ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [652] Athakho ayasma revato ayasmantam sabbakamim etadavoca
kappati bhante singilonakappoti . ko so avuso singilonakappoti.
Kappati  bhante  singina  lonam  pariharitum  yattha  alonikam  1-
@Footnote: 1 Ma. Yu. alonakam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page419.

Bhavissati tattha paribhunjissamiti . navuso kappatiti . kattha patikkhittanti . savatthiya suttavibhangeti . kim apajjatiti . Sannidhikarakabhojane pacittiyanti . sunatu me bhante sangho idam pathamam vatthum 1- sanghena vinicchitam . itipidam vatthum uddhammam ubbinayam apagatasatthusasanam. Idam pathamam salakam nikkhipami. [653] Kappati bhante dvangulakappoti . ko so avuso dvangulakappoti . kappati bhante dvangulaya chayaya vitivattaya vikale bhojanam bhunjitunti . navuso kappatiti . kattha patikkhittanti. Rajagahe suttavibhangeti . kim apajjatiti. Vikalabhojane pacittiyanti. Sunatu me bhante sangho idam dutiyam vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam apagatasatthusasanam . idam dutiyam salakam nikkhipami. [654] Kappati bhante gamantarakappoti . ko so avuso gamantarakappoti . kappati bhante idani gamantaram gamissamiti bhuttavina pavaritena anatirittam bhojanam bhunjitunti . navuso kappatiti . kattha patikkhittanti . savatthiya suttavibhangeti . Kim apajjatiti . anatirittabhojane pacittiyanti . sunatu me bhante sangho idam tatiyam vatthum sanghena vinicchitam . itipidam vatthum uddhammam ubbinayam apagatasatthusasanam . idam tatiyam salakam nikkhipami. @Footnote: 1 Ma. vatthu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page420.

[655] Kappati bhante avasakappoti . ko so avuso avasakappoti . kappati bhante sambahula avasa samanasima nanuposatham 1- katunti . navuso kappatiti . kattha patikkhittanti. Rajagahe uposathasamyutteti . kim apajjatiti . vinayatisare dukkatanti . sunatu me bhante sangho idam catuttham vatthum sanghena vinicchitam . itipidam vatthum uddhammam ubbinayam apagatasatthusasanam . Idam catuttham salakam nikkhipami. [656] Kappati bhante anumatikappoti . ko so avuso anumatikappoti . kappeti bhante vaggena sanghena kammam katum agate bhikkhu anumanessamati 2- . navuso kappatiti . kattha patikkhittanti . campeyyake vinayavatthusminti . kim apajjatiti . Vinayatisare dukkatanti . sunatu me bhante sangho idam pancamam vatthum sanghena vinicchitam . itipidam vatthum uddhammam ubbinayam apagatasatthusasanam. Idam pancamam salakam nikkhipami. [657] Kappati bhante acinnakappoti . ko so avuso acinnakappoti . kappati bhante idam me upajjhayena ajjhacinnam idam me acariyena ajjhacinnanti ajjhacaritunti . Acinnakappo kho avuso ekacco kappati ekacco na kappatiti . sunatu me bhante sangho idam chattham vatthum sanghena @Footnote: 1 Ma. nanuposatham. 2 Ma. anumatim anessama.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page421.

Vinicchitam . itipidam vatthum uddhammam ubbinayam apagatasatthusasanam . Idam chattham salakam nikkhipami. [658] Kappati bhante amathitakappoti . ko so avuso amathitakappoti . kappati bhante yam tam khiram khirabhavam vijahitam asampattam dadhibhavam bhuttavina pavaritena anatirittam patunti . Navuso kappatiti . kattha patikkhittanti . savatthiya suttavibhangeti. Kim apajjatiti . anatirittabhojane pacittiyanti . sunatu me bhante sangho idam sattamam vatthum sanghena vinicchitam . itipidam vatthum uddhammam ubbinayam apagatasatthusasanam . idam sattamam salakam nikkhipami. [659] Kappati bhante jalogim patunti . ka sa avuso jalogiti . kappati bhante ya sa sura asuta 1- asampatta majjabhavam sa patunti . navuso kappatiti . kattha patikkhittanti . Kosambiya suttavibhangeti . kim apajjatiti . suramerayapane pacittiyanti . sunatu me bhante sangho idam atthamam vatthum sanghena vinicchitam . itipidam vatthum uddhammam ubbinayam apagatasatthusasanam . Idam atthamam salakam nikkhipami. [660] Kappati bhante adasakam nisidananti . navuso kappatiti. Kattha patikkhittanti . savatthiya suttavibhangeti . kim apajjatiti . Chedanake pacittiyanti . sunatu me bhante sangho idam navamam @Footnote: 1 Ma. asuta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page422.

Vatthum sanghena vinicchitam . itipidam vatthum uddhammam ubbinayam apagatasatthusasanam. Idam navamam salakam nikkhipami. [661] Kappati bhante jataruparajatanti . navuso kappatiti . Kattha patikkhittanti . rajagahe suttavibhangeti . kim apajjatiti . Jataruparajatappatiggahane pacittiyanti . sunatu me bhante sangho idam dasamam vatthum sanghena vinicchitam . itipidam vatthum uddhammam ubbinayam apagatasatthusasanam. Idam dasamam salakam nikkhipami. [662] Sunatu me bhante sangho imani dasa vatthuni sanghena vinicchitani . itipimani dasa vatthuni uddhammani ubbinayani apagatasatthusasananiti. [663] Nihatametam avuso adhikaranam santam vupasantam suvupasantam apica mam tvam avuso sanghamajjhepi imani dasa vatthuni puccheyyasi tesam bhikkhunam sannattiyati . athakho ayasma revato ayasmantam sabbakamim sanghamajjhepi imani dasa vatthuni pucchi . puttho puttho ayasma sabbakami vissajjesi. Imaya kho pana vinayasangitiya satta bhikkhusatani anunani anadhikani ahesum. Tasmayam vinayasangiti sattasatikati vuccatiti. Sattasatikakkhandhakam nitthitam dvadasamam. Imamhi khandhake vatthu pancavisati. ------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page423.

Tassuddanam [664] Dasa vatthuni puretva kammam dutena pavisi cattaro puna rupanca kosambi ca patheyyako maggo soreyyam sankassam kannakujjam udumbaram sahajati 1- ca majjhesi assosi kam nu kho mayam pattanavaya ujjavi 2- duratopi 3- udamassa darunam 4- sangho ca vesali 5- metta sangho ubbahikati. Cullavaggo samatto . ----------- @Footnote: 1 Yu. sahamjati. 2 Yu. sa ujji. 3 Ma. rahosi upanamayam. Yu. durahopi. @4 Ma. garu.. Yu. darukam. 5 Ma. vesalim.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 418-423. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=7&item=652&items=13&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=7&item=652&items=13&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=7&item=652&items=13&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=652&items=13&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=652              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]