ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [115] Surāmerayapāne pācittiyaṃ kattha paññattanti. Kosambiyā
paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ sāgataṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  sāgato  majjaṃ  pivi  tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  siyā  kāyato  samuṭṭhāti  na  vācato  na  cittato
siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [116] Aṅgulipatodake pācittiyaṃ kattha paññattanti . Sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhuṃ  aṅgulipatodakena  hāsesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca cittato ca samuṭṭhāti
na vācato .pe.
   [117]  Udake hassadhamme 1- pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sattarasavaggiye bhikkhū
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sattarasavaggiyā bhikkhū aciravatiyā
nadiyā  udake  kīḷiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca
@Footnote: 1 Po. hasanadhamme. Ma. hasadhamme. Yu. hāsadhamme.
Cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [118]  Anādariye  pācittiyaṃ kattha paññattanti . kosambiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . āyasmantaṃ channaṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā channo anādariyaṃ akāsi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [119]  Bhikkhuṃ  bhiṃsāpentassa  pācittiyaṃ  kattha paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha.
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhuṃ  bhiṃsāpesuṃ  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [120]  Jotiṃ  samādahitvā  visibbentassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  bhaggesu  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti . sambahule
bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhū jotiṃ samādahitvā
visibbesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti dve anuppaññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [121]   Orenaḍḍhamāsaṃ   nhāyantassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti . rājagahe paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahule bhikkhū
ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhū rājānaṃpi passitvā
Na  mattaṃ  jānitvā  nhāyiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti
cha  anuppaññattiyo  .  sabbattha  paññatti  padesapaññattīti .
Padesapaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [122]   Anādayitvā   tiṇṇaṃ   dubbaṇṇakaraṇānaṃ  aññataraṃ
dubbaṇṇakaraṇaṃ  navaṃ  cīvaraṃ paribhuñjantassa pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahule bhikkhū ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhū attano cīvaraṃ na sañjāniṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [123] Bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā sikkhamānāya vā sāmaṇerassa
vā  sāmaṇeriyā  vā  sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā appaccuddhārakaṃ 1-
paribhuñjantassa  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  .  āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  upanando  sakyaputto  bhikkhussa  sāmaṃ
cīvaraṃ  vikappetvā  appaccuddhārakaṃ  paribhuñji  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [124] Bhikkhussa pattaṃ vā cīvaraṃ vā nisīdanaṃ vā sūcigharaṃ vā
kāyabandhanaṃ  vā  apanidhentassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
@Footnote: 1 Ma. appaccuddhāraṇaṃ.
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha.
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhūnaṃ  pattaṃpi cīvaraṃpi
nisīdanaṃpi  1-  sūcigharaṃpi  kāyabandhanaṃpi  apanidhesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
          Surāmerayavaggo chaṭṭho.
            Tassuddānaṃ
   [125] Suraṃ aṅgulipatode     udake ca anādare
      bhikkhuṃ vā bhiṃsāpanañca    jotiñca nhānadubbaṇṇa-
      karaṇaṃ vikappañceva      cīvaraṃ apanidhena cāti 2-.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 48-51. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=115&items=11              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=115&items=11&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=115&items=11              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=115&items=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=115              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]