ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
              Dutiyagāthāsaṅgaṇikaṃ
   [1242] Kati āpattiyo kāyikā      kati vācasikā katā
        chādentassa kati āpattiyo   kati saṃsaggapaccayā.
        Cha āpattiyo kāyikā       cha vācasikā katā
        chādentassa tisso āpattiyo pañca saṃsaggapaccayā.
   [1243] Aruṇugge kati āpattiyo     kati yāvatatiyakā
        katettha aṭṭhavatthukā        katīhi sabbasaṅgaho.
        Aruṇugge tisso āpattiyo   dve yāvatatiyakā
        ekettha aṭṭhavatthukā       ekena sabbasaṅgaho.
   [1244] Vinayassa kati mūlāni         yāni buddhena paññattā
        vinayagarukā kati vuttā       duṭṭhullachādanā kati.
        Vinayassa dve mūlāni        yāni buddhena paññattā
        vinayagarukā dve vuttā       dve duṭṭhullachādanā.
   [1245] Gāmantare kati āpattiyo    kati nadīpārapaccayā
        katimaṃsesu thullaccayaṃ        katimaṃsesu dukkaṭaṃ.
        Gāmantare catasso āpattiyo catasso nadīpārapaccayā
        ekamaṃse thullaccayaṃ         navamaṃsesu dukkaṭaṃ.
   [1246] Kati vācasikā rattiṃ         kati vācasikā divā
        dadamānassa kati āpattiyo   paṭiggaṇhantassa kittakā.
        Dve vācasikā rattiṃ         dve vācasikā divā
        dadamānassa tisso āpattiyo cattāro ca paṭiggahe.
   [1247] Kati desanāgāminiyo        kati sappaṭikammā katā
        katettha appaṭikammā vuttā  buddhenādiccabandhunā.
        Pañca desanāgāminiyo      cha sappaṭikammā katā
        ekettha appaṭikammā vuttā  buddhenādiccabandhunā.
   [1248] Vinayagarukā kati vuttā       kāyavācasikāni ca
        kati vikāle dhaññarasā 1-    kati ñatticatutthena sammati.
        Vinayagarukā dve vuttā       kāyavācasikāni ca
        eko vikāle dhaññaraso      ekā ñatticatutthena sammati.
   [1249] Pārājikā kāyikā kati      kati saṃvāsakabhūmiyo 2-
        katīnañca ratticchedo       paññattā dvaṅgulā kati.
        Pārājikā kāyikā dve      dve saṃvāsakabhūmiyo 2-
        dvinnañca ratticchedo      paññattā dvaṅgulā duve.
   [1250] Katattānaṃ vadhitvāna         katīhi saṅgho bhijjati
        katettha paṭhamāpattikā      ñattiyā karaṇā kati.
        Dve attānaṃ vadhitvāna      dvīhi saṅgho bhijjati
        dvettha paṭhamāpattikā      ñattiyā karaṇā duve.
   [1251] Pāṇātipāte kati āpattiyo  vācā pārājikā kati
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhaññaraso . 2 Yu. saṃvāsabhūmiyo.
        Obhāsanā kati vuttā        sañcarittena vā kati.
        Pāṇātipāte tisso āpattiyo vācā pārājikā tayo
        obhāsanā tayo vuttā        sañcarittena vā tayo.
   [1252] Kati puggalā na upasampādetabbā  katī kammāna saṅgahā
        nāsitakā kati vuttā         katīnaṃ ekavācikā.
        Tayo puggalā na upasampādetabbā tayo kammāna saṅgahā
        nāsitakā tayo vuttā        tiṇṇannaṃ ekavācikā.
   [1253] Adinnādāne kati āpattiyo   kati methunapaccayā
        chindantassa kati āpattiyo    kati chaḍḍitapaccayā.
        Adinnādāne tisso āpattiyo catasso methunapaccayā
        chindantassa tisso āpattiyo   pañca chaḍḍitapaccayā.
   [1254] Bhikkhunovādakavaggasmiṃ        pācittiyena dukkaṭā
        katettha navakā vuttā        katīnaṃ cīvarena ca.
        Bhikkhunovādakavaggasmiṃ        pācittiyena dukkaṭā katā
        caturettha navakā vuttā        dvinnaṃ cīvarena ca.
   [1255] Bhikkhunīnañca akkhātā       pāṭidesaniyā kati
        bhuñjantāmakadhaññena       pācittiyena dukkaṭā kati.
        Bhikkhunīnañca akkhātā       aṭṭha pāṭidesaniyā katā
        bhuñjantāmakadhaññena       pācittiyena dukkaṭā katā.
   [1256] Gacchantassa kati āpattiyo    ṭhitassa vāpi kittakā
        Nisinnassa kati āpattiyo     nipannassāpi kittakā 1-.
        Gacchantassa catasso āpattiyo  ṭhitassa vāpi tattakā 2-
        nisinnassa catasso āpattiyo   nipannassāpi tattakā 2-
   [1257] Kati pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni
          apubbaṃ acarimaṃ āpajjeyya ekato.
          Pañca pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni
          apubbaṃ acarimaṃ āpajjeyya ekato.
   [1258] Kati pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni
          apubbaṃ acarimaṃ āpajjeyya ekato.
          Nava pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni
          apubbaṃ acarimaṃ āpajjeyya ekato.
   [1259] Kati pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni
          kativācāya deseyya vuttā ādiccabandhunā.
          Pañca pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni
          ekavācāya deseyya vuttā ādiccabandhunā.
   [1260] Kati pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni
          kativācāya deseyya vuttā ādiccabandhunā.
          Nava pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni
          ekavācāya deseyya vuttā ādiccabandhunā.
@Footnote: 1-2 Yu. kittikā tattikā.
   [1261] Kati pācittiyāni sabbāni    nānāvatthukāni
        kiñca 1- kittetvā deseyya   vuttā ādiccabandhunā.
        Pañca pācittiyāni sabbāni   nānāvatthukāni
        vatthuṃ kittetvā deseyya      vuttā ādiccabandhunā.
   [1262] Kati pācittiyāni sabbāni    nānāvatthukāni
        kiñca kittetvā deseyya     vuttā ādiccabandhunā.
        Nava pācittiyāni sabbāni     nānāvatthukāni
        vatthuṃ kittetvā deseyya      vuttā ādiccabandhunā.
   [1263] Yāvatatiyake kati āpattiyo   kati vohārapaccayā
        khādantassa kati āpattiyo    kati bhojanapaccayā.
        Yāvatatiyake tisso āpattiyo  cha vohārapaccayā.
        Khādantassa tisso āpattiyo  pañca bhojanapaccayā.
   [1264] Sabbā yāvatatiyakā        kati ṭhānāni gacchanti
        katīnañceva āpatti         katīnaṃ adhikaraṇena ca.
        Sabbā yāvatatiyakā         pañca ṭhānāni gacchanti
        pañcannañceva āpatti      pañcannaṃ adhikaraṇena ca.
   [1265] Katīnaṃ vinicchayo hoti        katīnaṃ vūpasamena ca
        katīnañceva anāpatti       katīhi ṭhānehi sobhati.
        Pañcannaṃ vinicchayo hoti      pañcannaṃ vūpasamena ca
        pañcannañceva anāpatti     tīhi ṭhānehi sobhati.
@Footnote: 1 Yu. kiñci.
   [1266] Kati kāyikā rattiṃ         kati kāyikā divā
     nijjhantassa 1- kati āpatti    kati piṇḍapātapaccayā.
     Dve kāyikā rattiṃ            dve kāyikā divā
     nijjhantassa 1- ekā āpatti   ekā piṇḍapātapaccayā.
   [1267] Katānisaṃse sampassaṃ       paresaṃ saddhāya desaye 2-
     ukkhittakā kati vuttā         kati sammāpavattanā 3-
     aṭṭhānisaṃse sampassaṃ         paresaṃ saddhāya desaye 2-
     ukkhittakā tayo vuttā        tecattāḷīsa sammāvattanā.
   [1268] Katiṭhāne musāvādo       kati paramanti vuccati
     kati pāṭidesanīyā           katīnaṃ desanāya ca.
     Pañcaṭhāne musāvādo        cuddasa paramanti vuccati
     dvādasa pāṭidesanīyā        catunnaṃ desanāya ca.
   [1269] Kataṅgiko musāvādo       kati uposathaṅgāni
     kati dūteyyaṅgāni            kati titthiyavattanā.
     Aṭṭhaṅgiko musāvādo         aṭṭha uposathaṅgāni
     aṭṭha dūteyyaṅgāni           aṭṭha titthiyavattanā.
   [1270] Kativācikā upasampadā     katīnaṃ paccuṭṭhātabbaṃ
     katīnaṃ āsanaṃ dātabbaṃ         bhikkhunovādako katīhi.
     Aṭṭhavācikā upasampadā       aṭṭhannaṃ paccuṭṭhātabbaṃ
@Footnote: 1 Ma. nijjhāyantassa . 2 deseyya . 3 Ma. Yu. sammāvattanā.
     Aṭṭhannaṃ āsanaṃ dātabbaṃ       bhikkhunovādako aṭṭhahi.
   [1271] Katīnaṃ chejjaṃ hoti         katīnaṃ thullaccayaṃ
     katīnañceva anāpatti         sabbesaṃ ekavatthukā.
     Ekassa chejjaṃ hoti           catunnaṃ thullaccayaṃ
     catunnañceva anāpatti        sabbesaṃ ekavatthukā.
   [1272] Kati āghātavatthūni        katīhi saṅgho bhijjati
     katettha paṭhamāpattikā        ñattiyā karaṇā kati.
     Nava āghātavatthūni           navahi saṅgho bhijjati
     navettha paṭhamāpattikā        ñattiyā karaṇā nava.
   [1273] Kati puggalā nābhivādetabbā  añjalisāmicena ca
     katīnaṃ dukkaṭaṃ hoti           kati cīvaradhāraṇā.
     Dasa puggalā nābhivādetabbā   añjalisāmicena ca
     dasannaṃ dukkaṭaṃ hoti          dasa cīvaradhāraṇā.
   [1274] Katīnaṃ vassaṃ vutthānaṃ       dātabbaṃ idha cīvaraṃ
     katīnaṃ sante dātabbaṃ         katīnañceva na dātabbaṃ.
     Pañcannaṃ vassaṃ vutthānaṃ        dātabbaṃ idha cīvaraṃ
     sattannaṃ sante dātabbaṃ       soḷasannaṃ na dātabbaṃ.
   [1275] Katisataṃ rattisataṃ          āpattiṃ 1- chādayitvāna
     kati rattiyo vasitvāna          mucceyya pārivāsiko.
     Dasasataṃ rattisataṃ             āpattiṃ 1- chādayitvāna
@Footnote: 1 Ma. Yu. āpattiyo.
     Dasa rattiyo vasitvāna         mucceyya pārivāsiko.
   [1276] Kati kammadosā vuttā      buddhenādiccabandhunā
     campāyaṃ vinayavatthusmiṃ         sabbe 1- adhammikā kati.
     Dvādasa kammadosā vuttā      buddhenādiccabandhunā
     campāyaṃ vinayavatthusmiṃ         sabbe 1- adhammikā katā.
   [1277] Kati kammasampattiyo vuttā  buddhenādiccabandhunā
     campāyaṃ vinayavatthusmiṃ         sabbe va dhammikā kati.
     Catasso kammasampattiyo vuttā   buddhenādiccabandhunā
     campāyaṃ vinayavatthusmiṃ         sabbe va dhammikā katā.
   [1278] Kati kammāni vuttāni      buddhenādiccabandhunā
     campāyaṃ vinayavatthusmiṃ         dhammikā adhammikā kati.
     Cha kammāni vuttāni           buddhenādiccabandhunā
     campāyaṃ vinayavatthusmiṃ          ekettha dhammikā katā
     pañca adhammikā vuttā         buddhenādiccabandhunā.
   [1279] Kati kammāni vuttāni      buddhenādiccabandhunā
     campāyaṃ vinayavatthusmiṃ         dhammikā adhammikā kati.
     Cattāri kammāni vuttāni       buddhenādiccabandhunā
     campāyaṃ vinayavatthusmiṃ         ekettha dhammikā katā
     tayo adhammikā vuttā         buddhenādiccabandhunā.
   [1280] Yaṃ desitaṃ 2- anantajinena tādinā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbeva . 2 Yu. desitā.
        Āpattikkhandhāni vivekadassinā
        katettha sammati vinā samathehi
        pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.
        Yaṃ desitaṃ 1- anantajinena tādinā
        āpattikkhandhāni vivekadassinā
        ekettha sammati vinā samathehi
        etante akkhāmi vibhaṅgakovida.
   [1281] Kati āpāyikā vuttā      buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni 2- suṇoma te.
        Chaūnadiyaḍḍhasatā vuttā    buddhenādiccabandhunā
        āpāyikā nerayikā       kappaṭṭhā saṅghabhedakā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
   [1282] Kati nāpāyikā vuttā      buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇoma te.
        Aṭṭhārasa nāpāyikā vuttā  buddhenādiccabandhunā.
        Vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
   [1283] Kati aṭṭhakā vuttā        buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇoma te.
        Aṭṭhārasaṭṭhakā vuttā      buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
@Footnote: 1 Yu. desitā . 2 Ma. vinayāni. sabbattha īdisameva.
   [1284] Kati kammāni vuttāni       buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇoma te.
        Soḷasa kammāni vuttāni     buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
   [1285] Kati kammadosā vuttā      buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇoma te.
        Dvādasa kammadosā vuttā   buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
   [1286] Kati kammasampattiyo vuttā   buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇoma te.
        Catasso kammasampattiyo vuttā   buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
   [1287] Kati kammāni vuttāni       buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇoma te.
        Cha kammāni vuttāni        buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
   [1288] Kati kammāni vuttāni       buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇoma te.
        Cattāri kammāni vuttāni    buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
   [1289] Kati pārājikā vuttā       buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇoma te.
        Aṭṭha pārājikā vuttā      buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
   [1290] Kati saṅghādisesā vuttā     buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇoma te.
        Tevīsa saṅghādisesā vuttā   buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
   [1291] Kati aniyatā vuttā        buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇoma te.
        Dve aniyatā vuttā        buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
   [1292] Kati nissaggiyā vuttā      buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇoma te.
        Dvecattāḷīsa nissaggiyā vuttā   buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
   [1293] Kati pācittiyā vuttā       buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇoma te.
        Aṭṭhāsītisataṃ pācittiyā vuttā   buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
   [1294] Kati pāṭidesanīyā vuttā    buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇoma te.
        Dvādasa pāṭidesanīyā vuttā buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
   [1295] Kati sekhiyā vuttā         buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇoma te.
        Pañcasattati sekhiyā vuttā   buddhenādiccabandhunā
        vinayaṃ paṭijānantassa       visayāni suṇohi me.
        Yāva supucchitaṃ tayā        tāva 1- suvissajjitaṃ mayā
        pucchāvissajjanāya vā      natthi kiñci asuttakanti.
               Dutiyagāthāsaṅgaṇikaṃ niṭṭhitaṃ.
                    -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. yāva.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 516-527. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1242&items=54              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1242&items=54&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1242&items=54              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1242&items=54              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1242              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]