ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

page404.

Cūḷasaṅgāmaṃ [1083] Saṅgāmāvacarena bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamantena nīcacittena saṅgho upasaṅkamitabbo rajoharaṇasamena cittena āsanakusalena bhavitabbaṃ nisajjakusalena there bhikkhū anūpakhajjantena nave bhikkhū āsanena appaṭibāhantena yathāpaṭirūpe āsane nisīditabbaṃ anānākathikena bhavitabbaṃ atiracchānakathikena sāmaṃ vā dhammo bhāsitabbo paro vā ajjhesitabbo ariyo vā tuṇhībhāvo nātimaññitabbo. {1083.1} Saṅghena anumatena puggalena anuvijjakena anuvijjitukāmena na upajjhāyo pucchitabbo na ācariyo pucchitabbo na saddhivihāriko pucchitabbo na antevāsiko pucchitabbo na samānupajjhāyako pucchitabbo na samānācariyako pucchitabbo na jāti pucchitabbā na nāmaṃ pucchitabbaṃ na gottaṃ pucchitabbaṃ na āgamo pucchitabbo na kulappadeso pucchitabbo na jātibhūmi pucchitabbā. [1]- Kiṃkāraṇā. Atrassa pemaṃ vā doso vā peme vā sati dose vā sati 2- chandāpi gaccheyya dosāpi gaccheyya mohāpi gaccheyya bhayāpi gaccheyya. {1083.2} Saṅghena anumatena puggalena anuvijjakena anuvijjitukāmena saṅghagarukena bhavitabbaṃ no puggalagarukena saddhammagarukena bhavitabbaṃ no āmisagarukena atthavasikena bhavitabbaṃ no parisakappiyena kālena anuvijjitabbaṃ no akālena bhūtena @Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page405.

Anuvijjitabbaṃ no abhūtena saṇhena anuvijjitabbaṃ no pharusena atthasañhitena anuvijjitabbaṃ no anatthasañhitena mettacittena anuvijjitabbaṃ no dosantarena na upakaṇṇakajappinā bhavitabbaṃ na jimhaṃ pekkhitabbaṃ na akkhi nikkhanitabbaṃ na bhamukaṃ ukkhipitabbaṃ na sīsaṃ ukkhipitabbaṃ na hatthavikāro kātabbo na hatthamuddā dassetabbā {1083.3} āsanakusalena bhavitabbaṃ nisajjakusalena [1]- yugamattaṃ pekkhantena atthaṃ anuvidhiyantena sake āsane nisīditabbaṃ na ca āsanā vuṭṭhātabbaṃ na vītihātabbaṃ na kummaggo sevitabbo na vācāvikkhepakaṃ 2- bhaṇitabbaṃ aturitena bhavitabbaṃ asāhasikena [1]- acaṇḍikatena bhavitabbaṃ vacanakkhamena mettacittena bhavitabbaṃ hitānukampinā kāruṇikena bhavitabbaṃ hitaparisakkinā asamphappalāpinā bhavitabbaṃ pariyantabhāṇinā averavasikena bhavitabbaṃ anasuruttena attā pariggahetabbo paro pariggahetabbo codako pariggahetabbo cuditako pariggahetabbo adhammacodako pariggahetabbo adhammacuditako pariggahetabbo dhammacodako pariggahetabbo dhammacuditako pariggahetabbo vuttaṃ ahāpentena avuttaṃ appakāsentena otiṇṇāni padabyañjanāni sādhukaṃ uggahetvā 3- paro paṭipucchitvā yathāpaṭiññāya kāretabbo vepo pahāsetabbo 4- @Footnote: 1 Yu. bhavitabbaṃ . 2 Ma. Yu. bāhāvikkhepakaṃ . 3 Ma. pariggahetvā . 4 Sī. Ma. Yu. @mando hāsetabbo. vepo pahāsetabboti mando momūho paggaṇhitabboti aṭṭhakathā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page406.

Bhīru assāsetabbo caṇḍo nisedhetabbo asuci vibhāvetabbo uju maddavena na chandāgati 1- gantabbā na dosāgati gantabbā na mohāgati gantabbā na bhayāgati gantabbā majjhattena bhavitabbaṃ dhammesu ca puggalesu ca . evañca pana anuvijjako anuvijjamāno satthu ceva sāsanakaro hoti viññūnaṃ 2- sabrahmacārīnaṃ piyo ca hoti manāpo ca garu ca bhāvanīyo ca. [1084] Suttaṃ saṃsandanatthāya opammaṃ nidassanatthāya attho viññāpanatthāya paṭipucchā ṭhapanatthāya okāsakammaṃ codanatthāya codanā sāraṇatthāya sāraṇā savacanīyatthāya savacanīyaṃ palibodhatthāya palibodho vinicchayatthāya vinicchayo santīraṇatthāya santīraṇā 3- ṭhānāṭhānagamanatthāya ṭhānāṭhānagamanaṃ dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahatthāya pesalānaṃ bhikkhūnaṃ sampaggahatthāya saṅgho sampariggahasampaṭicchanatthāya saṅghena anumatā puggalā paccekaṭṭhāyino avisaṃvādakaṭṭhāyino . Vinayo saṃvaratthāya saṃvaro avippaṭisāratthāya avippaṭisāro pāmujjatthāya pāmujjaṃ pītatthāya pīti passaddhatthāya passaddhi sukhatthāya sukhaṃ samādhatthāya samādhi yathābhūtañāṇadassanatthāya yathābhūtañāṇadassanaṃ nibbidatthāya nibbidā virāgatthāya virāgo vimuttatthāya vimutti vimuttiñāṇadassanatthāya vimuttiñāṇadassanaṃ anupādāparinibbānatthāya . etadatthā kathā etadatthā mantanā etadatthā upanisā etadatthaṃ sotāvadhānaṃ @Footnote: 1 Ma. na chandāgatiṃ gantabbaṃ .pe. na bhayāgatiṃ gantabbaṃ . 2 Ma. Yu. viññūnañca. @3 Ma. Yu. santīraṇaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page407.

Yadidaṃ anupādā cittassa vimokkhoti. [1085] Anuyogavattaṃ nisāmaya kusalena buddhimatā kataṃ suvuttaṃ sikkhāpadānulomikaṃ gatiṃ na nāsento samparāyikaṃ vatthuṃ vipattiṃ āpattiṃ nidānaṃ ākāraakovido pubbāparaṃ na jānāti katākataṃ samena ca kammañca adhikaraṇañca samathe cāpi akovido ratto duṭṭho ca mūḷho ca bhayā mohā ca gacchati na ca saññattikusalo 1- nijjhattiyā ca akovido laddhapakkho ahiriko kaṇhakammo anādaro sa ve tādisako bhikkhu appaṭikkhoti vuccati. Vatthuṃ vipattiṃ āpattiṃ nidānaṃ ākārakovido pubbāparaṃ pajānāti katākataṃ samena ca kammañca adhikaraṇañca samathe cāpi kovido aratto aduṭṭho amūḷho ca bhayā mohā na gacchati saññattiyā 2- ca kusalo nijjhattiyā ca kovido laddhapakkho hirimano sukkakammo sagāravo sa ve tādisako bhikkhu sappaṭikkhoti vuccatīti. Cūḷasaṅgāmaṃ niṭṭhitaṃ. @Footnote: 1 Yu. paññattikusalo . 2 Yu. paññattiyā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page408.

Tassuddānaṃ [1086] Nīcacittena puccheyya garu saṅghe na puggale suttaṃ saṃsandanatthāya vinayānuggahena ca uddānaṃ cūḷasaṅgāme ekuddesaṃ 1- idaṃ katanti. ----------- @Footnote: 1 Ma. ekuddeso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 404-408. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1083&items=4&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1083&items=4&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1083&items=4&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1083&items=4&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1083              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com