ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [72]  Tena  kho  pana samayena antarāmagge udakaṃ akappiyaṃ
hoti  .  parissāvanaṃ na hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
@Footnote: 1 Ma. aṃsabaddha .... 2 Yu. kāyabandhane.
Anujānāmi  bhikkhave  parissāvananti  .  coḷakaṃ  nappahoti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  kaṭacchuparissāvananti  .  coḷakaṃ  nappahoti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave dhammakarakanti.
   [73] Tena kho pana samayena dve bhikkhū kosalesu janapadesu
addhānamaggapaṭipannā  honti  .  eko bhikkhu anācāraṃ ācarati .
Dutiyo  bhikkhu  taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  mā  āvuso  evarūpamakāsi
netaṃ  kappatīti  .  so  tasmiṃ upanaddhi 1- . athakho so bhikkhu
pipāsāya  pīḷito  upanaddhaṃ 2- bhikkhuṃ etadavoca dehi me āvuso
parissāvanaṃ  pānīyaṃ pivissāmīti . upanaddho 3- bhikkhu na adāsi .
So  bhikkhu  pipāsāya  pīḷito  kālamakāsi  .  athakho  so bhikkhu
ārāmaṃ  gantvā  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesi  .  kiṃ pana tvaṃ
āvuso  parissāvanaṃ  yāciyamāno  na  adāsīti . evamāvusoti .
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma bhikkhu parissāvanaṃ yāciyamāno na dassatīti . athakho
te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [74] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  taṃ bhikkhuṃ paṭipucchi saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu parissāvanaṃ
yāciyamāno  na  adāsīti  .  saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi buddho
bhagavā  ananucchavikaṃ  4-  te  moghapurisa  ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. upanandhi. 2 Ma. Yu. Rā. upanandhaṃ. 3 Ma. Yu. Rā. upanandhī.
@4 Yu. ananucchariyaṃ.
Assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ akaraṇīyaṃ kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa parissāvanaṃ
yāciyamāno  na  dassasi  netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya
.pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave addhāna-
maggapaṭipannena  bhikkhunā  parissāvanaṃ  yāciyamānena na dātabbaṃ yo
na dadeyya āpatti dukkaṭassa na ca bhikkhave aparissāvanakena addhānamaggo 1-
paṭipajjitabbo yo paṭipajjeyya āpatti dukkaṭassa sace na hoti parissāvanaṃ
vā dhammakarako vā saṅghāṭikaṇṇopi adhiṭṭhātabbo iminā parissāvetvā
pivissāmīti.
   [75] Athakho bhagavā anupubbena cārikañcaramāno yena vesālī
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
   [76] Tena kho pana samayena bhikkhū navakammaṃ karonti. Parissāvanaṃ
na  sammati  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
daṇḍaparissāvananti  . daṇḍaparissāvanaṃ na sammati . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave ottharikanti 2-
   [77] Tena kho pana samayena bhikkhū makasehi ubbāḷhā honti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave makasakuṭikanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 27-29. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=7&item=72&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=7&item=72&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=7&item=72&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=72&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=72              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com