ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1362] Nava sangaha vatthusangaho vipattisangaho apattisangaho
nidanasangaho   puggalasangaho   khandhasangaho   samutthanasangaho
adhikaranasangaho samathasangaho 2-.
   [1363]  Adhikarane samuppanne sace ubho atthapaccatthika 3-
agacchanti  ubhinnampi  vatthum  4-  arocapetabbam  ubhinnampi vatthum
arocapetva  ubhinnampi  patinna  sotabba  ubhinnampi  patinnam
sutva  ubhopi  vattabba  amhakam  imasmim adhikarane vupasamite 5-
@Footnote: 1 Ma. apannatte pannattavaggo. 2 Ma. Yu. samathasangahoti. 3 Yu. attapaccatthika.
@4 Ma. Yu. vatthu. 5 Ma. vupasamepi.
Ubhopi  tuttha  bhavissathapi  1-  sace  ahamsu  ubhopi  tuttha
bhavissamati sanghena tam adhikaranam paticchitabbam 2- . Sace alajjussanna
hoti  parisa  ubbahikaya  vupasametabbam  .  sace  balussanna
hoti  parisa  vinayadharo  pariyesitabbo  .  yena  dhammena  yena
vinayena  yena  satthusasanena  tam  adhikaranam  vupasammati  tatha  tam
adhikaranam vupasametabbam.
   [1364]  Vatthum  janitabbam  gottam  janitabbam namam janitabbam
apatti  janitabba  .  methunadhammoti  vatthunceva  gottanca .
Parajikanti  namanceva  apatti  ca  . adinnadananti vatthunceva
gottanca  .  parajikanti namanceva apatti ca . manussaviggahoti
vatthunceva  gottanca  .  parajikanti  namanceva  apatti ca .
Uttarimanussadhammoti   vatthunceva   gottanca   .   parajikanti
namanceva  apatti  ca  .  sukkavisatthiti  vatthunceva gottanca .
Sanghadisesoti  namanceva  apatti  ca . kayasamsaggoti vatthunceva
gottanca . sanghadisesoti namanceva apatti ca . dutthullavacati
vatthunceva  gottanca  .  sanghadisesoti  namanceva  apatti
ca  .  attakamanti  vatthunceva  gottanca  .  sanghadisesoti
namanceva  apatti  ca  .  sancarittanti  vatthunceva gottanca .
Sanghadisesoti  namanceva  apatti  ca  .  sannacikaya  kutim
karapananti  vatthunceva  gottanca  .  sanghadisesoti  namanceva
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. bhavissathati ayam patho yuttataro. 2 Ma. sampaticchitabbam.
Apatti  ca . mahallakam viharam karapananti vatthunceva gottanca .
Sanghadisesoti namanceva apatti ca . bhikkhum amulakena parajikena
dhammena  anuddhamsananti  vatthunceva  gottanca  .  sanghadisesoti
namanceva  apatti  ca  .  bhikkhum  annabhagiyassa  adhikaranassa
kinci  desam  lesamattam  upadaya  parajikena dhammena anuddhamsananti
vatthunceva  gottanca  .  sanghadisesoti namanceva apatti ca .
Sanghabhedakassa  bhikkhuno  yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjananti
vatthunceva gottanca. Sanghadisesoti namanceva apatti ca.
   {1364.1}  Bhedakanuvattakanam  bhikkhunam  yavatatiyam samanubhasanaya
nappatinissajjananti  vatthunceva  gottanca . sanghadisesoti namanceva
apatti ca . dubbacassa bhikkhuno yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjananti
vatthunceva  gottanca  .  sanghadisesoti namanceva apatti ca .
Kuladusakassa  bhikkhuno  yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjananti
vatthunceva gottanca . sanghadisesoti namanceva apatti ca .pe.
Anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karananti
vatthunceva gottanca. Dukkatanti namanceva apatti cati.
          Navasangahavaggo nitthito pancamo.
                  --------------
                  Tassuddanam
   [1365] Apalokanam natti ca 1-    dutiyam catutthena ca
      vatthu natti anussavanam      simaparisameva ca
      sammukha patipuccha ca        patinna vinayaraho
      vatthusanghapuggalanca        nattim paccha nattim thape 2-
      vatthusanghapuggalanca        savanam ca akalikam 3-
      atikhudda 4- mahanta ca     khandacchayanimittaka
      bahinadisamudde ca          jatassare ca bhindati
      ajjhottharati simaya        catupancavaggika
      dasavisativagga ca           anahata ca ahata
      kammappatta chandaraha     kammaraha ca puggala
      apalokanam pancatthanam       natti ca navathanika
      nattidutiyam sattatthanam      catuttha sattathanika
      sutthu phasu dummankunam 5-     pesala capi asava
      veravajjabhayanceva          akusalanca gihinam 6-
      papiccha appasannanam      pasannadhammathapana
      vinayanuggaha ceva         patimokkhuddesena ca
@Footnote: 1 Yu. apalokananatti ca. 2 Ma. nattim na paccha natti ca. Yu. nattinam paccha
@natti ca. 3 Ma. Yu. savanam akalena ca. 4 Ma. Yu. atikhuddaka.
@5 Ma. sutthu phasu ca dummanku. Yu. sutthu phasu ca dummankunam.
@6 Ma. Yu. akusalam gihinanca.
      Patimokkhanca thapana      pavarananca thapanam
      tajjaniyaniyassanca       pabbajapatisarani 1-
      ukkhepanaparivasam          mulam manattabbhanakam 2-
      osaranam nissaranam       tatheva upasampada
      apalokanam natti ca 3-      dutiyanca catutthakam
      appannattenupannattam    sammukhavinayo sati
      amulhapatiyebhuyya         papiyatinavattharakam
      vatthum 4- vipatti apatti     nidanam puggalena ca
      khandha ceva samutthana      adhikaranameva ca
      samatha sangaha ceva        nama apattika 5- tathati.
               Parivaro nitthito.
                  --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 549-553. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1362&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1362&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1362&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1362&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1362              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com