ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī
          Suttantapiṭake dīghanikāyassa
             paṭhamo  bhāgo
                -------
           sīlakkhandhavaggo paṭhamo
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
           Brahmajālasuttaṃ paṭhamaṃ
   [1] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā antarā ca rājagahaṃ
antarā  ca  nāḷandaṃ  addhānamaggapaṭipanno  hoti mahatā bhikkhusaṃghena
saddhiṃ  pañcamattehi bhikkhusatehi . suppiyopi kho paribbājako antarā
ca  rājagahaṃ  antarā  ca  nāḷandaṃ addhānamaggapaṭipanno hoti saddhiṃ
antevāsinā  brahmadattena  māṇavena  .  tatra  sudaṃ  suppiyo
paribbājako  anekapariyāyena  buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  .  suppiyassa  pana
paribbājakassa  antevāsī  brahmadatto  māṇavo  anekapariyāyena
buddhassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  vaṇṇaṃ
bhāsati . Itiha te ubho ācariyantevāsī aññamaññassa ujuvipaccanikavādā 1-
bhagavantaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandhā 2- honti bhikkhusaṃghañca.
   {1.1} Athakho bhagavā ambalaṭṭhikāyaṃ rājāgārake ekarattivāsaṃ upagañchi
@Footnote: 1 Sī. ujuvipaccanīkavādā. 2 anubaddhātipi pāṭho.
Saddhiṃ  bhikkhusaṃghena  .  suppiyopi  kho  paribbājako  ambalaṭṭhikāyaṃ
rājāgārake ekarattivāsaṃ upagañchi 1- saddhiṃ antevāsinā brahmadattena
māṇavena  .  tatrapi  sudaṃ  suppiyo  paribbājako  anekapariyāyena
buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  avaṇṇaṃ
bhāsati  .  suppiyassa  pana  paribbājakassa  antevāsī  brahmadatto
māṇavo  anekapariyāyena  buddhassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  vaṇṇaṃ
bhāsati  saṃghassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  . itiha te ubho ācariyantevāsī
aññamaññassa  ujuvipaccanikavādā  bhagavantaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito anubandhā
honti bhikkhusaṃghañca.
   {1.2} Athakho sambahulānaṃ bhikkhūnaṃ rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhitānaṃ
maṇḍalamāḷe  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ayaṃ saṃkhiyadhammo 2- udapādi
acchariyaṃ āvuso abbhūtaṃ 3- āvuso yāvañcidaṃ tena bhagavatā jānatā
passatā   arahatā   sammāsambuddhena  sattānaṃ  nānādhimuttikatā
supaṭividitā  4-  ayaṃ  hi  suppiyo  paribbājako  anekapariyāyena
buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  avaṇṇaṃ
bhāsati  suppiyassa  pana  paribbājakassa  antevāsī  brahmadatto
māṇavo  anekapariyāyena  buddhassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  vaṇṇaṃ
bhāsati  saṃghassa  vaṇṇaṃ bhāsati itiha ime ubho 5- ācariyantevāsī
aññamaññassa   ujuvipaccanikavādā   bhagavantaṃ   piṭṭhito   piṭṭhito
@Footnote: 1 upagacchītipi pāṭho. 2 saṃkhiyādhammotipi pāṭho. 3 Yu. abbhutaṃ.
@4 suppaṭividitātipi pāṭho. 5 itiha te ime ubhotipi pāṭho.
Anubandhā honti bhikkhusaṃghañcāti.
   {1.3} Athakho bhagavā tesaṃ bhikkhūnaṃ imaṃ saṃkhiyadhammaṃ viditvā yena
maṇḍalamāḷo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte āsane nisīdi .
Nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi kāya nuttha bhikkhave etarahi kathāya
sannisinnā sannipatitā kā ca pana vo antarā kathā vippakatāti .
Evaṃ vutte te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ idha bhante amhākaṃ rattiyā
paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhitānaṃ  maṇḍalamāḷe  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ
ayaṃ  saṃkhiyadhammo  udapādi acchariyaṃ āvuso abbhūtaṃ āvuso yāvañcidaṃ
tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā sammāsambuddhena sattānaṃ
nānādhimuttikatā supaṭividitā ayaṃ hi suppiyo paribbājako anekapariyāyena
buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  avaṇṇaṃ
bhāsati  suppiyassa  pana paribbājakassa antevāsī brahmadatto māṇavo
anekapariyāyena  buddhassa  vaṇṇaṃ bhāsati dhammassa vaṇṇaṃ bhāsati saṃghassa
vaṇṇaṃ  bhāsati  itiha  ime  ubho  ācariyantevāsī  aññamaññassa
ujuvipaccanikavādā  bhagavantaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito  anubandhā  honti
bhikkhusaṃghañcāti ayaṃ kho no bhante antarā kathā vippakatā atha bhagavā
anuppattoti.
   {1.4} Mamaṃ vā bhikkhave pare avaṇṇaṃ bhāseyyuṃ dhammassa vā
avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  saṃghassa  vā  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  tatra  tumhehi
na āghāto na apaccayo na cetaso anabhiraddhi karaṇīyā . mamaṃ vā
Bhikkhave  pare  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  dhammassa  vā  avaṇṇaṃ bhāseyyuṃ
saṃghassa  vā  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  tatra  ce  tumhe assatha kupitā
vā anattamanā vā tumhaññevassa tena antarāyo . Mamaṃ vā bhikkhave
pare  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  dhammassa vā avaṇṇaṃ bhāseyyuṃ saṃghassa vā
avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  tatra  ce tumhe assatha kupitā vā anattamanā
vā apinu tumhe paresaṃ subhāsitaṃ vā dubbhāsitaṃ vā ājāneyyāthāti.
Nohetaṃ  bhante  .  mamaṃ  vā  bhikkhave  pare  avaṇṇaṃ bhāseyyuṃ
dhammassa  vā  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  saṃghassa  vā  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ
tatra  tumhehi  abhūtaṃ  abhūtato  nibbeṭhetabbaṃ  itipetaṃ  abhūtaṃ
itipetaṃ atacchaṃ natthipetaṃ amhesu na ca panetaṃ amhesu saṃvijjatīti.
   {1.5} Mamaṃ vā bhikkhave pare vaṇṇaṃ bhāseyyuṃ dhammassa vā vaṇṇaṃ
bhāseyyuṃ saṃghassa vā vaṇṇaṃ bhāseyyuṃ tatra tumhehi na ānando na
somanassaṃ na cetaso ubbilāvitattaṃ karaṇīyaṃ . mamaṃ vā bhikkhave pare
vaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  dhammassa  vā  vaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ saṃghassa vā vaṇṇaṃ
bhāseyyuṃ  tatra  ce  tumhe  bhikkhave  assatha  ānandino sumanā
ubbilāvitattā  tumhaññevassa  tena antarāyo . mamaṃ vā bhikkhave
pare  vaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  dhammassa  vā  vaṇṇaṃ bhāseyyuṃ saṃghassa vā
vaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  tatra  tumhehi  bhūtaṃ  bhūtato paṭijānitabbaṃ itipetaṃ
bhūtaṃ itipetaṃ tacchaṃ atthipetaṃ amhesu saṃvijjati ca panetaṃ amhesūti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 1-4. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=9&item=1&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=9&item=1&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=9&item=1&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=1&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 9 http://84000.org/tipitaka/read/?index_9

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com