  ādātukāmo kālo nu kho imaṃ attādānaṃ
ādātuṃ  udāhu  noti . sace upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ
jānāti akālo imaṃ attādānaṃ ādātuṃ no kāloti na taṃ upāli
attādānaṃ ādātabbaṃ.
   {499.2}  Sace panupāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
kālo  imaṃ  attādānaṃ  ādātuṃ  no akāloti tenupāli bhikkhunā
uttariṃ  paccavekkhitabbaṃ  yaṃ  kho  ahaṃ imaṃ attādānaṃ ādātukāmo
bhūtaṃ  nu  kho  idaṃ attādānaṃ udāhu noti . sace upāli bhikkhu
paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  abhūtaṃ  idaṃ attādānaṃ no bhūtanti
na  taṃ  upāli  attādānaṃ  ādātabbaṃ  .  sace  panupāli bhikkhu
Paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  bhūtaṃ  idaṃ attādānaṃ no abhūtanti
tenupāli  bhikkhunā  uttariṃ  paccavekkhitabbaṃ  yaṃ  kho  ahaṃ  imaṃ
attādānaṃ  ādātukāmo  atthasañhitaṃ  nu  kho idaṃ 1- attādānaṃ
udāhu  noti  . sace upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
anatthasañhitaṃ  idaṃ  attādānaṃ  no  atthasañhitanti  na  taṃ  upāli
attādānaṃ ādātabbaṃ.
   {499.4}  Sace panupāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
atthasañhitaṃ  idaṃ  attādānaṃ  no  anatthasañhitanti tenupāli bhikkhunā
uttariṃ paccavekkhitabbaṃ imaṃ kho ahaṃ attādānaṃ ādiyamāno labhissāmi
sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū dhammato vinayato pakkhe udāhu noti. Sace
upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti imaṃ kho ahaṃ attādānaṃ
ādiyamāno  na labhissāmi sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū dhammato vinayato
pakkheti na taṃ upāli attādānaṃ ādātabbaṃ.
   {499.5}  Sace panupāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
imaṃ  kho  ahaṃ  attādānaṃ  ādiyamāno  labhissāmi  sandiṭṭhe
sambhatte  bhikkhū  dhammato  vinayato  pakkheti  tenupāli  bhikkhunā
uttariṃ  paccavekkhitabbaṃ  imaṃ  kho  me  attādānaṃ  ādiyato
bhavissati  saṅghassa  tatonidānaṃ  bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo
saṅghabhedo  saṅgharāji  saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ udāhu  noti .
Sace  upāli  bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ jānāti imaṃ kho me
attādānaṃ  ādiyato  bhavissati  saṅghassa  tatonidānaṃ  bhaṇḍanaṃ kalaho
@Footnote: 1 Ma. imaṃ.
Viggaho  vivādo saṅghabhedo saṅgharāji saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇanti
na taṃ upāli attādānaṃ ādātabbaṃ.
   {499.6} Sace panupāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti imaṃ
kho me attādānaṃ ādiyato na bhavissati saṅghassa tatonidānaṃ bhaṇḍanaṃ
kalaho  viggaho  vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji  saṅghavavatthānaṃ
saṅghanānākaraṇanti   ādātabbaṃ  taṃ  upāli  attādānaṃ  evaṃ
pañcaṅgasamannāgataṃ  kho  upāli  attādānaṃ  ādinnaṃ  pacchāpi  1-
avippaṭisārakaraṃ bhavissatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 309-311. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=7&item=499&items=1&mode=bracket              Classified by content :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=7&item=499&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=7&item=499&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=499&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=499              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]