ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [996]  Aṭṭhānisaṃse  sampassamānena na so bhikkhu āpattiyā
adassane  ukkhipitabbo  .  aṭṭhānisaṃse  sampassamānena  paresaṃpi
saddhāya  sā  āpatti  desetabbā  .  aṭṭha  yāvatatiyakā .
Aṭṭhahākārehi kulāni dūseti . aṭṭha mātikā cīvarassa uppādāya.
Aṭṭha  mātikā  kaṭhinassa  ubbhārāya  .  aṭṭha pānāni . aṭṭhahi
asaddhammehi   abhibhūto  pariyādinnacitto  devadatto  āpāyiko
nerayiko  kappaṭṭho  atekiccho  .  aṭṭha  lokadhammā  .  aṭṭha
garudhammā  .  aṭṭha  pāṭidesanīyā  .  aṭṭhaṅgiko  musāvādo .
Aṭṭha uposathaṅgāni . aṭṭha dūteyyaṅgāni . aṭṭha titthiyavattāni .
Aṭṭha  acchariyā abbhutā 3- dhammā mahāsamudde . aṭṭha acchariyā
abbhutā  dhammā  imasmiṃ  dhammavinaye  .  aṭṭha  anatirittā .
Aṭṭha  atirittā  .  aṭṭhame  aruṇuggamane  nissaggiyaṃ  hoti .
Aṭṭha  pārājikā  .  aṭṭhamaṃ  vatthuṃ  paripūrentī  nāsetabbā .
Aṭṭhamaṃ  vatthuṃ  paripūrentiyā  desitāpi  adesitāpi  4-  hoti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. adhammā dhammikāni ca . 2 Ma. Yu. saddhammā desitāti.
@3 abbhūtadhammāitipi . 4 Yu. desitaṃpi adesitaṃpi.
Aṭṭhavācikā  upasampadā  .  aṭṭhannaṃ  paccuṭṭhātabbaṃ  .  aṭṭhannaṃ
āsanaṃ dātabbaṃ . upāsikā aṭṭha varāni yāci 1- . aṭṭhahaṅgehi
samannāgato  bhikkhu  bhikkhunovādako  sammannitabbo  .  aṭṭhānisaṃsā
vinayadhare . aṭṭha paramāni . tassapāpiyasikākammakatena bhikkhunā aṭṭhasu
dhammesu  sammāvattitabbaṃ  .  aṭṭha adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni .
Aṭṭha dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanānīti.
            Aṭṭhakaṃ niṭṭhitaṃ.
                 Tassuddānaṃ
   [997] Na so bhikkhu paresampi       yāvatatiyadūsanā 2-.
       Mātikā kaṭhinubbhārā       pānā abhibhūtena ca
       lokadhammā garudhammā       pāṭidesanīyā musā
       uposathā ca dūtaṅgā        titthikā samuddepi ca
       abbhutā anatirittaṃ         atirittaṃ nissaggiyaṃ
       pārājikaṭṭhamaṃ vatthuṃ        adesitūpasampadā
       paccuṭṭhānāsanañceva      varaṃ ovādakena ca
       ānisaṃsā paramāni         aṭṭhadhammesu vattanā
       adhammikā dhammikā ca       aṭṭhakā suppakāsitāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 345-346. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=996&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=996&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=996&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=996&items=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=996              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]