ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1364]  Vatthuṃ  jānitabbaṃ  gottaṃ  jānitabbaṃ nāmaṃ jānitabbaṃ
āpatti  jānitabbā  .  methunadhammoti  vatthuñceva  gottañca .
Pārājikanti  nāmañceva  āpatti  ca  . adinnādānanti vatthuñceva
gottañca  .  pārājikanti nāmañceva āpatti ca . manussaviggahoti
vatthuñceva  gottañca  .  pārājikanti  nāmañceva  āpatti ca .
Uttarimanussadhammoti   vatthuñceva   gottañca   .   pārājikanti
nāmañceva  āpatti  ca  .  sukkavisaṭṭhīti  vatthuñceva gottañca .
Saṅghādisesoti  nāmañceva  āpatti  ca . kāyasaṃsaggoti vatthuñceva
gottañca . saṅghādisesoti nāmañceva āpatti ca . duṭṭhullavācāti
vatthuñceva  gottañca  .  saṅghādisesoti  nāmañceva  āpatti
ca  .  attakāmanti  vatthuñceva  gottañca  .  saṅghādisesoti
nāmañceva  āpatti  ca  .  sañcarittanti  vatthuñceva gottañca .
Saṅghādisesoti  nāmañceva  āpatti  ca  .  saññācikāya  kuṭiṃ
kārāpananti  vatthuñceva  gottañca  .  saṅghādisesoti  nāmañceva
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. bhavissathāti ayaṃ pāṭho yuttataro. 2 Ma. sampaṭicchitabbaṃ.
Āpatti  ca . mahallakaṃ vihāraṃ kārāpananti vatthuñceva gottañca .
Saṅghādisesoti nāmañceva āpatti ca . bhikkhuṃ amūlakena pārājikena
dhammena  anuddhaṃsananti  vatthuñceva  gottañca  .  saṅghādisesoti
nāmañceva  āpatti  ca  .  bhikkhuṃ  aññabhāgiyassa  adhikaraṇassa
kiñci  desaṃ  lesamattaṃ  upādāya  pārājikena dhammena anuddhaṃsananti
vatthuñceva  gottañca  .  saṅghādisesoti nāmañceva āpatti ca .
Saṅghabhedakassa  bhikkhuno  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjananti
vatthuñceva gottañca. Saṅghādisesoti nāmañceva āpatti ca.
   {1364.1}  Bhedakānuvattakānaṃ  bhikkhūnaṃ  yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya
nappaṭinissajjananti  vatthuñceva  gottañca . saṅghādisesoti nāmañceva
āpatti ca . dubbacassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajjananti
vatthuñceva  gottañca  .  saṅghādisesoti nāmañceva āpatti ca .
Kuladūsakassa  bhikkhuno  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjananti
vatthuñceva gottañca . saṅghādisesoti nāmañceva āpatti ca .pe.
Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karaṇanti
vatthuñceva gottañca. Dukkaṭanti nāmañceva āpatti cāti.
          Navasaṅgahavaggo niṭṭhito pañcamo.
                  --------------
                  Tassuddānaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 550-552. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1364&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1364&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1364&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1364&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1364              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com