ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [562]  Naggāya  nhāyantiyā  pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhuniyo  naggā
nhāyiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [563]  Pamāṇātikkantaṃ  udakasāṭikaṃ  kārāpentiyā  pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiyā  bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā
bhikkhuniyo  appamāṇikāyo  udakasāṭikāyo  dhāresuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
   [564]  Bhikkhuniyā  cīvaraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā vā
neva sibbāpentiyā 1- na sibbāpanāya ussukkaṃ karontiyā pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā
bhikkhunī  bhikkhuniyā cīvaraṃ visibbāpetvā neva sibbesi na sibbāpanāya
ussukkaṃ  akāsi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [565]  Pañcāhikaṃ  saṅghāṭivāraṃ  atikkāmentiyā  pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Sambahulā  bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā
bhikkhuniyo  bhikkhunīnaṃ hatthe cīvaraṃ nikkhipitvā santaruttarena janapadacārikaṃ
pakkamiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake).
   [566] Cīvarasaṅkamanīyaṃ dhārentiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti.
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  aññataraṃ  bhikkhuniṃ
ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . aññatarā bhikkhunī [2]- bhikkhuniyā
cīvaraṃ  anāpucchā  pārupi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake).
@Footnote: 1 Ma. Yu. sibbentiyā . 2 Ma. Yu. aññatarāya.
   [567]  Gaṇassa  cīvaralābhaṃ  antarāyaṃ  karontiyā  pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā
bhikkhunī  gaṇassa  cīvaralābhaṃ  antarāyaṃ  akāsi  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
   [568]  Dhammikaṃ  cīvaravibhaṅgaṃ  paṭibāhantiyā  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . thullanandaṃ
bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā  bhikkhunī
dhammikaṃ  cīvaravibhaṅgaṃ  paṭibāhi  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [569]  Āgārikassa 1- vā paribbājakassa vā paribbājikāya
vā  samaṇacīvaraṃ  dentiyā  pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  thullanandā bhikkhunī āgārikassa 1- samaṇacīvaraṃ adāsi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [570]  Dubbalacīvarapaccāsāya  cīvarakālasamayaṃ  atikkāmentiyā
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. agārikassa. sabbattha īdisameva.
Thullanandā  bhikkhunī  dubbalacīvarapaccāsāya  cīvarakālasamayaṃ  atikkāmesi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [571]  Dhammikaṃ  kaṭhinuddhāraṃ  paṭibāhantiyā  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . thullanandaṃ
bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . thullanandā bhikkhunī dhammikaṃ
kaṭhinuddhāraṃ  paṭibāhi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
          Nhānavaggo tatiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 155-158. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=562&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=562&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=562&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=562&items=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=562              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]