ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī
          Poṭṭhapādasuttaṃ navamaṃ
   [275] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassārāme . tena kho pana samayena poṭṭhapādo
paribbājako  samayappavādake  tiṇḍukācire  ekasārike  mallikārāme
paṭivasati mahatiyā paribbājakaparisāya saddhiṃ tiṃsamattehi paribbājakasatehi.
Athakho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya sāvatthiyaṃ
piṇḍāya  pāvisi  . athakho bhagavato etadahosi atippago kho tāva
sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  carituṃ yannūnāhaṃ yena samayappavādako tiṇḍukāciro
ekasāliko mallikārāmo yena poṭṭhapādo paribbājako tenupasaṅkameyyanti.
Athakho bhagavā yena samayappavādako tiṇḍukāciro ekasāliko mallikārāmo
tenupasaṅkami.
   [276] Tena kho pana samayena poṭṭhapādo paribbājako mahatiyā
paribbājakaparisāya saddhiṃ nisinno hoti unnādiniyā uccāsaddamahāsaddāya
anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ kathentiyā . seyyathīdaṃ . rājakathaṃ corakathaṃ
mahāmattakathaṃ   senākathaṃ   bhayakathaṃ  yuddhakathaṃ  annakathaṃ  pānakathaṃ
vatthakathaṃ  sayanakathaṃ  mālākathaṃ  gandhakathaṃ  ñātikathaṃ  yānakathaṃ  gāmakathaṃ
nigamakathaṃ  nagarakathaṃ  janapadakathaṃ  itthīkathaṃ  purisakathaṃ  surākathaṃ  visikhākathaṃ
kumbhaṭṭhānakathaṃ  pubbapetakathaṃ  nānattakathaṃ  lokakkhāyikaṃ  samuddakkhāyikaṃ
itibhavābhavakathaṃ  iti  vā  .  addasā kho poṭṭhapādo paribbājako
Bhagavantaṃ  dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna  sakaparisaṃ  saṇṭhapesi
appasaddā  bhonto  hontu  mā  bhonto  saddamakattha ayaṃ samaṇo
gotamo  āgacchati  appasaddakāmo  kho panāyasmā so appasaddassa
vaṇṇavādī  appevanāma  appasaddaṃ  parisaṃ  viditvā  upasaṅkamitabbaṃ
maññeyyāti. Evaṃ vutte te paribbājakā tuṇhī ahesuṃ.
   [277] Athakho bhagavā yena poṭṭhapādo paribbājako tenupasaṅkami.
Athakho poṭṭhapādo paribbājako bhagavantaṃ etadavoca etu kho bhante
bhagavā  svāgataṃ  bhante  bhagavato  cirassaṃ  kho bhante bhagavā imaṃ
pariyāyamakāsi  yadidaṃ  idhāgamanāya  nisīdatu  bhante  bhagavā idamāsanaṃ
paññattanti  .  nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane . poṭṭhapādopi
kho  paribbājako  aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  poṭṭhapādaṃ  paribbājakaṃ  bhagavā  etadavoca
kāya  nottha  poṭṭhapāda  etarahi  kathāya sannisinnā kā ca pana
vo antarākathā vippakatāti.
   [278] Evaṃ vutte poṭṭhapādo paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
tiṭṭhatesā  bhante  kathā  yāya  mayaṃ  etarahi  kathāya sannisinnā
nesā  bhante  kathā  bhagavato  dullabhā  bhavissati pacchāpi savanāya
purimāni  bhante  divasāni  purimatarāni nānātitthiyānaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
kotuhalasālāya  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  abhisaññānirodhe  kathā
udapādi  kathaṃ  nu  kho  bho  abhisaññānirodho  hotīti tatrekacce
Evamāhaṃsu  ahetu  appaccayā  purisassa saññā uppajjatipi nirujjhatipi
yasmiṃ  samaye  uppajjati  saññī  tasmiṃ  samaye  hoti yasmiṃ samaye
nirujjhati  asaññī  tasmiṃ  samaye  hotīti  ittheke  abhisaññānirodhaṃ
paññapenti  tamañño evamāha na kho pana metaṃ bho evaṃ bhavissati
saññā  hi  bho  purisassa  attā  so  ca kho upetipi apetipi
yasmiṃ  samaye  upeti saññī tasmiṃ samaye hoti yasmiṃ samaye apeti
asaññī tasmiṃ samaye hotīti ittheke abhisaññānirodhaṃ paññapenti
   {278.1} tamañño evamāha na kho pana metaṃ bho evaṃ bhavissati
santi  hi  bho  samaṇabrāhmaṇā  mahiddhikā  mahānubhāvā te imassa
purisassa   saññaṃ   upakaḍḍhantipi   apakaḍḍhantipi   yasmiṃ  samaye
upakaḍḍhanti  saññī  tasmiṃ  samaye  hoti  yasmiṃ  samaye  apakaḍḍhanti
asaññī  tasmiṃ  samaye  hotīti  ittheke  abhisaññānirodhaṃ paññapenti
tamañño evamāha na kho pana metaṃ bho evaṃ bhavissati santi hi bho devā
mahiddhikā  mahānubhāvā  te  imassa  purisassa  saññaṃ  upakkaḍḍhantipi
apakkaḍḍhantipi  yasmiṃ  samaye  upakkaḍḍhanti  saññī  tasmiṃ  samaye
hoti  yasmiṃ  samaye  apakkaḍḍhanti  asaññī  tasmiṃ  samaye  hotīti
ittheke  abhisaññānirodhaṃ  paññapenti tassa mayhaṃ bhante bhagavantaṃyeva
ārabbha sati udapādi aho nūna bhagavā aho nūna sugato yo imesaṃ
dhammānaṃ  sukusaloti  bhagavā  bhante  kusalo  bhagavā  pakataññū
abhisaññānirodhassa kathannu kho bhante abhisaññānirodho hotīti.
   [279]  Tatra  poṭṭhapāda ye te samaṇabrāhmaṇā evamāhaṃsu
ahetu  appaccayā  purisassa  saññā  uppajjatipi nirujjhatipīti ādito
va nesaṃ aparaddhaṃ . taṃ kissa hetu . Sahetu hi poṭṭhapāda sappaccayā
purisassa  saññā  uppajjatipi  nirujjhatipi  sikkhā  ekā  saññā
uppajjatipi sikkhā ekā saññā nirujjhatipi
   {279.1} kā ca sikkhāti bhagavā avoca. Idha poṭṭhapāda tathāgato
loke uppajjati arahaṃ sammāsambuddho .pe. (yathā sāmaññaphale evaṃ
vitthāretabbaṃ) . evaṃ kho poṭṭhapāda bhikkhu sīlasampanno hoti .pe.
Tassime  pañca  nīvaraṇe pahīne attani samanupassato pāmojjaṃ jāyati
pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo
sukhaṃ vedayati sukhino cittaṃ samādhiyati . so vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  tassa  yā  purimā  kāmasaññā  sā  nirujjhati
vivekajapītisukhasukhumasaccasaññā     tasmiṃ     samaye    hoti
vivekajapītisukhasukhumasaccasaññīyeva  tasmiṃ  hoti  evaṃpi  sikkhā  ekā
saññā  uppajjati  sikkhā  ekā  saññā  nirujjhati  ayaṃpi sikkhāti
bhagavā avoca.
   [280]  Puna  caparaṃ  poṭṭhapāda bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati tassa yā purimā vivekajapītisukha-
sukhumasaccasaññā   sā   nirujjhati   samādhijapītisukhasukhumasaccasaññā
Tasmiṃ  samaye  hoti  samādhijapītisukhasukhumasaccasaññīyeva  tasmiṃ  samaye
hoti  evaṃpi  sikkhā ekā saññā uppajjati sikkhā ekā saññā
nirujjhati ayaṃpi sikkhāti bhagavā avoca.
   [281] Puna caparaṃ poṭṭhapāda bhikkhu pītiyā ca virāgā upekkhako
ca  viharati  sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yaṃ taṃ
ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  tassa  yā  purimā  samādhijapītisukhasukhumasaccasaññā
sā  nirujjhati  upekkhāsukhasukhumasaccasaññā  tasmiṃ  samaye  hoti
upekkhāsukhasukhumasaccasaññīyeva  tasmiṃ  samaye  hoti  evaṃpi  sikkhā
ekā  saññā  uppajjati  sikkhā  ekā  saññā  nirujjhati  ayaṃpi
sikkhāti bhagavā avoca.
   [282] Puna caparaṃ poṭṭhapāda bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa
ca  pahānā  pubbe  va  somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati tassa yā purimā
upekkhāsukhasukhumasaccasaññā   sā  nirujjhati  adukkhamasukhasukhumasaccasaññā
tasmiṃ  samaye  hoti  adukkhamasukhasukhumasaccasaññīyeva  tasmiṃ samaye hoti
evaṃpi sikkhā ekā saññā uppajjati sikkhā ekā saññā nirujjhati
ayaṃpi sikkhāti bhagavā avoca.
   [283]  Puna  caparaṃ  poṭṭhapāda  bhikkhu  sabbaso  rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
Ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ upasampajja viharati tassa yā
purimā  rūpasaññā  sā  nirujjhati  ākāsānañcāyatanasukhumasaccasaññā
tasmiṃ   samaye  hoti  ākāsānañcāyatanasukhumasaccasaññīyeva  tasmiṃ
samaye  hoti  evaṃpi sikkhā ekā saññā uppajjati sikkhā ekā
saññā nirujjhati ayaṃpi sikkhāti bhagavā avoca.
   [284] Puna caparaṃ poṭṭhapāda bhikkhu sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati  tassa  yā  purimā  ākāsānañcāyatanasukhumasaccasaññā  sā
nirujjhati   viññāṇañcāyatanasukhumasaccasaññā   tasmiṃ   samaye  hoti
viññāṇañcāyatanasukhumasaccasaññīyeva   tasmiṃ   samaye  hoti  evaṃpi
sikkhā  ekā  saññā  uppajjati  sikkhā  ekā  saññā nirujjhati
ayaṃpi sikkhāti bhagavā avoca.
   [285]  Puna  caparaṃ poṭṭhapāda bhikkhu sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma  natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati
tassa  yā  purimā  viññāṇañcāyatanasukhumasaccasaññā  sā  nirujjhati
ākiñcaññāyatanasukhumasaccasaññā    tasmiṃ    samaye    hoti
ākiñcaññāyatanasukhumasaccasaññīyeva  tasmiṃ  samaye  hoti  evaṃpi sikkhā
ekā saññā uppajjati sikkhā ekā saññā nirujjhati ayaṃpi sikkhāti
bhagavā avoca.
   [286]  Yathā  kho poṭṭhapāda bhikkhu idha sakasaññī hoti so
Tato  amutra tato amutra anupubbena saññaggaṃ phusati tassa saññagge
ṭhitassa  evaṃ  hoti  cetayamānassa me pāpiyo acetayamānassa me
seyyo  ahañceva  kho  pana  ceteyyaṃ abhisaṃkhareyyaṃ imā ca me
saññā  nirujjheyyuṃ  aññā  ca  oḷārikā  saññā  uppajjeyyuṃ
yannūnāhaṃ na ceva ceteyyaṃ na ca abhisaṃkhareyyanti . so na ceva
ceteti  na  ca abhisaṃkharoti tassa acetayato anabhisaṃkharato tā ceva
saññā  nirujjhanti  aññā  ca  oḷārikā  saññā  na  uppajjanti
so  nirodhaṃ  phusati  . evaṃ kho poṭṭhapāda anupubbābhisaññānirodha-
sampajānasamāpatti  hoti  . taṃ kiṃ maññasi poṭṭhapāda api nu kho
te  ito  pubbe  evarūpā  anupubbābhisaññānirodhasampajānasamāpatti
sutapubbāti . No hetaṃ bhante evaṃ kho ahaṃ bhante bhagavatā dhammaṃ desitaṃ 1-
ājānāmīti.
   {286.1} Yato kho poṭṭhapāda bhikkhu sakasaññī hoti so tato
amutra  tato  amutra  anupubbena  saññaggaṃ  phusati  tassa saññagge
ṭhitassa evaṃ hoti cetayamānassa me pāpiyo acetayamānassa me seyyo
ahañceva kho pana ceteyyaṃ abhisaṃkhareyyaṃ imā ca me saññā nirujjheyyuṃ
aññā ca oḷārikā saññā uppajjeyyuṃ yannūnāhaṃ na ceva ceteyyaṃ
na ca abhisaṃkhareyyanti. So na ceva ceteti na ca abhisaṃkharoti tassa acetayato
anabhisaṃkharato tā ceva saññā nirujjhanti aññā ca oḷārikā saññā na
@Footnote: 1 Sī. bhagavato bhāsitaṃ.
Uppajjanti so nirodhaṃ phusati . evaṃ kho poṭṭhapāda anupubbābhisaññā-
nirodhasampajānasamāpatti hotīti.
   [287] Evaṃ poṭṭhapādāti . ekañceva nu kho bhante bhagavā
saññaggaṃ  paññapeti  udāhu  puthūpi  saññagge  paññapetīti .
Ekaṃpi  kho  poṭṭhapāda  ahaṃ  saññaggaṃ  paññapemi  puthūpi saññagge
paññapemīti  .  yathākathaṃ  pana  bhante  bhagavā  ekaṃpi  saññaggaṃ
paññapeti  puthūpi  saññagge  paññapetīti  .  yathā  yathā  kho
poṭṭhapāda  nirodhaṃ  phusati  tathā  tathā  ahaṃ  saññaggaṃ  paññapemi
evaṃ  kho  ahaṃ  poṭṭhapāda  ekaṃpi  saññaggaṃ  paññapemi  puthūpi
saññagge paññapemīti.
   [288]  Saññā  nu kho bhante paṭhamaṃ uppajjati pacchā ñāṇaṃ
udāhu  ñāṇaṃ  paṭhamaṃ  uppajjati  pacchā  saññā  udāhu saññā ca
ñāṇaṃ  ca  apubbaṃ  acarimaṃ  uppajjantīti  . saññā kho poṭṭhapāda
paṭhamaṃ  uppajjati  pacchā  ñāṇaṃ  saññuppādā  ca  pana ñāṇuppādo
hoti  so evaṃ pajānāti idappaccayā kira me ñāṇaṃ udapādīti .
Iminā ca kho etaṃ poṭṭhapāda pariyāyena veditabbaṃ yathā saññā paṭhamaṃ
uppajjati pacchā ñāṇaṃ saññuppādā ca pana ñāṇuppādo hotīti.
   [289]  Saññā nu kho bhante purisassa attā udāhu aññā
saññā  añño  attāti  .  kiṃ  pana  tvaṃ  poṭṭhapāda  attānaṃ
Paccesīti  .  oḷārikaṃ  kho  ahaṃ  bhante  attānaṃ paccemi rūpiṃ
cātummahābhūtikaṃ  kavalīkārabhakkhanti . oḷāriko ca hi te poṭṭhapāda
attā  abhavissa  rūpī  cātummahābhūtiko  kavalīkārabhakkho  .  evaṃ
santaṃ  kho  te  poṭṭhapāda  aññā  ca  saññā  abhavissa añño
attā  .  tadimināpetaṃ  poṭṭhapāda  pariyāyena veditabbaṃ yathā ca
aññā  saññā  bhavissati  añño  attā  .  tiṭṭhateva  ayaṃ
poṭṭhapāda  oḷāriko  attā  rūpī  cātummahābhūtiko kavalīkārabhakkho
atha  imassa  purisassa  aññā  va  saññā  uppajjati  aññā  va
saññā  nirujjhati  iminā  kho etaṃ poṭṭhapāda pariyāyena veditabbaṃ
yathā aññā va saññā bhavissati añño attāti.
   [290] Manomayaṃ kho ahaṃ bhante attānaṃ paccemi sabbaṅgapaccaṅgaṃ
ahīnindriyanti  .  manomayo  ca hi te poṭṭhapāda attā abhavissa
sabbaṅgapaccaṅgī  ahīnindriyo  .  evaṃ  santaṃpi kho te poṭṭhapāda
aññā  ca  saññā  bhavissati  añño  attā  .  tadimināpetaṃ
poṭṭhapāda  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  aññā va saññā bhavissati
añño  attā  .  tiṭṭhateva sāyaṃ ca poṭṭhapāda manomayo attā
sabbaṅgapaccaṅgī  ahīnindriyo  .  athakho  imassa purisassa aññā va
saññā uppajjati aññā saññā nirujjhati . Imināpi kho etaṃ poṭṭhapāda
pariyāyena veditabbaṃ yathā aññā ca saññā bhavissati añño attāti.
   [291] Arūpiṃ kho ahaṃ bhante attānaṃ paccemi saññāmayanti.
Arūpī  ca  hi  te poṭṭhapāda attā bhavissati saññāmayo . evaṃ
santaṃpi  kho  te  poṭṭhapāda  aññā  va  saññā bhavissati añño
attā  . tadimināpetaṃ poṭṭhapāda pariyāyena veditabbaṃ yathā aññā
va  saññā  bhavissati  añño  attā . tiṭṭhateva sāyaṃ poṭṭhapāda
arūpī  attā  saññāmayo  atha  imassa  purisassa aññā va saññā
uppajjati  aññā  va  saññā  nirujjhati  .  imināpi  kho  etaṃ
poṭṭhapāda  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  aññā va saññā bhavissati
añño attāti.
   [292]  Sakkā ca panetaṃ bhante mayā ñātuṃ saññā purisassa
attāti vā aññā ca saññā añño ca attāti vāti . dujjānaṃ
kho  etaṃ  poṭṭhapāda tayā aññadiṭṭhikena aññakhantikena aññarucikena
aññattha  āyogena  aññatthācariyakena  saññā  purisassa  attāti
vā aññā ca saññā añño ca attāti vāti . sace taṃ bhante
mayā   dujjānaṃ   aññadiṭṭhikena   aññakhantikena   aññarucikena
aññattha   āyogena   aññatthācariyakena   saññā   purisassa
attāti  vā  aññā  ca  saññā  añño ca attāti vā . kiṃ
pana  bhante  sassato  loko idameva saccaṃ moghamaññanti . etaṃpi
kho  poṭṭhapāda  mayā  abyākataṃ  sassato  loko  idameva saccaṃ
moghamaññanti  .  kiṃ  pana  bhante  asassato loko idameva saccaṃ
Moghamaññanti  .  etaṃpi  kho  poṭṭhapāda mayā abyākataṃ asassato
loko idameva saccaṃ moghamaññanti . kiṃ pana bhante antavā loko
.pe. anantavā loko . taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ. Aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ.
Hoti tathāgato parammaraṇā . na hoti tathāgato parammaraṇā . Hoti
ca na ca hoti tathāgato parammaraṇā . Neva hoti na na hoti tathāgato
parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti . etaṃpi kho poṭṭhapāda mayā
abyākataṃ neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti . kasmā panetaṃ bhante bhagavatā abyākatanti . Na hetaṃ
poṭṭhapāda  atthasañhitaṃ  na  dhammasañhitaṃ  na  ādibrahmacariyakaṃ  na
nibbidāya  na  virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na
sambodhāya na nibbānāya saṃvattati tasmātaṃ mayā abyākatanti.
   [293]  Kiṃ  pana bhante bhagavatā byākatanti . idaṃ dukkhanti
kho  poṭṭhapāda  mayā  byākataṃ  ayaṃ dukkhasamudayoti kho poṭṭhapāda
mayā  byākataṃ  ayaṃ  dukkhanirodhoti  kho  poṭṭhapāda mayā byākataṃ
ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti kho poṭṭhapāda mayā byākatanti .
Kasmā  panetaṃ  bhante  bhagavatā byākatanti . etaṃ hi poṭṭhapāda
atthasañhitaṃ  etaṃ  dhammasañhitaṃ  etaṃ  ādibrahmacariyakaṃ  nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya
saṃvattati tasmā hetaṃ mayā byākatanti . evametaṃ bhagavā evametaṃ
Sugata  yassadāni  bhante  bhagavā  kālaṃ  maññatīti . athakho bhagavā
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [294]  Athakho  te  paribbājakā  acirapakkantassa  bhagavato
poṭṭhapādaṃ   paribbājakaṃ   samantato   vācāya   sannipatodakena
sañjambharimakaṃsu  evameva  panāyaṃ  bhavaṃ  poṭṭhapādo yaññadeva samaṇo
gotamo  bhāsati  tantadevassa abbhanumodati evametaṃ bhagavā evametaṃ
sugatāti  na  kho  pana  mayaṃ  kiñci  samaṇassa  gotamassa  ekaṃsikaṃ
dhammaṃ  desitaṃ  ājānāma  sassato  lokoti vā asassato lokoti
vā .pe. Neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti vāti.
   [295] Evaṃ vutte poṭṭhapādo paribbājako te paribbājake
etadavoca  ahaṃpi  kho  bho  na  kiñci samaṇassa gotamassa ekaṃsikaṃ
dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  sassato lokoti vā .pe. neva hoti
na  na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā  apica samaṇo gotamo
bhūtaṃ  tacchaṃ  tathaṃ  paṭipadaṃ  paññapeti  dhammaṭṭhitataṃ  dhammaniyāmataṃ  bhūtaṃ
kho  pana  tacchaṃ  tathaṃ  paṭipadaṃ paññapentassa dhammaṭṭhitataṃ dhammaniyāmataṃ
kathaṃ  hi  nāma  mādiso  viññū  puriso samaṇassa gotamassa subhāsitaṃ
subhāsitato na abbhanumodeyyāti.
   [296]  Athakho dvīhatīhassa accayena citto ca hatthisāriputto
poṭṭhapādo  ca paribbājako yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
citto  hatthisāriputto  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Poṭṭhapādo  pana  paribbājako  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho  poṭṭhapādo  paribbājako  bhagavantaṃ etadavoca tadā maṃ bhante
te  paribbājakā  acirapakkantassa  bhagavato  samantato  vācāya
sannipatodakena  sañjambharimakaṃsu  evameva  panāyaṃ  bhavaṃ  poṭṭhapādo
paribbājako  yaññadeva  samaṇo  gotamo  bhāsati  tantadevassa
abbhanumodati  evametaṃ  bhagavā  evametaṃ sugatāti na kho pana mayaṃ
kiñci  samaṇassa  gotamassa  ekaṃsikaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāma sassato
lokoti  vā  asassato  lokoti  vā  .pe. neva hoti na na
hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vāti  evaṃ  vuttāhaṃ bhante te
paribbājake  etadavocaṃ  ahaṃpi kho bho na kiñci samaṇassa gotamassa
ekaṃsikaṃ  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  sassato  lokoti  vā .pe.
Neva  hoti  na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā apica samaṇo
gotamo  bhūtaṃ  tacchaṃ  tathaṃ  paṭipadaṃ paññapeti dhammaṭṭhitataṃ dhammaniyāmataṃ
bhūtaṃ  kho  pana  tacchaṃ  tathaṃ  paṭipadaṃ  paññapentassa  dhammaṭṭhitataṃ
dhammaniyāmataṃ  kathaṃ  hi  nāma  mādiso  viññū  puriso  samaṇassa
gotamassa subhāsitaṃ subhāsitato na anumodeyyāti.
   [297]  Sabbeheva kho ete poṭṭhapāda paribbājakā andhā
acakkhukā  tvaññeva  nesaṃ  eko  cakkhumā . ekaṃsikāpi hi kho
poṭṭhapāda  mayā  dhammā  desitā  paññattā  .  anekaṃsikāpi hi
Kho poṭṭhapāda mayā dhammā desitā paññattā.
   {297.1} Katame ca poṭṭhapāda mayā anekaṃsikā dhammā desitā
paññattā . sassato lokoti kho poṭṭhapāda mayā anekaṃsiko dhammo
desito paññatto . asassato lokoti kho poṭṭhapāda mayā anekaṃsiko
dhammo  desito paññatto . antavā lokoti kho poṭṭhapāda mayā
anekaṃsiko dhammo desito paññatto . Anantavā lokoti kho poṭṭhapāda
mayā anekaṃsiko dhammo desito paññatto . taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti kho
poṭṭhapāda  mayā  anekaṃsiko  dhammo  desito  paññatto . aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ sarīranti kho poṭṭhapāda mayā anekaṃsiko dhammo desito
paññatto  .  hoti  tathāgato  paraṃ maraṇāti kho poṭṭhapāda mayā
.pe. na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti kho poṭṭhapāda mayā .pe.
Hoti  ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇāti kho poṭṭhapāda mayā
.pe.  neva  hoti  na  na  hoti  tathāgato  paraṃ maraṇāti kho
poṭṭhapāda mayā anekaṃsiko dhammo desito paññatto.
   {297.2} Kasmā cete poṭṭhapāda mayā anekaṃsikā dhammā desitā
paññattā  .  na hete poṭṭhapāda atthasañhitā na dhammasañhitā na
ādibrahmacariyakā na nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na upasamāya
na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya saṃvattanti tasmā ete mayā
anekaṃsikā dhammā desitā paññattā.
   [298]  Katame ca poṭṭhapāda mayā ekaṃsikā dhammā desitā
Paññattā  .  idaṃ  dukkhanti kho poṭṭhapāda mayā ekaṃsiko dhammo
desito  paññatto  .  ayaṃ  dukkhasamudayoti  kho  poṭṭhapāda mayā
ekaṃsiko  dhammo  desito  paññatto  .  ayaṃ  dukkhanirodhoti kho
poṭṭhapāda  mayā  ekaṃsiko  dhammo  desito  paññatto  .  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  kho  poṭṭhapāda  mayā ekaṃsiko dhammo
desito paññatto.
   {298.1} Kasmā cete poṭṭhapāda mayā ekaṃsikā dhammā desitā
paññattā . ete poṭṭhapāda mayā atthasañhitā ete dhammasañhitā
ete ādibrahmacariyakā ete nibbidāya virāgāya nirodhāya upasamāya
abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattanti tasmā ete mayā ekaṃsikā
dhammā desitā paññattā.
   [299] Santi kho poṭṭhapāda ete samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  ekantasukhī  attā  hoti  arogo parammaraṇāti tyāhaṃ
upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi saccaṃ kira tumhe āyasmanto evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  ekantasukhī  attā  hoti arogo parammaraṇāti . te
ce  me  evaṃ  puṭṭhā  āmāti  paṭijānanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi
apica  pana  tumhe  āyasmanto  ekantasukhaṃ  lokaṃ  jānaṃ  passaṃ
viharathāti . iti puṭṭhā noti vadanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi apica pana
tumhe  āyasmanto  ekaṃ  vā rattiṃ ekaṃ vā divasaṃ upaḍḍhaṃ vā
rattiṃ  upaḍḍhaṃ  vā  divasaṃ  ekantasukhiṃ  attānaṃ  sampajānathāti .
Iti  puṭṭhā  noti  vadanti  tyāhaṃ evaṃ vadāmi apica pana tumhe
Āyasmanto  jānātha ayaṃ maggo ayaṃ paṭipadā ekantasukhassa lokassa
sacchikiriyāyāti . iti puṭṭhā noti vadanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi apica
pana tumhe āyasmanto yā tā devatā ekantasukhaṃ lokaṃ upapannā
tāsaṃ  bhāsamānānaṃ  saddaṃ  suṇātha supaṭipannattha mārisā ujupaṭipannattha
mārisā ekantasukhassa lokassa sacchikiriyāya mayaṃpi hi mārisā evaṃpaṭipannā
ekantasukhaṃ lokaṃ upapannāti . iti puṭṭhā noti vadanti. Taṃ kiṃ maññasi
poṭṭhapāda  nanu  evaṃ  sante  tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ appāṭihirikataṃ
bhāsitaṃ sampajjatīti . addhā kho bhante evaṃ sante tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
appāṭihirikataṃ bhāsitaṃ sampajjatīti.
   [300]  Seyyathāpi poṭṭhapāda puriso evaṃ vadeyya ahaṃ yā
imasmiṃ  janapade  janapadakalyāṇī  taṃ  icchāmi  taṃ  kāmemīti tamenaṃ
evaṃ  vadeyyuṃ  ambho  purisa yaṃ tvaṃ janapadakalyāṇiṃ icchasi kāmesi
jānāsi  taṃ  janapadakalyāṇiṃ  khattiyiṃ  vā brāhmaṇiṃ vā vessiṃ vā
suddiṃ  vāti  .  iti  puṭṭho noti vadeyya tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ
ambho  purisa  yaṃ  tvaṃ  janapadakalyāṇiṃ  icchasi kāmesi jānāsi taṃ
janapadakalyāṇiṃ  evaṃnāmā  vā  evaṃgottā  vā dīghā vā rassā
vā  majjhimā vā kaṇhā vā sāmā vā maṅguracchavi vāti asukasmiṃ
gāme vā nigame vā nagare vāti .  iti puṭṭho noti vadeyya
tamenaṃ  evaṃ  vadeyyuṃ ambho purisa yaṃ tvaṃ na jānāsi na passasi
taṃ tvaṃ icchasi kāmesīti . iti puṭṭho āmāti vadeyya . taṃ kiṃ
Maññasi  poṭṭhapāda  nanu  evaṃ  sante tassa purisassa appāṭihirikataṃ
bhāsitaṃ sampajjatīti . addhā kho bhante evaṃ sante tassa purisassa
appāṭihirikataṃ  bhāsitaṃ  sampajjatīti  . evameva kho poṭṭhapāda ye
te  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  ekantasukhī  attā
hoti  arogo  parammaraṇāti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadāmi
saccaṃ  kira  tumhe  āyasmanto evaṃvādino evaṃdiṭṭhino ekantasukhī
attā hoti arogo parammaraṇāti . te ce me evaṃ puṭṭhā āmāti
paṭijānanti  tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi  apica  pana  tumhe āyasmanto
ekantasukhaṃ lokaṃ jānaṃ passaṃ viharathāti.
   {300.1} Iti puṭṭhā noti vadanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi apica pana
tumhe āyasmanto ekaṃ vā rattiṃ ekaṃ vā divasaṃ upaḍḍhaṃ vā rattiṃ
upaḍḍhaṃ  vā  divasaṃ ekantasukhiṃ attānaṃ sampajānathāti . iti puṭṭhā
noti  vadanti  tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi apica pana tumhe āyasmanto
jānātha ayaṃ maggo ayaṃ paṭipadā ekantasukhassa lokassa sacchikiriyāyāti.
Iti puṭṭhā noti vadanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi apica pana tumhe āyasmanto
yā tā devatā ekantasukhaṃ lokaṃ upapannā tāsaṃ bhāsamānānaṃ saddaṃ
suṇātha  supaṭipannattha  mārisā  ujupaṭipannattha  mārisā  ekantasukhassa
lokassa  sacchikiriyāya  mayaṃpi  hi  mārisā  evaṃpaṭipannā ekantasukhaṃ
lokaṃ  upapannāti  .  iti  puṭṭhā noti vadanti . taṃ kiṃ maññasi
poṭṭhapāda  nanu  evaṃ  sante  tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ appāṭihirikataṃ
Bhāsitaṃ  sampajjatīti  .  addhā  kho  bhante  evaṃ  sante tesaṃ
samaṇabrāhmaṇānaṃ appāṭihirikataṃ bhāsitaṃ sampajjatīti.
   [301]  Seyyathāpi  poṭṭhapāda puriso cātummahāpathe nisseṇiṃ
kareyya  pāsādassa  ārohanāya tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ambho purisa
yassa  tvaṃ  pāsādassa  ārohanāya  nisseṇiṃ  karosi  jānāsi taṃ
pāsādaṃ  puratthimāya  vā  disāya  dakkhiṇāya  vā disāya pacchimāya
vā  disāya  uttarāya  vā  disāya ucco vā nīco vā majjho
vāti . iti puṭṭho noti vadeyya tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ambho purisa
yaṃ  tvaṃ  na  jānāsi na passasi tassa tvaṃ pāsādassa ārohanāya
nisseṇiṃ karosīti. Iti puṭṭho āmāti vadeyya.
   {301.1}  Taṃ  kiṃ maññasi poṭṭhapāda nanu evaṃ sante tassa
purisassa  appāṭihirikataṃ  bhāsitaṃ  sampajjatīti  .  addhā kho bhante
evaṃ  sante  tassa  purisassa  appāṭihirikataṃ  bhāsitaṃ sampajjatīti .
Evameva  kho  poṭṭhapāda  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  ekantasukhī  attā  hoti arogo paraṃ maraṇāti tyāhaṃ
upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi saccaṃ kira tumhe āyasmanto evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino ekantasukhī attā hoti arogo paraṃ maraṇāti . Te ce
me evaṃ puṭṭhā āmāti paṭijānanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi apica pana tumhe
āyasmanto  ekantasukhaṃ  lokaṃ jānaṃ passaṃ viharathāti . iti puṭṭho
noti  vadanti  tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi apica pana tumhe āyasmanto
Ekaṃ  vā  rattiṃ  ekaṃ  vā divasaṃ upaḍḍhaṃ vā rattiṃ upaḍḍhaṃ vā
divasaṃ  ekantasukhiṃ  attānaṃ  sampajānathāti  .  iti  puṭṭhā  noti
vadanti  tyāhaṃ  evaṃ vadāmi apica pana tumhe āyasmanto jānātha
ayaṃ  maggo  ayaṃ  paṭipadā ekantasukhassa lokassa sacchikiriyāyāti .
Iti  puṭṭhā  noti  vadanti  tyāhaṃ evaṃ vadāmi apica pana tumhe
āyasmanto  yā  tā  devatā  ekantasukhaṃ  lokaṃ upapannā tāsaṃ
bhāsamānānaṃ  saddaṃ  suṇātha  supaṭipannattha  mārisā  ujupaṭipannattha
mārisā ekantasukhassa lokassa sacchikiriyāya mayaṃpi hi mārisā evaṃpaṭipannā
ekantasukhaṃ  lokaṃ  upapannāti  .  iti  puṭṭhā  noti  vadanti .
Taṃ  kiṃ  maññasi  poṭṭhapāda nanu evaṃ sante tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
appāṭihirikataṃ  bhāsitaṃ sampajjatīti . addhā kho bhante evaṃ sante
tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ appāṭihirikataṃ bhāsitaṃ sampajjatīti.
   [302]  Tayo  khome  poṭṭhapāda  attapaṭilābhā  oḷāriko
attapaṭilābho  manomayo attapaṭilābho arūpo attapaṭilābho . katamo
ca  poṭṭhapāda  oḷāriko  attapaṭilābho  .  rūpī cātummahābhūtiko
kavalīkārabhakkho  ayaṃ  oḷāriko  attapaṭilābho  . katamo manomayo
attapaṭilābho  .  rūpī  manomayo  sabbaṅgapaccaṅgī  ahīnindriyo ayaṃ
manomayo  attapaṭilābho  .  katamo  arūpo attapaṭilābho . arūpī
saññāmayo ayaṃ arūpo attapaṭilābho.
   [303]  Oḷārikassapi  kho  ahaṃ  poṭṭhapāda  attapaṭilābhassa
Pahānāya  dhammaṃ  desemi  yathāpaṭipannānaṃ  vo  saṃkilesikā  dhammā
pahīyissanti   vodāniyā   dhammā   abhivaḍḍhissanti  paññāpāripūriṃ
vepullattañca  diṭṭhe  va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharissathāti  . siyā kho pana te poṭṭhapāda evamassa saṃkilesikā
dhammā  pahīyissanti  vodāniyā  dhammā  abhivaḍḍhissanti  paññāpāripūriṃ
vepullattañca  diṭṭhe  va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharissati  dukkho  ca vihāroti . na kho panetaṃ poṭṭhapāda evaṃ
daṭṭhabbaṃ  saṃkilesikā  ceva  dhammā pahīyissanti vodāniyā ca dhammā
abhivaḍḍhissanti  paññāpāripūriṃ  vepullattañca  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharissati  pāmojjañceva  bhavissati
pīti ca passaddhi ca sati ca sampajaññañca sukho ca vihāro.
   [304]  Manomayassapi  kho  ahaṃ  poṭṭhapāda  attapaṭilābhassa
pahānāya  dhammaṃ  desemi  yathāpaṭipannānaṃ  vo  saṃkilesikā  dhammā
pahīyissanti   vodāniyā   dhammā   abhivaḍḍhissanti  paññāpāripūriṃ
vepullattañca  diṭṭhe  va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharissathāti  . siyā kho pana te poṭṭhapāda evamassa saṃkilesikā
dhammā  pahīyissanti  vodāniyā  dhammā  abhivaḍḍhissanti  paññāpāripūriṃ
vepullattañca  diṭṭhe  va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharissati  dukkho  ca vihāroti . na kho panetaṃ poṭṭhapāda evaṃ
daṭṭhabbaṃ  saṃkilesikā  ceva  dhammā pahīyissanti vodāniyā ca dhammā
Abhivaḍḍhissanti  (peyyālo)  pāmojjañceva  bhavissati  pīti  ca
passaddhi ca sati ca sampajaññañca sukho ca vihāro.
   [305] Arūpassapi kho ahaṃ poṭṭhapāda attapaṭilābhassa pahānāya
dhammaṃ  desemi  yathāpaṭipannānaṃ  vo  saṃkilesikā  dhammā pahīyissanti
vodāniyā   dhammā  abhivaḍḍhissanti  paññāpāripūriṃ  vepullattañca
diṭṭhe va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathāti .
(peyyālo)  pāmujjañceva  bhavissati  pīti  ca passaddhi ca sati ca
sampajaññañca sukho ca vihāro.
   [306] Pare ce poṭṭhapāda amhe evaṃ puccheyyuṃ katamo pana
so  āvuso  1-  oḷāriko attapaṭilābho yassa tumhe pahānāya
dhammaṃ  desetha  yathāpaṭipannānaṃ  vo  saṃkilesikā  dhammā pahīyissanti
vodāniyā   dhammā  abhivaḍḍhissanti  paññāpāripūriṃ  vepullattañca
diṭṭhe va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathāti .
Tesaṃ mayaṃ evaṃ puṭṭhā evaṃ byākareyyāma ayaṃ vā so āvuso oḷāriko
attapaṭilābho  yassa  mayaṃ  pahānāya  dhammaṃ  desema yathāpaṭipannānaṃ
vo  saṃkilesikā  dhammā  pahīyissanti vodāniyā dhammā abhivaḍḍhissanti
paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭhe va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja viharissathāti.
   [307] Pare ce poṭṭhapāda amhe evaṃ puccheyyuṃ katamo pana so
@Footnote: 1 Sī. katamā panāvuso.
Āvuso manomayo attapaṭilābho . (soyeva peyyālo) katamo pana
so  arūpo  attapaṭilābho  yassa  tumhe  pahānāya dhammaṃ desetha
yathāpaṭipannānaṃ  vo  saṃkilesikā dhammā pahīyissanti vodāniyā dhammā
abhivaḍḍhissanti  .pe.  upasampajja  viharissathāti  .  taṃ  kiṃ maññasi
poṭṭhapāda  nanu  evaṃ  sante  sappāṭihirikataṃ bhāsitaṃ sampajjatīti .
Addhā kho bhante evaṃ sante sappāṭihirikataṃ bhāsitaṃ sampajjatīti.
   [308]  Seyyathāpi  kho  poṭṭhapāda puriso nisseṇiṃ kareyya
pāsādassa  ārohanāya  tasseva  pāsādassa  heṭṭhā tamenaṃ evaṃ
vadeyyuṃ  ambho  purisa  yassa  tvaṃ pāsādassa ārohanāya nisseṇiṃ
karosi  jānāsi  taṃ  pāsādaṃ puratthimāya vā disāya dakkhiṇāya vā
disāya  pacchimāya  vā  disāya  uttarāya  vā disāya ucco vā
nīco  vā  majjho vāti . so ce evaṃ vadeyya ayaṃ vā so
āvuso  pāsādo  yassāhaṃ  ārohanāya  nisseṇiṃ  karomi tasseva
pāsādassa  heṭṭhāti  .  taṃ  kiṃ  maññasi  poṭṭhapāda  nanu evaṃ
sante  tassa  purisassa  sappāṭihirikataṃ  bhāsitaṃ sampajjatīti . addhā
kho  bhante  evaṃ  sante  tassa  purisassa  sappāṭihirikataṃ  bhāsitaṃ
sampajjatīti  .  evameva  kho  poṭṭhapāda pare ce amhe evaṃ
puccheyyuṃ  katamo  pana so āvuso oḷāriko attapaṭilābho .pe.
Katamo  pana  so  āvuso  manomayo attapaṭilābho . katamo pana
so  āvuso  arūpo  attapaṭilābho  yassa  tumhe pahānāya dhammaṃ
Desetha  yathāpaṭipannānaṃ vo saṃkilesikā dhammā pahīyissanti vodāniyā
dhammā  abhivaḍḍhissanti  paññāpāripūriṃ  vepullattañca diṭṭhe va dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharissathāti  .  tesaṃ mayaṃ
evaṃ  puṭṭhā  evaṃ  byākareyyāma  ayaṃ vā so āvuso arūpo
attapaṭilābho  yassa  mayaṃ  pahānāya  .pe.  taṃ  kiṃ  maññasi
poṭṭhapāda  nanu  evaṃ  sante  sappāṭihirikataṃ bhāsitaṃ sampajjatīti .
Addhā kho bhante evaṃ sante sappāṭihirikataṃ bhāsitaṃ sampajjatīti.
   [309] Evaṃ vutte citto hatthisāriputto bhagavantaṃ etadavoca
yasmiṃ  bhante  samaye  oḷāriko attapaṭilābho hoti moghassa tasmiṃ
samaye  manomayo  attapaṭilābho  hoti  mogho arūpo attapaṭilābho
hoti  oḷārikopassa  attapaṭilābho  tasmiṃ  samaye  sacco  hoti
yasmiṃ  bhante  samaye  manomayo  attapaṭilābho hoti moghassa tasmiṃ
samaye  oḷāriko  attapaṭilābho  hoti mogho arūpo attapaṭilābho
hoti  manomayo  attapaṭilābho  tasmiṃ  samaye  sacco  hoti yasmiṃ
bhante  samaye  arūpo  attapaṭilābho  hoti  moghassa tasmiṃ samaye
oḷāriko  attapaṭilābho  hoti mogho manomayo attapaṭilābho hoti
arūpo attapaṭilābho tasmiṃ samaye sacco hotīti.
   {309.1}  Yasmiṃ  citta  samaye  oḷāriko  attapaṭilābho
hoti   neva   tasmiṃ   samaye   manomayo   attapaṭilābhoti
saṃkhyaṃ  1-  gacchati  na  ca  arūpo  attapaṭilābhoti  saṃkhyaṃ
@Footnote: 1 Sī. saṅkhaṃ.
Gacchati  oḷāriko  attapaṭilābhotveva tasmiṃ samaye saṃkhyaṃ gacchati .
Yasmiṃ  citta  samaye  manomayo  attapaṭilābho  hoti  neva  tasmiṃ
samaye  oḷāriko  attapaṭilābhoti  saṃkhyaṃ  gacchati  na  ca  arūpo
attapaṭilābhoti  saṃkhyaṃ  gacchati  manomayo  attapaṭilābhotveva  tasmiṃ
samaye saṃkhyaṃ gacchati . yasmiṃ citta samaye arūpo attapaṭilābho hoti
neva  tasmiṃ  samaye  oḷāriko attapaṭilābhoti saṃkhyaṃ gacchati na ca
manomayo  attapaṭilābhoti  saṃkhyaṃ  gacchati  arūpo  attapaṭilābhotveva
tasmiṃ samaye saṃkhyaṃ gacchati.
   [310] Sace taṃ citta evaṃ puccheyyuṃ ahosi tvaṃ atītamaddhānaṃ
na  tvaṃ na ahosi bhavissasi tvaṃ anāgatamaddhānaṃ na tvaṃ na bhavissasi
atthi  tvaṃ  etarahi  na  tvaṃ  natthīti . evaṃ puṭṭho tvaṃ citta
kinti  byākareyyāsīti  .  sace maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ ahosi
tvaṃ  atītamaddhānaṃ  na  tvaṃ  na ahosi bhavissasi tvaṃ anāgatamaddhānaṃ
na  tvaṃ  na  bhavissasi atthi tvaṃ etarahi na tvaṃ natthīti . evaṃ
puṭṭho  ahaṃ  bhante  evaṃ byākareyyaṃ ahosāhaṃ atītamaddhānaṃ nāhaṃ
na  ahosiṃ  bhavissāmahaṃ  anāgatamaddhānaṃ  nāhaṃ na bhavissāmi atthāhaṃ
etarahi nāhaṃ natthīti. Evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [311] Sace pana taṃ citta evaṃ puccheyyuṃ yo te ahosi atīto
attapaṭilābho  soyeva  te  attapaṭilābho  sacco mogho anāgato
mogho  paccuppanno  yo  te  bhavissati  anāgato  attapaṭilābho
Soyeva  te attapaṭilābho sacco mogho atīto mogho paccuppanno
yo te etarahi paccuppanno attapaṭilābho soyeva te attapaṭilābho
sacco mogho atīto mogho anāgatoti . evaṃ puṭṭho tvaṃ citta kinti
byākareyyāsīti.
   {311.1} Sace pana maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ yo te ahosi
atīto  attapaṭilābho  soyeva  te  attapaṭilābho  sacco  mogho
anāgato  mogho  paccuppanno  yo  te  bhavissati  anāgato
attapaṭilābho  soyeva  te  attapaṭilābho  sacco  mogho  atīto
mogho  paccuppanno  yo  te  etarahi  paccuppanno attapaṭilābho
soyeva te attapaṭilābho sacco mogho atīto mogho anāgatoti.
Evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyaṃ yo ca me ahosi atīto
attapaṭilābho  soyeva me attapaṭilābho tasmiṃ samaye sacco ahosi
mogho  anāgato mogho paccuppanno yo ca me bhavissati anāgato
attapaṭilābho soyeva me attapaṭilābho tasmiṃ samaye sacco bhavissati
mogho  atīto mogho paccuppanno yo ca me etarahi paccuppanno
attapaṭilābho soyeva me attapaṭilābho sacco mogho atīto mogho
anāgatoti. Evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [312] Evameva kho citta yasmiṃ samaye oḷāriko attapaṭilābho
hoti  neva  tasmiṃ samaye manomayo attapaṭilābhoti saṃkhyaṃ gacchati na
arūpo  attapaṭilābhoti  saṃkhyaṃ  gacchati  oḷāriko attapaṭilābhotveva
tasmiṃ  samaye  saṃkhyaṃ  gacchati  .  yasmiṃ  citta  samaye  manomayo
Attapaṭilābho  hoti  .pe. yasmiṃ citta samaye arūpo attapaṭilābho
hoti  neva tasmiṃ samaye oḷāriko attapaṭilābhoti saṃkhyaṃ gacchati na
manomayo  attapaṭilābhoti  saṃkhyaṃ  gacchati  arūpo  attapaṭilābhotveva
tasmiṃ samaye saṃkhyaṃ gacchati.
   {312.1}  Seyyathāpi  citta gavā khīraṃ khīramhā dadhi dadhimhā
navanītaṃ  navanītamhā  sappi  sappimhā  sappimaṇḍo  .  yasmiṃ samaye
khīraṃ hoti neva tasmiṃ samaye dadhīti saṃkhyaṃ gacchati na ca navanītanti saṃkhyaṃ
gacchati  na ca sappīti saṃkhyaṃ gacchati na ca sappimaṇḍoti saṃkhyaṃ gacchati
khīraṃtveva  tasmiṃ samaye saṃkhyaṃ gacchati . yasmiṃ samaye dadhi hoti .
Navanītaṃ hoti. Sappi hoti.
   {312.2}  Sappimaṇḍo  hoti neva tasmiṃ samaye khīranti saṃkhyaṃ
gacchati  na dadhīti saṃkhyaṃ gacchati na navanītanti saṃkhyaṃ gacchati na sappīti
saṃkhyaṃ  gacchati  sappimaṇḍotveva  tasmiṃ  samaye  saṃkhyaṃ  gacchati .
Evameva kho citta yasmiṃ samaye oḷāriko attapaṭilābho hoti neva
tasmiṃ  samaye  manomayo  attapaṭilābhoti  saṃkhyaṃ  gacchati  na arūpo
attapaṭilābhoti  saṃkhyaṃ  gacchati  oḷāriko  attapaṭilābhotveva  tasmiṃ
samaye  saṃkhyaṃ  gacchati . yasmiṃ samaye citta manomayo attapaṭilābho
hoti .pe. arūpo attapaṭilābho hoti neva tasmiṃ samaye oḷāriko
attapaṭilābhoti  saṃkhyaṃ  gacchati  na  ca  manomayo  attapaṭilābhoti
saṃkhyaṃ  gacchati  arūpo  attapaṭilābhotveva  tasmiṃ  samaye  saṃkhyaṃ
gacchati  .  imā kho citta lokasamaññā lokaniruttiyo lokavohārā
Lokapaññattiyo yāhi tathāgato voharati aparāmasantoti.
   [313] Evaṃ vutte poṭṭhapādo paribbājako bhagavantametadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  .pe.  upāsakaṃ  maṃ  bhagavā
dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
   {313.1} Citto pana hatthisāriputto bhagavantametadavoca abhikkantaṃ
bhante abhikkantaṃ bhante seyyathāpi bhante paṭicchannaṃ .pe. Cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti evameva bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito
esāhaṃ bhante bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṃghañca labheyyāhaṃ
bhante bhagavato santike pabbajjaṃ labheyyaṃ upasampadanti . alattha kho
citto  hatthisāriputto bhagavato santike pabbajjaṃ alattha upasampadaṃ .
Acirūpasampanno  kho  āyasmā  hatthisāriputto  eko  vūpakaṭṭho
appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthāya
kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  vihāsi  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro  kho  āyasmā
hatthisāriputto arahataṃ ahosīti.
         Poṭṭhapādasuttaṃ navamaṃ niṭṭhitaṃ.
          ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 223-249. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=9&item=275&items=39              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=9&item=275&items=39&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=9&item=275&items=39              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=275&items=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=275              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]