ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [93]  Taduttariṃ  āvasathapiṇḍaṃ  bhuñjantassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye
@Footnote: 1 Yu. paribhuñji . 2 Ma. Yu. tassuddānaṃ tassa tassa kaṇḍassa ante niddiṭṭhaṃ.
Bhikkhū  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū anuvasitvā
anuvasitvā  āvasathapiṇḍaṃ  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti   ekā  anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [94]  Gaṇabhojane  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  . rājagahe
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  devadattaṃ  ārabbha  .  kismiṃ
vatthusminti   .   devadatto  sapariso  kulesu  viññāpetvā
viññāpetvā  bhuñji  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  satta
anuppaññattiyo  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [95]  Paramparabhojane pācittiyaṃ kattha paññattanti . vesāliyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahule  bhikkhū  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhū  aññatra  nimantitā
aññatra  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti tisso 1-
anuppaññattiyo  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [96] Dvittipattapūre pūve paṭiggahetvā taduttariṃ paṭiggaṇhantassa
pācittiyaṃ   kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .
Kaṃ  ārabbhāti  . sambahule bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū  na  mattaṃ  jānitvā paṭiggahesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ .
@Footnote: 1 Po. ma catasso.
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [97]  Bhuttāvinā  pavāritena  anatirittaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ
vā  bhuñjantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  . sambahule bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhū  bhuttāvī pavāritā aññatra [1]-
bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   dvīhi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhāti
(kaṭhinake) .pe.
   [98]  Bhikkhuṃ  bhuttāviṃ  pavāritaṃ  anatirittena  khādanīyena vā
bhojanīyena  vā abhihaṭṭhuṃ pavārentassa pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  aññataro  bhikkhu  bhikkhuṃ  bhuttāviṃ  pavāritaṃ
anatirittena  bhojanīyena  2-  abhihaṭṭhuṃ  pavāresi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [99]  Vikāle khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā bhuñjantassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti .
Sattarasavaggiye  bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . sattarasavaggiyā
@Footnote: 1 Po. anatirittaṃ bhojanaṃ . 2 bhojanena.
Bhikkhū  vikāle  bhojanaṃ  1-  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti
(eḷakalomake) .pe.
   [100]  Sannidhikārakaṃ  khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ vā bhuñjantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti . āyasmantaṃ velaṭṭhasīsaṃ 2- ārabbha. Kismiṃ vatthusminti.
Āyasmā  velaṭṭhasīso  sannidhikārakaṃ  bhojanaṃ bhuñji tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [101]   Paṇītabhojanāni  attano  atthāya  viññāpetvā
bhuñjantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  paṇītabhojanāni  attano  atthāya  viññāpetvā
bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ     āpattisamuṭṭhānānaṃ     catūhi     samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [102]  Adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āharantassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  vesāliyā  paññattaṃ  . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ
bhikkhuṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  aññataro bhikkhu adinnaṃ
@Footnote: 1 Po. bhojanīyaṃ .  2 Ma. Yu. belaṭṭhasīsaṃ.
Mukhadvāraṃ  āhāraṃ  āharesi 1- tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
          Bhojanavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
   [103] Āvasathagaṇañceva   paramparañca bhojanaṃ
       dvepattapavāritā ceva   vikāle khādanena ca
       sannidhipaṇītañceva     adinnaṃ dvārakena cāti.
            -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 40-44. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=93&items=11              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=93&items=11&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=93&items=11              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=93&items=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=93              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]