ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [651]  Athakho  ayasma revato sangham napesi sunatu me
bhante  sangho  yadi  sanghassa  pattakallam  aham ayasmantam sabbakamim
vinayam  puccheyyanti  .  ayasma  sabbakami  sangham napesi sunatu
me  avuso  sangho  yadi  sanghassa  pattakallam  aham  revatena
vinayam puttho vissajjeyyanti.
   [652] Athakho ayasma revato ayasmantam sabbakamim etadavoca
kappati bhante singilonakappoti . ko so avuso singilonakappoti.
Kappati  bhante  singina  lonam  pariharitum  yattha  alonikam  1-
@Footnote: 1 Ma. Yu. alonakam.
Bhavissati  tattha  paribhunjissamiti  .  navuso  kappatiti  .  kattha
patikkhittanti  .  savatthiya  suttavibhangeti  .  kim  apajjatiti .
Sannidhikarakabhojane  pacittiyanti  .  sunatu  me  bhante  sangho
idam  pathamam  vatthum  1-  sanghena vinicchitam . itipidam vatthum uddhammam
ubbinayam apagatasatthusasanam. Idam pathamam salakam nikkhipami.
   [653]  Kappati  bhante  dvangulakappoti . ko so avuso
dvangulakappoti  .  kappati  bhante  dvangulaya  chayaya vitivattaya
vikale bhojanam bhunjitunti . navuso kappatiti . kattha patikkhittanti.
Rajagahe suttavibhangeti . kim apajjatiti. Vikalabhojane pacittiyanti.
Sunatu me bhante sangho idam dutiyam vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam
vatthum  uddhammam  ubbinayam  apagatasatthusasanam  .  idam  dutiyam  salakam
nikkhipami.
   [654]  Kappati  bhante gamantarakappoti . ko so avuso
gamantarakappoti  .  kappati  bhante  idani  gamantaram  gamissamiti
bhuttavina  pavaritena  anatirittam  bhojanam  bhunjitunti  .  navuso
kappatiti  .  kattha  patikkhittanti  .  savatthiya  suttavibhangeti .
Kim  apajjatiti  .  anatirittabhojane  pacittiyanti  .  sunatu me
bhante  sangho  idam  tatiyam  vatthum  sanghena  vinicchitam  .  itipidam
vatthum  uddhammam  ubbinayam  apagatasatthusasanam  .  idam  tatiyam  salakam
nikkhipami.
@Footnote: 1 Ma. vatthu.
   [655]  Kappati  bhante  avasakappoti . ko so avuso
avasakappoti  .  kappati  bhante  sambahula  avasa samanasima
nanuposatham 1- katunti . navuso kappatiti . kattha patikkhittanti.
Rajagahe  uposathasamyutteti  .  kim  apajjatiti  .  vinayatisare
dukkatanti  .  sunatu me bhante sangho idam catuttham vatthum sanghena
vinicchitam  .  itipidam  vatthum  uddhammam  ubbinayam  apagatasatthusasanam .
Idam catuttham salakam nikkhipami.
   [656]  Kappati  bhante  anumatikappoti  . ko so avuso
anumatikappoti  .  kappeti  bhante  vaggena  sanghena  kammam katum
agate  bhikkhu  anumanessamati 2- . navuso kappatiti . kattha
patikkhittanti  .  campeyyake  vinayavatthusminti  . kim apajjatiti .
Vinayatisare  dukkatanti  .  sunatu me bhante sangho idam pancamam
vatthum  sanghena  vinicchitam  .  itipidam  vatthum  uddhammam  ubbinayam
apagatasatthusasanam. Idam pancamam salakam nikkhipami.
   [657]  Kappati  bhante  acinnakappoti . ko so avuso
acinnakappoti  .  kappati  bhante  idam  me  upajjhayena
ajjhacinnam  idam  me  acariyena  ajjhacinnanti  ajjhacaritunti .
Acinnakappo  kho  avuso  ekacco  kappati  ekacco  na
kappatiti  .  sunatu  me  bhante sangho idam chattham vatthum sanghena
@Footnote: 1 Ma. nanuposatham. 2 Ma. anumatim anessama.
Vinicchitam  .  itipidam  vatthum  uddhammam  ubbinayam  apagatasatthusasanam .
Idam chattham salakam nikkhipami.
   [658]  Kappati  bhante  amathitakappoti  . ko so avuso
amathitakappoti  .  kappati  bhante  yam  tam  khiram  khirabhavam  vijahitam
asampattam  dadhibhavam  bhuttavina  pavaritena  anatirittam  patunti .
Navuso kappatiti . kattha patikkhittanti . savatthiya suttavibhangeti.
Kim  apajjatiti  .  anatirittabhojane  pacittiyanti  .  sunatu me
bhante  sangho  idam sattamam vatthum sanghena vinicchitam . itipidam vatthum
uddhammam  ubbinayam  apagatasatthusasanam  .  idam  sattamam  salakam
nikkhipami.
   [659]  Kappati  bhante jalogim patunti . ka sa avuso
jalogiti  .  kappati  bhante ya sa sura asuta 1- asampatta
majjabhavam sa patunti . navuso kappatiti . kattha patikkhittanti .
Kosambiya  suttavibhangeti  .  kim  apajjatiti  .  suramerayapane
pacittiyanti . sunatu me bhante sangho idam atthamam vatthum sanghena
vinicchitam  .  itipidam  vatthum  uddhammam  ubbinayam  apagatasatthusasanam .
Idam atthamam salakam nikkhipami.
   [660] Kappati bhante adasakam nisidananti . navuso kappatiti.
Kattha  patikkhittanti . savatthiya suttavibhangeti . kim apajjatiti .
Chedanake  pacittiyanti  .  sunatu  me  bhante sangho idam navamam
@Footnote: 1 Ma. asuta.
Vatthum  sanghena  vinicchitam  .  itipidam  vatthum  uddhammam  ubbinayam
apagatasatthusasanam. Idam navamam salakam nikkhipami.
   [661]  Kappati bhante jataruparajatanti . navuso kappatiti .
Kattha  patikkhittanti  . rajagahe suttavibhangeti . kim apajjatiti .
Jataruparajatappatiggahane  pacittiyanti  .  sunatu  me bhante sangho
idam  dasamam  vatthum  sanghena  vinicchitam  .  itipidam  vatthum  uddhammam
ubbinayam apagatasatthusasanam. Idam dasamam salakam nikkhipami.
   [662] Sunatu me bhante sangho imani dasa vatthuni sanghena
vinicchitani  .  itipimani  dasa  vatthuni  uddhammani  ubbinayani
apagatasatthusasananiti.
   [663]  Nihatametam  avuso  adhikaranam santam vupasantam suvupasantam
apica  mam  tvam avuso sanghamajjhepi imani dasa vatthuni puccheyyasi
tesam  bhikkhunam  sannattiyati  . athakho ayasma revato ayasmantam
sabbakamim  sanghamajjhepi  imani  dasa  vatthuni  pucchi  .  puttho
puttho ayasma sabbakami vissajjesi.
   Imaya  kho  pana  vinayasangitiya  satta  bhikkhusatani  anunani
anadhikani ahesum. Tasmayam vinayasangiti sattasatikati vuccatiti.
            Sattasatikakkhandhakam nitthitam dvadasamam.
            Imamhi khandhake vatthu pancavisati.
                    ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 418-422. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=7&item=651&items=13              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=7&item=651&items=13&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=7&item=651&items=13              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=651&items=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=651              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]