ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)
   [19] Athakho āyasmato sudinnassa ahudeva kukkuccaṃ ahu vippaṭisāro
alābhā vata me na vata me lābhā dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ yohaṃ
evaṃ svākkhāte dhammavinaye pabbajitvā nāsakkhiṃ yāvajīvaṃ paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ caritunti. So teneva kukkuccena tena vippaṭisārena kiso ahosi
lūkho  dubbaṇṇo  uppaṇḍuppaṇḍukajāto  dhamanisanthatagatto  antomano
līnamano dukkhī dummano vippaṭisārī pajjhāyi.
   {19.1} Athakho āyasmato sudinnassa sahāyakā bhikkhū āyasmantaṃ sudinnaṃ
etadavocuṃ pubbe kho tvaṃ āvuso sudinna vaṇṇavā ahosi pīnindriyo
pasannamukhavaṇṇo  vippasannacchavivaṇṇo  pariyodāto sodāni tvaṃ etarahi
Kiso   lūkho   dubbaṇṇo  uppaṇḍuppaṇḍukajāto  dhamanisanthatagatto
antomano  līnamano  dukkhī  dummano  vippaṭisārī  pajjhāyasi  kacci
no tvaṃ āvuso sudinna anabhirato brahmacariyaṃ carasīti . na kho ahaṃ
āvuso  anabhirato  brahmacariyaṃ carāmi atthi me pāpakammaṃ 1- kataṃ
purāṇadutiyikāya  methuno  dhammo  paṭisevito  tassa  mayhaṃ  āvuso
ahudeva kukkuccaṃ ahu vippaṭisāro alābhā vata me na vata me lābhā
dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ yohaṃ evaṃ svākkhāte dhammavinaye
pabbajitvā nāsakkhiṃ yāvajīvaṃ paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ caritunti.
   {19.2} Alaṃ hi te āvuso sudinna kukkuccāya alaṃ vippaṭisārāya yaṃ
tvaṃ  evaṃ  svākkhāte dhammavinaye pabbajitvā na sakkhissasi yāvajīvaṃ
paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  nanu  āvuso  bhagavatā
anekapariyāyena  virāgāya  dhammo desito no sarāgāya visaṃyogāya
dhammo  desito  no  saṃyogāya  anupādānāya dhammo desito no
saupādānāya  tattha  nāma  tvaṃ  āvuso bhagavatā virāgāya dhamme
desite  sarāgāya  cetessasi  visaṃyogāya dhamme desite saṃyogāya
cetessasi  anupādānāya  dhamme  desite  saupādānāya cetessasi
nanu  āvuso  bhagavatā anekapariyāyena rāgavirāgāya dhammo desito
madanimmadanāya   pipāsavinayāya   ālayasamugghātāya   vaṭṭūpacchedāya
@Footnote: 1 Yu. pāpaṃ kammaṃ. Ma. pāpakaṃ.
Taṇhakkhayāya  virāgāya  nirodhāya  nibbānāya  dhammo  desito nanu
āvuso bhagavatā anekapariyāyena kāmānaṃ pahānaṃ akkhātaṃ kāmasaññānaṃ
pariññā  akkhātā  kāmapipāsānaṃ  paṭivinayo  akkhāto kāmavitakkānaṃ
samugghāto  akkhāto kāmapariḷāhānaṃ vūpasamo akkhāto netaṃ āvuso
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā bhiyyobhāvāya athakhvetaṃ
āvuso  appasannānañceva  appasādāya  pasannānañca  ekaccānaṃ
aññathattāyāti . athakho te bhikkhū āyasmantaṃ sudinnaṃ anekapariyāyena
vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 33-35. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=1&item=19&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=1&item=19&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=1&item=19&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=1&item=19&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=19              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=4913              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=4913              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :