ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
   [94]  Athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
vesalim  pindaya  pavisi  vesaliyam  pindaya  caritva  pacchabhattam
pindapatapatikkanto   ayasmantam   anandam  amantesi  ganhahi
ananda  nisidanam  yena  pavalam  1-  cetiyam  tenupasankamissama
divaviharayati  .  evam bhanteti kho ayasma anando bhagavato
patissunitva  nisidanam  adaya  bhagavantam pitthito pitthito anubandhi .
@Footnote: 1 Ma. Yu. capalam. ito param idisameva.
Athakho  bhagava  yena  pavalam  cetiyam  tenupasankami  upasankamitva
pannatte  asane  nisidi  .  ayasmapi  kho  anando bhagavantam
abhivadetva ekamantam nisidi.
   {94.1}  Ekamantam  nisinnam  kho  ayasmantam anandam bhagava
etadavoca  ramaniya  ananda  vesali ramaniyam udenam cetiyam ramaniyam
gotamakam  cetiyam  ramaniyam  sattambam  cetiyam  ramaniyam  bahuputtam cetiyam
ramaniyam sarandadam cetiyam ramaniyam pavalam cetiyam yassa kassaci ananda
cattaro  iddhipada  bhavita  bahulikata  yanikata  vatthukata
anutthita  paricita  susamaraddha  so  akankhamano  ananda kappam
va  tittheyya  kappavasesam  va tathagatassa kho ananda cattaro
iddhipada  bhavita  bahulikata  yanikata  vatthukata  anutthita
paricita  susamaraddha  so  akankhamano  ananda  tathagato kappam
va tittheyya kappavasesam vati.
   {94.2}  Evampi  kho ayasma anando bhagavata olarike
nimitte kayiramane olarike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum
na  bhagavantam  yaci titthatu bhante bhagava kappam titthatu sugato kappam
bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya  hitaya  sukhaya
devamanussananti  yatha  tam  marena  pariyutthitacitto  .  dutiyampi
kho  bhagava  .pe.  tatiyampi  kho  bhagava  ayasmantam  anandam
amantesi  ramaniya  ananda  vesali  ramaniyam  udenam  cetiyam
ramaniyam   gotamakam  cetiyam  ramaniyam  sattambam  cetiyam  ramaniyam
@Footnote: 1 Yu. sattambakam. ito param idisameva.
Bahuputtam  cetiyam  ramaniyam  sarandadam  cetiyam  ramaniyam  pavalam
cetiyam  yassa  kassaci  ananda  cattaro  iddhipada  bhavita
bahulikata  yanikata  vatthukata  anutthita  paricita susamaraddha so
akankhamano  kappam  va  tittheyya  kappavasesam  va  tathagatassa
kho  ananda  cattaro  iddhipada  bhavita  bahulikata  yanikata
vatthukata  anutthita  paricita  susamaraddha  so  akankhamano
ananda tathagato kappam va tittheyya kappavasesam vati.
   {94.3}  Evampi  kho ayasma anando bhagavata olarike
nimitte  kayiramane  olarike  obhase  kayiramane  nasakkhi
pativijjhitum  na  bhagavantam  yaci  titthatu  bhante bhagava kappam titthatu
sugato  kappam  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya
hitaya  sukhaya  devamanussananti yatha tam marena pariyutthitacitto .
Athakho  bhagava  ayasmantam  anandam  amantesi gaccha tvam ananda
yassadani  kalam  mannasiti . evam bhanteti kho ayasma anando
bhagavato  patissunitva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva padakkhinam
katva avidure annatarasmim rukkhamule nisidi.
   [95] Athakho maro papima acirapakkante ayasmante anande
yena bhagava tenupasankami upasankamitva ekamantam atthasi . Ekamantam
thito  kho  maro  papima  bhagavantam  etadavoca  parinibbatudani
bhante   bhagava   parinibbatu   sugato   parinibbanakalodani
Bhante bhagavato
   {95.1} bhasita kho panesa bhante bhagavata vaca na tavaham papima
parinibbayissami yava me bhikkhu na savaka bhavissanti viyatta vinita
visarada  bahussuta  dhammadhara  dhammanudhammapatipanna  samicipatipanna
anudhammacarino  sakam  acariyakam uggahetva acikkhissanti desessanti
pannapessanti  patthapessanti  vivarissanti  vibhajissanti uttanikarissanti
uppannam  parappavadam  sahadhammena  suniggahitam niggahetva sappatihariyam
dhammam desessantiti etarahi kho pana bhante bhikkhu bhagavato savaka viyatta
vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna
anudhammacarino  sakam  acariyakam  uggahetva  acikkhanti  desenti
pannapenti  patthapenti  vivaranti  vibhajanti  uttanikaronti  uppannam
parappavadam  sahadhammena  suniggahitam  niggahetva  sappatihariyam  dhammam
desenti  parinibbatudani  bhante  bhagava  parinibbatu  sugato
parinibbanakalodani bhante bhagavato
   {95.2} bhasita kho panesa bhante bhagavata vaca na tavaham papima
parinibbayissami yava me bhikkhuniyo na savika bhavissanti viyatta vinita
visarada  bahussuta  dhammadhara  dhammanudhammapatipanna  samicipatipanna
anudhammacariniyo sakam acariyakam uggahetva acikkhissanti pannapessanti
patthapessanti  vivarissanti  vibhajissanti  uttanikarissanti  uppannam
parappavadam  sahadhammena  suniggahitam  niggahetva  sappatihariyam  dhammam
Desessantiti  etarahi  kho  pana bhante bhikkhuniyo bhagavato savika
viyatta  vinita  visarada  bahussuta  dhammadhara dhammanudhammapatipanna
samicipatipanna  anudhammacariniyo sakam acariyakam uggahetva acikkhanti
desenti  pannapenti  patthapenti  vivaranti  vibhajanti  uttanikaronti
uppannam  parappavadam  sahadhammena  suniggahitam niggahetva sappatihariyam
dhammam   desenti  parinibbatudani  bhante  bhagava  parinibbatu
sugato parinibbanakalodani bhante bhagavato
   {95.3} bhasita kho panesa bhante bhagavata vaca na tavaham papima
parinibbayissami yava me upasaka na savaka bhavissanti viyatta vinita
visarada  bahussuta  dhammadhara  dhammanudhammapatipanna  samicipatipanna
anudhammacarino  sakam  acariyakam uggahetva acikkhissanti desessanti
pannapessanti  patthapessanti  vivarissanti  vibhajissanti uttanikarissanti
uppannam  parappavadam  sahadhammena  suniggahitam niggahetva sappatihariyam
dhammam desessantiti etarahi kho pana bhante upasaka bhagavato savaka
viyatta  vinita  visarada  bahussuta  dhammadhara dhammanudhammapatipanna
samicipatipanna  anudhammacarino  sakam acariyakam uggahetva acikkhanti
desenti  pannapenti  patthapenti  vivaranti  vibhajanti  uttanikaronti
uppannam   parappavadam   sahadhammena   suniggahitam   niggahetva
sappatihariyam  dhammam  desenti  parinibbatudani  bhante  bhagava
parinibbatu sugato parinibbanakalodani bhante bhagavato
   {95.4} Bhasita kho panesa bhante bhagavata vaca na tavaham
papima  parinibbayissami  yava  me upasika na savika bhavissanti
viyatta  vinita  visarada  bahussuta  dhammadhara dhammanudhammapatipanna
samicipatipanna   anudhammacariniyo   sakam  acariyakam  uggahetva
acikkhissanti    desessanti    pannapessanti   patthapessanti
vivarissanti   vibhajissanti   uttanikarissanti  uppannam  parappavadam
sahadhammena  suniggahitam  niggahetva  sappatihariyam dhammam desessantiti
etarahi  kho pana bhante upasika bhagavato savika viyatta vinita
visarada  bahussuta  dhammadhara  dhammanudhammapatipanna  samicipatipanna
anudhammacariniyo  sakam  acariyakam  uggahetva  acikkhanti  desenti
pannapenti  patthapenti  vivaranti  vibhajanti  uttanikaronti  uppannam
parappavadam  sahadhammena  suniggahitam  niggahetva  sappatihariyam  dhammam
desenti  parinibbatudani  bhante  bhagava  parinibbatu  sugato
parinibbanakalodani bhante bhagavato
   {95.5} bhasita kho panesa bhante bhagavata vaca na tavaham papima
parinibbayissami  yava  me  idam brahmacariyam na iddhanceva bhavissati
phitanca  vittharikam  bahujannam  puthubhutam yava devamanussehi suppakasitanti
etarahi kho pana bhante bhagavato idam brahmacariyam iddhanceva  phitanca
vittharikam bahujannam puthubhutam yava devamanussehi suppakasitam parinibbatudani
bhante  bhagava  parinibbatu  sugato  parinibbanakalodani  bhante
Bhagavatoti  .  evam  vutte  bhagava  maram  papimantam  etadavoca
appossukko  tvam  papima  hohi  na  ciram  tathagatassa parinibbanam
bhavissati ito tinnam masanam accayena tathagato parinibbayissatiti.
   {95.6} Athakho bhagava pavalacetiye sato sampajano ayusankharam
ossajji 1- . ossatthe ca bhagavata 2- ayusankhare maha bhumicalo
ahosi bhimsanako lomahamso 3- devadundabhiyo ca phalimsu . Athakho bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
   [96] Tulamatulanca sambhavam
     bhavasankharamavassajji muni
     ajjhattarato samahito
     abhindi 4- kavacamivattasambhavanti.
   [97]  Athakho  ayasmato anandassa etadahosi acchariyam vata
bho  abbhutam  vata  bho  maha  vatayam  bhumicalo  sumaha  vatayam
bhumicalo bhimsanako lomahamso 5- devadundabhiyo 6- ca phalimsu ko nu kho
hetu  ko  paccayo  mahato  bhumicalassa  patubhavayati . athakho
ayasma  anando  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinno kho
ayasma  anando  bhagavantam  etadavoca  acchariyam  bhante  abbhutam
bhante  maha  vatayam  bhante  bhumicalo  sumaha  vatayam  bhante
bhumicalo  bhimsanako  lomahamso  devadundabhiyo  ca phalimsu ko nu kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. ossaji. 2 Yu. bhagavato. 3 Ma. salomahamso. 4 Yu. abhida.
@5 ma Yu. salomahamso. ito param idisameva. 6 Ma. Yu. devadundubhiyo. ito param
@idisameva.
Bhante hetu ko paccayo mahato bhumicalassa patubhavayati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 119-126. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=10&item=94&items=4&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=10&item=94&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=10&item=94&items=4&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=10&item=94&items=4&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=94              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=2965              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=2965              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :