ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1165]  Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
kammaṃ  na  paṭippassambhetabbanti  . pañcahupāli aṅgehi samannāgatassa
bhikkhuno  kammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  .  katamehi  pañcahi .
Āpattiṃ   āpanno   kammakato  upasampādeti  nissayaṃ  deti
sāmaṇeraṃ   upaṭṭhāpeti  bhikkhunovādakasammatiṃ  sādiyati  sammatopi
bhikkhuniyo  ovadati  . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatassa
bhikkhuno kammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   {1165.1} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
kammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ . katamehi pañcahi . yāya āpattiyā
saṅghena  kammaṃ  kataṃ hoti taṃ āpattiṃ āpajjati aññaṃ vā tādisikaṃ
tato vā pāpiṭṭhataraṃ kammaṃ garahati kammike garahati. Imehi kho upāli
pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  kammaṃ  na paṭippassambhetabbaṃ .
Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  kammaṃ  na
paṭippassambhetabbaṃ  .  katamehi  pañcahi  .  buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati
dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  micchādiṭṭhiko
Ca  hoti  ājīvavipanno  ca  .  imehi  kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatassa   bhikkhuno   kammaṃ   na   paṭippassambhetabbaṃ  .
Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  kammaṃ  na
paṭippassambhetabbaṃ  .  katamehi  pañcahi  . alajjī ca hoti bālo
ca  apakatatto  ca  omaddakārako  ca  hoti  vattesu  sikkhāya
ca  na  paripūrikārī . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatassa
bhikkhuno kammaṃ na paṭippassambhetabbanti.
   [1166]  Saṅgāmāvacarena bhante bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamantena
kati  dhamme  ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā saṅgho upasaṅkamitabboti 1- .
Saṅgāmāvacarenupāli  bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamantena  pañca  dhamme
ajjhattaṃ  upaṭṭhāpetvā  saṅgho  upasaṅkamitabbo . katame pañca .
Saṅgāmāvacarenupāli  bhikkhunā  saṅghaṃ upasaṅkamantena nīcacittena saṅgho
upasaṅkamitabbo  rajoharaṇasamena  cittena  āsanakusalena  bhavitabbaṃ
nisajjakusalena  there  bhikkhū  anupakhajjantena  nave  bhikkhū āsanena
appaṭibāhantena  yathāpaṭirūpe  āsane  nisīditabbaṃ  anānākathikena
bhavitabbaṃ  atiracchānakathikena  sāmaṃ  vā  dhammo  bhāsitabbo  paro
vā   ajjhesitabbo  ariyo  vā  tuṇhībhāvo  nātimaññitabbo
sace  upāli  saṅgho  samaggakaraṇīyāni  kammāni  karoti  tatra ce
upāli  bhikkhuno  nakkhamati  api  diṭṭhāvikammaṃ  katvā  upetabbā
sāmaggī  . taṃ kissa hetu . māhaṃ saṅghena nānatto assanti .
@Footnote: 1 Yu. itisaddo natthi.
Saṅgāmāvacarenupāli  bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamantena  ime  pañca
dhamme ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā saṅgho upasaṅkamitabboti.
   [1167] Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe
voharanto  bahujanākanto  ca  hoti bahujanāmanāpo ca bahujanārucito
cāti  .  pañcahupāli  aṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe voharanto
bahujanākanto  ca  hoti  bahujanāmanāpo  ca  bahujanārucito  ca .
Katamehi  pañcahi  .  ussitamantī  ca  hoti  nissitajappī ca na ca
bhāsānusandhikusalo  hoti  na  yathādhamme  yathāvinaye  yathāpattiyā
codetā  hoti  na  yathādhamme  yathāvinaye  yathāpattiyā kāretā
hoti  .  imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe
voharanto bahujanākanto ca hoti bahujanāmanāpo ca bahujanārucito ca.
   {1167.1}  Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgato  bhikkhu  saṅghe
voharanto bahujanakanto ca hoti bahujanamanāpo ca bahujanarucito ca .
Katamehi  pañcahi  .  na  ussitamantī  ca  hoti na nissitajappī ca
bhāsānusandhikusalo  ca  hoti  yathādhamme  yathāvinaye  yathāpattiyā
codetā hoti yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā kāretā hoti .
Imehi  kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe voharanto
bahujanakanto ca hoti bahujanamanāpo ca bahujanarucito ca.
   {1167.2}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato
bhikkhu  saṅghe  voharanto  bahujanākanto  ca  hoti  bahujanāmanāpo
Ca  bahujanārucito  ca  .  katamehi  pañcahi  . ussādetā hoti
apasādetā  hoti  adhammaṃ  gaṇhāti  dhammaṃ  paṭibāhati  samphañca
bahuṃ bhāsati.
   {1167.3}  Imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
saṅghe  voharanto  bahujanākanto  ca  hoti  bahujanāmanāpo  ca
bahujanārucito  ca  .  pañcahupāli aṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe
voharanto  bahujanakanto  ca  hoti  bahujanamanāpo  ca  bahujanarucito
ca  .  katamehi  pañcahi  . na ussādetā hoti na apasādetā
hoti  dhammaṃ  gaṇhāti  adhammaṃ paṭibāhati samphañca na bahuṃ bhāsati .
Imehi  kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe voharanto
bahujanakanto ca hoti bahujanamanāpo ca bahujanarucito ca.
   {1167.4} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe
voharanto  bahujanākanto  ca  hoti bahujanāmanāpo ca bahujanārucito
ca  .  katamehi  pañcahi . pasayha vattā 1- hoti anokāsakammaṃ
kārāpetvā vattā 1- hoti na yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā
codetā  hoti  na  yathādhamme  yathāvinaye  yathāpattiyā kāretā
hoti  na  yathādiṭṭhiyā  byākatā  hoti  .  imehi  kho upāli
pañcahaṅgehi  samannāgato  bhikkhu  saṅghe  voharanto  bahujanākanto
ca  hoti  bahujanāmanāpo  ca  bahujanārucito  ca  .  pañcahupāli
aṅgehi  samannāgato  bhikkhu  saṅghe  voharanto  bahujanakanto  ca
hoti  bahujanamanāpo  ca  bahujanarucito  ca  .  katamehi pañcahi .
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. pavattā.
Na  pasayha  vattā  hoti  okāsakammaṃ  kārāpetvā vattā hoti
yathādhamme  yathāvinaye  yathāpattiyā  codetā  hoti  yathādhamme
yathāvinaye  yathāpattiyā  kāretā  hoti  yathādiṭṭhiyā  byākatā
hoti  .  imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe
voharanto  bahujanakanto  ca  hoti  bahujanamanāpo  ca  bahujanarucito
cāti.
   [1168]  Kati  nu  kho bhante ānisaṃsā vinayapariyattiyāti .
Pañcime  upāli  ānisaṃsā  vinayapariyattiyā  .  katame  pañca .
Attano  sīlakkhandho  sugutto  hoti  surakkhito  kukkuccapakatānaṃ
paṭisaraṇaṃ   hoti   visārado  saṅghamajjhe  voharati  paccatthike
sahadhammena   suniggahitaṃ   niggaṇhāti   saddhammaṭṭhitiyā  paṭipanno
hoti. Ime kho upāli pañcānisaṃsā vinayapariyattiyāti.
              Nappaṭippassambhanavaggo dutiyo.
                   Tassuddānaṃ
   [1169] Āpanno yāya vaṇṇañca   alajjī saṅgāmena ca
         ussitā ussādetā ca     pasayha pariyattiyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 449-453. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1165&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1165&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1165&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1165&items=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1165              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]