ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)
   [2]  Athakho  verañjo  brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho verañjo
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  sutammetaṃ  bho  gotama na samaṇo
gotamo  brāhmaṇe  jiṇṇe  vuḍḍhe  1-  mahallake  addhagate
vayoanuppatte abhivādeti vā paccuṭṭheti vā āsanena vā nimantetīti
tayidaṃ  bho  gotama  tatheva  na hi bhavaṃ gotamo brāhmaṇe jiṇṇe
vuḍḍhe  mahallake addhagate vayoanuppatte abhivādeti vā paccuṭṭheti
vā āsanena vā nimanteti tayidaṃ bho gotama na sampannamevāti .
Nāhantaṃ  brāhmaṇa  passāmi  sadevake  loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya  sadevamanussāya  yamahaṃ  abhivādeyyaṃ
vā  paccuṭṭheyyaṃ  vā  āsanena  vā nimanteyyaṃ yaṃ hi brāhmaṇa
tathāgato abhivādeyya vā paccuṭṭheyya vā āsanena vā nimanteyya
muddhāpi tassa vipateyyāti.
   {2.1} Arasarūpo bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya arasarūpo samaṇo gotamoti ye te
brāhmaṇa rūparasā saddarasā gandharasā rasarasā phoṭṭhabbarasā te tathāgatassa
pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṃ katā 2- āyatiṃ anuppādadhammā
ayaṃ  kho  brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
@Footnote: 1 Ma. vuddhe. 2 gatātipi pāṭho.
Vadeyya arasarūpo samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.2} Nibbhogo bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya nibbhogo samaṇo gotamoti ye te
brāhmaṇa rūpabhogā saddabhogā gandhabhogā rasabhogā phoṭṭhabbabhogā te
tathāgatassa  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ katā āyatiṃ
anuppādadhammā  ayaṃ  kho brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā
vadamāno vadeyya nibbhogo samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya
vadesīti.
   {2.3} Akiriyavādo bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya akiriyavādo samaṇo gotamoti ahañhi
brāhmaṇa  akiriyaṃ  vadāmi kāyaduccaritassa vacīduccaritassa manoduccaritassa
anekavihitānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ akiriyaṃ vadāmi ayaṃ kho brāhmaṇa
pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya akiriyavādo samaṇo
gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.4} Ucchedavādo bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo
yena  maṃ  pariyāyena  sammā  vadamāno vadeyya ucchedavādo samaṇo
gotamoti  ahañhi  brāhmaṇa  ucchedaṃ  vadāmi  rāgassa  dosassa
mohassa  anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  ucchedaṃ
vadāmi  ayaṃ  kho  brāhmaṇa  pariyāyo  yena  maṃ pariyāyena sammā
Vadamāno vadeyya ucchedavādo samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ
sandhāya vadesīti.
   {2.5} Jegucchī bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya jegucchī samaṇo gotamoti ahañhi
brāhmaṇa  jigucchāmi  1- kāyaduccaritena vacīduccaritena manoduccaritena
anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā jigucchāmi 2-
ayaṃ kho brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya
jegucchī samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.6} Venayiko bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo yena
maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya venayiko samaṇo gotamoti.
Ahañhi  brāhmaṇa  vinayāya  dhammaṃ desemi rāgassa dosassa mohassa
anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  vinayāya dhammaṃ desemi
ayaṃ  kho  brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
vadeyya venayiko samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.7} Tapassī bhavaṃ gotamoti . atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo
yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya tapassī samaṇo gotamoti
tapanīyāhaṃ  brāhmaṇa  pāpake  akusale  dhamme  vadāmi kāyaduccaritaṃ
vacīduccaritaṃ  manoduccaritaṃ  yassa  kho  brāhmaṇa  tapanīyā  pāpakā
akusalā   dhammā   pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā
@Footnote: 1-2 imesu dvīsu ṭhānesu jegucchaṃ vadāmītipi pāṭho dissati.
Anabhāvaṃ  katā  āyatiṃ  anuppādadhammā  tamahaṃ  tapassīti  vadāmi
tathāgatassa  kho  brāhmaṇa  tapanīyā  pāpakā  akusalā  dhammā
pahīnā   ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ  katā  āyatiṃ
anuppādadhammā  ayaṃ  kho  brāhmaṇa  pariyāyo yena maṃ pariyāyena
sammā  vadamāno  vadeyya tapassī samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ
tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {2.8} Apagabbho bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo
yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya apagabbho samaṇo gotamoti
yassa  kho  brāhmaṇa  āyatiṃ  gabbhaseyyā punabbhavābhinibbatti pahīnā
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ  katā  āyatiṃ  anuppādadhammā
tamahaṃ apagabbhoti vadāmi tathāgatassa kho brāhmaṇa āyatiṃ gabbhaseyyā
punabbhavābhinibbatti  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ
katā  āyatiṃ  anuppādadhammā ayaṃ kho brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ
pariyāyena  sammā vadamāno vadeyya apagabbho samaṇo gotamoti no
ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 2-5. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=1&item=2&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=1&item=2&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=1&item=2&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=1&item=2&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=2              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :