ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1083] Sangamavacarena bhikkhuna sangham upasankamantena nicacittena
sangho   upasankamitabbo  rajoharanasamena  cittena  asanakusalena
bhavitabbam  nisajjakusalena  there  bhikkhu  anupakhajjantena  nave bhikkhu
asanena appatibahantena yathapatirupe asane nisiditabbam ananakathikena
bhavitabbam   atiracchanakathikena  samam  va  dhammo  bhasitabbo
paro va ajjhesitabbo ariyo va tunhibhavo natimannitabbo.
   {1083.1} Sanghena anumatena puggalena anuvijjakena anuvijjitukamena
na  upajjhayo  pucchitabbo na acariyo pucchitabbo na saddhivihariko
pucchitabbo  na  antevasiko  pucchitabbo  na  samanupajjhayako
pucchitabbo  na  samanacariyako  pucchitabbo  na  jati  pucchitabba
na  namam  pucchitabbam  na  gottam  pucchitabbam na agamo pucchitabbo
na kulappadeso pucchitabbo na jatibhumi pucchitabba. [1]- Kimkarana.
Atrassa  pemam  va  doso  va  peme  va  sati dose va
sati  2-  chandapi  gaccheyya  dosapi gaccheyya mohapi gaccheyya
bhayapi gaccheyya.
   {1083.2}   Sanghena  anumatena  puggalena  anuvijjakena
anuvijjitukamena   sanghagarukena   bhavitabbam   no   puggalagarukena
saddhammagarukena  bhavitabbam  no  amisagarukena  atthavasikena  bhavitabbam
no  parisakappiyena  kalena  anuvijjitabbam  no  akalena  bhutena
@Footnote: 1 Ma. Yu. tam . 2 Ma. Yu. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page405.

Anuvijjitabbam no abhutena sanhena anuvijjitabbam no pharusena atthasanhitena anuvijjitabbam no anatthasanhitena mettacittena anuvijjitabbam no dosantarena na upakannakajappina bhavitabbam na jimham pekkhitabbam na akkhi nikkhanitabbam na bhamukam ukkhipitabbam na sisam ukkhipitabbam na hatthavikaro katabbo na hatthamudda dassetabba {1083.3} asanakusalena bhavitabbam nisajjakusalena [1]- yugamattam pekkhantena attham anuvidhiyantena sake asane nisiditabbam na ca asana vutthatabbam na vitihatabbam na kummaggo sevitabbo na vacavikkhepakam 2- bhanitabbam aturitena bhavitabbam asahasikena [1]- acandikatena bhavitabbam vacanakkhamena mettacittena bhavitabbam hitanukampina karunikena bhavitabbam hitaparisakkina asamphappalapina bhavitabbam pariyantabhanina averavasikena bhavitabbam anasuruttena atta pariggahetabbo paro pariggahetabbo codako pariggahetabbo cuditako pariggahetabbo adhammacodako pariggahetabbo adhammacuditako pariggahetabbo dhammacodako pariggahetabbo dhammacuditako pariggahetabbo vuttam ahapentena avuttam appakasentena otinnani padabyanjanani sadhukam uggahetva 3- paro patipucchitva yathapatinnaya karetabbo vepo pahasetabbo 4- @Footnote: 1 Yu. bhavitabbam . 2 Ma. Yu. bahavikkhepakam . 3 Ma. pariggahetva . 4 Si. Ma. Yu. @mando hasetabbo. vepo pahasetabboti mando momuho pagganhitabboti atthakatha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page406.

Bhiru assasetabbo cando nisedhetabbo asuci vibhavetabbo uju maddavena na chandagati 1- gantabba na dosagati gantabba na mohagati gantabba na bhayagati gantabba majjhattena bhavitabbam dhammesu ca puggalesu ca . evanca pana anuvijjako anuvijjamano satthu ceva sasanakaro hoti vinnunam 2- sabrahmacarinam piyo ca hoti manapo ca garu ca bhavaniyo ca. [1084] Suttam samsandanatthaya opammam nidassanatthaya attho vinnapanatthaya patipuccha thapanatthaya okasakammam codanatthaya codana saranatthaya sarana savacaniyatthaya savacaniyam palibodhatthaya palibodho vinicchayatthaya vinicchayo santiranatthaya santirana 3- thanathanagamanatthaya thanathanagamanam dummankunam puggalanam niggahatthaya pesalanam bhikkhunam sampaggahatthaya sangho sampariggahasampaticchanatthaya sanghena anumata puggala paccekatthayino avisamvadakatthayino . Vinayo samvaratthaya samvaro avippatisaratthaya avippatisaro pamujjatthaya pamujjam pitatthaya piti passaddhatthaya passaddhi sukhatthaya sukham samadhatthaya samadhi yathabhutananadassanatthaya yathabhutananadassanam nibbidatthaya nibbida viragatthaya virago vimuttatthaya vimutti vimuttinanadassanatthaya vimuttinanadassanam anupadaparinibbanatthaya . etadattha katha etadattha mantana etadattha upanisa etadattham sotavadhanam @Footnote: 1 Ma. na chandagatim gantabbam .pe. na bhayagatim gantabbam . 2 Ma. Yu. vinnunanca. @3 Ma. Yu. santiranam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page407.

Yadidam anupada cittassa vimokkhoti. [1085] Anuyogavattam nisamaya kusalena buddhimata katam suvuttam sikkhapadanulomikam gatim na nasento samparayikam vatthum vipattim apattim nidanam akaraakovido pubbaparam na janati katakatam samena ca kammanca adhikarananca samathe capi akovido ratto duttho ca mulho ca bhaya moha ca gacchati na ca sannattikusalo 1- nijjhattiya ca akovido laddhapakkho ahiriko kanhakammo anadaro sa ve tadisako bhikkhu appatikkhoti vuccati. Vatthum vipattim apattim nidanam akarakovido pubbaparam pajanati katakatam samena ca kammanca adhikarananca samathe capi kovido aratto aduttho amulho ca bhaya moha na gacchati sannattiya 2- ca kusalo nijjhattiya ca kovido laddhapakkho hirimano sukkakammo sagaravo sa ve tadisako bhikkhu sappatikkhoti vuccatiti. Culasangamam nitthitam. @Footnote: 1 Yu. pannattikusalo . 2 Yu. pannattiya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page408.

Tassuddanam [1086] Nicacittena puccheyya garu sanghe na puggale suttam samsandanatthaya vinayanuggahena ca uddanam culasangame ekuddesam 1- idam katanti. ----------- @Footnote: 1 Ma. ekuddeso.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page409.

Mahasangamam


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 404-409. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1083&items=4&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1083&items=4&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1083&items=4&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1083&items=4&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1083              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com