ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1117] Diṭṭhaṃ diṭṭhena sameti       diṭṭhena saṃsandate diṭṭhaṃ
        diṭṭhaṃ paṭicca na upeti      asuddhaparisaṅkito
        so puggalo paṭiññāya     kātabbā tena pavāraṇā.
        Sutaṃ sutena sameti         sutena saṃsandate sutaṃ
        sutaṃ paṭicca na upeti       asuddhaparisaṅkito
        so puggalo paṭiññāya     kātabbā tena pavāraṇā.
        Mutaṃ mutena sameti         mutena saṃsandate mutaṃ
        mutaṃ paṭicca na upeti       asuddhaparisaṅkito
        so puggalo paṭiññāya     kātabbā tena pavāraṇāti.
   [1118]  Kinte  diṭṭhanti  katamā pucchā kinti te diṭṭhanti
katamā  pucchā  kadā  te  diṭṭhanti  katamā  pucchā  kattha  te
diṭṭhanti katamā pucchā.
   [1119]  Kinte diṭṭhanti vatthupucchā vipattipucchā āpattipucchā
ajjhācārapucchā   .  vatthupucchāti  aṭṭhapārājikānaṃ  vatthupucchā
tevīsasaṅghādisesānaṃ   vatthupucchā   dveaniyatānaṃ   vatthupucchā
dvecattāḷīsanissaggiyānaṃ  vatthupucchā  aṭṭhāsītisatapācittiyānaṃ vatthupucchā
dvādasapāṭidesanīyānaṃ  vatthupucchā  dukkaṭānaṃ  vatthupucchā  dubbhāsitānaṃ
vatthupucchā  .  vipattipucchāti  sīlavipattipucchā  ācāravipattipucchā
Diṭṭhivipattipucchā ājīvavipattipucchā . āpattipucchāti pārājikāpattipucchā
saṅghādisesāpattipucchā   thullaccayāpattipucchā   pācittiyāpattipucchā
pāṭidesanīyāpattipucchā  dukkaṭāpattipucchā  dubbhāsitāpattipucchā  .
Ajjhācārapucchāti dvayandvayasamāpattipucchā.
   [1120]  Kinti  te  diṭṭhanti  liṅgapucchā  iriyāpathapucchā
ākārapucchā  vippakārapucchā  .  liṅgapucchāti  dīghaṃ vā rassaṃ vā
kaṇhaṃ  vā  odātaṃ  vā  .  iriyāpathapucchāti  gacchantaṃ vā ṭhitaṃ
vā  nisinnaṃ  vā  nipannaṃ  vā  .  ākārapucchāti gihiliṅge vā
titthiyaliṅge  vā  pabbajitaliṅge  vā  .  vippakārapucchāti gacchantaṃ
vā ṭhitaṃ vā nisinnaṃ vā nipannaṃ vā.
   [1121]  Kadā te diṭṭhanti kālapucchā samayapucchā divasapucchā
utupucchā  .  kālapucchāti  pubbaṇhakāle  vā  majjhantikakāle vā
sāyaṇhakāle  vā  . samayapucchāti pubbaṇhasamaye vā majjhantikasamaye
vā sāyaṇhasamaye vā . divasapucchāti purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā
rattiṃ vā divā vā kāḷe vā juṇhe vā. Utupucchāti hemante vā
gimhe vā vasse vā.
   [1122] Kattha te diṭṭhanti ṭhānapucchā bhūmipucchā okāsapucchā
padesapucchā  .  ṭhānapucchāti  bhūmiyā  vā  paṭhaviyā  vā dharaṇiyā
vā  jagatiyā vā . bhūmipucchāti bhūmiyā vā pabbate vā pāsāṇe
vā  pāsāde  vā  .  okāsapucchāti  puratthime  vā okāse
Pacchime vā okāse uttare vā okāse dakkhiṇe vā okāse.
Padesapucchāti  puratthime  vā padese pacchime vā padese uttare
vā padese dakkhiṇe vā padeseti.
               Mahāsaṅgāmaṃ niṭṭhitaṃ.
                   Tassuddānaṃ
   [1123] Vatthu nidānaṃ ākāro     pubbāparaṃ katākataṃ
        kammādhikaraṇañceva      samatho chandagāmi ca
        dosā mohā bhayā ceva    saññā nijjhāpanena ca
        pekkhā pasāde pakkhomhi  sutatheratarena ca
        asampattañca sampattaṃ   dhammena vinayena ca
        satthussa sāsanenāpi     mahāsaṅgāmañāpanāti.
                     -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 423-425. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1117&items=7              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1117&items=7&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1117&items=7              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1117&items=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1117              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]