ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1024]  Vīsaṃ  dve  satāni  bhikkhūnaṃ  sikkhāpadāni  uddesaṃ
āgacchanti  uposathesu  tīṇi  satāni  cattāri  bhikkhunīnaṃ sikkhāpadāni
uddesaṃ āgacchanti uposathesu.
        Chacattāḷīsa bhikkhūnaṃ        bhikkhunīhi asādhāraṇā
        sataṃ tiṃsā ca bhikkhunīnaṃ       bhikkhūhi asādhāraṇā
        sataṃ sattati cha ceva         ubhinnaṃ asādhāraṇā
        sataṃ sattati cattāri        ubhinnaṃ samasikkhātā.
   [1025] Vīsaṃ dve satāni          bhikkhūnaṃ sikkhāpadāni
        uddesaṃ āgacchanti uposathesu  te suṇohi yathākathaṃ.
        Pārājikāni cattāri       saṅghādisesāni bhavanti terasa
                aniyatāni dve honti
        nissaggiyāni tiṃseva       dvenavuti ca khuddakā
      Cattāro pāṭidesanīyā pañcasattati sekhiyā
vīsaṃ  dve  satāni  cime  honti  bhikkhūnaṃ  sikkhāpadāni  uddesaṃ
āgacchanti uposathesu.
   [1026] Tīṇi satāni cattāri       bhikkhunīnaṃ sikkhāpadāni
        uddesaṃ āgacchanti uposathesu  te suṇohi yathākathaṃ.
        Pārājikāni aṭṭha        saṅghādisesāni bhavanti sattarasa
        nissaggiyāni tiṃseva       sataṃ saṭṭhī ca cha ceva
        khuddakāni pavuccanti      aṭṭha pāṭidesanīyā
        pañcasattati sekhiyā      tīṇi satāni cattāri cime honti
     bhikkhunīnaṃ sikkhāpadāni uddesaṃ āgacchanti uposathesu.
   [1027] Chacattāḷīsa bhikkhūnaṃ       bhikkhunīhi asādhāraṇā
              te suṇohi yathākathaṃ.
        Cha saṅghādisesā dvīhi aniyatehi
        aṭṭha nissaggiyā dvādasa tehi
        te honti vīsati dvevīsati khuddakā
             cattāro pāṭidesanīyā
     chacattāḷīsa cime honti        bhikkhūnaṃ bhikkhūhi asādhāraṇā.
   [1028] Sataṃ tiṃsā bhikkhunīnaṃ        bhikkhūhi asādhāraṇā
                te suṇohi yathākathaṃ.
        Pārājikāni cattāri      saṅghamhā dasa nissare
        Nissaggiyāni dvādasa     channavuti ca khuddakā
                aṭṭha pāṭidesanīyā
        sataṃ tiṃsā cime honti     bhikkhunīnaṃ bhikkhūhi asādhāraṇā.
   [1029] Sataṃ sattati cha ceva   ubhinnaṃ asādhāraṇā
              te suṇohi yathākathaṃ.
        Pārājikāni cattāri      saṅghādisesāni bhavanti soḷasa
        aniyatāni dve hoti      nissaggiyā catuvīsati
        sataṃ aṭṭhārasa ceva        khuddakāni pavuccanti
             dvādasa pāṭidesanīyā
     sataṃ sattati cha cevime honti ubhinnaṃ asādhāraṇā.
   [1030] Sataṃ sattati cattāri   ubhinnaṃ samasikkhātā
             te suṇohi yathākathaṃ.
        Pārājikāni cattāri      saṅghādisesāni bhavanti satta
        nissaggiyāni aṭṭhārasa    samasattati khuddakā
              pañcasattati sekhiyā
     sataṃ sattati cattāri cime honti ubhinnaṃ samasikkhātā.
   [1031] Aṭṭheva pārājikā ye      dūrāsadā tālavatthusamūpamā
        paṇḍupalāso puthusīlā     sīsacchinnova so naro
        tālova matthakacchinno     avirūḷhi bhavanti te.
   [1032]    Tevīsaṃ   saṅghādisesā    dve   aniyatā
Dvecattāḷīsa nissaggiyā
        aṭṭhāsītisataṃ pācittiyā   dvādasa pāṭidesanīyā
        pañcasattati sekhiyā      tīhi samathehi sammanti
        sammukhā va 1- paṭiññāya  tiṇavatthārakena ca.
   [1033] Dve uposathā dve pavāraṇā
         cattāri kammāni jinena desitā
          pañceva uddesā caturo bhavanti anaññathā
          āpattikkhandhā ca bhavanti satta.
   [1034] Adhikaraṇāni cattāri sattahi samathehi sammanti
          dvīhi catūhi tīhi        kiccaṃ ekena sammati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 365-368. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1024&items=11              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1024&items=11&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1024&items=11              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1024&items=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1024              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]