ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
        Bhikkhunīvibhaṅge soḷasa mahāvārā
   [511] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
bhikkhunīnaṃ  pañcamaṃ  pārājikaṃ  kattha  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusmiṃ  . atthi tattha paññatti anuppaññatti anuppannapaññatti
sabbattha     paññatti    padesapaññatti    sādhāraṇapaññatti
asādhāraṇapaññatti  ekato  paññatti  ubhato  paññatti  .  catunnaṃ
pātimokkhuddesānaṃ  katthogadhaṃ  kattha  pariyāpannaṃ  katamena uddesena
uddesaṃ  āgacchati  .  catunnaṃ  vipattīnaṃ katamā vipatti . sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ  katamo  āpattikkhandho  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
katīhi  samuṭṭhānehi samuṭṭhāti . catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ .
Sattannaṃ  samathānaṃ  katīhi  samathehi  sammati  .  ko  tattha vinayo
ko  tattha  abhivinayo  kiṃ  tattha pātimokkhaṃ kiṃ tattha adhipātimokkhaṃ
kā  vipatti  kā  sampatti  kā  paṭipatti  .  kati  atthavase
paṭicca  bhagavatā  bhikkhunīnaṃ  pañcamaṃ  pārājikaṃ  paññattaṃ  .  kā
sikkhanti  .  kā  sikkhitasikkhā . kattha ṭhitaṃ . kā dhārenti .
Kassa vacanaṃ. Kenābhaṭanti.
   [512] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
bhikkhunīnaṃ  pañcamaṃ  pārājikaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sundarīnandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  sundarīnandā  bhikkhunī  avassutā  avassutassa
purisapuggalassa  kāyasaṃsaggaṃ  sādiyi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  atthi
tattha   paññatti   anuppaññatti  anuppannapaññattīti  .  ekā
paññatti  anuppaññatti  anuppannapaññatti  tasmiṃ  natthi  .  sabbattha
paññatti  padesapaññattīti  .  sabbattha  paññatti  . sādhāraṇapaññatti
asādhāraṇapaññattīti   .   asādhāraṇapaññatti   .   ekato
paññatti  ubhato  paññattīti  .  ekato  paññatti  .  catunnaṃ
pātimokkhuddesānaṃ  katthogadhaṃ  kattha  pariyāpannanti  .  nidānogadhaṃ
nidānapariyāpannaṃ.
   {512.1}  Katamena uddesena uddesaṃ āgacchatīti . dutiyena
uddesena  uddesaṃ āgacchati . catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattīti .
Sīlavipatti  .  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  katamo āpattikkhandhoti .
Pārājikāpattikkhandho   .   channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   katīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhātīti  .  ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato
ca  cittato  ca  samuṭṭhāti na vācato . catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ
adhikaraṇanti  .  āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  katīhi
samathehi  sammatīti  .  dvīhi  samathehi  sammati  sammukhāvinayena ca
paṭiññātakaraṇena  ca  . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayoti .
Paññatti vinayo vibhatti abhivinayo.
   {512.2} Kiṃ tattha pātimokkhaṃ kiṃ tattha adhipātimokkhanti. Paññatti
pātimokkhaṃ vibhatti adhipātimokkhaṃ . kā vipattīti. Asaṃvaro vipatti. Kā
Sampattīti  .  saṃvaro  sampatti  .  kā paṭipattīti . na evarūpaṃ
karissāmīti  yāvajīvaṃ  āpāṇakoṭikaṃ  samādāya sikkhati sikkhāpadesu .
Kati atthavase paṭicca bhagavatā bhikkhunīnaṃ pañcamaṃ pārājikaṃ paññattanti.
Dasa  atthavase  paṭicca  bhagavatā  bhikkhunīnaṃ  pañcamaṃ  pārājikaṃ
paññattaṃ   saṅghasuṭṭhutāya   saṅghaphāsutāya   dummaṅkūnaṃ   bhikkhunīnaṃ
niggahāya   pesalānaṃ   bhikkhunīnaṃ   phāsuvihārāya   diṭṭhadhammikānaṃ
āsavānaṃ  saṃvarāya  samparāyikānaṃ  āsavānaṃ  paṭighātāya appasannānaṃ
pasādāya    pasannānaṃ    bhiyyobhāvāya    saddhammaṭṭhitiyā
vinayānuggahāya . kā sikkhantīti . sekkhā 1- ca puthujjanakalyāṇikā ca
sikkhanti  .  kā  sikkhitasikkhāti . arahantiyo 2- sikkhitasikkhā .
Kattha  ṭhitanti  .  sikkhākāmāsu  ṭhitaṃ . kā dhārentīti . yāsaṃ
vattati  tā  dhārenti . kassa vacananti . bhagavato vacanaṃ arahato
sammāsambuddhassa. Kenābhaṭanti. Paramparābhaṭaṃ.
   Upāli dāsako ceva         soṇako siggavo tathā
   moggalīputtena pañcamā     ete jambusirivhaye.
   Tato mahindo iṭṭiyo       uttiyo ceva sambalo
           .pe.
   Ete nāgā mahāpaññā     vinayaññū maggakovidā
   vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ         piṭakaṃ tambapaṇṇiyāti.
@Footnote: 1 Yu. sekhā . 2 Yu. arahantā.
   [513]  Yantena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  bhikkhunīnaṃ  chaṭṭhaṃ  pārājikaṃ  kattha  paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha.
Kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā  bhikkhunī  jānaṃ  pārājikaṃ  dhammaṃ
ajjhāpannaṃ  bhikkhuniṃ  neva  attanā paṭicodesi na gaṇassa ārocesi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekana  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca  vācato  ca cittato
ca samuṭṭhāti.
   [514]  Bhikkhunīnaṃ  sattamaṃ  pārājikaṃ  kattha  paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā  bhikkhunī  samaggena
saṅghena  ukkhittaṃ  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gaddhabādhipubbaṃ  anuvatti  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ āpattisasuṭṭhānānaṃ ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [515]  Bhikkhunīnaṃ  aṭṭhamaṃ  pārājikaṃ  kattha  paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiyā bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhuniyo  aṭṭhamaṃ
vatthuṃ  paripūresuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
         Aṭṭha pārājikā niṭṭhitā.
             Tassuddānaṃ
   [516] Methunādinnadānañca     manussaviggahuttari
      kāyasaṃsaggaṃ chādeti         ukkhittā aṭṭhavatthukā
      paññapesi 1- mahāvīro      chejjavatthū 2- asaṃsayāti.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 136-140. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=511&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=511&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=511&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=511&items=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=511              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]