ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.
          Suttantapiṭake dīghanikāyassa
            tatiyo bhāgo
            -------
            pāṭikavaggo
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Pāṭikasuttaṃ
   [1] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā mallesu viharati anuppiyaṃ
nāma  mallānaṃ  nigamo  .  athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  anuppiyaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  athakho  bhagavato
etadahosi  atippago  kho  tāva  anuppiyāyaṃ  piṇḍāya  carituṃ
yannūnāhaṃ   yena   bhaggavagottassa   paribbājakassa   ārāmo
yena bhaggavagotto paribbājako tenupasaṅkameyyanti.
   {1.1}  Athakho  bhagavā  yena  bhaggavagottassa  paribbājakassa
ārāmo  yena  bhaggavagotto  paribbājako  tenupasaṅkami . athakho
bhaggavagotto paribbājako bhagavantaṃ etadavoca etu kho bhante bhagavā
svāgataṃ bhante bhagavato cirassaṃ kho bhante bhagavā imaṃ pariyāyamakāsi
yadidaṃ  idhāgamanāya  nisīdatu  bhante  bhagavā idamāsanaṃ paññattanti .
Nisīdi  bhagavā  paññatte āsane . bhaggavagottopi kho paribbājako
Aññataraṃ  nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho  bhaggavagotto  paribbājako  bhagavantaṃ  etadavoca  purimāni
bhante  divasāni  purimatarāni  sunakkhatto  licchaviputto  yenāhaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  etadavoca  paccakkhātodāni  mayā
bhaggava  bhagavā  nadānāhaṃ  bhaggava  1-  bhagavantaṃ uddissa viharāmīti
kaccetaṃ  bhante  tatheva  yathā  sunakkhatto licchaviputto avacāti .
Tatheva kho etaṃ bhaggava yathā sunakkhatto licchaviputto avaca purimāni
bhaggava  divasāni  purimatarāni  sunakkhatto  licchaviputto  yenāhaṃ
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {1.2} Ekamantaṃ nisinno kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto maṃ
etadavoca  paccakkhāmidānāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  nadānāhaṃ  bhante
bhagavantaṃ  uddissa viharissāmīti . evaṃ vutte ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ
licchaviputtaṃ  etadavocaṃ  api  nu  tāhaṃ  sunakkhatta evamavocaṃ ehi
tvaṃ  sunakkhatta  mamaṃ  uddissa  viharāhīti  . no hetaṃ bhante .
Tvaṃ vā pana maṃ evaṃ avaca ahaṃ bhante bhagavantaṃ uddissa viharissāmīti.
No  hetaṃ  bhante  . iti kira sunakkhatta nevāhantaṃ vadāmi ehi
tvaṃ  sunakkhatta  mamaṃ  uddissa  viharāhīti  napi kira maṃ tvaṃ vadesi
ahaṃ  bhante  bhagavantaṃ  uddissa  viharissāmīti  evaṃ  sante
moghapurisa  ko  santo  kaṃ  paccācikkhati  2-  passa  moghapurisa
@Footnote: 1 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 paccakkhāsi.
Yāvañca te idaṃ aparaddhanti.
   [2] Na hi pana me bhante bhagavā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ
karotīti . api nu tāhaṃ sunakkhatta evaṃ avacaṃ ehi tvaṃ sunakkhatta mamaṃ
uddissa   viharāhi   ahante  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ
karissāmīti . no hetaṃ bhante . tvaṃ vā 1- pana maṃ evaṃ avaca ahaṃ
bhante  bhagavantaṃ  uddissa  viharissāmi  bhagavā me uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyaṃ karissatīti . no hetaṃ bhante . iti kira sunakkhatta
nevāhantaṃ vadāmi ehi tvaṃ sunakkhatta mamaṃ uddissa viharāhi ahante
uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ karissāmīti napi kira maṃ tvaṃ vadesi
ahaṃ bhante bhagavantaṃ uddissa viharissāmi bhagavā me uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyaṃ  karissatīti  evaṃ  sante  moghapurisa  ko santo kaṃ
paccācikkhasi  . taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta kate vā uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriye  akate  vā  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriye
yassatthāya mayā dhammo desito so niyyāti takkarassa sammādukkhakkhayāyāti.
Kate  vā  bhante  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriye  akate vā
uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriye yassatthāya bhagavatā dhammo desito
so niyyāti takkarassa sammādukkhakkhayāyāti . iti kira sunakkhatta kate
vā  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriye akate vā uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriye  yassatthāya  mayā  dhammo  desito  so  niyyāti
@Footnote: 1 Po. Ma. tavañca.
Takkarassa   sammādukkhakkhayāyāti   .   tatra   sunakkhatta  kiṃ
uttarimanussadhammā   iddhipāṭihāriyaṃ   kataṃ   karissati   passa
moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti.
   [3] Na hi pana me bhante bhagavā aggaññaṃ paññapetīti 1-.
Api  nu  tāhaṃ  sunakkhatta  evaṃ  avacaṃ  ehi tvaṃ sunakkhatta mamaṃ
uddissa  viharāhi  ahante  aggaññaṃ  paññapessāmīti  . no hetaṃ
bhante . tvaṃ vā pana maṃ evaṃ avaca ahaṃ bhante bhagavantaṃ uddissa
viharissāmi  bhagavā  me  aggaññaṃ  paññapessatīti  .  no  hetaṃ
bhante . iti kira sunakkhatta nevāhantaṃ vadāmi ehi tvaṃ sunakkhatta
mamaṃ  uddissa  viharāhi  ahante  aggaññaṃ  paññapessāmīti  napi
kira  maṃ  tvaṃ  vadesi  ahaṃ  bhante  bhagavantaṃ  uddissa viharissāmi
bhagavā  me  aggaññaṃ  paññapessatīti  evaṃ  sante  moghapurisa
ko  santo  kaṃ  paccācikkhasi . taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta paññatte
vā  aggaññe  apaññatte  vā  aggaññe yassatthāya mayā dhammo
desito  so  niyyāti  takkarassa  sammādukkhakkhayāyāti . paññatte
vā  bhante  aggaññe apaññatte vā aggaññe yassatthāya bhagavatā
dhammo  desito  so  niyyāti  takkarassa  sammādukkhakkhayāyāti .
Iti  kira  sunakkhatta  paññatte  vā  aggaññe  apaññatte  vā
aggaññe  yassatthāya  mayā  dhammo desito so niyyāti takkarassa
sammādukkhakkhayāyāti  .  tatra  sunakkhatta  kiṃ  aggaññaṃ  paññattaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. paññāpetīti.
Karissati passa moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti 1-.
   {3.1} Anekapariyāyena kho te sunakkhatta mama vaṇṇo bhāsito
vajjigāme  itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ
buddho  bhagavāti iti kho te sunakkhatta anekapariyāyena mama vaṇṇo
bhāsito  vajjigāme  . anekapariyāyena kho te sunakkhatta dhammassa
vaṇṇo  bhāsito  vajjigāme  svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko
akāliko  ehipassiko  opanayiko  paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti
iti  kho  te  sunakkhatta  anekapariyāyena dhammassa vaṇṇo bhāsito
vajjigāme.
   {3.2}  Anekapariyāyena  kho  te sunakkhatta saṅghassa vaṇṇo
bhāsito  vajjigāme  supaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  ujupaṭipanno
bhagavato   sāvakasaṅgho   ñāyapaṭipanno   bhagavato   sāvakasaṅgho
sāmīcipaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  yadidaṃ  cattāri  purisayugāni
aṭṭha purisapuggalā esa bhagavato sāvakasaṅgho āhuneyyo pāhuneyyo
dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti  iti
kho  te  sunakkhatta  anekapariyāyena  saṅghassa  vaṇṇo  bhāsito
vajjigāme  . ārocayāmi kho te sunakkhatta paṭivedayāmi kho te
sunakkhatta  bhavissanti  kho  te  sunakkhatta  vattāro  no  visahi
sunakkhatto  licchaviputto  samaṇe  gotame  brahmacariyaṃ  carituṃ  so
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. itisaddo na dissati.
Avisahanto  sikkhaṃ  paccakkhāya hīnāyāvattoti iti kho te sunakkhatta
bhavissanti  vattāroti  . evaṃpi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto
mayā  vuccamāno apakkameva imasmā dhammavinayā yathā taṃ āpāyiko
nerayiko.
   [4] Ekamidāhaṃ bhaggava samayaṃ thūlūsu 1- viharāmi uttarakā nāma thūlūnaṃ
nigamo  . athakhvāhaṃ bhaggava pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
sunakkhattena  licchaviputtena pacchāsamaṇena uttarakaṃ piṇḍāya pāvisiṃ .
Tena  kho  pana  samayena  acelo  korakkhattiyo  kukkuravattiko
catukkoṇḍiko  2-  chamānikiṇṇaṃ  bhakkhasaṃ  mukheneva  khādati mukheneva
bhuñjati  .  addasā  kho  bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto acelaṃ
korakkhattiyaṃ   kukkuravattikaṃ   catukkoṇḍikaṃ   chamānikiṇṇaṃ   bhakkhasaṃ
mukheneva  khādantaṃ  mukheneva  bhuñjantaṃ  .  disvānassa  etadahosi
sādhurūpo  vata  bho arahaṃ 3- samaṇo catukkoṇḍiko 2- chamānikiṇṇaṃ
bhakkhasaṃ mukheneva khādati mukheneva bhuñjatīti.
   {4.1}  Athakhvāhaṃ  bhaggava  sunakkhattassa licchaviputtassa cetasā
cetoparivitakkamaññāya   sunakkhattaṃ  licchaviputtaṃ  etadavocaṃ  tvaṃpi
nāma  moghapurisa  [4]-  sakyaputtiyo  paṭijānissasīti . kiṃ pana maṃ
bhante  bhagavā  evamāha  tvaṃpi  nāma  moghapurisa  sakyaputtiyo
paṭijānissasīti  .  nanu  te  sunakkhatta  imaṃ  acelaṃ  korakkhattiyaṃ
kukkuravattikaṃ  catukkoṇḍikaṃ  chamānikiṇṇaṃ  bhakkhasaṃ  mukheneva  khādantaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. būmūsu. 2 Yu. catukkuṇḍiko. 3 Ma. ayaṃ. 4 Po. Ma. samaṇo.
Mukheneva  bhuñjantaṃ  disvānassa  1-  etadahosi sādhurūpo vata bho
arahaṃ  samaṇo  catukkoṇḍiko  chamānikiṇṇaṃ  bhakkhasaṃ  mukheneva  khādati
mukheneva bhuñjatīti . evaṃ sante kiṃ pana bhante bhagavā arahattassa
maccharāyatīti  .  na  kho  ahaṃ  moghapurisa  arahattassa maccharāyāmi
apica  tuyhevetaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ taṃ pajaha mā te ahosi
dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya  yaṃ  kho  panetaṃ  sunakkhatta  maññasi
acelo  2-  korakkhattiyo  sādhurūpo  arahaṃ  samaṇoti so sattamaṃ
divasaṃ  alasakena  kālaṃ karissati kālakato ca kālakañjikā 3- nāma
asurā  sabbanihīno  asurakāyo  tatra  uppajjissati  kālakatañca
naṃ  vīraṇatthambhake  susāne  chaḍḍessanti  .  ākaṅkhamāno ca tvaṃ
sunakkhatta  acelaṃ  korakkhattiyaṃ  upasaṅkamitvā  puccheyyāsi  jānāsi
āvuso  korakkhattiya  attano  gatinti  ṭhānaṃ kho panetaṃ sunakkhatta
vijjati  yante  acelo  korakkhattiyo byākarissati jānāmi āvuso
sunakkhatta  attano  gatiṃ  kālakañjikā  nāma  asurā  sabbanihīno
asurakāyo tatramhi uppannoti.
   {4.2}  Athakho  bhaggava sunakkhatto licchaviputto yena acelo
korakkhattiyo   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  acelaṃ  korakkhattiyaṃ
etadavoca  byākato  khosi  āvuso korakkhattiya samaṇena gotamena
acelo  korakkhattiyo  sattamaṃ  divasaṃ  alasakena  kālaṃ  karissati
kālakato   ca   kālakañjikā   nāma   asurā   sabbanihīno
@Footnote: 1 Ma. Yu. disvāna. 2 Po. Ma. Yu. acelaṃ korakkhattiyaṃ . 3 Sī. Yu. kālakañjā.
Asurakāyo  tatra  uppajjissati  kālakatañca  naṃ  vīraṇatthambhake
susāne  chaḍḍessantīti  yena  tvaṃ  āvuso  korakkhattiya  mattaṃ
mattaṃ  ca  bhattaṃ  bhuñjeyyāsi  mattaṃ  mattaṃ  ca pānīyaṃ piveyyāsi
yathā samaṇassa gotamassa micchā assa vacananti.
   {4.3}  Athakho  bhaggava  sunakkhatto licchaviputto ekadvīhikāya
satta  rattindivāni  gaṇesi  yathā  taṃ  tathāgatassa asaddahamāno .
Athakho  bhaggava  acelo  korakkhattiyo  sattamaṃ  divasaṃ  alasakena
kālamakāsi  kālakato  ca  kālakañjikā  nāma  asurā  sabbanihīno
asurakāyo  tatra  uppajji  kālakatañca  naṃ  vīraṇatthambhake  susāne
chaḍḍesuṃ.
   {4.4} Assosi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto acelo kira 1-
korakkhattiyo  alasakena kālakato vīraṇatthambhake susāne chaḍḍitoti .
Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto tena vīraṇatthambhakaṃ susānaṃ yena
acelo  korakkhattiyo  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā acelaṃ korakkhattiyaṃ
tikkhattuṃ  pāṇinā  ākoṭesi  jānāsi āvuso korakkhattiya attano
gatinti  .  athakho  bhaggava  acelo  korakkhattiyo  pāṇinā piṭṭhiṃ
paripuñchanto  vuṭṭhāsi  jānāmi  āvuso  sunakkhatta  attano  gatiṃ
kālakañjikā   nāma  asurā  sabbanihīno  asurakāyo  tatramhi
uppannoti vatvā tattheva uttāno paripati 2-.
   {4.5} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenāhaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho ahaṃ
@Footnote: 1 Yu. kirasaddo natthi. 2 Ma. Yu. papati.
Bhaggava  sunakkhattaṃ  licchaviputtaṃ  etadavocaṃ  taṃ  kiṃ maññasi sunakkhatta
yatheva te ahaṃ acelaṃ korakkhattiyaṃ ārabbha byākāsiṃ tatheva taṃ vipākaṃ
no 1- aññathā vāti . yatheva me bhante bhagavā acelaṃ korakkhattiyaṃ
ārabbha byākāsi tatheva taṃ vipākaṃ no aññathāti . taṃ kiṃ maññasi
sunakkhatta  yadi  evaṃ  sante  kataṃ  vā  hoti  uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyaṃ  akataṃ vāti . addhā kho bhante evaṃ sante kataṃ
hoti  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ no akatanti . evaṃpi kho
maṃ  tvaṃ  moghapurisa  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ karontaṃ evaṃ
vadesi na hi pana me bhante bhagavā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ
karotīti passa moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti . evaṃpi kho
bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto mayā vuccamāno apakkameva imasmā
dhammavinayā yathā taṃ āpāyiko nerayiko.
   [5]  Ekamidāhaṃ  bhaggava  samayaṃ vesāliyaṃ viharāmi mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ . tena kho pana samayena acelo kaḷāramajjako 2-
vesāliyaṃ paṭivasati lābhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigāme.
Tassa  satta  vattapadāni  samattāni  samādinnāni  honti yāvajīvaṃ
acelo  assaṃ  na  vatthaṃ  paridaheyyaṃ yāvajīvaṃ brahmacārī assaṃ na
methunaṃ  dhammaṃ  paṭiseveyyaṃ  yāvajīvaṃ  surāmaṃseneva  yāpeyyaṃ  na
@Footnote: 1 Ma. Yu. nosaddo natthi. 2 Sī. Ma. kaḷāramaṭṭako. Sī. Yu. kandaramasuko.
Odanakummāsaṃ  bhuñjeyyaṃ  puratthimena  vesāliṃ  1-  udenaṃ  nāma
cetiyaṃ  taṃ nātikkameyyaṃ dakkhiṇena vesāliṃ gotamakaṃ nāma cetiyaṃ taṃ
nātikkameyyaṃ pacchimena vesāliṃ sattambaṃ nāma cetiyaṃ taṃ nātikkameyyaṃ
uttarena  vesāliṃ  bahuputtakannāma  cetiyaṃ  taṃ nātikkameyyanti so
imesaṃ  sattannaṃ  vattapadānaṃ  samādānahetu  lābhaggappatto  ceva
yasaggappatto ca vajjigāme.
   {5.1}  Athakho  bhaggava sunakkhatto licchaviputto yena acelo
kaḷāramajjako   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  acelaṃ  kaḷāramajjakaṃ
pañhaṃ  apucchi  .  tassa  acelo  kaḷāramajjako  pañhaṃ puṭṭho na
saṃpāyāsi   asaṃpāyanto   kopañca   dosañca   appaccayañca
pātvākāsi   .  athakho  bhaggava  sunakkhattassa  licchaviputtassa
etadahosi  sādhurūpaṃ  vata  bho  arahantaṃ  samaṇaṃ āsādiyimhase 2-
mā vata no bho ahosi dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti.
   {5.2}  Athakho  bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto  yenāhaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ etadavocaṃ
tvaṃpi  nāma  moghapurisa  sakyaputtiyo  paṭijānissasīti  . kiṃ pana maṃ
bhante  bhagavā  evamāha  tvaṃpi  nāma  moghapurisa  sakyaputtiyo
paṭijānissasīti  .  nanu  tvaṃ  sunakkhatta  acelaṃ  kaḷāramajjakaṃ
upasaṅkamitvā  pañhaṃ  apucchi  tassa  te  acelo  kaḷāramajjako
pañhaṃ   puṭṭho   na   saṃpāyāsi   asaṃpāyanto   kopañca
@Footnote: 1 Sī. Yu. vesāliyaṃ .  2 Ma. Yu. āsādimhase.
Dosañca  appaccayañca  pātvākāsi  tassa  te  etadahosi sādhurūpaṃ
vata  bho  arahantaṃ  samaṇaṃ āsādiyimhase mā vata no bho ahosi
dīgharattaṃ  ahitāya dukkhāyāti . evaṃ bhante kiṃ pana bhante bhagavā
arahattassa  maccharāyatīti  .  na  kho  ahaṃ  moghapurisa  arahattassa
maccharāyāmi  apica  tuyhevetaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  taṃ
pajaha  mā  te  ahosi  dīgharattaṃ  ahitāya dukkhāyāti . yaṃ kho
panetaṃ  sunakkhatta  maññasi  acelaṃ  kaḷāramajjakaṃ  sādhurūpo  arahaṃ
samaṇoti  so  nacirasseva parihito sānucariko vicaranto odanakummāsaṃ
bhuñjamāno  sabbāneva  vesāliyāni  cetiyāni  samatikkamitvā  yasā
nihīno  kālaṃ  karissatīti  .  athakho  bhaggava acelo kaḷāramajjako
nacirasseva  parihito  sānucariko  vicaranto  odanakummāsaṃ bhuñjamāno
sabbāneva  vesāliyāni  cetiyāni  samatikkamitvā  yasā nihīno 1-
kālamakāsi.
   {5.3}  Assosi  kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto acelo
kira  kaḷāramajjako  parihito  sānucariko  vicaranto  odanakummāsaṃ
bhuñjamāno  sabbāneva  vesāliyāni  cetiyāni  samatikkamitvā  yasā
nihīno  kālaṃ  karoti 2- . athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto
yenāhaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ
etadavocaṃ taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta yatheva te ahaṃ acelaṃ kaḷāramajjakaṃ
ārabbha  byākāsiṃ  tatheva  taṃ  vipākaṃ  no  aññathā  vāti .
@Footnote: 1 Yu. yasā nikkinno. 2 Ma. katoti.
Yatheva  me  bhante  bhagavā acelaṃ  kaḷāramajjakaṃ ārabbha byākāsi
tatheva  taṃ  vipākaṃ  no aññathāti . taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta yadi
evaṃ  sante  kataṃ vā hoti uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ akataṃ
vāti  .  athakho  bhante evaṃ sante kataṃ hoti uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyaṃ  no  akatanti  .  evaṃpi  kho  maṃ tvaṃ moghapurisa
uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  karontaṃ  evaṃ  vadesi  na  hi
pana  me  bhante  bhagavā  uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karotīti
passa  moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti . evaṃpi kho bhaggava
sunakkhatto  licchaviputto  mayā  vuccamāno  apakkameva  imasmā
dhammavinayā yathā taṃ āpāyiko nerayiko.
   [6] Ekamidāhaṃ bhaggava samayaṃ tattheva 1- vesāliyaṃ viharāmi mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  .  tena  kho  pana samayena acelo pāṭikaputto
vesāliyaṃ paṭivasati lābhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigāme.
So vesāliyaṃ parisati evaṃ vācaṃ bhāsati samaṇopi gotamo ñāṇavādo
ahaṃpi  ñāṇavādo  ñāṇavādo  kho  pana  ñāṇavādena  arahati
uttarimanussadhammā   iddhipāṭihāriyaṃ   dassetuṃ   samaṇo  gotamo
upaḍḍhapathaṃ  āgaccheyya  ahaṃpi  upaḍḍhapathaṃ  gaccheyya  te  tattha
ubhopi  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  kareyyāma  ekañce
samaṇo  gotamo  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  karissati  dvāhaṃ
karissāmi dve ce samaṇo gotamo uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyāni
@Footnote: 1 Po. ayaṃ pāṭho natthi.
Karissati cattārāhaṃ karissāmi cattāri ce samaṇo gotamo uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyāni  karissati  aṭṭhāhaṃ  karissāmi  .  iti  yāvatakaṃ
yāvatakaṃ   samaṇo   gotamo   uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ
karissati taddiguṇaṃ taddiguṇāhaṃ karissāmīti.
   {6.1}  Iti 1- kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenāhaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto maṃ etadavoca
acelo  bhante  pāṭikaputto vesāliyaṃ paṭivasati lābhaggappatto ceva
yasaggappatto ca vajjigāme so vesāliyaṃ parisati evaṃ vācaṃ bhāsati
samaṇopi  gotamo  ñāṇavādo  ahaṃpi ñāṇavādo ñāṇavādo kho pana
ñāṇavādena  arahati  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  dassetuṃ
samaṇo  gotamo  upaḍḍhapathaṃ  āgaccheyya  ahaṃpi  upaḍḍhapathaṃ gaccheyyaṃ
te  tattha  ubhopi  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  kareyyāma
ekañce  samaṇo  gotamo  uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karissati
dvāhaṃ karissāmi. Saṅkhittaṃ. Taddiguṇaṃ taddiguṇāhaṃ karissāmīti.
   {6.2} Evaṃ vutte ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ etadavocaṃ
abhabbo  kho  sunakkhatta acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ
cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  mama  sammukhībhāvaṃ
āgantuṃ sacepissa evamassa ahaṃ taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya
taṃ  diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. atha.
Muddhāpi tassa vipateyyāti.
   {6.3} Rakkhatetaṃ bhante bhagavā vācaṃ rakkhatetaṃ sugato vācanti.
Kiṃ pana maṃ tvaṃ sunakkhatta evaṃ vadesi rakkhatetaṃ bhante bhagavā vācaṃ
rakkhatetaṃ sugato vācanti . bhagavatāpassa bhante esā vā ekaṃsena
odhāritā  1- abhabbo acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ
cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  mama  sammukhībhāvaṃ
āgantuṃ sacepissa evamassa ahaṃ taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya
taṃ   diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  samaṇassa  gotamassa  sammukhībhāvaṃ
gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti acelo ca bhante pāṭikaputto
virūparūpena bhagavato sammukhībhāvaṃ āgaccheyya tadassa bhagavato musāti.
   {6.4} Api nu sunakkhatta tathāgato taṃ vācaṃ bhāseyya yā sā
vācā  dvayagāminīti . kiṃ pana bhante bhagavatā acelo pāṭikaputto
cetasā ceto paricca vidito abhabbo acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ
appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  mama
sammukhībhāvaṃ āgantuṃ sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ
appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā samaṇassa gotamassa sammukhībhāvaṃ
gaccheyyanti  muddhāpi  tassa  vipateyyāti  udāhu  devatā bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ abhabbo bhante acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya
.pe. muddhāpi tassa vipateyyāti. Cetasā ceto paricca vidito ceva me
@Footnote: 1 Yu. ovāditā.
Sunakkhatta  acelo  pāṭikaputto  abhabbo  acelo  pāṭikaputto
taṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya  .pe.  muddhāpi tassa
vipateyyāti  devatāpi  mama  etamatthaṃ  ārocesuṃ  abhabbo bhante
acelo  pāṭikaputto  taṃ  vācaṃ  appahāya  .pe.  muddhāpi tassa
vipateyyāti.
   {6.5}  Ajitopi  nāma  licchavīnaṃ  senāpati adhunā kālakato
tāvatiṃsakāyaṃ  upapanno  sopi  maṃ  upasaṅkamitvā  evamārocesi
alajjī  bhante  acelo  pāṭikaputto  musāvādī  bhante  acelo
pāṭikaputto  maṃpi  bhante  acelo pāṭikaputto byākāsi vajjigāme
ajito  licchavīnaṃ  senāpati  mahānirayaṃ  upapannoti  na  kho panāhaṃ
bhante  mahānirayaṃ upapanno tāvatiṃsakāyaṃ 1- upapanno alajjī bhante
acelo pāṭikaputto mūsāvādī bhante acelo pāṭikaputto abhabbo ca 2-
bhante acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya .pe. muddhāpi tassa
vipateyyāti.
   {6.6} Iti kho sunakkhatta cetasā ceto paricca vidito ceva me acelo
pāṭikaputto abhabbo acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ
appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  mama  sammukhībhāvaṃ  āgantuṃ
sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ
appaṭinissajjitvā   samaṇassa  gotamassa  sammukhībhāvaṃ  gaccheyyanti
muddhāpi tassa vipateyyāti devatāpi me etamatthaṃ ārocesuṃ abhabbo
@Footnote: 1 Yu. tāvatiṃsamhi . 2 Sī. Yu. cakāro na dissati.
Bhante  acelo  pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya
taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  bhagavato  sammukhībhāvaṃ āgantuṃ sacepissa
evamassa  ahantaṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya taṃ diṭṭhiṃ
appaṭinissajjitvā   samaṇassa  gotamassa  sammukhībhāvaṃ  gaccheyyanti
muddhāpi tassa vipateyyāti . eso kho panāhaṃ sunakkhatta vesāliyaṃ
piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  yena  acelassa
pāṭikaputtassa  ārāmo  tenupasaṅkamiṃ  1- divā vihārāya yassadāni
tvaṃ sunakkhatta icchasi tassa ārocehīti.
   [7]  Athakho  svāhaṃ bhaggava pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaraṃ
ādāya  vesāliyaṃ  2-  piṇḍāya pāvisiṃ vesāliyaṃ piṇḍāya caritvā
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto  yena  acelassa  pāṭikaputtassa
ārāmo  tenupasaṅkamiṃ  divā vihārāya . athakho bhaggava sunakkhatto
licchaviputto  taramānarūpo  vesāliṃ  pavisitvā  yena  abhiññātā
abhiññātā   licchavī   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   abhiññāte
abhiññāte  licchavī  etadavoca  esāvuso bhagavā vesāliyaṃ piṇḍāya
vicaritvā   pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto   yena   acelassa
pāṭikaputtassa ārāmo tenupasaṅkami divā vihārāya abhikkamathāyasmanto
abhikkamathāyasmanto   sādhurūpānaṃ   samaṇānaṃ   uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyaṃ  bhavissatīti  . athakho bhaggava abhiññātānaṃ abhiññātānaṃ
licchavīnaṃ  etadahosi  sādhurūpānaṃ  kira bho samaṇānaṃ uttarimanussadhammā
@Footnote: 1 Po. Ma. tenupasaṅkamissāmi . 2 Ma. vesāliṃ.
Iddhipāṭihāriyaṃ  bhavissati  handa  vata  bho  gacchāmāti . yena ca
abhiññātā   abhiññātā   brāhmaṇamahāsālā   gahapatinecayikā
nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇā     tenupasaṅkami     upasaṅkamitvā
abhiññāte   abhiññāte   nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇe   etadavoca
esāvuso   bhagavā  vesāliyaṃ  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto   yena   acelassa  pāṭikaputtassa  ārāmo
tenupasaṅkami  divāvihārāya  abhikkamathāyasmanto  abhikkamathāyasmanto
sādhurūpānaṃ samaṇānaṃ uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ bhavissatīti.
   {7.1}  Athakho  bhaggava abhiññātānaṃ abhiññātānaṃ nānātitthiya-
samaṇabrāhmaṇānaṃ  etadahosi  sādhurūpānaṃ  kira  bho  samaṇānaṃ
uttarimanussadhammā   iddhipāṭihāriyaṃ  bhavissati  handa  vata  bho
gacchāmāti  .  athakho  bhaggava  abhiññātā  abhiññātā  licchavī
abhiññātā   abhiññātā  ca  brāhmaṇamahāsālā  gahapatinecayikā
nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇā  yena  acelassa  pāṭikaputtassa  ārāmo
tenupasaṅkamiṃsu. Sā esā bhaggava parisā hoti anekasatā anekasahassā.
   {7.2} Assosi kho bhaggava acelo pāṭikaputto abhikkantā kira
abhiññātā  abhiññātā  licchavī  abhikkantā  abhiññātā  abhiññātā
ca   brāhmaṇamahāsālā  gahapatinecayikā  nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇā
samaṇopi  gotamo mayhaṃ ārāme divāvihāraṃ nisinnoti . sutvānassa
bhayaṃ  chambhitattaṃ  lomahaṃso  udapādi  .  athakho  bhaggava  acelo
Pāṭikaputto  bhīto  saṃviggo  lomahaṭṭhajāto  1- yena tiṇḍukakhānu-
paribbājakārāmo  tenupasaṅkami  . assosi kho bhaggava sā parisā
acelo  kira  pāṭikaputto  bhīto  saṃviggo  lomahaṭṭhajāto  yena
tiṇḍukakhānuparibbājakārāmo tenupasaṅkantoti 2-.
   {7.3} Athakho bhaggava sā parisā aññataraṃ purisaṃ āmantesi ehi
tvaṃ  bho  purisa  yena  tiṇḍukakhānuparibbājakārāmo  yena  acelo
pāṭikaputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  acelaṃ  pāṭikaputtaṃ  evaṃ
vadehi   abhikkamāvuso   pāṭikaputta   abhikkantā   abhiññātā
abhiññātā   licchavī   abhikkantā  abhiññātā  abhiññātā  ca
brāhmaṇamahāsālā    gahapatinecayikā    nānātitthiyasamaṇabrāhmaṇā
samaṇopi  gotamo  āyasmato  ārāme divāvihāraṃ nisinno bhāsitā
kho pana te esāvuso pāṭikaputta vesāliyaṃ parisati vācā samaṇopi
gotamo  ñāṇavādo  ahaṃpi  ñāṇavādo  ñāṇavādo  kho  pana
ñāṇavādena  arahati  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  dassetuṃ
samaṇo  [3]-  gotamo  upaḍḍhapathaṃ  āgaccheyya  ahaṃpi  upaḍḍhapathaṃ
gaccheyyaṃ  te  tattha  ubhopi  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ
kareyyāma  ekañce samaṇo gotamo uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ
karissati dvāhaṃ karissāmi dve ce samaṇo gotamo uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyāni  karissati  cattārāhaṃ karissāmi cattāri ce samaṇo
@Footnote: 1 Po. lomahaṃsajāto . 2 Sī. Yu. tenupasaṅkamanto . 3 Ma. cesaddo atthi.
Gotamo  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyāni  karissati  aṭṭhāhaṃ
karissāmi  iti  yāvatakaṃ  yāvatakaṃ  samaṇo gotamo uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyāni   karissati   taddiguṇaṃ   taddiguṇāhaṃ  karissāmīti
abhikkamayeva  1-  kho  āvuso  pāṭikaputta upaḍḍhapathaṃ sabbapaṭhamaṃyeva
āgantvā samaṇo gotamo āyasmato ārāme divāvihāraṃ nisinnoti.
   {7.4} Evaṃ bhoti kho bhaggava so puriso tassā parisāya paṭissutvā
yena   tiṇḍukakhānuparibbājakārāmo  yena  acelo  pāṭikaputto
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   acelaṃ   pāṭikaputtaṃ   etadavoca
abhikkamāvuso   pāṭikaputta   abhikkantā  abhiññātā  abhiññātā
licchavī  abhikkantā  abhiññātā  abhiññātā  ca  brāhmaṇamahāsālā
.pe.  abhikkamayeva  āvuso  pāṭikaputta  upaḍḍhapathaṃ  sabbapaṭhamaṃyeva
āgantvā samaṇo gotamo āyasmato ārāme divāvihāraṃ nisinnoti.
Evaṃ  vutte  bhaggava acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi
āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātuṃ.
   {7.5} Athakho so bhaggava puriso acelaṃ pāṭikaputtaṃ etadavoca
kiṃsu  nāma  te  āvuso  pāṭikaputta pāvaḷāsu nāma te pīṭhakasmiṃ
allīnā  pīṭhakaṃsu  nāma  te  pāvaḷāsu  allīnaṃ  āyāmi  āvuso
āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva  saṃsappasi  na  sakkosi
āsanāpi  vuṭṭhātunti  .  evaṃpi  kho  bhaggava vuccamāno acelo
pāṭikaputto  āyāmi  āvuso  āyāmi  āvusoti  vatvā tattheva
@Footnote: 1 Ma. abhikkamasseva.
Saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātuṃ.
   {7.6} Yadā kho so bhaggava puriso aññāsi parābhūtarūpo ayaṃ
acelo  pāṭikaputto  āyāmi  āvuso  āyāmi  āvusoti vatvā
tattheva  saṃsappati  na  sakkoti  āsanāpi vuṭṭhātunti atha taṃ parisaṃ
āgantvā evamārocesi parābhūtarūpo bho ayaṃ 1- acelo pāṭikaputto
āyāmi  āvuso  āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva saṃsappati na
sakkoti  āsanāpi vuṭṭhātunti . evaṃ vutte ahaṃ bhaggava taṃ purisaṃ
etadavocaṃ abhabbo kho āvuso acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya
taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  mama sammukhībhāvaṃ
āgantuṃ sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya
taṃ   diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  samaṇassa  gotamassa  sammukhībhāvaṃ
gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti.
          Paṭhamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.
   [8]  Athakho  bhaggava  aññataro  licchavimahāmatto uṭṭhāyāsanā
taṃ  parisaṃ  etadavoca  tenahi  bho muhuttaṃ tāva āgametha yāvāhaṃ
gacchāmi  appevanāma  ahaṃpi  sakkuṇeyyaṃ  acelaṃ  pāṭikaputtaṃ  imaṃ
parisaṃ ānetunti.
   {8.1}  Athakho so bhaggava licchavimahāmatto yena tiṇḍukakhānu-
paribbājakārāmo   yena   acelo  pāṭikaputto  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   acelaṃ   pāṭikaputtaṃ   etadavoca  abhikkamāvuso
pāṭikaputta   abhikkantaṃ  te  seyyo  abhikkantā  abhiññātā
@Footnote: 1 Ma. ayanti pāṭho natthi. Sī. Yu. bho ayanti dve pāṭho natthi.
Abhiññātā  ca . saṅkhittaṃ . samaṇopi gotamo āyasmato ārāme
divāvihāraṃ  nisinnoti  bhāsitā  kho pana te esāvuso pāṭikaputta
vesāliyaṃ  parisati  vācā  samaṇopi  gotamo  ñāṇavādo  ahaṃpi
ñāṇavādo  .pe.  taddiguṇaṃ  taddiguṇāhaṃ  karissāmīti  abhikkamayeva
kho  āvuso  pāṭikaputta  upaḍḍhapathaṃ  sabbapaṭhamaṃyeva  āgantvā
samaṇopi  gotamo  āyasmato  ārāne divāvihāraṃ nisinno bhāsitā
kho  panesā  āvuso  pāṭikaputta samaṇema gotamena parisati vācā
abhabbo  acelo  pāṭikaputto  taṃ  vācaṃ appahāya .pe. muddhāpi
tassa   vipateyyāti   abhikkamāvuso  pāṭikaputta  abhikkamaneneva
te  jayaṃ  karissāma  samaṇassa  gotamassa  parājayanti  .  evaṃ
vutte  bhaggava  acelo  pāṭikaputto  āyāmi  āvuso  āyāmi
āvusoti vatvā tattheva saṃsappati na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātuṃ.
   {8.2}  Athakho so bhaggava licchavimahāmatto acelaṃ pāṭikaputtaṃ
etadavoca  kiṃsu  nāma te āvuso pāṭikaputta pāvaḷāsu nāma te
pīṭhakasmiṃ allīnā pīṭhakaṃsu nāma te pāvaḷāsu allīnaṃ āyāmi āvuso
āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva  saṃsappasi na sakkosi āsanāpi
vuṭṭhātunti  .  evaṃpi  kho bhaggava vuccamāno acelo pāṭikaputto
āyāmi  āvuso  āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva saṃsappati na
sakkoti āsanāpi vuṭṭhātuṃ.
   {8.3}  Yadā  kho  [1]-  bhaggava licchavimahāmatto aññāsi
parābhūtarūpo   ayaṃ   acelo  pāṭikaputto  āyāmi  āvuso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. so.
Āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva  saṃsappati na sakkoti āsanāpi
vuṭṭhātunti  atha  taṃ  parisaṃ āgantvā evaṃ ārocesi parābhūtarūpo
ayaṃ  acelo pāṭikaputto āyāmi āvuso āyāmi āvusoti vatvā
tattheva  saṃsappati  na sakkoti āsanāpi vuṭṭhātunti . evaṃ vutte
ahaṃ  bhaggava  taṃ  parisaṃ  etadavoca  abhabbo kho āvuso acelo
pāṭikaputto  taṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya  .pe.
Sacepissa  evamassa  ahantaṃ  vācaṃ  appahāya  .pe.  samaṇassa
gotamassa  sammukhībhāvaṃ  gaccheyyanti  muddhāpi  tassa  vipateyyāti
sacepāyasmantānaṃ licchavīnaṃ evamassa mayaṃ acelaṃ pāṭikaputtaṃ yāhi 1-
varattāhi bandhitvā goyuttehi 2- āviñjeyyāmāti 3- tā varattā
chijjeruṃ  4-  pāṭikaputto  vā  abhabbo pana acelo pāṭikaputto
taṃ  vācaṃ  appahāya  .pe.  sacepissa  evamassa  ahantaṃ  vācaṃ
appahāya  .pe.  samaṇassa  gotasassa  sammukhībhāvaṃ  gaccheyyanti
muddhāpi tassa vipateyyāti
   [9] Athakho bhaggava jāliyo dārupattikantevāsī uṭṭhāyāsanā taṃ
parisaṃ etadavoca tenahi bho muhuttaṃ tāva āgametha yāvāhaṃ gacchāmi
appevanāmāhaṃ 5- sakkuṇeyyaṃ acelaṃ pāṭikaputtaṃ [6]- ānetunti. Athakho
bhaggava  jāliyo  dārupattikantevāsī  yena tiṇḍukakhānuparibbājakārāmo
yena  acelo  pāṭikaputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  acelaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. ayaṃ na dissati .  2 Sī. Ma. Yu. goyugehīti pāṭhena bhavitabbaṃ.
@3 Ma. āviñcheyyāmāti. Yu. āvijjheyyāmāti . 4 Ma. chijjeyyuṃ . 5 Ma. Yu.
@appevanāma ahampi . 6 Ma. Yu. imaṃ parisaṃ.
Acelaṃ  pāṭikaputtaṃ  etadavoca  abhikkamāvuso  pāṭikaputta  abhikkantaṃ
te  seyyo  abhikkantā  abhiññātā  abhiññātā ca licchavī .pe.
Samaṇopi  gotamo  āyasmato  ārāme divāvihāraṃ nisinno bhāsitā
kho pana te esāvuso pāṭikaputta vesāliyaṃ parisati vācā samaṇopi
gotamo  ñāṇavādo  .pe.  taddiguṇaṃ  taddiguṇāhaṃ  karissāmīti
abhikkamayeva   āvuso   pāṭikaputta   upaḍḍhapathaṃ   sabbapaṭhamaṃyeva
āgantvā  samaṇo  gotamo  āyasmato  ārāme  divāvihāraṃ
nisinno  bhāsitā  kho  pana  te  esāvuso  pāṭikaputta samaṇena
gotamena  parisati  vācā abhabbo kho āvuso acelo pāṭikaputto
taṃ vācaṃ appahāya .pe.
   {9.1}  Sacepissa  evamassa  ahantaṃ  vācaṃ appahāya .pe.
Samaṇassa  gotamassa  sammukhībhāvaṃ  gaccheyyanti  muddhāpi  vipateyyāti
sacepāyasmantānaṃ  licchavīnaṃ  evamassa  mayaṃ  acelaṃ  pāṭikaputtaṃ
yāhi  varattāhi  bandhitvā  goyuttehi  āviñjeyyāmāti  tā
varattā  chijjeruṃ pāṭikaputto vā abhabbo pana acelo pāṭikaputto
taṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā
mama  sammukhībhāvaṃ  āgantuṃ sacepissa evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya
.pe.  samaṇassa  gotamassa  sammukhībhāvaṃ  gaccheyyanti  muddhāpi tassa
vipateyyāti  abhikkamāvuso  pāṭikaputta  abhikkamaneneva  te  jayaṃ
karissāma samaṇassa gotamassa parājayanti . evaṃ vutte bhaggava acelo
Pāṭikaputto  āyāmi  āvuso  āyāmi  āvusoti  vatvā tattheva
saṃsappati  na  sakkoti  āsanāpi vuṭṭhātuṃ . athakho bhaggava jāliyo
dārupattikantevāsī  acelaṃ  pāṭikaputtaṃ  etadavoca  kiṃsu  nāma te
āvuso  pāṭikaputta  pāvaḷāsu  nāma  te pīṭhakasmiṃ allīnā pīṭhakaṃsu
nāma  te  pāvaḷāsu  allīnaṃ  āyāmi  āvuso āyāmi āvusoti
vatvā tattheva saṃsappasi na sakkosi āsanāpi vuṭṭhātunti.
   {9.2} Evaṃpi kho bhaggava vuccamāno acelo pāṭikaputto āyāmi
āvuso  āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva  saṃsappati na sakkoti
āsanāpi  vuṭṭhātuṃ  . yadā kho bhaggava jāliyo dārupattikantevāsī
aññāsi  parābhūtarūpo  ayaṃ  acelo  pāṭikaputto  āyāmi āvuso
āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva  saṃsappati na sakkoti āsanāpi
vuṭṭhātunti  atha  naṃ  etadavoca  bhūtapubbaṃ  āvuso  pāṭikaputta
sīhassa   migarañño   etadahosi  yannūnāhaṃ  aññataraṃ  vanasaṇḍaṃ
nissāya  āsayaṃ  kappeyyaṃ  tatrāsayaṃ  kappetvā  sāyaṇhasamayaṃ
āsayā  nikkhameyyaṃ  āsayā  nikkhamitvā  vijambheyyaṃ  vijambhitvā
samantā  catuddisā  anuvilokeyyaṃ  samantā  catuddisā anuviloketvā
tikkhattuṃ  sīhanādaṃ  nadeyyaṃ  tikkhattuṃ  sīhanādaṃ  naditvā  gocarāya
pakkameyyaṃ  so  varaṃ varaṃ migasaṅghaṃ 1- vadhitvā mudumaṃsāni mudumaṃsāni
bhakkhayitvā tameva āsayaṃ ajjhupeyyanti. Athakho [2]- so sīho migarājā
aññataraṃ  vanasaṇḍaṃ  nissāya  āsayaṃ  kappesi  tatrāsayaṃ  kappetvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. migasaṅghena . 2 ma Yu. āvuso.
Sāyaṇhasamayaṃ  āsayā  nikkhami  āsayā nikkhamitvā vijambhi vijambhitvā
samantā  catuddisā  anuvilokesi  samantā  catuddisā  anuviloketvā
tikkhattuṃ  sīhanādaṃ  nadi  tikkhattuṃ  sīhanādaṃ naditvā gocarāya pakkami
so  varaṃ  varaṃ  migasaṅghaṃ  vadhitvā  mudumaṃsāni  mudumaṃsāni bhakkhayitvā
tameva  āsayaṃ ajjhupesi . tasseva kho āvuso pāṭikaputta sīhassa
migarañño vighāsasaṃvaddho jarasigālo ditto ceva balavā ca.
   {9.3} Athakho āvuso tassa jarasigālassa etadahosi ko cāhaṃ ko
sīho  migarājā  yannūnāhaṃpi  aññataraṃ  vanasaṇḍaṃ  nissāya  āsayaṃ
kappeyyaṃ  tatrāsayaṃ  kappetvā  sāyaṇhasamayaṃ  āsayā  nikkhameyyaṃ
āsayā  nikkhamitvā  vijambheyyaṃ  vijambhitvā  samantā  catuddisā
anuvilokeyyaṃ  samantā  catuddisā  anuviloketvā  tikkhattuṃ  sīhanādaṃ
nadeyyaṃ  tikkhattuṃ  sīhanādaṃ  naditvā  gocarāya  pakkameyyaṃ  so
varaṃ  varaṃ  migasaṅghaṃ  vadhitvā  mudumaṃsāni mudumaṃsāni bhakkhayitvā tameva
āsayaṃ ajjhupeyyanti.
   {9.4}  Athakho  so  āvuso  jarasigālo  aññataraṃ vanasaṇḍaṃ
nissāya  āsayaṃ  kappesi  tatrāsayaṃ  kappetvā  sāyaṇhasamayaṃ
āsayā  nikkhami  āsayā  nikkhamitvā  vijambhi  vijambhitvā  samantā
catuddisā  anuvilokesi  samantā  catuddisā  anuviloketvā  tikkhattuṃ
sīhanādaṃ  nadissāmīti  sigālakaṃ  1-  anadi  bheraṇḍakaṃyeva  anadi
ke ca chave sigāle ke pana sīhanādeti. Evameva kho tvaṃ āvuso
pāṭikaputta  sugatāpadānesu  jivamāno  sugatātirittāni  bhuñjamāno
@Footnote: 1 Po. Ma. siṅgālakaṃyeva.
Tathāgate  arahante  sammāsambuddhe  āsādetabbaṃ  maññasi  ke
ca  chave pāṭikaputte kā ca tathāgatānaṃ arahantānaṃ sammāsambuddhānaṃ
āsādanāti . yato kho bhaggava jāliyo dārupattikantevāsī imināpi
opammena neva asakkhi acelaṃ pāṭikaputtaṃ tamhā āsanā cāvetuṃ.
Atha naṃ etadavoca
        sīhoti attāna samekkhiyāna
        amaññi kotthu migarājāhamasmi
        tameva 1- so sigālakaṃ anadi
        ke ca chave sigāle ke pana sīhanādeti.
   [10]  Evameva  kho  tvaṃ āvuso pāṭikaputta sugatāpadānesu
jīvamāno   sugatātirittāni   bhuñjamāno   tathāgate   arahante
sammāsambuddhe  āsādetabbaṃ  maññasi ke ca chave pāṭikaputte kā
ca  tathāgatānaṃ  arahantānaṃ  sammāsambuddhānaṃ  āsādanāti  . yato
kho  bhaggava  jāliyo  dārupattikantevāsī  imināpi opammena neva
asakkhi acelaṃ pāṭikaputtaṃ tamhā āsanā cāvetuṃ. Atha naṃ etadavoca
        suññaṃ anupakaminaṃ 2- attānaṃ
        vighāse samekkhiya
        yāvattānaṃ na passati kotthu
        tāva byagghoti maññati
@Footnote: 1 Ma. Yu. tatheva . 2 Ma. Yu. aññaṃ anucaṅkamanaṃ.
        Tameva so sigālakaṃ anadi
        ke ca chave sigāle ke pana sīhanādeti.
   [11]  Evameva  kho  tvaṃ āvuso pāṭikaputta sugatāpadānesu
jīvamāno   sugatātirittāni   bhuñjamāno   tathāgate   arahante
sammāsambuddhe  āsādetabbaṃ  maññasi ke ca chave pāṭikaputte kā
ca  tathāgatānaṃ  arahantānaṃ  sammāsambuddhānaṃ  āsādanāti  . yato
kho  bhaggava  jāliyo  dārupattikantevāsī  imināpi opammena neva
asakkhi acelaṃ pāṭikaputtaṃ tamhā āsanā cāvetuṃ. Atha naṃ etadavoca
        bhutvāna bheke 1- khalamūsikāyo
        kaṭasīsu khittāni ca kūṇapāni
        mahāvane suññavane vivaḍḍho
        amaññi kotthu migarājāhamasmi
        tatheva so sigālakaṃ anadi
        ke ca chave sigāle ke pana sīhanādeti.
   [12]  Evameva  kho  tvaṃ āvuso pāṭikaputta sugatāpadānesu
jīvamāno   sugatātirittāni   bhuñjamāno   tathāgate   arahante
sammāsambuddhe  āsādetabbaṃ  maññasi ke ca chave pāṭikaputte kā
ca  tathāgatānaṃ  arahantānaṃ  sammāsambuddhānaṃ  āsādanāti  . yato
kho  bhaggava  jāliyo  dārupattikantevāsī  imināpi opammena neva
@Footnote: 1 Po. bhiṅge.
Asakkhi  acelaṃ pāṭikaputtaṃ tamhā āsanā cāvetuṃ . atha taṃ parisaṃ
āgantvā  evamārocesi  parābhūtarūpo  bho  acelo  pāṭikaputto
āyāmi  āvuso  āyāmi  āvusoti  vatvā  tattheva saṃsappati na
sakkoti āsanāpi vuṭṭhātunti.
   {12.1} Evaṃ vutte ahaṃ bhaggava taṃ parisaṃ etadavocaṃ abhabbo
kho āvuso acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya taṃ cittaṃ appahāya
taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  mama  sammukhībhāvaṃ  āgantuṃ  sacepissa
evamassa  ahantaṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya taṃ diṭṭhiṃ
appaṭinissajjitvā   samaṇassa  gotamassa  sammukhībhāvaṃ  gaccheyyanti
muddhāpi  tassa  vipateyyāti  sacepāyasmantānaṃ  licchavīnaṃ  evamassa
mayaṃ  acelaṃ  pāṭikaputtaṃ  yāhi  1- varattāhi bandhitvā goyuttehi
āviñjeyyāmāti  tā  varattā  chijjeruṃ  pāṭikaputto vā abhabbo
pana  acelo pāṭikaputto taṃ vācaṃ appahāya .pe. mama sammukhībhāvaṃ
āgantuṃ  sacepissa  evamassa ahantaṃ vācaṃ appahāya .pe. samaṇassa
gotamassa sammukhībhāvaṃ gaccheyyanti muddhāpi tassa vipateyyāti.
   {12.2} Athakhvāhaṃ bhaggava taṃ parisaṃ dhammiyā kathāya sandassesiṃ samādapesiṃ
samuttejesiṃ  sampahaṃsesiṃ  taṃ  parisaṃ  dhammiyā  kathāya  sandassetvā
samādapetvā  samuttejetvā  sampahaṃsetvā  mahābandhanā  mokkhaṃ
karitvā    caturāsītipāṇasahassāni   mahāviduggā    uddharitvā
tejodhātuṃ   samāpajjitvā   sattatālaṃ   vehāsaṃ  abbhuggantvā
aññaṃ   sattatālaṃpi   aggiṃ   2-   abhinimminitvā   jalitvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 2 Ma. Yu. acciṃ.
Dhūmāyitvā 1- mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ paccuṭṭhāsiṃ.
   {12.3}  Athakho  bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto  yenāhaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  ahaṃ bhaggava sunakkhattaṃ licchaviputtaṃ etadavocaṃ
taṃ  kiṃ maññasi sunakkhatta yatheva te ahaṃ acelaṃ pāṭikaputtaṃ ārabbha
byākāsiṃ tatheva taṃ vipākaṃ no 2- aññathāti . yatheva me bhante
bhagavā  acelaṃ  pāṭikaputtaṃ ārabbha byākāsi tatheva taṃ vipākaṃ no
aññathāti.
   {12.4} Taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta yadi evaṃ sante kataṃ vā hoti
uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  akataṃ vāti . addhā kho bhante
evaṃ sante kataṃ hoti uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ no akatanti.
Evaṃpi kho maṃ tvaṃ moghapurisa uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ karontaṃ
evaṃ vadesi na hi pana me bhante bhagavā uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ
karotīti . passa moghapurisa yāvañca te idaṃ aparaddhanti. Evaṃpi kho bhaggava
sunakkhatto licchaviputto mayā vuccamāno apakkameva imasmā dhammavinayā
yathā taṃ āpāyiko nerayiko.
   [13]  Aggaññañcāhaṃ  bhaggava  pajānāmi [3]- tato uttaritaraṃ
pajānāmi  tañca  pajānanaṃ  na  parāmasāmi aparāmasato va 4- me
paccattaṃyeva  nibbuti  viditā  yadabhijānaṃ  tathāgato  no  anayaṃ
@Footnote: 1 Sī. dhūpāyitvā . 2 Po. Ma. nosaddo natthi .  3 Ma. Yu. tañca pajānāmi.
@4 Ma. ca.
Āpajjati.
   {13.1} Santi bhaggava eke samaṇabrāhmaṇā issarakuttaṃ brahmakuttaṃ
ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapenti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ vadāmi
saccaṃ  kira  tumhe  āyasmanto  issarakuttaṃ  brahmakuttaṃ  ācariyakaṃ
aggaññaṃ paññapethāti . te ca me evaṃ puṭṭhā āmāti 1- paṭijānanti
tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi  kathaṃvihitakaṃ pana tumhe āyasmanto issarakuttaṃ
brahmakuttaṃ  ācariyakaṃ  aggaññaṃ paññapethāti . te mayā puṭṭhā na
saṃpāyanti  asaṃpāyantā  mamaññeva  paṭipucchanti  tesāhaṃ  puṭṭho
byākaromi  hoti kho so āvuso samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa
addhuno accayena ayaṃ loko saṃvaṭṭati saṃvaṭṭamāne loke yebhuyyena
sattā  ābhassarasaṃvattanikā  honti  te  tattha  honti  manomayā
pītibhakkhā  sayaṃpabhā  antalikkhacarā  subhaṭṭhāyino  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ
tiṭṭhanti.
   {13.2} Hoti kho so āvuso samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa
addhuno  accayena  ayaṃ  loko  vivaṭṭati vivaṭṭamāne loke suññaṃ
brahmavimānaṃ  pātubhavati  atha  2-  aññataro satto āyukkhayā vā
puññakkhayā  vā  ābhassarakāyā cavitvā suññaṃ brahmavimānaṃ upapajjati
so  tattha hoti manomayo pītibhakkho sayaṃpabho antalikkhacaro subhaṭṭhāyī
ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  tiṭṭhati  tassa  tattha ekakassa dīgharattaṃ nivusitattā
anabhirati  paritassanā  uppajjati  aho  vata aññepi sattā itthattaṃ
āgaccheyyunti  . athakho aññepi sattā āyukkhayā vā puññakkhayā
@Footnote: 1 Ma. Yu. āmoti . 2 Ma. Yu. atha yo.
Vā  ābhassarakāyā  cavitvā  suññaṃ  brahmavimānaṃ  upapajjanti tassa
sattassa  sahabyataṃ  tepi  tattha  honti manomayā pītibhakkhā sayaṃpabhā
antalikkhacarā subhaṭṭhāyino ciraṃ dīghamaddhānaṃ tiṭṭhanti.
   {13.3} Tatrāvuso yo so satto paṭhamaṃ upapanno tassa evaṃ hoti
ahamasmi  brahmā  mahābrahmā  abhibhū  anabhibhūto  aññadatthudaso
vasavatti issaro kattā nimmitā seṭṭho sajjitā vasī pitā bhūtabhabyānaṃ
mayā ime sattā nimmitā . taṃ kissa hetu. Mamañhi pubbe etadahosi
aho vata aññepi sattā itthattaṃ āgaccheyyunti iti mamañca manopaṇidhi
ime ca sattā itthattaṃ āgatāti . yepi te sattā pacchā upapannā
tesaṃpi evaṃ hoti ayaṃ kho bhavaṃ brahmā mahābrahmā abhibhū anabhibhūto
aññadatthudaso  vasavatti issaro kattā nimmitā seṭṭho sajjitā vasī
pitā  bhūtabhabyānaṃ iminā mayaṃ bhotā brahmunā nimmitā . taṃ kissa
hetu  .  imañhi mayaṃ addasāma [1]- paṭhamaṃ upapannaṃ mayaṃ panamhā
pacchā upapannāti.
   {13.4} Tatrāvuso yo so satto paṭhamaṃ upapanno so dīghāyukataro
ca hoti vaṇṇavantataro ca mahesakkhataro ca. Ye pana te sattā pacchā
upapannā te appāyukatarā ca honti dubbaṇṇatarā ca appesakkhatarā
ca . ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ aññataro satto tamhā kāyā
cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā anagāriyaṃ
pabbajati  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  samāno  ātappamanvāya
@Footnote:Ma. Yu. idha.
Padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite citte taṃ pubbenivāsaṃ anussarati
tato paraṃ nānussarati.
   {13.5} So evamāha yo kho so bhavaṃ brahmā mahābrahmā abhibhū
anabhibhūto  aññadatthudaso  vasavatti  issaro  kattā nimmitā seṭṭho
sajjitā vasī pitā bhūtabhabyānaṃ . yena mayaṃ bhotā brahmunā nimmitā
so  nicco  dhuvo sassato dīghāyuko 1- avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ
tatheva ṭhassati . ye pana mayaṃ ahumhā tena bhotā brahmunā nimmitā
te mayaṃ aniccā adhuvā asassatā 2- appāyukā cavanadhammā itthattaṃ
āgatāti  .  evaṃvihitakaṃ  bho  3- tumhe āyasmanto issarakuttaṃ
brahmakuttaṃ  ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapethāti  .  te  evamāhaṃsu
evaṃ kho no āvuso gotama sutaṃ yathevāyasmā gotamo āhāti.
Aggaññañcāhaṃ  bhaggava  pajānāmi  . saṅkhittaṃ . yadabhijānaṃ tathāgato
no anayaṃ āpajjati.
   [14]  Santi  bhaggava  eke  samaṇabrāhmaṇā  khiḍḍāpadosikaṃ
ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapenti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ vadāmi
saccaṃ  kira  tumhe  āyasmanto  khiḍḍāpadosikaṃ  ācariyakaṃ  aggaññaṃ
paññapethāti . te ca me evaṃ puṭṭhā āmāti paṭijānanti tyāhaṃ
evaṃ  vadāmi  kathaṃvihitakaṃ  pana  tumhe  āyasmanto  khiḍḍāpadosikaṃ
ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapethāti  .  te  mayā  puṭṭhā  na
saṃpāyanti  asaṃpāyantā  mamaṃyeva  paṭipucchanti  tesāhaṃ  puṭṭho
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 3 Ma. Yu. no.
Byākaromi  santāvuso  khiḍḍāpadosikā  nāma  devā  te ativelaṃ
hassakhiḍḍāratidhammasamāpannā    viharanti    tesaṃ    ativelaṃ
hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ    viharataṃ    sati    sammussati
satiyā sammosāya te devā tamhā kāyā cavanti.
   {14.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ aññataro satto tamhā
kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā
anagāriyaṃ pabbajati agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samāno ātappamanvāya
padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite citte taṃ pubbenivāsaṃ anussarati
tato paraṃ nānussarati.
   {14.2} So evamāha ye kho te bhonto devā na khiḍḍāpadosikā
te  na  ativelaṃ hassakhiḍḍāratidhammasamāpannā viharanti tesaṃ nātivelaṃ
hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ  viharataṃ  sati  na  sammussati  satiyā
asammosāya  1- te devā tamhā kāyā na cavanti niccā dhuvā
sassatā  dīghāyukā  avipariṇāmadhammā  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassanti .
Ye  pana  mayaṃ  ahumhā  khiḍḍāpadosikā  te  mayaṃ  ativelaṃ
hassakhiḍḍāratidhammasamāpannā    viharimhā   tesanno   ativelaṃ
hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ   viharataṃ   sati   sammussati  satiyā
sammosāya te 2- mayaṃ tamhā kāyā cutā aniccā adhuvā asassatā
appāyukā cavanadhammā itthattaṃ āgatāti . evaṃvihitakaṃ pana 3- tumhe
āyasmanto  khiḍḍāpadosikaṃ  ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapethāti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. asammosā . 2 Sī. Yu. eva . 3 Ma. no. Yu. bho.
Te  evamāhaṃsu  evaṃ  kho no āvuso gotama sutaṃ yathevāyasmā
gotamo  āhāti  .  aggaññañcāhaṃ  bhaggava  pajānāmi  .pe.
Yadabhijānaṃ tathāgato no anayaṃ āpajjati.
   [15] Santi bhaggava eke samaṇabrāhmaṇā manopadosikaṃ ācariyakaṃ
aggaññaṃ  paññapenti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadāmi  saccaṃ
kira   tumhe   āyasmanto  manopadosikaṃ  ācariyakaṃ  aggaññaṃ
paññapethāti . te ca me evaṃ puṭṭhā āmāti paṭijānanti tyāhaṃ
evaṃ  vadāmi  kathaṃvihitakaṃ  pana  tumhe  āyasmanto  manopadosikaṃ
ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapethāti  . te mayā puṭṭhā na saṃpāyanti
asaṃpāyantā  mamaṃyeva  paṭipucchanti  tesāhaṃ  puṭṭho  byākaromi
santāvuso  manopadosikā  nāma  devā  te  ativelaṃ  aññamaññaṃ
upanijjhāyanti   te   ativelaṃ   aññamaññaṃ   upanijjhāyantā
aññamaññamhi  cittāni  padosenti  te  aññamaññaṃ  paduṭṭhacittā
kilantakāyā kilantacittā te devā tamhā kāyā cavanti.
   {15.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ aññataro satto tamhā
kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajati  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  samāno
ātappamanvāya  .pe.  tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathāsamāhite
citte taṃ pubbenivāsaṃ anussarati tato paraṃ nānussarati.
   {15.2} So evamāha ye kho te bhonto devā na manopadosikā te
Ativelaṃ  aññamaññaṃ  na  upanijjhāyanti  te  ativelaṃ  aññamaññaṃ
na  upanijjhāyantā  aññamaññamhi  cittāni  na  padosenti  te
aññamaññaṃ   apaduṭṭhacittā   akilantakāyā   akilantacittā   te
devā 1- tamhā kāyā na cavanti niccā dhuvā sassatā dīghāyukā
avipariṇāmadhammā  sassatisamaṃ tatheva ṭhassanti . ye pana mayaṃ ahumhā
manopadosikā  te  mayaṃ  ativelaṃ  aññamaññaṃ  upanijjhāyimhā  te
mayaṃ  ativelaṃ  aññamaññaṃ  upanijjhāyantā  aññamaññamhi  cittāni
padosiyimhā  2-  te  mayaṃ  aññamaññaṃ  paduṭṭhacittā  kilantakāyā
kilantacittā  evaṃ  mayaṃ  3-  tamhā kāyā cutā aniccā adhuvā
asassatā  appāyukā  cavanadhammā  itthattaṃ  āgatāti . evaṃvihitakaṃ
pana   tumhe   āyasmanto  manopadosikaṃ  ācariyakaṃ  aggaññaṃ
paññapethāti  . te evamāhaṃsu evaṃ kho no āvuso gotama sutaṃ
yathevāyasmā  gotamo  āhāti  .  aggaññañcāhaṃ bhaggava pajānāmi
.pe. Yadabhijānaṃ tathāgato no anayaṃ āpajjati.
   [16]  Santi  bhaggava  eke  samaṇabrāhmaṇā  adhiccasamuppannaṃ
ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapenti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ vadāmi
saccaṃ  kira  tumhe  āyasmanto  adhiccasamuppannaṃ  ācariyakaṃ aggaññaṃ
paññapethāti  .  te  ca  me  evaṃ  puṭṭhā āmāti paṭijānanti
tyāhaṃ evaṃ vadāmi kathaṃvihitakaṃ pana tumhe āyasmanto adhiccasamuppannaṃ
ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapethāti  .  te  ca  mayā  puṭṭhā
@Footnote: 1 Ma. te devāti pāṭhadvayaṃ na dissati . 2 Ma. padūsimhā.
@3 Ma. evaṃ mayanti pāṭhadvayaṃ na dissati.
Na  saṃpāyanti  asaṃpāyantā  mamaṃyeva  paṭipucchanti  tesāhaṃ  puṭṭho
byākaromi  santāvuso  asaññisattā  nāma  devā  saññuppādā
ca pana te devā tamhā kāyā cavanti.
   {16.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ aññataro satto tamhā
kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā
anagāriyaṃ pabbajati agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samāno ātappamanvāya
padhānamanvāya .pe. tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite citte taṃ
saññuppādaṃ anussarati tato paraṃ nānussarati.
   {16.2} So evamāha adhiccasamuppanno attā ca loko ca taṃ
kissa hetu ahaṃ hi pubbe nāhosiṃ somhi etarahi ahutvā santatāya
parinatoti  .  evaṃvihitakaṃ  no  tumhe  āyasmanto adhiccasamuppannaṃ
ācariyakaṃ  aggaññaṃ  paññapethāti  . te evamāhaṃsu evaṃ kho 1-
āvuso  gotama sutaṃ yathevāyasmā gotamo āhāti . aggaññañcāhaṃ
bhaggava  pajānāmi  tañca  pajānāmi  tato  ca  uttaritaraṃ pajānāmi
tañca  pajānanaṃ  na parāmasāmi . aparāmasato ca me paccattaññeva
nibbuti viditā yadabhijānaṃ tathāgato no anayaṃ āpajjati.
   [17] Evaṃvādiṃ kho maṃ bhaggava evamakkhāyiṃ eke samaṇabrāhmaṇā
asatā  tucchā  musā abhūtena abbhācikkhanti viparito samaṇo gotamo
bhikkhavo  ca  samaṇo  gotamo  evamāha yasmiṃ samaye subhaṃ vimokkhaṃ
upasampajja viharati sabbaṃ tasmiṃ samaye asubhanteva sampajānātīti 2-.
@Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi . 2 Ma. asubhantveva pajānātīti.
Na  kho  panāhaṃ  bhaggava  evaṃ  vadāmi yasmiṃ samaye subhaṃ vimokkhaṃ
upasampajja  viharati  sabbaṃ  tasmiṃ samaye asubhanteva sampajānātīti .
Evaṃ  ca  kho bhaggava vadāmi yasmiṃ samaye subhaṃ vimokkhaṃ upasampajja
viharati subhanteva tasmiṃ samaye sampajānātīti. Te ca [1]- viparitā ye
bhagavantaṃ  viparitattā 2- dahanti bhikkhavo ca evaṃpasanno ahaṃ bhante
bhagavati pahoti ca me bhagavā tathā dhammaṃ desituṃ yathā ahaṃ subhaṃ vimokkhaṃ
upasampajja vihareyyanti.
   {17.1} Dukkaraṃ kho etaṃ 3- bhaggava tayā aññadiṭṭhikena aññakhantikena
aññarucikena  aññatra  āyogena  aññatra ācariyakena subhaṃ vimokkhaṃ
upasampajja viharituṃ iṅgha tvaṃ bhaggava yo ca te ayaṃ mayi pasādo tameva
tvaṃ  sādhukaṃ anurakkhāti . sacetaṃ bhante mayā dukkaraṃ aññadiṭṭhikena
aññakhantikena  aññarucikena  aññatra  āyogena aññatra ācariyakena
subhaṃ vimokkhaṃ upasampajja viharituṃ yo ca me ayaṃ bhante bhagavati pasādo
tamevāhaṃ  sādhukamanurakkhissāmīti  .  idamavoca  bhagavā  . attamano
bhaggavagotto paribbājako bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti.
         Pāṭikasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhante . 2 Ma. Yu. viparitato . 3 Po. evaṃ taṃ. Yu. evaṃ.
            Udumbarikasuttaṃ
   [18] Evamme sutaṃ . Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe
pabbate . tena kho pana samayena nigrodho paribbājako udumbarikāya
paribbājakārāme    paṭivasati    mahatiyā    paribbājakaparisāya
saddhiṃ  tiṃsamattehi  paribbājakasatehi  .  athakho  sandhāno  gahapati
divādivasseva  rājagahā  nikkhami  bhagavantaṃ  dassanāya  .  athakho
sandhānassa  gahapatissa  etadahosi  akālo  kho tāva 1- bhagavantaṃ
dassanāya  paṭisallīno  bhagavā  manobhāvanīyānaṃpi  bhikkhūnaṃ  asamayo
dassanāya   paṭisallīnā  manobhāvanīyā  bhikkhū  yannūnāhaṃ  yena
udumbarikāya   paribbājakārāmo   yena  nigrodho  paribbājako
tenupasaṅkameyyanti  .  athakho  sandhāno  gahapati yena udumbarikāya
paribbājakārāmo yena nigrodho paribbājako tenupasaṅkami.
   [19]  Tena  kho pana samayena nigrodho paribbājako mahatiyā
paribbājakaparisāya   saddhiṃ   nisinno   hoti   unnādiniyā
uccāsaddamahāsaddāya   anekavihitaṃ   tiracchānakathaṃ   kathentiyā
seyyathīdaṃ   rājakathaṃ  corakathaṃ  mahāmattakathaṃ  senākathaṃ  bhayakathaṃ
yuddhakathaṃ  annakathaṃ  pānakathaṃ  vatthakathaṃ  sayanakathaṃ  mālākathaṃ  gandhakathaṃ
ñātikathaṃ  yānakathaṃ  gāmakathaṃ  nigamakathaṃ  janapadakathaṃ  nagarakathaṃ  itthīkathaṃ
purisakathaṃ   2-   surāpānakathaṃ   3-  visikhākathaṃ  kumbhaṭṭhānakathaṃ
pubbapetakathaṃ   nānattakathaṃ   lokakkhāyikaṃ   kathaṃ   samuddakkhāyikaṃ
@Footnote: 1 Ma. tāvasaddo natthi . 2 Ma. ayaṃ na dissati . 3 Po. Ma. Yu. sūrakathaṃ.
Kathaṃ itibhavābhavakathaṃ iti vā.
   {19.1} Addasā kho nigrodho paribbājako sandhānaṃ gahapatiṃ dūrato va
āgacchantaṃ  disvā  sakaṃ  parisaṃ  saṇṭhapesi  1- appasaddā bhonto
hontu  mā  bhonto  saddamakattha  ayaṃ  samaṇassa gotamassa sāvako
āgacchati  sandhāno  gahapati  yāvatā  kho  pana samaṇassa gotamassa
sāvakā  gihī  odātavasanā rājagahe paṭivasanti ayaṃ tesaṃ aññataro
sandhāno  gahapati  appasaddakāmā kho panāyasmanto 2- appasaddassa
vaṇṇavādino  appevanāma  appasaddaṃ  parisaṃ  viditvā  upasaṅkamitabbaṃ
maññeyyāti. Evaṃ vutte te paribbājakā tuṇhī ahesuṃ.
   [20]  Athakho  sandhāno  gahapati  yena nigrodho paribbājako
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  nigrodhena  paribbājakena  saddhiṃ sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinno kho sandhāno gahapati nigrodhaṃ paribbājakaṃ etadavoca aññathā
kho  ime  bhonto  aññatitthiyā  paribbājakā  saṅgamma  samāgamma
unnādino    uccāsaddamahāsaddā   anekavihitaṃ   tiracchānakathaṃ
anuyuttā  viharanti  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ corakathaṃ .pe. itibhavābhavakathaṃ
iti  vā aññathā kho pana so bhagavā araññe vanapatthāni pantāni
senāsanāni  paṭisevati  appasaddāni  appanighosāni  vījanavātāni
manussarāhaseyyakāni paṭisallānasāruppānīti.
   {20.1} Evaṃ vutte nigrodho paribbājako sandhānaṃ gahapatiṃ etadavoca
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. saṇṭhāpesi . 2 Ma. Yu. panete āyasmanto appasaddavinītā.
Yagghe  gahapati  jāneyyāsi  kena  samaṇo  gotamo saddhiṃ sallapati
kena  sākacchaṃ  samāpajjati  kena  paññāveyyattiyaṃ  samāpajjati
suññāgārahatā   samaṇassa   gotamassa   paññā   aparisāvacaro
samaṇo  gotamo  nālaṃ  sallāpāya  so antapantāneva 1- sevati
seyyathāpi  nāma  gokāṇā  pariyantacārinī  antapantāneva  sevati
evameva  suññāgārahatā  samaṇassa  gotamassa  paññā  aparisāvacaro
samaṇo  gotamo  nālaṃ  sallāpāya so antapantāneva sevati iṅgha
gahapati  samaṇo  gotamo  idaṃ  parisaṃ āgaccheyya ekapañheneva naṃ
saṃsādeyyāma tucchakumbhiṃva naṃ maññe orodheyyāmāti.
   [21]  Assosi  kho  bhagavā  dibbāya  sotadhātuyā visuddhāya
atikkantamānusikāya  sandhānassa  gahapatissa  nigrodhena  paribbājakena
saddhiṃ  imaṃ  kathāsallāpaṃ  .  athakho  bhagavā  gijjhakūṭā  pabbatā
orohitvā  yena  sumāgadhāya  tīre  moranivāpo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā sumāgadhāya tīre moranivāpe abbhokāse caṅkamati 2-.
Addasā  kho  nigrodho  paribbājako  bhagavantaṃ  sumāgadhāya  tīre
moranivāpe  abbhokāse  caṅkamantaṃ  disvā  sakaṃ  parisaṃ  saṇṭhapesi
appasaddā  bhonto  hontu  mā  bhonto  saddamakattha  ayaṃ
samaṇo  gotamo  sumāgadhāya  tīre moranivāpe abbhokāse caṅkamati
appasaddakāmo  kho  pana  so  āyasmā  appasaddassa  vaṇṇavādī
@Footnote: 1 Ma. Yu. antamantāneva . 2 Ma. Yu. caṅkami.
Appevanāma  appasaddaṃ  parisaṃ  viditvā  upasaṅkamitabbaṃ  maññeyya
sace  samaṇo  gotamo  imaṃ  parisaṃ  āgaccheyya  imantaṃ  pañhaṃ
puccheyyāma  ko  nāma  so  bhante bhagavato dhammo yena bhagavā
sāvake  vineti  yena  bhagavatā  sāvakā  vinītā  assāsappattā
paṭijānanti  ajjhāsayaṃ  ādibrahmacariyanti  .  evaṃ  vutte  te
paribbājakā tuṇhī ahesuṃ.
   [22] Athakho bhagavā yena nigrodho paribbājako tenupasaṅkami.
Athakho  nigrodho  paribbājako bhagavantaṃ etadavoca etu kho bhante
bhagavā  svāgataṃ  bhante  bhagavato  cirassaṃ  kho bhante bhagavā imaṃ
pariyāyamakāsi  yadidaṃ  idhāgamanāya  nisīdatu  bhante  bhagavā idamāsanaṃ
paññattanti  .  nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane  .  nigrodhopi
kho  paribbājako  aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  nigrodhaṃ  paribbājakaṃ  bhagavā  etadavoca
kāyanottha  nigrodha  etarahi  kathāya  sannisinnā kā ca pana vo
antarākathā vippakatāti.
   {22.1} Evaṃ vutte nigrodho paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
idha  mayaṃ  bhante  addasāma  bhagavantaṃ sumāgadhāya tīre moranivāpe
abbhokāse  caṅkamantaṃ disvā evaṃ avocumhā sace samaṇo gotamo
imaṃ parisaṃ āgaccheyya imantaṃ pañhaṃ puccheyyāma ko nāma so bhante
bhagavato dhammo yena bhagavā sāvake vineti yena bhagavatā sāvakā vinītā
Assāsappattā  paṭijānanti  ajjhāsayaṃ ādibrahmacariyanti ayaṃ kho no
bhante antarākathā vippakatā atha bhagavā anuppattoti.
   {22.2}  Dujjānaṃ  kho  panetaṃ  nigrodha tayā aññadiṭṭhikena
aññakhantikena   aññarucikena   aññatra   āyogena   aññatra
ācariyakena  yenāhaṃ  sāvake  vinemi  yena mayā sāvakā vinītā
assāsappattā   paṭijānanti  ajjhāsayaṃ  ādibrahmacariyanti  iṅgha
tvaṃ maṃ nigrodha sake ācariyake adhijigucche pañhaṃ puccha kathaṃsantā nu
kho  bhante  tapojigucchā paripuṇṇā hoti kathaṃ aparipuṇṇāti . evaṃ
vutte te paribbājakā unnādino uccāsaddamahāsaddā ahesuṃ acchariyaṃ
vata bho abbhutaṃ vata bho samaṇassa gotamassa mahiddhikatā mahānubhāvatā
yatra hi nāma sakavādaṃ ṭhapessati paravādena pavāressatīti.
   [23] Athakho nigrodho paribbājako te paribbājake appasadde
katvā bhagavantaṃ etadavoca mayaṃ kho bhante tapojigucchavādā tapojigucchaṃ 1-
allīnā viharāma kathaṃsantā nu kho bhante tapojigucchā paripuṇṇā hoti
kathaṃ aparipuṇṇāti.
   {23.1}  Idha  nigrodha  tapassī  acelako hoti muttācāro
hatthāvalekhano  2-  na  ehibhaddantiko  na  tiṭṭhabhaddantiko  na
abhihataṃ  na  uddissa  kataṃ  na  nimantanaṃ sādiyati so na kumbhimukhā
paṭiggaṇhāti   na   kalopimukhā  paṭiggaṇhāti  na  eḷakamantaraṃ
na   udukkhalamantaraṃ   3-   na  musalamantaraṃ  na  daṇḍamantaraṃ
na   dvinnaṃ   bhuñjamānānaṃ  na  gabbhiniyā  na  pāyamānāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. tapojigucchāsārā tapojigucchā . 2 Ma. Yu. hatthāpalekhano.
@3 Ma. ayaṃ pāṭho na dissati.
Na  parisantaragatāya  1- na saṅkittīsu na yattha sā upaṭṭhitā hoti
na  yattha  makkhikā  saṇḍasaṇḍacārinī  na  macchaṃ na maṃsaṃ na suraṃ na
merayaṃ na thusodakaṃ pivati.
   {23.2} So ekāgāriko vā hoti ekālopiko dvāgāriko vā hoti
dvālopiko sattāgāriko vā hoti sattālopiko ekissāpi dattiyā
yāpeti  dvīhipi  dattīhi yāpeti sattahipi dattīhi yāpeti ekāhikaṃpi
āhāraṃ  āhāreti  dvīhikaṃpi  āhāraṃ āhāreti sattahikaṃpi āhāraṃ
āhāreti  iti  evarūpaṃ  addhamāsikaṃ pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto
viharati.
   {23.3} So sākabhakkho vā hoti sāmākabhakkho vā hoti nivārabhakkho
vā hoti daddulakabhakkho vā hoti sātabhakkho 2- vā hoti kaṇṇabhakkho vā
hoti ācāmabhakkho vā hoti piññākabhakkho vā hoti tiṇabhakkho vā hoti
gomayabhakkho vā hoti vanamūlaphalāhāro yāpeti pavattaphalabhojī.
   {23.4} So sāṇānipi dhāreti masāṇānipi dhāreti chavadussānipi
dhāreti  paṃsukūlānipi  dhāreti  tiriṭānipi  dhāreti ajinānipi dhāreti
ajinakkhipaṃpi dhāreti kusacīraṃpi dhāreti vākacīraṃpi dhāreti phalakacīraṃpi dhāreti
kesakambalaṃpi  dhāreti  vālakambalaṃpi  dhāreti  ulukapakkhikaṃpi  dhāreti
kesamassulocakopi  hoti  kesamassulocanānuyogamanuyutto  ubhaṭṭhakopi
hoti  āsanapaṭikkhitto  ukkuṭikopi  hoti  ukkuṭikappadhānamanuyutto
kaṇṭakapassayikopi  hoti  kaṇṭakapassaye  seyyaṃ  kappeti  phalakaseyyaṃpi
kappeti ṭaṇḍilaseyyaṃpi 3- kappeti ekapassayikopi hoti rajojalladharo
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. purisantaragatāya . 2 Ma. Yu. hatabhakkho.
@3 Po. Ma. Yu. thaṇḍilaseyyaṃpi.
Abbhokāsikopi  hoti  yathāsanthatiko  vekaṭikopi  hoti  vikaṭa-
bhojanānuyogamanuyutto   āpānakopi   hoti  āpānakattamanuyutto
sāyaṃtatiyakaṃpi  udakorohanānuyogamanuyutto  viharati  .  taṃ  kiṃ maññasi
nigrodha yadi evaṃ sante tapojigucchā paripuṇṇā hoti aparipuṇṇāti.
Addhā  kho  bhante  evaṃ sante tapojigucchā paripuṇṇā hoti no
aparipuṇṇāti  .  evaṃ  paripuṇṇāyapi kho ahaṃ nigrodha tapojigucchāya
anekavihite upakkilese vadāmīti.
   [24]  Yathākathaṃ pana bhante bhagavā evaṃparipuṇṇāya tapojigucchāya
anekavihite upakkilese vadatīti . idha nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati
so  tena  tapasā attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo . yaṃpi nigrodha
tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo
ayaṃpi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.1} Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā
attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti . yaṃpi nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati
so tena tapasā attānukkaṃseti paraṃ vambheti ayaṃpi kho nigrodha tapassino
upakkileso hoti.
   {24.2} Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā
majjati mucchati madamāpajjati 1- . yaṃpi nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati
so tena tapasā majjati mucchati madamāpajjati ayaṃpi kho nigrodha tapassino
upakkileso hoti.
   {24.3} Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pamādamāpajjati.
Lābhasakkārasilokaṃ  abhinibbatteti  so  tena  lābhasakkārasilokena
attamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo  .  yaṃpi  nigrodha  tapassī  tapaṃ
samādiyati  so  tena  tapasā  lābhasakkārasilokaṃ  abhinibbatteti
so  tena  lābhasakkārasilokena  attamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo
ayaṃpi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti . puna caparaṃ nigrodha
tapassī  tapaṃ  samādiyati  so  tena  tapasā  lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti   so  tena  lābhasakkārasilokena  attānukkaṃseti
paraṃ vambheti . yaṃpi nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā
lābhasakkārasilokaṃ  abhinibbatteti  so  tena  lābhasakkārasilokena
attānukkaṃseti paraṃ vambheti ayaṃpi kho nigrodha tapassino upakkileso
hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā
lābhasakkārasilokaṃ  abhinibbatteti  so  tena  lābhasakkārasilokena
majjati  mucchati  madamāpajjati  . yaṃpi nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati
so  tena  tapasā  lābhasakkārasilokaṃ  abhinibbatteti  so  tena
lābhasakkārasilokena  majjati  mucchati  madamāpajjati ayaṃpi kho nigrodha
tapassino upakkileso hoti.
   {24.4} Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati bhojanesu vodāsaṃ
āpajjati idaṃ me khamati idaṃ me na khamatīti. So yañca khvāssa na khamati
taṃ sāpekkho pakhahati yaṃ panassa khamati taṃ gadhito mucchito ajjhāpanno
anādīnavadassāvī  anissaraṇapañño  paribhuñjati  ayaṃ  kho  nigrodha
tapassino upakkileso hoti.
Puna  caparaṃ  nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati lābhasakkārasilokanikantihetu
sakkarissanti  maṃ  rājāno  rājamahāmattā  khattiyā  brāhmaṇā
gahapatikā titthiyāti ayaṃpi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.5} Puna caparaṃ nigrodha tapassī aññataraṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ
vā kuto 1- apasādetā hoti kiṃ panāyaṃ sambahulājīvo 2- sabbasabbaṃ
saṃbhakkheti  seyyathīdaṃ  mūlabījaṃ  khandhabījaṃ  phalubījaṃ  aggabījaṃ  bījabījameva
pañcamaṃ   asanivicakkaṃ   dantakūṭaṃ  samaṇappavādenāti  ayaṃpi  kho
nigrodha  tapassino  upakkileso hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī
passati  aññataraṃ  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā  kulesu  sakkariyamānaṃ
garukariyamānaṃ  māniyamānaṃ  pūjiyamānaṃ  .  tassa  evaṃ  hoti imamhi
nāma  sambahulājīvaṃ  kulesu  sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti
maṃ  pana  tapassiṃ  lūkhājīviṃ  kulesu na sakkaronti na garukaronti na
mānenti na pūjentīti . iti so issāmacchariyaṃ kulesu uppādetā
hoti ayaṃpi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.6} Puna caparaṃ nigrodha tapassī āpāthakanisādī hoti ayaṃpi
kho nigrodha tapassino upakkileso hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī
attānaṃ  adassayamāno  kulesu  carati  idaṃpi me tapasmiṃ idaṃpi me
tapasminti  ayaṃpi  kho  nigrodha  tapassino  upakkileso  hoti .
Puna  caparaṃ  nigrodha  tapassī  kiñcideva  paṭicchannaṃ  sevati  so
khamati  te  idanti  puṭṭho  samāno  akkhamamānaṃ  āha  khamatīti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 2 Sī. Yu. bahulājīvo.
Khamamānaṃ  āha  na khamatīti . iti so sampajānamusā bhāsitā hoti
ayaṃpi  kho  nigrodha  tapassino  upakkileso  hoti  . puna caparaṃ
nigrodha  tapassī  tathāgatassa  vā  tathāgatasāvakassa  vā  dhammaṃ
desentassa  santaṃyeva  pariyāyaṃ  anuññeyyaṃ  nānujānāti  ayaṃpi
kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.7} Puna caparaṃ nigrodha tapassī kodhano hoti upanāhī. Yaṃpi
nigrodha  tapassī kodhano hoti upanāhī ayaṃpi kho nigrodha tapassino
upakkileso hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī makkhī hoti palāsī assukī
hoti maccharī saṭho hoti māyāvī thaddho hoti atimānī pāpiccho hoti
pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṅgato micchādiṭṭhiko hoti antagāhikāya diṭṭhiyā
samannāgato  sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  ādhānagāhī  duppaṭinissaggī .
Yaṃpi kho nigrodha tapassī sandiṭṭhiparāmāsī hoti ādhānagāhī duppaṭinissaggī
ayaṃpi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.8} Taṃ kiṃ maññasi nigrodha yadime tapojigucchā upakkilesā
vā  anupakkilesā  vāti  . addhā kho ime bhante tapojigucchā
upakkilesā  no  anupakkilesā  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ bhante vijjati
yaṃ  idhekacco  tapassī  sabbeheva imehi upakkilesehi samannāgato
assa ko pana vādo aññataraññatarenāti.
   [25]  Idha  nigrodha  tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā
na  attamano  hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  . yaṃpi nigrodha tapassī
Tapaṃ samādiyati so tena tapasā na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo
evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti . Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ
samādiyati so tena tapasā na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti .pe.
Evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti . Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ
samādiyati so tena tapasā na majjati na mucchati na madamāpajjati .pe.
Evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.
   {25.1} Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā
lābhasakkārasilokaṃ  abhinibbatteti  so  tena  lābhasakkārasilokena
na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo . yaṃpi nigrodha tapassī .pe.
Evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti . Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ
samādiyati so tena tapasā lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti so tena
lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . Yaṃpi nigrodha
tapassī .pe. evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti. Puna caparaṃ nigrodha
tapassī tapaṃ samādiyati so tena tapasā lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti
so tena lābhasakkārasilokena na majjati na mucchati na madamāpajjati.
Yaṃpi nigrodha tapassī .pe. Evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.
   {25.2} Puna caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati 1- bhojanesu
na  vodāsaṃ  āpajjati idaṃ me khamati idaṃ me na khamatīti . so
yañca  khvāssa  na  khamati  taṃ  anapekkho  pajahati  yaṃ  panassa
@Footnote: 1 Ma. tapaṃ samādiyatīti pāṭhadvayaṃ natthi.
Khamati   taṃ  agadhito  amucchito  anajjhāpanno  ādīnavadassāvī
nissaraṇapañño  paribhuñjati  evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti .
Puna  caparaṃ nigrodha tapassī tapaṃ samādiyati na so lābhasakkārasiloka-
nikantihetu  sakkarissanti  maṃ  rājāno  rājamahāmattā  khattiyā
brāhmaṇā gahapatikā titthiyāti evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.
   {25.3} Puna caparaṃ nigrodha tapassī aññataraṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā
na  apasādetā  hoti  kiṃ panāyaṃ sambahulājīvo sabbasabbaṃ saṃbhakkheti
seyyathīdaṃ  mūlabījaṃ  khandhabījaṃ  phalubījaṃ  aggabījaṃ  bījabījameva  pañcamaṃ
asanivicakkaṃ  dantakūṭaṃ  samaṇappavādenāti  evaṃ  so  tasmiṃ  ṭhāne
parisuddho  hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī passati aññataraṃ samaṇaṃ
vā  brāhmaṇaṃ  vā  kulesu  sakkariyamānaṃ  garukariyamānaṃ  māniyamānaṃ
pūjiyamānaṃ  . tassa na evaṃ hoti imamhi nāma sambahulājīvaṃ kulesu
sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti maṃ pana tapassiṃ lūkhājīviṃ kulesu
na sakkaronti na garukaronti na mānenti na pūjentīti. Iti so issā-
macchariyaṃ kulesu nuppādetā hoti evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.
   {25.4}  Puna  caparaṃ nigrodha tapassī na āpāthakanisādī hoti
evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī na
attānaṃ adassayamāno kulesu carati idaṃpi me tapasmiṃ idaṃpi me tapasminti
evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī
Na  kiñcideva  paṭicchannaṃ  sevati  so  khamati  te  idanti puṭṭho
samāno  akkhamamānaṃ  āha  na  khamatīti  khamamānaṃ  āha khamatīti .
Iti  so  sampajānamusā  na  bhāsitā  hoti  evaṃ  so  tasmiṃ
ṭhāne  parisuddho  hoti  .  puna caparaṃ nigrodha tapassī tathāgatassa
vā  tathāgatasāvakassa  vā  dhammaṃ  desentassa  santaṃyeva  pariyāyaṃ
anuññeyyaṃ anujānāti evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.
   {25.5} Puna caparaṃ nigrodha tapassī akkodhano hoti anupanāhī.
Yaṃpi  nigrodha  tapassī  akkodhano  hoti anupanāhī evaṃ so tasmiṃ
ṭhāne  parisuddho  hoti . puna caparaṃ nigrodha tapassī amakkhī hoti
apalāsī  anissukī  hoti  amaccharī  asaṭho  hoti amāyāvī athaddho
hoti  anatimānī  na pāpiccho hoti na pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṅgato
na  micchādiṭṭhiko  hoti  na  antagāhikāya diṭṭhiyā samannāgato na
sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  na  ādhānagāhī  supaṭinissaggī  .  yaṃpi
nigrodha  tapassī  na  sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  na  ādhānagāhī
supaṭinissaggī evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.
   {25.6} Taṃ kiṃ maññasi nigrodha yadi evaṃ sante tapojigucchā
parisuddhā vā hoti aparisuddhā vāti . addhā kho bhante evaṃ sante
tapojigucchā parisuddhā hoti no aparisuddhā aggappattā ca hoti 1-
sārappattā  cāti  .  na  kho  nigrodha ettāvatā tapojigucchā
aggappattā sārappattā hoti apica kho pappaṭikapattā ca hotīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [26]  Kittāvatā  pana  bhante  tapojigucchā  aggappattā
sārappattā  ca  hoti  sādhu bhante bhagavā tapojigucchāya aggaṃyeva
pāpetu sāraṃyeva pāpetūti . idha nigrodha tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto
hoti  .  kathañca  nigrodha  tapassī  cātuyāmasaṃvarasaṃvuto  hoti .
Idha  nigrodha  tapassī na pāṇaṃ atipāteti 1- na pāṇaṃ atipātayati
na  pāṇaṃ  atipātayato  samanuñño  hoti  na  adinnaṃ  ādiyati na
adinnaṃ  ādiyāpeti  na  adinnaṃ  ādiyato  samanuñño  hoti  na
musā  bhaṇati  na  musā  bhaṇāpeti  na  musā  bhaṇato  samanuñño
hoti  na  bhāvitamāsiṃsati  na  bhāvitamāsiṃsāpeti  na  bhāvitamāsiṃsato
samanuñño hoti. Evaṃ nigrodha tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti.
   {26.1}  Yato  nigrodha  tapassī  cātuyāmasaṃvarasaṃvuto  hoti
aduñcassa  hoti  tapassitāya  . so abhiharati no hīnāyāvattati .
So  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ
giriguhaṃ susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ palāsapuñjaṃ 2- . so pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto  nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya
parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . so abhijjhaṃ loke pahāya vigatābhijjhena
cetasā  viharati  abhijjhāya  cittaṃ  parisodheti byāpādapadosaṃ pahāya
abyāpannacitto   viharati   sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā
cittaṃ   parisodheti   thīnamiddhaṃ   pahāya  vigatathīnamiddho  viharati
ālokasaññī   sato  sampajāno  thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti
@Footnote: 1 Sī. Yu. atipāpeti . 2 Po. Ma. Yu. palālapuñjaṃ.
Uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato  viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto
uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodheti  vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho
viharati akathaṃkathī kusalesu dhammesu vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   {26.2} So ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  mettāsahagatena  cetasā  ekaṃ disaṃ pharitvā
viharati  tathā  dutiyaṃ  tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ
sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati  .  karuṇāsahagatena  cetasā  . muditāsahagatena cetasā .
Upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ
tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharati.
   {26.3} Taṃ kiṃ maññasi nigrodha yadi evaṃ sante tapojigucchā
parisuddhā vā hoti aparisuddhā vāti . addhā kho bhante evaṃ sante
tapojigucchā  parisuddhā  hoti  no aparisuddhā aggappattā ca hoti
sārappattā  cāti  .  na  kho  nigrodha ettāvatā tapojigucchā
aggappattā vā hoti sārappattā vā apica kho tacapattā hotīti.
   [27]  Kittāvatā  pana  bhante  tapojigucchā  aggappattā ca
hoti  sārappattā  ca  sādhu  me  bhante  bhagavā  tapojigucchāya
Aggaṃyeva  pāpetu  sāraṃyeva  pāpetūti  .  idha  nigrodha tapassī
cātuyāmasaṃvarasaṃvuto  hoti  .  kathañca  nigrodha  tapassī  cātuyāma-
saṃvarasaṃvuto hoti .pe. yato nigrodha tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti
aduñcassa  hoti  tapassitāya  . so abhiharati no hīnāyāvattati .
So  vivittaṃ senāsanaṃ bhajati .pe. so ime pañca nīvaraṇe pahāya
cetaso  upakkilese  paññāya  dubbalīkaraṇe mettāsahagatena cetasā
ekaṃ  disaṃ  pharitvā  viharati  .pe.  so  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
anussarati  seyyathīdaṃ  ekaṃpi  jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo
catassopi  jātiyo  pañcapi  jātiyo  .pe.  dasapi  jātiyo vīsaṃpi
jātiyo  tiṃsaṃpi  jātiyo  cattāḷīsaṃpi  jātiyo  paññāsaṃpi  jātiyo
sataṃpi  jātiyo  sahassaṃpi  jātiyo satasahassaṃpi jātiyo 1- anekepi
saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ   evaṃnāmo   evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto idhupapannoti
iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
   {27.1} Taṃ kiṃ maññasi nigrodha yadi evaṃ sante tapojigucchā parisuddhā
vā hoti aparisuddhā vāti . Addhā kho bhante evaṃ sante tapojigucchā
@Footnote: 1 Ma. Yu. jātisataṃpi jātisahassaṃpi jātisatasahassaṃpīti dissati.
Parisuddhā  hoti  no  aparisuddhā aggappattā ca hoti sārappattā
cāti  .  na  kho  nigrodha  ettāvatā tapojigucchā aggappattā
vā hoti sārappattā vā apica kho pheggupattā hotīti.
   [28] Kittāvatā pana bhante tapojigucchā aggappattā ca hoti
sārappattā  ca  sādhu  me  bhante bhagavā tapojigucchāya aggaṃyeva
pāpetu sāraṃyeva pāpetūti . idha nigrodha tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto
hoti  .  kathañca  nigrodha  tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti .pe.
Yato  ca  kho  nigrodha  tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti aduñcassa
hoti  tapassitāya . so abhiharati no hīnāyāvattati . so vivittaṃ
senāsanaṃ  bhajati  .pe.  so  ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso
upakkilese  paññāya  dubbalīkaraṇe  mettāsahagatena  cetasā .pe.
Upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena mahaggatena appamāṇena averena
abyāpajjhena pharitvā viharati.
   {28.1}  So  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ
ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ  sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ anussarati . so dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāti  ime  vata  bhonto  sattā  kāyaduccaritena samannāgatā
vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa
Bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime
vā  pana  bhonto  sattā  kāyasucaritena  samannāgatā vacīsucaritena
samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa  bhedā  paraṃ
maraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannāti iti dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāti  .  taṃ kiṃ maññasi nigrodha yadi evaṃ sante tapojigucchā
parisuddhā vā hoti aparisuddhā vāti . addhā kho bhante evaṃ sante
tapojigucchā  parisuddhā  hoti  no aparisuddhā aggappattā ca hoti
sārappattā cāti.
   {28.2}  Ettāvatā  nigrodha  tapojigucchā  aggappattā ca
hoti sārappattā ca . iti nigrodha yaṃ maṃ tvaṃ avacāsi ko nāma so
bhagavato  dhammo yena bhagavā sāvake vineti yena bhagavatā sāvakā
vinītā  assāsappattā  paṭijānanti  ajjhāsayaṃ  ādibrahmacariyanti .
Iti  kho  [1]-  nigrodha  ṭhānaṃ  uttaritarañca paṇītatarañca yenāhaṃ
sāvake  vinemi  yena  mayā  sāvakā  vinītā  assāsappattā
paṭijānanti  ajjhāsayaṃ  ādibrahmacariyanti  .  evaṃ  vutte  te
paribbājakā   unnādino   uccāsaddamahāsaddā  ahesuṃ  ettha
mayaṃ  na  passāma  sācariyakā  ettha  mayaṃ na passāma sācariyakā
na mayaṃ ito bhiyyo uttaritaraṃ pajānāmāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ.
   [29]  Yadā  aññāsi  sandhāno  gahapati aññadatthu khodānime
aññatitthiyā  paribbājakā  bhagavato  bhāsitaṃ sussūsanti sotaṃ odahanti
aññācittaṃ  upaṭṭhapentīti  atha  nigrodhaṃ  paribbājakaṃ  etadavoca
iti kho bhante nigrodha yaṃ maṃ tvaṃ avacāsi yagghe gahapati jāneyyāsi
kena  samaṇo gotamo saddhiṃ sallapati kena sākacchaṃ samāpajjati kena
paññāveyyattiyaṃ  samāpajjati  suññāgārahatā  samaṇassa  gotamassa
paññā  aparisāvacaro  samaṇo  gotamo  nālaṃ  sallāpāya  so
antapantāneva  sevati  seyyathāpi  nāma  gokāṇā  pariyantacārinī
antapantāneva  sevati  evamevaṃ  suññāgārahatā  samaṇassa gotamassa
paññā  aparisāvacaro  samaṇo  gotamo  nālaṃ  sallāpāya  so
antapantāneva  sevati  iṅgha  gahapati  samaṇo  gotamo  imaṃ parisaṃ
āgaccheyya  ekapañheneva  naṃ  saṃsādeyyāma tucchakumbhīva naṃ maññe
orodheyyāmāti athakho 1- so bhante bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
idhānuppatto  aparisāvacaraṃ  pana  naṃ  karotha  gokāṇaṃ pariyantacāriniṃ
karotha ekapañheneva naṃ saṃsādetha tucchakumbhīva naṃ maññe 2- orodhethāti.
Evaṃ  vutte  nigrodho paribbājako tuṇhībhūto maṅkubhūto pattakkhandho
adhomukho pajjhāyanto appaṭibhāṇo nisīdi.
   [30]  Athakho  bhagavā  nigrodhaṃ  paribbājakaṃ  tuṇhībhūtaṃ maṅkubhūtaṃ
pattakkhandhaṃ  adhomukhaṃ  pajjhāyantaṃ  appaṭibhāṇaṃ  viditvā  nigrodhaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ayaṃ kho . 2 Ma. ayaṃ na dissati.
Paribbājakaṃ etadavoca saccaṃ nigrodha bhāsitā te esā vācāti .
Saccaṃ  bhante  bhāsitā  me esā vācā yathābālena yathāmūḷhena
yathāakusalenāti . taṃ kiṃ maññasi nigrodha kinti te sutaṃ paribbājakānaṃ
vuḍḍhānaṃ  mahallakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ ye te ahesuṃ
atītamaddhānaṃ  arahanto  sammāsambuddhā  evaṃsute  bhagavanto saṅgamma
samāgamma  unnādino  uccāsaddamahāsaddā  anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ
anuyuttā  vihariṃsu  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  corakathaṃ .pe. itibhavābhavakathaṃ
iti vā seyyathāpi tvaṃ etarahi sācariyako udāhu evaṃsute bhagavanto
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  appasaddāni
appanigghosāni  vijanavātāni  manussarāhaseyyakāni  paṭisallānasāruppāni
seyyathāpāhametarahīti.
   {30.1}  Sutametaṃ  bhante  paribbājakānaṃ  vuḍḍhānaṃ mahallakānaṃ
ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ ye te ahesuṃ atītamaddhānaṃ arahanto
sammāsambuddhā  na  evaṃsute  bhagavanto  evaṃ  saṅgamma  samāgamma
unnādino  uccāsaddamahāsaddā  anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ  anuyuttā
viharanti  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  corakathaṃ .pe. itibhavābhavakathaṃ iti vā
seyyathāpāhametarahi  sācariyako  evaṃsute  bhagavanto araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni  paṭisevanti  appasaddāni  appanigghosāni
vijanavātāni     manussarāhaseyyakāni     paṭisallānasāruppāni
seyyathāpi  bhagavā  etarahīti  .  tassa kho 1- nigrodha viññussa
sato   mahallakassa   na   etadahosi  buddho  so  bhagavā
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.
Sambodhāya  dhammaṃ deseti danto so bhagavā damathāya dhammaṃ deseti
santo so bhagavā samathāya dhammaṃ deseti tiṇṇo so bhagavā taraṇāya
dhammaṃ deseti parinibbuto so bhagavā parinibbānāya dhammaṃ desetīti.
   [31]  Evaṃ  vutte nigrodho paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
accayo  maṃ  bhante accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yvāhaṃ
bhagavantaṃ  evaṃ  avacāsiṃ  tassa me bhante bhagavā accayaṃ accayato
paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyāti . taggha taṃ 1- nigrodha accayo accagamā
yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yaṃ 2- mantvaṃ evaṃ avacāsi yato ca
kho  nigrodha  accayaṃ  accayato disvā yathādhammaṃ paṭikarosi taṃ te
mayaṃ  paṭiggaṇhāma  vuḍḍhi  hesā  nigrodha  ariyassa  vinaye  yo
accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikaroti āyatiṃ saṃvaramāpajjati.
   {31.1} Ahaṃ pana nigrodha evaṃ vadāmi etu viññū puriso asaṭho
amāyāvī  ujujātiko  ahamanusāsāmi  ahaṃ  dhammaṃ desemi yathānusiṭṭhaṃ
tathāpaṭipajjamāno   yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭhe va dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharissati  satta vassāni .
Tiṭṭhantu  nigrodha  satta  vassāni  .  etu  viññū puriso asaṭho
amāyāvī  ujujātiko  ahamanusāsāmi  ahaṃ  dhammaṃ desemi yathānusiṭṭhaṃ
tathāpaṭipajjamāno   yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā
@Footnote: 1 Po. Ma. tavaṃ .  2 Ma. yo..
Anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭhe  va
dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissati cha vassāni .
Pañca vassāni . cattāri vassāni . tīṇi vassāni. Dve vassāni.
Ekaṃ vassaṃ . tiṭṭhatu nigrodha ekaṃ vassaṃ . Etu viññū puriso asaṭho
amāyāvī  ujujātiko  ahamanusāsāmi  ahaṃ  dhammaṃ desemi yathānusiṭṭhaṃ
tathāpaṭipajjamāno   yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭhe va dhamme
sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissati satta māsāni.
   {31.2} Tiṭṭhantu nigrodha satta māsāni. Cha māsāni. Pañca māsāni.
Cattāri māsāni. Tīṇi māsāni. Dve māsāni. Ekaṃ māsaṃ. Aḍḍhamāsaṃ.
Tiṭṭhatu  nigrodha  aḍḍhamāso . etu viññū puriso asaṭho amāyāvī
ujujātiko ahamanusāsāmi ahaṃ dhammaṃ desemi yathānusiṭṭhaṃ tathāpaṭipajjamāno
yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti
tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā upasampajja viharissati sattāhaṃ.
   {31.3} Siyā kho pana te nigrodha evamassa antevāsikamyatā
samaṇo gotamo evamāhāti. Na kho panetaṃ nigrodha evaṃ daṭṭhabbaṃ yo evaṃ
vo ācariyo soyeva vo ācariyo hotu. Siyā kho pana te nigrodha evamassa
uddesā no cāvetukāmo samaṇo gotamo evamāhāti. Na kho panetaṃ
Nigrodha evaṃ daṭṭhabbaṃ yo evaṃ te uddeso soyeva te uddeso
hotu . siyā kho pana te nigrodha evamassa ājīvā no cāvetukāmo
samaṇo gotamo evamāhāti . na kho panetaṃ nigrodha evaṃ daṭṭhabbaṃ
yo ca te ājīvo soyeva te ājīvo hotu. Siyā kho pana te nigrodha
evamassa  ye te dhammā akusalā akusalasaṅkhātā sācariyakānaṃ tesu
patiṭṭhāpetukāmo samaṇo gotamo evamāhāti . na kho panetaṃ nigrodha
evaṃ  daṭṭhabbaṃ  akusalāyeva te dhammā 1- hontu  akusalasaṅkhātā
sācariyakānaṃ.
   {31.4} Siyā kho pana te nigrodha evamassa ye te dhammā kusalā
kusalasaṅkhātā  sācariyakānaṃ  tehi  vivecetukāmo  samaṇo  gotamo
evamāhāti . na kho panetaṃ nigrodha evaṃ daṭṭhabbaṃ kusalāyeva te
dhammā hontu kusalasaṅkhātā sācariyakānaṃ . iti khohaṃ nigrodha neva
antevāsikamyatā  evaṃ  vadāmi  nāpi uddesā cāvetukāmo evaṃ
vadāmi nāpi ājīvā cāvetukāmo evaṃ vadāmi napi ye te dhammā
akusalā   akusalasaṅkhātā  sācariyakānaṃ  tesu  patiṭṭhāpetukāmo
evaṃ  vadāmi  napi ye te dhammā kusalasaṅkhātā sācariyakānaṃ tehi
vivecetukāmo evaṃ vadāmi . santi ca kho nigrodha akusalā dhammā
appahīnā   saṅkilesikā   ponobbhavikā   sadarathā  dukkhavipākā
āyatiṃ  jātijarāmaraṇiyā  yesāhaṃ  pahānāya  dhammaṃ  desemi .
Yathāpaṭipannānaṃ   vo  saṅkilesikā  dhammā  pahīyissanti  vodāniyā
dhammā  abhivaḍḍhissanti  paññāpāripūriṃ  vepullattañca  diṭṭhe  va
@Footnote: 1 Ma. Yu. akusalā ceva vo dhammā.
Dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharissathāti . evaṃ
vutte  te  paribbājakā  tuṇhībhūtā maṅkubhūtā pattakkhandhā adhomukhā
pajjhāyantā appaṭibhāṇā nisīdiṃsu yathā taṃ mārena pariyuṭṭhitacittā.
   [32]  Athakho bhagavato etadahosi sabbepīme moghapurisā phuṭṭhā
mārena  pāpimatā yatra hi nāma ekassapi na evaṃ bhavissati handa
mayaṃ  aññāṇatthaṃpi  samaṇe  gotame  brahmacariyaṃ  carāma kiṃ karissati
sattāhoti  .  athakho bhagavā udumbarikāya paribbājakārāme sīhanādaṃ
naditvā  vehāsaṃ abbhuggantvā gijjhakūṭe pabbate paccuṭṭhāsi 1- .
Sandhāno gahapati tāvadeva rājagahaṃ pāvisīti.
         Udumbarikasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma. paccupaṭṭhāsi.
            Cakkavattisuttaṃ
   [33]  Evamme  sutaṃ  . ekaṃ samayaṃ bhagavā magadhesu viharati
mātulāyaṃ . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti
te  bhikkhū  bhagavato  paccassosuṃ  .  bhagavā  etadavoca attadīpā
bhikkhave  viharatha  attasaraṇā  anaññasaraṇā  dhammadīpā  dhammasaraṇā
anaññasaraṇā  .  kathañca  pana  bhikkhave  bhikkhu  attadīpo  viharati
attasaraṇo  anaññasaraṇo  dhammadīpo  dhammasaraṇo  anaññasaraṇo .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno
satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . vedanāsu vedanānupassī .
Citte  cittānupassī  .  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ . evaṃ kho
bhikkhave  bhikkhu  attadīpo  viharati  attasaraṇo anaññasaraṇo dhammadīpo
dhammasaraṇo  anaññasaraṇo  .  gocare bhikkhave caratha sake pettike
visaye . gocare bhikkhave carataṃ sake pettike visaye na lacchati māro
otāraṃ  na  lacchati  māro ārammaṇaṃ . kusalānaṃ bhikkhave dhammānaṃ
samādānahetu evamidaṃ puññaṃ pavaḍḍhati.
   [34] Bhūtapubbaṃ bhikkhave rājā dalhanemi nāma ahosi cakkavatti
dhammiko  dhammarājā  cāturanto  vijitāvī  janapadaṭṭhāvariyappatto
sattaratanasamannāgato  .  tassimāni  satta  ratanāni ahesuṃ seyyathīdaṃ
Cakkaratanaṃ  hatthiratanaṃ  assaratanaṃ  maṇiratanaṃ  itthīratanaṃ  gahapatiratanaṃ
pariṇāyakaratanameva  sattamaṃ  .  parosahassaṃ kho panassa puttā ahesuṃ
sūrā  vīraṅgarūpā  parasenappamaddanā . so imaṃ paṭhaviṃ sāgarapariyantaṃ
adaṇḍena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhāvasi.
   {34.1} Athakho bhikkhave rājā dalhanemi bahunnaṃ vassānaṃ bahunnaṃ
vassasatānaṃ   bahunnaṃ  vassasahassānaṃ  accayena  aññataraṃ  purisaṃ
āmantesi  yadā  tvaṃ  ambho  purisa  passeyyāsi dibbaṃ cakkaratanaṃ
osakkitaṃ ṭhānā cutaṃ atha me āroceyyāsīti . evaṃ devāti kho
bhikkhave  so puriso rañño dalhanemissa paccassosi . addasā kho
bhikkhave  so  puriso  bahunnaṃ  vassānaṃ  bahunnaṃ  vassasatānaṃ bahunnaṃ
vassasahassānaṃ  accayena  dibbaṃ  cakkaratanaṃ  osakkitaṃ  ṭhānā  cutaṃ
disvāna  1-  yena  rājā  dalhanemi  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
rājānaṃ  dalhanemiṃ  etadavoca  yagghe  deva jāneyyāsi dibbante
cakkaratanaṃ osakkitaṃ ṭhānā cutanti.
   {34.2}  Athakho  bhikkhave rājā dalhanemi jeṭṭhaputtaṃ kumāraṃ
āmantetvā  etadavoca  dibbaṃ  kira  me  tāta kumāra cakkaratanaṃ
osakkitaṃ ṭhānā cutaṃ sutaṃ kho panetaṃ 2- yassa rañño cakkavattissa
dibbaṃ  cakkaratanaṃ  osakkati  ṭhānā  cavati nadāni tena raññā ciraṃ
jīvitabbaṃ hotīti bhuttā kho pana me mānusakā kāmā samayodāni me
dibbe 3- kāme pariyesituṃ ehi tvaṃ tāta kumāra imaṃ samuddapariyantaṃ
paṭhaviṃ  paṭipajja  ahaṃ pana kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni
@Footnote: 1 Yu. disvā . 2 Ma. Yu. panametaṃ . 3 Yu. samayo dibbe.
Acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajissāmīti . athakho bhikkhave
rājā dalhanemi jeṭṭhaputtaṃ kumāraṃ sādhukaṃ rajje samanusāsetvā 1-
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbaji  . sattāhaṃ pabbajite kho pana bhikkhave rājisimhi
dibbaṃ cakkaratanaṃ antaradhāyi.
   [35]  Athakho  bhikkhave aññataro puriso yena rājā khattiyo
muddhāvasitto  2-  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  rājānaṃ  khattiyaṃ
muddhāvasittaṃ  etadavoca  yagghe  deva  jāneyyāsi dibbaṃ cakkaratanaṃ
antarahitanti  . athakho bhikkhave rājā khattiyo muddhāvasitto dibbe
cakkaratane   antarahite   anattamano   ahosi   anattamanatañca
paṭisaṃvedesi  .  so yena [3]- rājisi tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
rājisiṃ  etadavoca  yagghe  deva  jāneyyāsi  dibbaṃ  cakkaratanaṃ
antarahitanti.
   {35.1} Evaṃ vutte bhikkhave rājisi rājānaṃ khattiyaṃ muddhāvasittaṃ
etadavoca mā kho tvaṃ tāta dibbe cakkaratane antarahite anattamano
ahosi  [4]-  anattamanatañca  paṭisaṃvedesi  na hi te tāta dibbaṃ
cakkaratanaṃ  pettikaṃ  dāyajjaṃ iṅgha tvaṃ tāta ariye cakkavattivatte
vattāhi  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  vijjati yante ariye cakkavattivatte
vattamāne  5-  tadahuposathe paṇṇarase sīsanhātassa 6- uposathikassa
uparipāsādavaragatassa   dibbaṃ   cakkaratanaṃ  pātubhavissati  sahassāraṃ
sanemikaṃ  sanābhikaṃ  sabbākāraparipūranti  .  katamaṃ panetaṃ deva ariyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. samanusāsitvā . 2 Ma. sabbavāresu muddhābhisitto . 3 Yu. ca.
@4 Ma. mā . 5 Ma. Yu. vattamānassa . 6 Ma. sīsaṃ nhātassa. Yu. sīsaṃ nahātassa.
Cakkavattivattanti  .  tenahi  tvaṃ  tāta  dhammaṃyeva  nissāya dhammaṃ
sakkaronto  dhammaṃ  garukaronto  dhammaṃ  mānento  dhammaṃ pūjento
dhammaṃ  apacāyamāno  dhammaddhajo  dhammaketu  dhammādhipateyyo  dhammikaṃ
rakkhāvaraṇaguttiṃ   saṃvidahassu   antojanasmiṃ  balakāyasmiṃ  khattiyesu
anuyantesu  1-  brāhmaṇagahapatikesu  negamajānapadesu samaṇabrāhmaṇesu
migapakkhīsu mā va 2- te tāta vijite adhammakāro pavattittha ye ca
te  tāta vijite adhanā [3]- tesañca dhanaṃ anuppadajjeyyāsi 4-
ye  ca  te  tāta  vijite  samaṇabrāhmaṇā madappamādā paṭiviratā
khantisoracce  niviṭṭhā  ekamattānaṃ  damenti  ekamattānaṃ  samenti
ekamattānaṃ  parinibbāpenti  te  kālena  kālaṃ  upasaṅkamitvā
paripuccheyyāsi  paripañheyyāsi  5- kiṃ bhante kusalaṃ kiṃ bhante 6-
akusalaṃ kiṃ sāvajjaṃ kiṃ anavajjaṃ kiṃ sevitabbaṃ kiṃ na sevitabbaṃ kiṃ me
kariyamānaṃ  7-  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya assa kiṃ vā pana me
kariyamānaṃ  7-  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  assāti tesaṃ sutvā yaṃ
akusalaṃ  taṃ  abhinivajjeyyāsi  yaṃ  kusalaṃ  taṃ  samādāya vatteyyāsi
idaṃ kho tāta taṃ ariyaṃ cakkavattivattanti.
   {35.2} Evaṃ devāti kho bhikkhave rājā khattiyo muddhāvasitto
rājisissa  paṭissutvā  ariye  cakkavattivatte  vattati 8- . tassa
ariye   cakkavattivatte   vattamānassa   tadahuposathe  paṇṇarase
sīsanhātassa  uposathikassa  uparipāsādavaragatassa  dibbaṃ  cakkaratanaṃ
pāturahosi  sahassāraṃ  sanemikaṃ  sanābhikaṃ  sabbākāraparipūraṃ  .
@Footnote: 1 Yu. anuyuttesu . 2 Ma. Yu. ca . 3 Ma. Yu. assu . 4 Ma. dhanamanuppadeyyāsi.
@5 Ma. parigaṇheyyāsi. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati . 6 Ma. Yu. ayaṃ na dissati.
@7 Ma. karīyamānaṃ. Yu. kayiramānaṃ . 8 Ma. Yu. vatti.
Disvā  1-  rañño  khattiyassa  muddhāvasittassa etadahosi sutaṃ kho
pana  metaṃ  yassa  rañño  khattiyassa  muddhāvasittassa  tadahuposathe
paṇṇarase    sīsanhātassa   uposathikassa   uparipāsādavaragatassa
dibbaṃ   cakkaratanaṃ   pātubhavati   sahassāraṃ   sanemikaṃ  sanābhikaṃ
sabbākāraparipūraṃ  so  hoti  rājā  cakkavattīti  assaṃ  nu  kho
ahaṃ rājā cakkavattīti.
   [36] Athakho bhikkhave rājā khattiyo muddhāvasitto uṭṭhāyāsanā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  vāmena  hatthena  bhiṅgāraṃ gahetvā
dakkhiṇena  hatthena  cakkaratanaṃ  abbhukkiri  pavattatu  bhavaṃ  cakkaratanaṃ
abhivijinātu bhavaṃ cakkaratananti.
   {36.1} Athakho taṃ bhikkhave cakkaratanaṃ puratthimaṃ disaṃ pavatti 2-.
Anvadeva rājā cakkavatti saddhiṃ caturaṅginiyā senāya . Yasmiṃ kho pana
bhikkhave  padese  cakkaratanaṃ  patiṭṭhāsi tattha rājā cakkavatti vāsaṃ
upagacchi  3-  saddhiṃ caturaṅginiyā senāya . ye kho pana bhikkhave
puratthimāya  disāya  paṭirājāno te rājānaṃ cakkavattiṃ upasaṅkamitvā
evamāhaṃsu ehi kho mahārāja svāgataṃ 4- mahārāja sakante mahārāja
anusāsa  mahārājāti  .  rājā  cakkavatti  evamāha  pāṇo na
hantabbo  adinnaṃ  nādātabbaṃ  kāmesu  micchā  na caritabbā musā
na  bhāsitabbā  majjaṃ  na  pātabbaṃ  yathābhuttañca  bhuñjathāti .
@Footnote: 1 Ma. disvāna . 2 pavattatītipi pāṭho . 3 upagañchīti vā pāṭho . 4 Ma. svāgataṃ
@te. Yu. sāgataṃ.
Ye  kho  pana  bhikkhave puratthimāya disāya paṭirājāno te rañño
cakkavattissa anuyantā ahesuṃ.
   {36.2} Athakho taṃ bhikkhave cakkaratanaṃ puratthimaṃ samuddaṃ ajjhogahetvā 1-
paccuttaritvā  dakkhiṇaṃ samuddaṃ ajjhogahetvā paccuttaritvā pacchimaṃ 2-
disaṃ pavatti . anvadeva rājā cakkavatti saddhiṃ caturaṅginiyā senāya.
Yasmiṃ kho pana bhikkhave padese [3]- cakkaratanaṃ patiṭṭhāsi tattha rājā
cakkavatti vāsaṃ upagacchi saddhiṃ caturaṅginiyā senāya . ye kho pana
bhikkhave  pacchimāya  disāya  paṭirājāno  te  rājānaṃ  cakkavattiṃ
upasaṅkamitvā  evamāhaṃsu  ehi  kho  mahārāja  svāgataṃ mahārāja
sakante  mahārāja  anusāsa  mahārājāti  .  rājā  cakkavatti
evamāha  pāṇo  na  hantabbo  adinnaṃ nādātabbaṃ kāmesu micchā
na  caritabbā  musā  na  bhāsitabbā majjaṃ na pātabbaṃ yathābhuttañca
bhuñjathāti . ye kho pana bhikkhave pacchimāya disāya paṭirājāno te
rañño cakkavattissa anuyantā ahesuṃ.
   {36.3} Athakho taṃ bhikkhave cakkaratanaṃ pacchimaṃ samuddaṃ ajjhogahetvā
paccuttaritvā uttaraṃ disaṃ pavatti . anvadeva rājā cakkavatti saddhiṃ
caturaṅginiyā senāya . yasmiṃ kho pana bhikkhave padese [3]- cakkaratanaṃ
patiṭṭhāsi  tattha  rājā  cakkavatti vāsaṃ upagacchi saddhiṃ caturaṅginiyā
senāya . ye kho pana bhikkhave uttarāya disāya paṭirājāno te rājānaṃ
cakkavattiṃ  upasaṅkamitvā  evamāhaṃsu  ehi  kho  mahārāja svāgataṃ
@Footnote: 1 Ma. ajjhogāhetvā . 2 Ma. Yu. samuddaṃ ... pacchimanti ime pāṭhā natthi.
@3 Ma. dibbaṃ.
Mahārāja  sakante  mahārāja  anusāsa  mahārājāti  .  rājā
cakkavatti  evamāha  pāṇo  na  hantabbo  adinnaṃ  nādātabbaṃ
kāmesu  micchā na caritabbā musā na bhāsitabbā majjaṃ na pātabbaṃ
yathābhuttañca  bhuñjathāti  .  ye  kho  pana  bhikkhave  uttarāya
disāya paṭirājāno te rañño cakkavattissa anuyantā ahesuṃ.
   {36.4}  Athakho  taṃ  bhikkhave  cakkaratanaṃ samuddapariyantaṃ paṭhaviṃ
abhivijinitvā  tameva  rājadhāniṃ paccuggantvā 1- rañño cakkavattissa
antepuradvāre  atthakaraṇapamukhe  akkhāhataṃ  maññe  aṭṭhāsi  rañño
cakkavattissa antepuraṃ upasobhayamānaṃ.
   [37]  Dutiyopi  kho  bhikkhave  rājā  cakkavatti . tatiyopi
kho  bhikkhave  rājā  cakkavatti  . catutthopi kho bhikkhave rājā
cakkavatti . pañcamopi kho bhikkhave rājā cakkavatti . chaṭṭhopi kho
bhikkhave rājā cakkavatti . sattamopi kho bhikkhave rājā cakkavatti
bahunnaṃ  vassānaṃ  bahunnaṃ  vassasatānaṃ  bahunnaṃ vassasahassānaṃ accayena
aññataraṃ purisaṃ āmantesi yadā kho 2- tvaṃ ambho purisa passeyyāsi
dibbaṃ  cakkaratanaṃ  osakkitaṃ ṭhānā cutaṃ atha me āroceyyāsīti .
Evaṃ  devāti  kho  bhikkhave  so  puriso  rañño  cakkavattissa
paccassosi  .  addasā  kho  bhikkhave so puriso bahunnaṃ vassānaṃ
bahunnaṃ  vassasatānaṃ  bahunnaṃ  vassasahassānaṃ  accayena dibbaṃ cakkaratanaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. paccāgantvā . 2 Ma. khosaddo na dissati.
Osakkitaṃ ṭhānā cutaṃ disvā 1- yena rājā cakkavatti tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  rājānaṃ cakkavattiṃ etadavoca yagghe deva jāneyyāsi
dibbante cakkaratanaṃ osakkitaṃ ṭhānā cutanti.
   {37.1}  Athakho  bhikkhave rājā cakkavatti jeṭṭhaputtaṃ kumāraṃ
āmantetvā  2- etadavoca dibbaṃ kira me tāta kumāra cakkaratanaṃ
osakkitaṃ  ṭhānā cutaṃ sukhaṃ kho pana metaṃ yassa rañño cakkavattissa
dibbaṃ  cakkaratanaṃ  osakkati  ṭhānā  cavati nadāni tena raññā ciraṃ
jīvitabbaṃ  hotīti  bhuttā  pana me mānusakā kāmā samayodāni me
dibbe 3- kāme pariyesituṃ ehi tvaṃ tāta kumāra imaṃ samuddapariyantaṃ
paṭhaviṃ  paṭipajja  ahaṃ  pana  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajissāmīti.
   {37.2}  Athakho  bhikkhave rājā cakkavatti jeṭṭhaputtaṃ kumāraṃ
sādhukaṃ  rajje  samanusāsetvā  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbaji  .  sattāhaṃ
pabbajite kho pana bhikkhave rājisimhi dibbaṃ cakkaratanaṃ antaradhāyi.
   [38]  Athakho bhikkhave aññataro puriso .pe. antarahitanti .
Athakho  bhikkhave  rājā  khattiyo  muddhāvasitto  dibbe cakkaratane
antarahite  anattamano  ahosi  anattamanatañca  paṭisaṃvedesi  no
ca  kho  rājisiṃ  upasaṅkamitvā  ariyaṃ  cakkavattivattaṃ pucchi . so
samateneva  sudaṃ  janapadaṃ  pasāsati  tassa  samatena janapadaṃ pasāsato
@Footnote: 1 Ma. disvāna . 2 Ma. Yu. āmantāpetvā . 3 Yu. samayo dibbe.
Na  pubbenāparaṃ  janapadā paccanti yathā taṃ pubbakānaṃ rājūnaṃ ariye
cakkavattivatte vattamānānaṃ.
   {38.1}  Athakho  bhikkhave  amaccā pārisajjā gaṇakamahāmattā
anīkaṭṭhā  dovārikā  mantassājīvino  sannipatitvā  rājānaṃ  khattiyaṃ
muddhāvasittaṃ [1]- etadavocuṃ na kho te deva samatena sudaṃ 2- janapadaṃ
pasāsato  pubbenāparaṃ  janapadā  paccanti yathā taṃ pubbakānaṃ rājūnaṃ
ariye  cakkavattivatte  vattamānānaṃ saṃvijjanti kho te deva vijite
amaccā   pārisajjā   gaṇakamahāmattā   anīkaṭṭhā   dovārikā
mantassājīvino  mayañceva  aññe  ca  ye mayaṃ ariyaṃ cakkavattivattaṃ
dhārema iṅgha tvaṃ deva amhe ariyaṃ cakkavattivattaṃ puccha tassa te
mayaṃ ariyaṃ cakkavattivattaṃ puṭṭhā byākarissāmāti.
   [39]  Athakho  bhikkhave  rājā khattiyo muddhāvasitto amacce
pārisajje  gaṇakamahāmatte  anīkaṭṭhe  dovārike  mantassājīvino
sannipātetvā  ariyaṃ  cakkavattivattaṃ  pucchi  .  tassa  te  ariyaṃ
cakkavattivattaṃ  puṭṭhā  byākariṃsu  .  tesaṃ  sutvā  dhammikañhi kho
rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidahi  no  ca  kho  adhanānaṃ  dhanamanuppadāsi .
Adhanānaṃ dhane nānuppadiyamāne 3- dāḷiddiyaṃ 4- vepullaṃ agamāsi.
Dāḷiddiye  vepullaṃ  gate  aññataro  puriso  paresaṃ  adinnaṃ
theyyasaṅkhātaṃ  ādiyi  .  tamenaṃ  aggahesuṃ  gahetvā  rañño
khattiyassa  muddhāvasittassa  dassesuṃ  ayaṃ  deva  puriso  paresaṃ
adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyīti . evaṃ vutte bhikkhave rājā khattiyo
@Footnote: 1 Yu. upasaṅkamitvā . 2 Yu. ayaṃ na dissati . 3 Ma. Yu. ananuppādiyamāne.
@4 Yu. sabbavāresu daliddiyaṃ.
Muddhāvasitto taṃ purisaṃ etadavoca saccaṃ kira tvaṃ ambho purisa paresaṃ
adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyasīti 1- . saccaṃ devāti. Kiṃkāraṇāti. Na
hi  deva  jīvāmīti . athakho bhikkhave rājā khattiyo muddhāvasitto
tassa  purisassa  dhanamanuppadāsi  iminā  tvaṃ  ambho  purisa  dhanena
attanā  ca  jīvāhi  mātāpitaro  ca posehi puttadārañca posehi
kammante [2]- payojehi samaṇesu brāhmaṇesu 3- uddhaggikaṃ dakkhiṇaṃ
patiṭṭhapehi sovaggikaṃ sukhavipākaṃ saggasaṃvattanikanti . evaṃ devāti kho
bhikkhave so puriso rañño khattiyassa muddhāvasittassa paccassosi.
   {39.1} Aññataropi kho bhikkhave puriso paresaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
ādiyi . tamenaṃ aggahesuṃ gahetvā rañño khattiyassa muddhāvasittassa
dassesuṃ ayaṃ deva puriso paresaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyīti. Evaṃ
vutte bhikkhave rājā khattiyo muddhāvasitto taṃ 4- purisaṃ etadavoca
saccaṃ kira tvaṃ ambho purisa paresaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyasīti.
Saccaṃ devāti. Kiṃkāraṇāti. Na hi deva jīvāmīti.
   {39.2} Athakho bhikkhave rājā khattiyo muddhāvasitto tassa purisassa
dhanamanuppadāsi iminā tvaṃ ambho purisa dhanena attanā ca jīvāhi 5-
mātāpitaro  ca  posehi  puttadārañca  posehi  kammante  [2]-
payojehi  samaṇesu  brāhmaṇesu  3-  uddhaggikaṃ  dakkhiṇaṃ patiṭṭhapehi
sovaggikaṃ  sukhavipākaṃ  saggasaṃvattanikanti  .  evaṃ  devāti  kho
bhikkhave  so  6-  puriso  rañño  khattiyassa  muddhāvasittassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. ādiyīti . 2 Ma. Yu. ca . 3 Ma. samaṇabrāhmaṇesu . 4 Yu. ayaṃ
@na dissati . 5 Yu. upajīvāhi . 6 Yu. kho so bhikkhave.
Paccassosi . assosuṃ kho bhikkhave manussā ye kira bho paresaṃ adinnaṃ
theyyasaṅkhātaṃ  ādiyanti  tesaṃ  rājā anuppadetīti 1- . sutvāna
tesaṃ  etadahosi  yannūna  mayaṃpi  paresaṃ  adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ
ādiyeyyāmāti.
   [40] Athakho bhikkhave aññataro puriso paresaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
ādiyi . tamenaṃ aggahesuṃ gahetvā rañño khattiyassa muddhāvasittassa
dassesuṃ  ayaṃ  deva puriso paresaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyīti .
Evaṃ vutte bhikkhave rājā khattiyo muddhāvasitto taṃ purisaṃ etadavoca
saccaṃ kira tvaṃ ambho purisa paresaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyasīti.
Saccaṃ devāti . kiṃkāraṇāti . na hi deva jīvāmīti. Athakho bhikkhave
rañño  khattiyassa muddhāvasittassa etadahosi sace kho ahaṃ yo yo
paresaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyissati tassa tassa dhanamanuppadassāmi 2-
evamidaṃ  adinnādānaṃ  pavaḍḍhissati  yannūnāhaṃ  imaṃ  purisaṃ  sunisedhaṃ
nisedheyyaṃ mūlaghacchaṃ kareyyaṃ sīsamassa chindeyyanti.
   {40.1}  Athakho bhikkhave rājā khattiyo muddhāvasitto purise
āṇāpesi  tenahi  bhaṇe  imaṃ  purisaṃ  daḷhāya rajjuyā pacchābāhuṃ
gāḷhabandhanaṃ  bandhitvā  khuramuṇḍaṃ  karitvā  kharassarena  paṇavena
rathiyāya   rathiyaṃ   3-   siṅghāṭakena   siṅghāṭakaṃ  parinetvā
dakkhiṇena  dvārena  nikkhamitvā  dakkhiṇato  nagarassa  sunisedhaṃ
nisedhetha   mūlaghacchaṃ  karotha  sīsamassa  chindathāti  .  evaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhanamanuppadesīti . 2 Yu. dhanamanuppadāmi . 3 Ma. rathikāya rathikaṃ.
Devāti  kho  bhikkhave  te purisā rañño khattiyassa muddhāvasittassa
paṭissutvā  taṃ  purisaṃ  daḷhāya  rajjuyā  pacchābāhuṃ  gāḷhabandhanaṃ
bandhitvā  khuramuṇḍaṃ  karitvā  kharassarena  paṇavena  rathiyāya  rathiyaṃ
siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ  parinetvā  dakkhiṇena  dvārena  nikkhamitvā
dakkhiṇato nagarassa sunisedhaṃ nisedhesuṃ mūlaghacchaṃ akaṃsu sīsamassa chindiṃsu.
   [41]  Assosuṃ  kho  bhikkhave  manussā ye kira bho paresaṃ
adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādiyanti  te  rājā  sunisedhaṃ  nisedheti
mūlaghacchaṃ  karoti  sīsāni tesaṃ chindatīti . sutvāna tesaṃ etadahosi
yannūna  mayaṃpi  tiṇhāni satthāni kārāpeyyāma 1- tiṇhāni satthāni
kārāpetvā  yesaṃ  adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ ādiyissāma te sunisedhaṃ
nisedhessāma  mulaghacchaṃ  karissāma  sīsāni  nesaṃ  chindissāmāti .
Te  tiṇhāni  satthāni  kārāpesuṃ  tiṇhāni  satthāni kārāpetvā
gāmaghātaṃpi  upakkamiṃsu  kātuṃ  nigamaghātaṃpi  upakkamiṃsu kātuṃ nagaraghātaṃpi
upakkamiṃsu  kātuṃ  panthadūhaṇampi  upakkamiṃsu  kātuṃ  . yesaṃ te 2-
adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādiyanti  te  sunisedhaṃ  nisedhenti mūlaghacchaṃ
karonti sīsāni nesaṃ chindanti.
   [42]  Iti  kho  bhikkhave adhanānaṃ dhane nānuppadiyamāne 3-
dāḷiddiyaṃ  vepullamagamāsi  dāḷiddiye vepullaṃ gate 4- adinnādānaṃ
vepullamagamāsi  adinnādāne  vepullaṃ  gate  satthaṃ  vepullamagamāsi
@Footnote: 1 Ma. kārāpessāma . 2 Yu. te yesaṃ . 3 Ma. Yu. ananuppadīyamāne.
@4 Yu. sabbavāresu vepullagate.
Satthe  vepullaṃ  gate  pāṇātipāto  vepullamagamāsi  pāṇātipāte
vepullaṃ  gate  musāvādo  vepullamagamāsi musāvāde vepullaṃ gate
tesaṃ  sattānaṃ  āyupi  parihāyi  vaṇṇopi  parihāyi tesaṃ āyunāpi
parihāyamānānaṃ  vaṇṇenapi  parihāyamānānaṃ  asītivassasahassāyukānaṃ  *-
manussānaṃ  cattārīsavassasahassāyukā  puttā  ahesuṃ  cattārīsavassa-
sahassāyukesu  bhikkhave  manussesu  aññataro  puriso paresaṃ adinnaṃ
theyyasaṅkhātaṃ  ādiyi . tamenaṃ aggahesuṃ gahetvā rañño khattiyassa
muddhāvasittassa dassesuṃ ayaṃ deva puriso paresaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
ādiyīti . evaṃ vutte bhikkhave rājā khattiyo muddhāvasitto taṃ purisaṃ
etadavoca  saccaṃ kira tvaṃ ambho purisa paresaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
ādiyasīti. Na hi devāti sampajānamusā 1- bhāsi.
   [43]  Iti  kho  bhikkhave  adhanānaṃ  dhane  nānuppadiyamāne
dāḷiddiyaṃ  vepullamagamāsi  dāḷiddiye  vepullaṃ  gate  adinnādānaṃ
vepullamagamāsi  adinnādāne  vepullaṃ  gate  satthaṃ  vepullamagamāsi
satthe  vepullaṃ  gate  pāṇātipāto  vepullamagamāsi  pāṇātipāte
vepullaṃ  gate  musāvādo  vepullamagamāsi musāvāde vepullaṃ gate
tesaṃ  sattānaṃ āyupi parihāyi vaṇṇopi parihāyi tesaṃ 2- āyunāpi
parihāyamānānaṃ  vaṇṇenapi  parihāyamānānaṃ  cattārīsavassasahassāyukānaṃ
manussānaṃ  vīsativassasahassāyukā  puttā  ahesuṃ  vīsativassasahassāyukesu
@Footnote: 1 Yu. avaca sampajānamusā . 2 Yu. ayaṃ na dissati.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ asītivassasahasusāyukānaṃ peḌna asītivassasahassāyukānaṃ
Bhikkhave  manussesu  aññataro  puriso  paresaṃ  adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
ādiyi  .  tamenaṃ aññataro puriso rañño khattiyassa muddhāvasittassa
ārocesi  itthannāmo  deva  puriso  paresaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
ādiyatīti pesuññamakāsi.
   [44]  Iti  kho  bhikkhave  adhanānaṃ  dhane  nānuppadiyamāne
dāḷiddiyaṃ  vepullamagamāsi  dāḷiddiye  vepullaṃ  gate  .pe.
Pisuṇā  vācā  vepullamagamāsi  pisuṇāya  vācāya  vepullaṃ  gatāya
tesaṃ  sattānaṃ  āyupi  parihāyi  vaṇṇopi  parihāyi tesaṃ āyunāpi
parihāyamānānaṃ   vaṇṇenapi   parihāyamānānaṃ  vīsativassasahassāyukānaṃ
manussānaṃ  dasavassasahassāyukā  puttā  ahesuṃ  dasavassasahassāyukesu
bhikkhave manussesu ekidaṃ sattā vaṇṇavantā 1- honti ekidaṃ sattā
dubbaṇṇā  tattha  ye  te  sattā  dubbaṇṇā  te  vaṇṇavante
satte abhijjhāyantā paresaṃ dāresu cārittaṃ āpajjiṃsu.
   [45]  Iti  kho  bhikkhave  adhanānaṃ  dhane  nānuppadiyamāne
dāḷiddiyaṃ  vepullamagamāsi  dāḷiddiye  vepullaṃ  gate  adinnādānaṃ
vepullamagamāsi  adinnādāne  vepullaṃ gate . saṅkhittaṃ . kāmesu
micchācāro  vepullamagamāsi  kāmesu  micchācāre  vepullaṃ  gate
tesaṃ  sattānaṃ  āyupi  parihāyi  vaṇṇopi  parihāyi tesaṃ āyunāpi
parihāyamānānaṃ   vaṇṇenapi   parihāyamānānaṃ   dasavassasahassāyukānaṃ
manussānaṃ  pañcavassasahassāyukā  puttā  ahesuṃ  pañcavassasahassāyukesu
@Footnote: 1 Ma. Yu. vaṇṇavanto.
Bhikkhave  manussesu  dve  dhammā vepullamagamiṃsu 1- pharusā ca 2-
vācā  samphappalāpo  ca  dvīsu  dhammesu  vepullaṃ  gatesu  tesaṃ
sattānaṃ  āyupi  parihāyi  vaṇṇopi  parihāyi  tesaṃ  āyunāpi
parihāyamānānaṃ   vaṇṇenapi   parihāyamānānaṃ  pañcavassasahassāyukānaṃ
manussānaṃ   appekacce   aḍḍhateyyavassasahassāyukā   appekacce
dvevassasahassāyukā   puttā   ahesuṃ  aḍḍhateyyavassasahassāyukesu
bhikkhave  manussesu  abhijjhābyāpādā vepullamagamiṃsu abhijjhābyāpādesu
vepullaṃ  gatesu 3- tesaṃ sattānaṃ āyupi parihāyi vaṇṇopi parihāyi
tesaṃ  āyunāpi  parihāyamānānaṃ vaṇṇenapi parihāyamānānaṃ aḍḍhateyya-
vassasahassāyukānaṃ manussānaṃ vassasahassāyukā puttā ahesuṃ
   {45.1}  vassasahassāyukesu  bhikkhave  manussesu  micchādiṭṭhi
vepullamagamāsi  micchādiṭṭhiyā  vepullaṃ  gatāya tesaṃ sattānaṃ āyupi
parihāyi  vaṇṇopi  parihāyi  tesaṃ āyunāpi parihāyamānānaṃ vaṇṇenapi
parihāyamānānaṃ   vassasahassāyukānaṃ   manussānaṃ   pañcavassasatāyukā
puttā  ahesuṃ  pañcavassasatāyukesu  bhikkhave  manussesu tayo dhammā
vepullamagamaṃsu  adhammarāgo  visamalobho  micchādhammo  tīsu  dhammesu
vepullaṃ  gatesu  tesaṃ  sattānaṃ  āyupi  parihāyi vaṇṇopi parihāyi
tesaṃ   āyunāpi   parihāyamānānaṃ   vaṇṇenapi   parihāyamānānaṃ
pañcavassasatāyukānaṃ  manussānaṃ  appekacce  aḍḍhateyyavassasatāyukā
appekacce  dvevassasatāyukā  puttā ahesuṃ aḍḍhateyyavassasatāyukesu
@Footnote: 1 Ma. Yu. vepullamagamaṃsu . 2 Yu. casaddo na dissati . 3 Yu. abhijjhāvyāpādo
@vepullamagamāsi abhijjhāvyāpāde vepullagate.
Bhikkhave  manussesu  ime  dhammā  vepullamagamaṃsu  amatteyyatā
apetteyyatā asāmaññatā abrahmaññatā nakulejeṭṭhāpacāyitā 1-.
   {45.2} Iti kho bhikkhave adhanānaṃ dhane nānuppadiyamāne dāḷiddiyaṃ
vepullamagamāsi  dāḷiddiye  vepullaṃ gate adinnādānaṃ vepullamagamāsi
adinnādāne  vepullaṃ  gate  satthaṃ  vepullamagamāsi satthe vepullaṃ
gate  pāṇātipāto  vepullamagamāsi  pāṇātipāte  vepullaṃ  gate
musāvādo  vepullamagamāsi  musāvāde  vepullaṃ gate pisuṇā vācā
vepullamagamāsi  pisuṇāya vācāya vepullaṃ gatāya kāmesu micchācāro
vepullamagamāsi  kāmesu  micchācāre  vepullaṃ  gate  dve dhammā
vepullamagamaṃsu  pharusā  ca  vācā  samphappalāpo  ca dvīsu dhammesu
vepullaṃ  gatesu  abhijjhābyāpādā  vepullamagamaṃsu  abhijjhābyāpādesu
vepullaṃ   gatesu   micchādiṭṭhi   vepullamagamāsi   micchādiṭṭhiyā
vepullaṃ  gatāya  tayo  dhammā vepullamagamaṃsu adhammarāgo visamalobho
micchādhammo  tīsu dhammesu vepullaṃ gatesu ime dhammā vepullamagamaṃsu
amatteyyatā    apetteyyatā   asāmaññatā   abrahmaññatā
nakulejeṭṭhāpacāyitā  imesu  dhammesu vepullaṃ gatesu tesaṃ sattānaṃ
āyupi  parihāyi  vaṇṇopi  parihāyi  tesaṃ  āyunāpi parihāyamānānaṃ
vaṇṇenapi   parihāyamānānaṃ   aḍḍhateyyavassasatāyukānaṃ   manussānaṃ
vassasatāyukā puttā ahesuṃ.
@Footnote: 1 nakulejeṭṭhāpacāyikāti vā pāṭho.
   [46]  Bhavissati  bhikkhave  so  samayo  yaṃ  imesaṃ manussānaṃ
dasavassāyukā  puttā  bhavissanti  dasavassāyukesu  bhikkhave  manussesu
pañcavassikā  kumārikā  alaṃpateyyā  1-  bhavissanti  dasavassāyukesu
bhikkhave  manussesu  imāni  rasāni  antaradhāyissanti seyyathīdaṃ sappi
navanītaṃ  telaṃ  madhu  phāṇitaṃ  loṇaṃ dasavassāyukesu bhikkhave manussesu
kudrusako  2-  aggabhojanaṃ 3- bhavissati seyyathāpi bhikkhave etarahi
sālimaṃsodano aggabhojanaṃ
   {46.1} evameva kho bhikkhave dasavassāyukesu manussesu kudrusako
aggabhojanaṃ bhavissati dasavassāyukesu bhikkhave manussesu dasa kusalakammapathā
sabbena sabbaṃ antaradhāyissanti dasa akusalakammapathā ativiya dippissanti 4-
dasavassāyukesu bhikkhave manussesu kusalantipi na bhavissati kuto pana kusalassa
kārako dasavassāyukesu bhikkhave manussesu ye te bhavissanti amatteyyā
apetteyyā asāmaññā abrahmaññā nakulejeṭṭhāpacāyino te pūjā 5-
ca bhavissanti pāsaṃsā ca seyyathāpi bhikkhave etarahi matteyyā 6- petteyyā
sāmaññā brahmaññā kulejeṭṭhāpacāyino te 7- pūjā ca pāsaṃsā ca
   {46.2}  evameva  kho  bhikkhave  dasavassāyukesu  manussesu
ye  te  bhavissanti  amatteyyā  apetteyyā  asāmaññā
abrahmaññā  nakulejeṭṭhāpacāyino  te  pūjā  ca  bhavissanti
pāsaṃsā  ca  dasavassāyukesu  bhikkhave  manussesu  na  bhavissati
@Footnote: 1 Yu. alamapateyyā .  2 Ma. kudrūsako . 3 Ma. Yu. aggaṃ bhojanānaṃ.
@4 Ma. atibyādippissanti . 5 Ma. Yu. pujjā . 6 Yu. metteyyā . 7 Ma. ayaṃ
@na dissati.
Mātāti  vā  mātucchāti  vā  pitāti  vā  pitucchāti  vā 1-
mātulānīti  vā  ācariyabhariyāti  vā  garūnaṃ  dārāti vā sambhedaṃ
loko  gamissati  yathā  ajeḷakā  kukkuṭā  sūkarā soṇā sigālā
dasavassāyukesu  bhikkhave  manussesu  tesaṃ  sattānaṃ  aññamaññamhi
tibbo   āghāto  paccupaṭṭhito  bhavissati  tibbo  byāpādo
tibbo  manopadoso  tibbaṃ  vadhakacittaṃ  mātupi  puttamhi  .
Puttassapi mātari . pitupi puttamhi . puttassapi pitari . bhātupi 2-
bhaginiyā  .  bhaginiyā  bhātari tibbo āghāto paccupaṭṭhito bhavissati
tibbo  byāpādo  tibbo  manopadoso  tibbaṃ vadhakacittaṃ seyyathāpi
bhikkhave  māgavikassa  migaṃ  disvā  tibbo  āghāto  paccupaṭṭhito
hoti tibbo byāpādo tibbo manopadoso tibbaṃ vadhakacittaṃ
   {46.3} evameva kho bhikkhave dasavassāyukesu manussesu tesaṃ sattānaṃ
aññamaññamhi  tibbo  āghāto  paccupaṭṭhito  bhavissati  tibbo
byāpādo   tibbo   manopadoso   tibbaṃ  vadhakacittaṃ  mātupi
puttamhi  .  puttassapi  mātari  .  pitupi  puttamhi  . puttassapi
pitari  . bhātupi 2- bhaginiyā . bhaginiyāpi bhātari tibbo āghāto
paccupaṭṭhito  bhavissati  tibbo  byāpādo  tibbo  manopadoso
tibbaṃ vadhakacittaṃ.
   [47]  Dasavassāyukesu bhikkhave manussesu sattāhaṃ satthantarakappo
bhavissati  te  aññamaññaṃ  3-  migasaññaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. pitāti vā pitucchāti vāti na dissati . 2 Yu. bhātupi bhātari.
@3 Ma. aññamaññasmi.
Tiṇhāni  satthāni  hatthesu  pātubhavissanti  te  tiṇhena  satthena
esa migoti 1- aññamaññaṃ jīvitā voropissanti.
   {47.1} Athakho tesaṃ bhikkhave sattānaṃ ekaccānaṃ evaṃ bhavissati
mā  ca  mayaṃ kañci 2- mā ca amhe koci yannūna mayaṃ tiṇagahaṇaṃ
vā  vanagahaṇaṃ  vā  rukkhagahaṇaṃ  vā  nadīviduggaṃ vā pabbatavisamaṃ vā
pavisitvā  vanamūlaphalāhārā  yāpeyyāmāti . te tiṇagahaṇaṃ vā 3-
vanagahaṇaṃ vā rukkhagahaṇaṃ vā 3- nadīviduggaṃ vā 3- pabbatavisamaṃ vā 3-
pavisitvā  sattāhaṃ  vanamūlaphalāhārā  yāpessanti 4- . te tassa
sattāhassa  accayena  tiṇagahaṇā  vanagahaṇā  rukkhagahaṇā  nadīviduggā
pabbatavisamā   nikkhamitvā   aññamaññaṃ   āliṅgitvā   sabhāsu
gāyissanti  samassāsissanti  diṭṭhā  bho  sattā  jīvasi tvaṃ diṭṭhā
bho sattā jīvasīti.
   {47.2} Athakho tesaṃ bhikkhave sattānaṃ evaṃ bhavissati mayaṃ kho
akusalānaṃ  dhammānaṃ  samādānahetu  evarūpaṃ  5-  āyataṃ  ñātikkhayaṃ
pattā  yannūna  mayaṃ  kusalaṃ  kareyyāma kiṃ kusalaṃ kareyyāma yannūna
mayaṃ  pāṇātipātā  virameyyāma  idaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  samādāya
vatteyyāmāti  .  te  pāṇātipātā  viramissanti idaṃ kusalaṃ dhammaṃ
samādāya  vattissanti  te  kusalānaṃ dhammānaṃ samādānahetu āyunāpi
vaḍḍhissanti  vaṇṇenapi  vaḍḍhissanti  tesaṃ  āyunāpi  vaḍḍhamānānaṃ
vaṇṇenapi  vaḍḍhamānānaṃ  dasavassāyukānaṃ  manussānaṃ  vīsativassāyukā
puttā bhavissanti.
   {47.3} Athakho tesaṃ bhikkhave sattānaṃ evaṃ bhavissati mayaṃ kho kusalānaṃ
@Footnote: 1 Yu. āmeṇḍitaṃ . 2 Ma. kiñci . 3 Yu. vāsaddo na dissati.
@4 Yu. yāpeyyanti . 5 Yu. ayaṃ na dissati.
Dhammānaṃ  samādānahetu  āyunāpi  vaḍḍhāma  vaṇṇenapi  vaḍḍhāma
yannūna mayaṃ bhiyyoso mattāya kusalaṃ kareyyāma kiṃ kusalaṃ kareyyāma 1-
yannūna  mayaṃ  adinnādānā  virameyyāma  kāmesu  micchācārā
virameyyāma  musāvādā  virameyyāma  pisuṇāya  vācāya virameyyāma
pharusāya  vācāya  virameyyāma  samphappalāpā  virameyyāma  abhijjhaṃ
pajaheyyāma byāpādaṃ pajaheyyāma micchādiṭṭhiṃ pajaheyyāma tayo dhamme
pajaheyyāma  adhammarāgaṃ  visamalobhaṃ micchādhammaṃ yannūna mayaṃ matteyyā
assāma  petteyyā  sāmaññā  brahmaññā  kule  jeṭṭhāpacāyino
idaṃ kusalaṃ dhammaṃ samādāya vatteyyāmāti.
   {47.4}  Te  matteyyā  bhavissanti  petteyyā  sāmaññā
brahmaññā  kule  jeṭṭhāpacāyino  idaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  samādāya
vattissanti  tesaṃ  2-  kusalānaṃ  dhammānaṃ  samādānahetu  āyunāpi
vaḍḍhissanti  vaṇṇenapi  vaḍḍhissanti  tesaṃ  āyunāpi  vaḍḍhamānānaṃ
vaṇṇenapi    vaḍḍhamānānaṃ    vīsativassāyukānaṃ    manussānaṃ
cattāḷīsavassāyukā   puttā  bhavissanti  .  cattāḷīsavassāyukānaṃ
manussānaṃ  asītivassāyukā  puttā  bhavissanti  .  asītivassāyukānaṃ
manussānaṃ  saṭṭhivassasatāyukā  puttā  bhavissanti . saṭṭhivassasatāyukānaṃ
manussānaṃ  vīsatitivassasatāyukā puttā bhavissanti . vīsatitivassasatāyukānaṃ
manussānaṃ  cattāḷīsachavassasatāyukā  puttā  bhavissanti  .  cattāḷīsa-
chavassasatāyukānaṃ  manussānaṃ  dvevassasahassāyukā puttā bhavissanti .
Dvevassasahassāyukānaṃ     manussānaṃ     cattārivassasahassāyukā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ki kusalaṃ kareyyāmāti na dissati . 2 Ma. Yu. te.
Puttā   bhavissanti   .   cattārivassasahassāyukānaṃ   manussānaṃ
aṭṭhavassasahassāyukā  puttā  bhavissanti  .  aṭṭhavassasahassāyukānaṃ
manussānaṃ  vīsativassasahassāyukā  puttā  bhavissanti  .  vīsativassa-
sahassāyukānaṃ   manussānaṃ   cattāḷīsavassasahassāyukā   puttā
bhavissanti   .  cattāḷīsavassasahassāyukānaṃ  manussānaṃ  asītivassa-
sahassāyukā puttā bhavissanti.
   [48]  Asītivassasahassāyukesu  bhikkhave  manussesu pañcavassasatikā
kumārikā  alaṃpateyyā  bhavissanti  .  asītivassasahassāyukesu bhikkhave
manussesu  tayo  ābādhā  bhavissanti  icchā  anasanaṃ  jarā .
Asītivassasahassāyukesu  bhikkhave  manussesu ayaṃ jambudīpo iddho ceva
bhavissati  phīto  ca  kukkuṭasampātitā  1-  gāmanigamarājadhāniyo .
Asītivassasahassāyukesu  bhikkhave  manussesu ayaṃ jambudīpo avīci maññe
phuṭo bhavissati manussehi seyyathāpi naḷavanaṃ vā sāravanaṃ vā 2-.
   {48.1} Asītivassasahassāyukesu bhikkhave manussesu ayaṃ bārāṇasī
ketumatī  nāma rājadhānī bhavissati iddhā ceva phītā ca bahujanā ca
ākiṇṇamanussā  ca  subhikkhā  ca  .  asītivassasahassāyukesu bhikkhave
manussesu  imasmiṃ  jambudīpe caturāsītinagarasahassāni bhavissanti ketumati-
rājadhānīpamukhāni . asītivassasahassāyukesu bhikkhave manussesu ketumatī-
rājadhāniyā saṅkho nāma rājā uppajjissati cakkavatti dhammiko dhammarājā
@Footnote: 1 Ma. Yu. kukkuṭasampādikā . 2 Ma. Yu. saravanaṃ vā.
Cāturanto  vijitāvī  janapadaṭṭhāvariyappatto  sattaratanasamannāgato .
Tassimāni  satta  ratanāni  bhavissanti  seyyathīdaṃ  cakkaratanaṃ hatthiratanaṃ
assaratanaṃ   maṇiratanaṃ   itthīratanaṃ   gahapatiratanaṃ  pariṇāyakaratanameva
sattamaṃ  . parosahassaṃ kho panassa puttā bhavissanti sūrā vīraṅgarūpā
parasenappamaddanā  .  so  imaṃ  paṭhaviṃ  sāgarapariyantaṃ  adaṇḍena
asatthena dhammena abhivijiya ajjhāvasissati.
   {48.2}  Asītivassasahassāyukesu  bhikkhave manussesu metteyyo
nāma bhagavā loke uppajjissati arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho
bhagavā  seyyathāpāhametarahi  loke  uppanno  arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro purisadammasārathi satthā
devamanussānaṃ buddho bhagavā.
   {48.3} So imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ
pajaṃ   sadevamanussaṃ   sayaṃ   abhiññā  sacchikatvā  pavedessati
seyyathāpāhametarahi  imaṃ  lokaṃ  sadevakaṃ  samārakaṃ  sabrahmakaṃ
sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
pavedemi  .  so  dhammaṃ  desessati  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ   pakāsessati   seyyathāpāhametarahi  dhammaṃ  desemi
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsemi  .  so anekasahassaṃ
Bhikkhusaṅghaṃ  pariharissati  seyyathāpāhaṃ  etarahi  anekasataṃ  bhikkhusaṅghaṃ
pariharāmi.
   {48.4} Athakho bhikkhave saṅkho nāma rājā yo so 1- yūpo raññā
mahāpanādena  kārāpito  taṃ yūpaṃ ussāpetvā ajjhāvasitvā [2]-
vissajjitvā     samaṇabrāhmaṇakapaṇaddhikavaṇibbakayācakānaṃ     dānaṃ
datvā  metteyyassa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  santike
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajissati  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno  eko
vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto  nacirasseva
yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti
tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā upasampajja viharissati.
   [49]  Attadīpā  bhikkhave  viharatha  attasaraṇā  anaññasaraṇā
dhammadīpā  dhammasaraṇā  anaññasaraṇā  .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu
attadīpo  viharati  attasaraṇo  anaññasaraṇo  dhammadīpo  dhammasaraṇo
anaññasaraṇo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  kāye  kāyānupassī viharati
ātāpī  sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ vedanāsu
vedanānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ  citte  cittānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno
satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  dhammesu  dhammānupassī
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ .
@Footnote: 1 Yu. yenassa . 2 Ma. taṃ datvā. Yu. daditvā.
Evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu attadīpo viharati attasaraṇo anaññasaraṇo
dhammadīpo dhammasaraṇo anaññasaraṇo.
   [50] Gocare bhikkhave caratha sake pettike visaye. Gocare bhikkhave
carantā sake pettike visaye āyunāpi vaḍḍhissatha vaṇṇenapi vaḍḍhissatha
sukhenapi vaḍḍhissatha bhogenapi vaḍḍhissatha balenapi vaḍḍhissatha.
   {50.1} Kiñca bhikkhave bhikkhuno āyusmiṃ . idha bhikkhave bhikkhu
chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti viriyasamādhipadhāna ...
Cittasamādhipadhāna  ...  vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ
bhāveti  so  imesaṃ  catunnaṃ  iddhipādānaṃ  bhāvitattā bahulīkatattā
ākaṅkhamāno kappaṃ vā tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vā . Idaṃ kho bhikkhave
bhikkhuno āyusmiṃ.
   {50.2} Kiñca bhikkhave bhikkhuno vaṇṇasmiṃ. Idha bhikkhave bhikkhu sīlavā
hoti  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati  ācāragocarasampanno  anumattesu
vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesu . idaṃ kho bhikkhave
bhikkhuno vaṇṇasmiṃ.
   {50.3} Kiñca bhikkhave bhikkhuno sukhasmiṃ. Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ
paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.
Dutiyaṃ  jhānaṃ  . tatiyaṃ jhānaṃ . catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati .
Idaṃ kho bhikkhave bhikkhuno sukhasmiṃ.
   {50.4}  Kiñca  bhikkhave  bhikkhuno  bhogasmiṃ  .  idha
bhikkhave   bhikkhu   mettāsahagatena   cetasā   ekaṃ   disaṃ
Pharitvā  viharati  tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  iti
uddhamadho   tiriyaṃ   sabbadhi   sabbattatāya   sabbāvantaṃ  lokaṃ
mettāsahagatena   cetasā   vipulena   mahaggatena  appamāṇena
averena abyāpajjhena pharitvā viharati . karuṇāsahagatena cetasā .
Muditāsahagatena  cetasā  .  upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ
disaṃ  pharitvā  viharati  tathā  dutiyaṃ  tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti
uddhamadho   tiriyaṃ   sabbadhi   sabbattatāya   sabbāvantaṃ  lokaṃ
upekkhāsahagatena   cetasā   vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena abyāpajjhena pharitvā viharati . idaṃ kho bhikkhave bhikkhuno
bhogasmiṃ.
   {50.5} Kiñca bhikkhave bhikkhuno balasmiṃ . idha bhikkhave bhikkhu
āsavānaṃ  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati . idaṃ kho
bhikkhave  bhikkhuno  balasmiṃ  .  nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekabalampi
samanupassāmi  evaṃ  1-  duppasahaṃ  yathāyidaṃ  bhikkhave  mārabalaṃ
kusalānaṃ   bhikkhave   dhammānaṃ   samādānahetu  evamidaṃ  puññaṃ
pavaḍḍhatīti  .  idamavoca  bhagavā  .  attamanā te bhikkhū bhagavato
bhāsitaṃ abhinandunti.
        Cakkavattisuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ 2-.
         -------------------
@Footnote: 1 Ma. yaṃ evaṃ . 2 Yu. cakkavattisīhanādasuttantaṃ tatiyaṃ.
            Aggaññasuttaṃ
   [51]  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātupāsāde  .  tena  kho  pana  samayena
vāseṭṭhabhāradvājā  bhikkhūsu  parivasanti  bhikkhubhāvaṃ  ākaṅkhamānā .
Athakho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  pāsādā
orohitvā pāsādapacchāyāyaṃ abbhokāse caṅkamati.
   {51.1} Addasā kho vāseṭṭho bhagavantaṃ sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā
vuṭṭhitaṃ   pāsādā  orohitvā  pāsādapacchāyāyaṃ  abbhokāse
caṅkamantaṃ  disvāna  bhāradvājaṃ  āmantesi  ayaṃ āvuso bhāradvāja
bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  pāsādā  orohitvā
pāsādapacchāyāyaṃ  abbhokāse  caṅkamati  āyāmāvuso  bhāradvāja
yena  bhagavā  tenupasaṅkamissāma  appevanāma  labheyyāma  bhagavato
sammukhā 1- dhammiṃ kathaṃ savanāyāti . evamāvusoti kho bhāradvājo
vāseṭṭhassa paccassosi.
   {51.2} Athakho vāseṭṭhabhāradvājā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā   bhagavantaṃ   caṅkamantaṃ
anucaṅkamiṃsu  .  athakho  bhagavā  vāseṭṭhaṃ āmantesi tumhe khvattha
vāseṭṭhā   2-  brāhmaṇajaccā  brāhmaṇakulīnā  brāhmaṇakulā
agārasmā   anagāriyaṃ  pabbajitā  kacci  vo  vāseṭṭhā  3-
brāhmaṇā  na  akkosanti  na  paribhāsantīti  .  taggha  no
bhante   brāhmaṇā   akkosanti   paribhāsanti   attarūpāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. santikā . 2-3 Ma. Yu. vāseṭṭha.
Paribhāsāya  paripuṇṇāya  no  aparipuṇṇāyāti  .  yathākathaṃ pana vo
vāseṭṭhā  brāhmaṇā  akkosanti  paribhāsanti attarūpāya paribhāsāya
paripuṇṇāya  no  aparipuṇṇāyāti  .  brāhmaṇā  bhante evamāhaṃsu
brāhmaṇo  va  seṭṭho  vaṇṇo hīnā aññe vaṇṇā brāhmaṇo va
sukko  vaṇṇo  kaṇhā  aññe  vaṇṇā  brāhmaṇā  va  sujjhanti
no  abrāhmaṇā  brāhmaṇā  1-  brahmuno  puttā  orasā
mukhato  jātā  brahmajā  brahmanimmitā  brahmadāyādā  te
tumhe  seṭṭhaṃ  vaṇṇaṃ  hitvā  hīnamatthavaṇṇaṃ  ajjhupagatā  yadidaṃ
muṇḍake  samaṇake  ibbhe  kaṇhe bandhupādā pacceti 2- tayidaṃ na
sādhu  tayidaṃ  nappaṭirūpaṃ  yaṃ tumhe seṭṭhaṃ vaṇṇaṃ hitvā hīnamatthavaṇṇaṃ
ajjhupagatā  yadidaṃ  muṇḍake  samaṇake  ibbhe  kaṇhe  bandhupādā
pacceti  . evaṃ kho no bhante brāhmaṇā akkosanti paribhāsanti
attarūpāya paribhāsāya paripuṇṇāya no aparipuṇṇāyāti.
   {51.3}  Taggha  vo vāseṭṭhā brāhmaṇā porāṇaṃ asarantā
evamāhaṃsu  brāhmaṇo  va  seṭṭho  vaṇṇo  hīnā  aññe vaṇṇā
brāhmaṇo  va  sukko  vaṇṇo  kaṇhā  aññe  vaṇṇā brāhmaṇā
va sujjhanti no abrāhmaṇā brāhmaṇā 1- brahmuno puttā orasā
mukhato  jātā  brahmajā  brahmanimmitā brahmadāyādāti . dissanti
kho  pana  vāseṭṭhā  brāhmaṇānaṃ brāhmaṇiyo utuniyopi gabbhiniyopi
vijāyamānāpi  pāyamānāpi  te  ca brāhmaṇā yonijā va samānā
@Footnote: 1 Ma. Yu. brāhmaṇā va. evamupari . 2 Ma. Yu. bandhupādāpacce.
Evamāhaṃsu  brāhmaṇo va seṭṭho vaṇṇo .pe. brahmadāyādāti .
Te  ca  1- brahmānañceva abbhācikkhanti musā ca bhāsanti bahuñca
apuññaṃ pasavanti.
   [52]  Cattārome  vāseṭṭhā  vaṇṇā  khattiyā  brāhmaṇā
vessā  suddā . khattiyopi kho vāseṭṭhā idhekacco pāṇātipātī
hoti  adinnādāyī  kāmesu  micchācārī  musāvādī  pisuṇavāco 2-
pharusavāco  samphappalāpī  abhijjhālu  byāpannacitto  micchādiṭṭhī .
Iti  kho vāseṭṭhā yeme dhammā akusalā akusalasaṅkhātā sāvajjā
sāvajjasaṅkhātā   asevitabbā   asevitabbasaṅkhātā   nālamariyā
nālamariyasaṅkhātā  kaṇhā  kaṇhavipākā  viññugarahitā  .  khattiyepi
te idhekacce sandissanti . Brāhmaṇopi kho vāseṭṭhā .pe. Vessopi
kho vāseṭṭhā .pe. suddopi kho vāseṭṭhā idhekacco pāṇātipātī
hoti  adinnādāyī .pe. micchādiṭṭhī . iti kho vāseṭṭhā yeme
dhammā  akusalā  akusalasaṅkhātā  .pe.  kaṇhā  kaṇhavipākā
viññugarahitā suddepi te idhekacce sandissanti.
   [53] Khattiyopi kho vāseṭṭhā idhekacco pāṇātipātā paṭivirato
hoti  adinnādānā  paṭivirato  kāmesu  micchācārā  paṭivirato
musāvādā  paṭivirato  pisuṇāya  vācāya  paṭivirato pharusāya vācāya
paṭivirato  samphappalāpā  paṭivirato  anabhijjhālu  abyāpannacitto
sammādiṭṭhī . iti kho vāseṭṭhā yeme dhammā kusalā kusalasaṅkhātā
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo na dissati . 2 Yu. pisuṇāvāco pharusāvāco.
Anavajjā  anavajjasaṅkhātā  sevitabbā  sevitabbasaṅkhātā  alamariyā
alamariyasaṅkhātā  sukkā  sukkavipākā  viññupasatthā . khattiyepi te
idhekacce  sandissanti  . brāhmaṇopi kho vāseṭṭhā . vessopi
kho  vāseṭṭhā . suddopi kho vāseṭṭhā idhekacco pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  .pe.  anabhijjhālu  abyāpannacitto sammādiṭṭhī .
Iti  kho  vāseṭṭhā  yeme dhammā kusalā kusalasaṅkhātā anavajjā
anavajjasaṅkhātā    sevitabbā   sevitabbasaṅkhātā   alamariyā
alamariyasaṅkhātā  sukkā  sukkavipākā  viññupasatthā  .  suddepi
te idhekacce sandissanti.
   {53.1} Imesu kho vāseṭṭhā catūsu vaṇṇesu evaṃ ubhayabyokiṇṇesu 1-
vattamānesu  kaṇhasukkesu  dhammesu viññuvigarahitesu ceva viññupasatthesu
ca yadettha brāhmaṇā evamāhaṃsu brāhmaṇo va seṭṭho vaṇṇo hīnā
aññe  vaṇṇā  brāhmaṇo  va sukko vaṇṇo kaṇhā aññe vaṇṇā
brāhmaṇā  va sujjhanti no abrāhmaṇā brāhmaṇā brahmuno puttā
orasā  mukhato  jātā  brahmajā brahmanimmitā brahmadāyādāti .
Tantesaṃ viññū nānujānanti . taṃ kissa hetu . imesaṃ hi vāseṭṭhā
catunnaṃ  vaṇṇānaṃ yo hoti bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo vusitavā katakaraṇīyo
ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇakavasaññojano  sammadaññā-
vimutto so nesaṃ aggamakkhāyati dhammeneva no adhammena. Dhammo hi
vāseṭṭhā  seṭṭho janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ubhayaokiṇṇesu.
Tadamināpetaṃ vāseṭṭhā pariyāyena veditabbaṃ yathā dhammo 1- seṭṭho
janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca.
   [54] Jānāti kho vāseṭṭhā rājā pasenadi kosalo samaṇo gotamo
anuttaro 2- sakyakulā pabbajitoti . sakyā kho pana vāseṭṭhā rañño
pasenadissa kosalassa anantarā 3- anuyantā bhavanti . karonti kho
vāseṭṭhā  sakyā  raññe  pasenadimhi kosale nipaccakāraṃ abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  .  iti  kho  vāseṭṭhā  yaṃ
karonti  sakyā  raññe  pasenadimhi  kosale  nipaccakāraṃ abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  karoti  taṃ  rājā  pasenadi
kosalo  tathāgate  nipaccakāraṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ
sāmīcikammaṃ  nanu  sujāto  samaṇo  gotamo  dujjātohamasmi  balavā
samaṇo   gotamo  dubbalohamasmi  pāsādiko  samaṇo  gotamo
dubbaṇṇohamasmi  mahesakkho  samaṇo  gotamo  appesakkhohamasmīti
athakho  naṃ dhammaṃyeva sakkaronto dhammaṃ garukaronto dhammaṃ mānento
dhammaṃ  pūjento dhammaṃ apacayamāno . evaṃ rājā pasenadi kosalo
tathāgate  nipaccakāraṃ  karoti  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ
sāmīcikammaṃ . iminā 4- kho evaṃ 5- vāseṭṭhā pariyāyena veditabbaṃ
yathā dhammo seṭṭho janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca.
   [55]  Tumhe  khvattha  vāseṭṭhā  nānājaccā  nānānāmā
nānāgottā  nānākulā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā ke tumheti
@Footnote: 1 Ma. dhammo va . 2 Ma. anantarā . 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
@4 Ma. imināpi . 5 Ma. Yu. etaṃ vāseṭṭha.
Puṭṭhā  samānā samaṇā sakyaputtiyāmhāti paṭijānāthāti 1- . yassa
kho  panassa vāseṭṭhā tathāgate saddhā niviṭṭhā mūlajātā patiṭṭhitā
daḷhā  asaṃhāriyā  2- samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā
mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasmiṃ tassetaṃ kallaṃ vācāya
bhagavatomhi  putto  oraso  mukhato  jāto  dhammajo  dhammanimmito
dhammadāyādoti  .  taṃ  kissa hetu . tathāgatassa hetaṃ vāseṭṭhā
adhivacanaṃ  dhammakāyo  itipi  brahmakāyo  itipi  dhammabhūto  itipi
brahmabhūto itipi.
   [56] Hoti kho so vāseṭṭhā samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa
addhuno accayena ayaṃ loko saṃvaṭṭati saṃvaṭṭamāne loke yebhuyyena
sattā  ābhassarasaṃvattanikā  honti  te  tattha  [2]-  manomayā
pītibhakkhā  sayaṃpabhā  antalikkhacarā  subhaṭṭhāyino  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ
tiṭṭhanti  .  hoti  kho  so vāseṭṭhā samayo yaṃ kadāci karahaci
dīghassa  addhuno  accayena  ayaṃ loko vivaṭṭati vivaṭṭamāne loke
yebhuyyena  sattā  ābhassarakāyā  cavitvā itthattaṃ āgacchanti te
ca  honti  manomayā  pītibhakkhā  sayaṃpabhā antalikkhacarā subhaṭṭhāyino
ciraṃ dīghamaddhānaṃ tiṭṭhanti.
   {56.1} Ekodakīkūtaṃ kho pana vāseṭṭhā tena samayena hoti
andhakāro   andhakāratimisā  na  candimasuriyā  paññāyanti  na
nakkhattāni    tārakarūpāni   paññāyanti   na   rattindivā
paññāyanti   na   māsaddhamāsā  paññāyanti  na  utusaṃvaccharā
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati . 2 Yu. asaṃhārikā . 3 Ma. Yu. honti.
Paññāyanti  na  itthīpurisā  1-  paññāyanti . sattā sattātveva
saṅkhyaṃ  gacchanti  . athakho tesaṃ vāseṭṭhā sattānaṃ kadāci karahaci
dīghassa  addhuno accayena rasapaṭhavī udakasmiṃ samantāni 2- seyyathāpi
nāma  payatattassa nibbāyamānassa upari santānakaṃ hoti evamevaṃ 3-
pāturahoti  sā  ahosi  vaṇṇasampannā  gandhasampannā  rasasampannā
seyyathāpi nāma sampannā vā sappi sampannaṃ vā navanītaṃ evaṃvaṇṇā
ahosi seyyathāpi nāma khuddamadhuṃ aneḷakaṃ evamassādā ahosi.
   {56.2} Athakho vāseṭṭhā aññataro satto lolajātiko ambho
kimevidaṃ  bhavissatīti  rasapaṭhaviṃ aṅguliyā sāyi tassa rasapaṭhaviṃ aṅguliyā
sāyato  acchādesi  taṇhāpassa  4- okkami . aññepi 5- kho
vāseṭṭhā  sattā  tassa  sattassa diṭṭhānugatiṃ āpajjamānā rasapaṭhaviṃ
aṅguliyā sāyiṃsu . tesaṃ rasapaṭhaviṃ aṅguliyā sāyataṃ acchādeti taṇhā
ca nesaṃ okkami.
   {56.3} Athakho te vāseṭṭhā sattā rasapaṭhaviṃ hatthehi āluppakārakaṃ
upakkamiṃsu paribhuñjituṃ . yato kho vāseṭṭhā sattā rasapaṭhaviṃ hatthehi
āluppakārakaṃ  upakkamiṃsu  paribhuñjituṃ  atha  tesaṃ  sattānaṃ  sayaṃpabhā
antaradhāyi  .  sayaṃpabhāya  antarahitāya  candimasuriyā  pāturahesuṃ
candimasuriyesu   pātubhūtesu  nakkhattāni  tārakarūpāni  pāturahesuṃ
nakkhattesu  tārakarūpesu  pātubhūtesu rattindivā paññāyiṃsu rattindivesu
paññāyamānesu    māsaddhamāsā    paññāyiṃsu   māsaddhamāsesu
paññāyamānesu    utusaṃvaccharā    paññāyiṃsu    ettāvatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. itthipumā . 2 Ma. Yu. samatāni . 3 Ma. evameva. evamupari.
@4 Ma. Yu. taṇhā cassa . 5 Yu. aññatarepi.
Kho vāseṭṭhā ayaṃ loko puna vivaṭṭo hoti.
   [57]  Athakho  te  vāseṭṭhā  sattā  rasapaṭhaviṃ paribhuñjantā
tabbhakkhā tadāhārā 1- ciraṃ dīghamaddhānaṃ aṭṭhaṃsu . yathā yathā kho
te  vāseṭṭhā  sattā  rasapaṭhaviṃ  paribhuñjantā tabbhakkhā tadāhārā
ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  aṭṭhaṃsu  tathā  tathā  tesaṃ  sattānaṃ kharattañceva
kāyasmiṃ  okkami  vaṇṇavevaṇṇatā  ca  paññāyittha  .  ekidaṃ
sattā  vaṇṇavanto  honti  ekidaṃ  sattā  dubbaṇṇā  .  tattha
ye  te  sattā  vaṇṇavanto  te  dubbaṇṇe  satte  atimaññanti
mayametehi  vaṇṇavantatarā  amhehete  dubbaṇṇatarāti  .  tesaṃ
vaṇṇātimānapaccayā  mānātimānajātikānaṃ  rasapaṭhavī  antaradhāyi .
Rasapaṭhaviyā  antarahitāya  sannipatiṃsu  sannipatitvā  anutthuniṃsu  aho
rasaṃ aho rasanti . tadetarahipi manussā kiñcideva surasaṃ 2- labhitvā
evamāhaṃsu  aho  rasaṃ  aho  rasanti  . tadeva porāṇaṃ aggaññaṃ
akkharaṃ anussaranti 3- na tvevassa atthaṃ ājānanti.
   [58]  Athakho tesaṃ vāseṭṭhā sattānaṃ rasapaṭhaviyā antarahitāya
bhūmipappaṭiko 4- pāturahosi . seyyathāpi nāma ahicchattako evamevaṃ
pāturahosi   .   so   ahosi  vaṇṇasampanno  gandhasampanno
rasasampanno  seyyathāpi  nāma  sampannā  vā  sappi sampannaṃ vā
navanītaṃ  evaṃvaṇṇo  ahosi  seyyathāpi  nāma  khuddamadhuṃ  aneḷakaṃ
@Footnote: 1 Yu. tadahārā . 2 Yu. sādhurasaṃ . 3 Yu. anupatanti. evamupari.
@4 Ma. Yu. bhūmipappaṭako.
Evamassādo ahosi.
   {58.1}  Athakho  te vāseṭṭhā sattā bhūmipappaṭikaṃ upakkamiṃsu
paribhuñjituṃ  te  [1]-  paribhuñjantā  tabbhakkhā  tadāhārā  ciraṃ
dīghamaddhānaṃ  aṭṭhaṃsu  .  yathā  yathā  kho  te vāseṭṭhā sattā
bhūmipappaṭikaṃ  paribhuñjantā  tabbhakkhā  tadāhārā  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ
aṭṭhaṃsu  tathā  tathā  tesaṃ  sattānaṃ bhiyyoso mattāya kharattañceva
kāyasmiṃ  okkami  vaṇṇavevaṇṇatā  ca  paññāyittha . ekidaṃ sattā
vaṇṇavanto honti ekidaṃ sattā dubbaṇṇā . tattha ye te sattā
vaṇṇavanto   te   dubbaṇṇe  satte  atimaññanti  mayametehi
vaṇṇavantatarā  amhehete  dubbaṇṇatarāti  .  tesaṃ  vaṇṇātimāna-
paccayā mānātimānajātikānaṃ bhūmipappaṭiko antaradhāyi.
   {58.2} Bhūmipappaṭike antarahite padālatā pāturahosi. Seyyathāpi
nāma kalambakā 2- evamevaṃ pāturahosi . sā ahosi vaṇṇasampannā
gandhasampannā  rasasampannā  seyyathāpi  nāma  sampannā  vā sappi
sampannaṃ  vā  navanītaṃ  evaṃvaṇṇā  ahosi seyyathāpi nāma khuddamadhuṃ
aneḷakaṃ evamassādā ahosi . athakho te vāseṭṭhā sattā padālataṃ
upakkamiṃsu  paribhuñjituṃ  te  paribhuñjantā  tabbhakkhā  tadāhārā  ciraṃ
dīghamaddhānaṃ aṭṭhaṃsu . yathā yathā kho te vāseṭṭhā sattā padālataṃ
paribhuñjantā  tabbhakkhā  tadāhārā  ciraṃ   dīghamaddhānaṃ  aṭṭhaṃsu
tathā  tathā  tesaṃ  sattānaṃ  bhiyyoso  mattāya  kharattañceva
kāyasmiṃ  okkami  vaṇṇavevaṇṇatā  ca  paññāyittha  .  ekidaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ . 2 Ma. Yu. kalambukā.
Sattā  vaṇṇavanto  honti  ekidaṃ  sattā  dubbaṇṇā  .  tattha
ye  te  sattā  vaṇṇavanto  te  dubbaṇṇe  satte  atimaññanti
mayametehi  vaṇṇavantatarā  amhehete  dubbaṇṇatarāti  .  tesaṃ
vaṇṇātimānapaccayā mānātimānajātikānaṃ padālatā antaradhāyi.
   {58.3}  Padālatāya  antarahitāya  sannipatiṃsu  sannipatitvā
anutthuniṃsu ahu vata no ahāyi vata no padālatāti. Tadetarahi manussā
kenacideva  dukkhadhammena  phuṭṭhā  evamāhaṃsu  ahu  vata no ahāyi
vata  noti  .  tadeva  porāṇaṃ  aggaññaṃ  akkharaṃ  anussaranti na
tvevassa atthaṃ ājānanti.
   [59]  Athakho tesaṃ vāseṭṭhā sattānaṃ padālatāya antarahitāya
akaṭṭhapāko  sāli  pāturahosi  akaṇo  athuso suddho 1- sugandho
taṇḍulapphalo  .  yantaṃ  sāyaṃ  sāyamāsāya  āharanti  pāto  taṃ
hoti  pakkaṃ  paṭiviruḷhaṃ yantaṃ pāto pātarāsāya āharanti sāyaṃ taṃ
hoti pakkaṃ paṭiviruḷhaṃ nāpadānaṃ paññāyati . athakho [2]- vāseṭṭhā
sattā  akaṭṭhapākaṃ  sāliṃ  paribhuñjantā  tabbhakkhā  tadāhārā  ciraṃ
dīghamaddhānaṃ aṭṭhaṃsu.
   {59.1} Yathā yathā kho te vāseṭṭhā sattā akaṭṭhapākaṃ sāliṃ paribhuñjantā
tabbhakkhā tadāhārā ciraṃ dīghamaddhānaṃ aṭṭhaṃsu tathā tathā tesaṃ sattānaṃ
bhiyyoso  mattāya  kharattañceva  kāyasmiṃ  okkami  vaṇṇavevaṇṇatā
ca paññāyittha . itthiyā ca itthīliṅgaṃ pāturahosi purisassa purisaliṅgaṃ.
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati . 2 te.
Itthī ca sudaṃ 1- ativelaṃ purisaṃ 2- upanijjhāyati puriso ca itthiṃ. Tesaṃ
ativelaṃ  aññamaññaṃ  upanijjhāyantānaṃ  sārāgo  udapādi  pariḷāho
kāyasmiṃ okkami. Te pariḷāhapaccayā methunaṃ dhammaṃ paṭiseviṃsu.
   {59.2} Ye kho pana te vāseṭṭhā tena samayena sattā passanti
methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevante aññe paṃsuṃ khipanti aññe seṭṭhiṃ khipanti
aññe gomayaṃ khipanti nassa vasali 3- nassa vasalīti 3-. Kathañhi nāma
satto  sattassa evarūpaṃ karissatīti . tadetarahipi manussā ekaccesu
janapadesu  vadhaniyā  4-  nibbuyhamānāya  aññe paṃsuṃ khipanti aññe
seṭṭhiṃ khipanti aññe gomayaṃ khipanti . tadeva porāṇaṃ aggaññaṃ akkharaṃ
anussaranti na tvevassa atthaṃ ājānanti.
   [60] Adhammasammataṃ taṃ 5- kho pana vāseṭṭhā tena samayena hoti
tadetarahi dhammasammataṃ . ye kho pana te 6- vāseṭṭhā tena samayena
sattā  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevanti  temāsaṃpi  dvemāsaṃpi na labhanti
gāmaṃ  vā  nigamaṃ vā pavisituṃ . yato kho vāseṭṭhā te sattā
tasmiṃ  asaddhamme  ativelaṃ  pātabyataṃ  āpajjiṃsu  atha  agārāni
upakkamiṃsu  kātuṃ  tasseva  asaddhammassa  paṭicchādanatthaṃ  .  athakho
vāseṭṭhā  aññatarassa  sattassa  alasajātikassa  etadahosi  ambho
kimevāhaṃ  vihaññāmi  sāliṃ  āharanto  sāyaṃ  sāyamāsāya  pāto
pātarāsāya yannūnāhaṃ sāliṃ āhareyyaṃ sakideva sāyaṃ pātarāsāyāti.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ na dissati . 2 Ma. purisaṃ ativelaṃ . 3 Ma. Yu. asuci.
@4 Ma. Yu. vadhuyā. 5-6 Ma. Yu. ayaṃ na dissati.
   {60.1} Athakho so vāseṭṭhā satto sāliṃ āhāsi sakideva
sāyaṃ  pātarāsāyāti  1-  .  athakho vāseṭṭhā aññataro satto
yena  so  satto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā taṃ sattaṃ etadavoca
ehi  bho satta sālāhāraṃ gamissāmāti . alaṃ bho satta āhaṭo
me sāli sakideva sāyaṃ pātarāsāyāti.
   {60.2} Athakho so vāseṭṭhā satto tassa sattassa diṭṭhānugatiṃ
āpajjamāno sāliṃ āhāsi sakideva dvīhāya 2- evaṃpi kira bho sādhūti.
   {60.3} Athakho vāseṭṭhā aññataro satto yena so satto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  sattaṃ  etadavoca  ehi bho satta
sālāhāraṃ gamissāmāti . alaṃ bho satta āhaṭo me sāli sakideva
sāyaṃ pātarāsāyāti 1-.
   {60.4}  Athakho  so  vāseṭṭhā  satto  tassa  sattassa
diṭṭhānugatiṃ  āpajjamāno  sāliṃ āhāsi sakideva catūhāya evaṃ 3-
kira  bho  sādhūti . athakho vāseṭṭhā aññataro satto yena so
satto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  sattaṃ  etadavoca  ehi
bho  satta  sālāhāraṃ  gamissāmāti  .  alaṃ  bho satta āhaṭo
me sāli sakideva catūhāyāti.
   {60.5} Athakho so vāseṭṭhā satto tassa sattassa diṭṭhānugatiṃ
āpajjamāno sāliṃ āhāsi sakideva aṭṭhāhāya evaṃ 3- kira bho sādhūti.
   {60.6}  Yato kho te vāseṭṭhā sattā sannidhikārakaṃ sāliṃ
upakkamiṃsu  paribhuñjituṃ  .  athakho  vāseṭṭhā  4-  kaṇo  taṇḍulaṃ
pariyonaddhi   5-  thusopi  taṇḍulaṃ  pariyonaddhi  5-  lunaṃpi
@Footnote: 1 Yu. itisaddo na dissati . 2 Ma. Yu. dvīhāyāti . 3 Ma. Yu. evaṃpi.
@4 Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 5 Ma. Yu. pariyonandhi.
Nappaṭiviruḷhaṃ   apadānaṃ  paññāyittha  saṇḍasaṇḍā  sālayo  1-
aṭṭhaṃsu.
   [61]  Athakho  te  vāseṭṭhā  sattā sannipatiṃsu sannipatitvā
anutthaniṃsu  pāpakā  vata  bho  dhammā  sattesu  pātubhūtā  mayaṃ
hi  pubbe  manomayā  ahumhā  pītibhakkhā  sayaṃpabhā  antalikkhacarā
subhaṭṭhāyino  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  aṭṭhamhā  tesaṃ  no  amhākaṃ
kadāci  karahaci  ciraṃ 2- dīghassa addhuno accayena rasapaṭhavī udakasmiṃ
samantāni  sā  ahosi  vaṇṇasampannā  gandhasampannā  rasasampannā
te  mayaṃ  rasapaṭhaviṃ hatthehi āluppakārakaṃ upakkamimhā 3- paribhuñjituṃ
tesanno  rasapaṭhaviṃ  hatthehi  āluppakārakaṃ  upakkamataṃ  paribhuñjituṃ
sayaṃpabhā  antaradhāyi  sayaṃpabhāya  4-  antarahitāya  candimasuriyā
pāturahesuṃ  5-  candimasuriyesu  pātubhūtesu  nakkhattāni  tārakarūpāni
pāturahesuṃ 5- nakkhattesu tārakarūpesu pātubhūtesu rattindivā paññāyiṃsu
rattindivesu  paññāyamānesu  māsaddhamāsā  paññāyiṃsu  māsaddhamāsesu
paññāyamānesu  utusaṃvaccharā  paññāyiṃsu te mayaṃ rasapaṭhaviṃ paribhuñjantā
tabbhakkhā tadāhārā ciraṃ dīghamaddhānaṃ aṭṭhamhā tesaṃ no pāpakānaṃyeva
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pātubhāvā  rasapaṭhavī  antaradhāyi  rasapaṭhaviyā
antarahitāya  bhūmipappaṭiko  pāturahosi  so  ahosi  vaṇṇasampanno
gandhasampanno  rasasampanno  te  mayaṃ  bhūmipappaṭikaṃ  upakkamimhā 3-
paribhuñjituṃ  te  mayaṃ  taṃ  paribhuñjantā  tabbhakkhā  tadāhārā  ciraṃ
dīghamaddhānaṃ  aṭṭhamhā  tesaṃ  no  pāpakānaṃyeva  akusalānaṃ dhammānaṃ
@Footnote: 1 Yu. sāliyo . 2 Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 3 Ma. Yu. upakkamimha.
@4 Ma. tāya . 5 Yu. pāturahaṃsu.
Pātubhāvā   bhūmipappaṭiko   antaradhāyi  bhūmipappaṭike  antarahite
padālatā  pāturahosi  sā  ahosi  vaṇṇasampannā  gandhasampannā
rasasampannā  te  mayaṃ  padālataṃ  upakkamimhā  paribhuñjituṃ  te mayaṃ
taṃ  paribhuñjantā  tabbhakkhā  tadāhārā  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  aṭṭhamhā
tesaṃ  no  pāpakānaṃyeva  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pātubhāvā padālatā
antaradhāyi  padālatāya  antarahitāya  akaṭṭhapāko  sāli  pāturahosi
akaṇo  athuso  suddho sugandho taṇḍulapphalo yantaṃ sāyaṃ sāyamāsāya
āharāma  pāto taṃ hoti pakkaṃ paṭiviruḷhaṃ yantaṃ pāto pātarāsāya
āharāma  sāyantaṃ  hoti  pakkaṃ  paṭiviruḷhaṃ  nāpadānaṃ  paññāyittha
te  mayaṃ  akaṭṭhapākaṃ  sāliṃ  paribhuñjantā tabbhakkhā tadāhārā ciraṃ
dīghamaddhānaṃ  aṭṭhamhā  tesanno  pāpakānaṃyeva  akusalānaṃ  dhammānaṃ
pātubhāvā  kaṇopi  taṇḍulaṃ  pariyonaddhi  thusopi  taṇḍulaṃ  pariyonaddhi
lūnaṃpi  nappaṭiviruḷhaṃ  apadānampi  paññāyittha  saṇḍasaṇḍā  sālayo
ṭhitā yannūna mayaṃ sāliṃ vibhajeyyāma mariyādaṃ ṭhapeyyāmāti. Athakho [1]-
vāseṭṭhā sattā sāliṃ vibhajiṃsu mariyādaṃ ṭhapesuṃ.
   [62]  Athakho  vāseṭṭhā  aññataro  satto lolajātiko sakaṃ
bhāgaṃ  parirakkhanto  aññataraṃ  bhāgaṃ  adinnaṃ  ādiyitvā paribhuñji .
Tamenaṃ  aggahesuṃ  gahetvā  etadavocuṃ  pāpakaṃ  vata  bho  satta
karosi  yatra  hi  nāma  sakaṃ  bhāgaṃ  parirakkhanto  aññataraṃ bhāgaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.
Adinnaṃ ādiyitvā paribhuñjasi mā bho 1- satta puna 2- evarūpamakāsīti.
Evaṃ bhoti kho vāseṭṭhā so satto tesaṃ sattānaṃ paccassosi .
Dutiyampi  kho vāseṭṭhā so satto .pe. tatiyampi kho vāseṭṭhā
so  satto sakaṃ bhāgaṃ parirakkhanto aññataraṃ bhāgaṃ adinnaṃ ādiyitvā
paribhuñji  .  tamenaṃ  aggahesuṃ  gahetvā  3-  etadavocuṃ pāpakaṃ
vata bho satta karosi yatra hi nāma sakaṃ bhāgaṃ parirakkhanto aññataraṃ
bhāgaṃ  adinnaṃ  ādiyitvā  paribhuñji  4- mā bho 1- satta punapi
evarūpaṃ  akāsīti  .  aññe  pāṇinā  pahariṃsu  aññe  leḍḍunā
pahariṃsu  aññe  daṇḍena  pahariṃsu  .  tadagge kho pana vāseṭṭhā
adinnādānaṃ  paññāyati  garahā  paññāyati  musāvādo  paññāyati
daṇḍādānaṃ paññāyati.
   {62.1}  Athakho  seṭṭhasattā sannipatiṃsu sannipatitvā anutthaniṃsu
pāpakā vata bho dhammā sattesu pātubhūtā yatra hi nāma adinnādānaṃ
paññāyissati   garahā   paññāyissati   musāvādo   paññāyissati
daṇḍādānaṃ  paññāyissati  yannūna  mayaṃ  ekaṃ  sattaṃ  sammanneyyāma
yo  5-  no  sammākhīyitabbaṃ  khīyeyya  sammāgarahitabbaṃ  garaheyya
sammāpabbājetabbaṃ   pabbājeyya  mayaṃ  panassa  sālīnaṃ  bhāgaṃ
anupadassāmāti.
   {62.2} Athakho te vāseṭṭhā sattā yo nesaṃ satto abhirūpataro
ca  dassanīyataro  ca  pāsādikataro  ca  mahesakkhataro ca taṃ sattaṃ
upasaṅkamitvā   etadavocuṃ   ehi  bho  satta  sammākhīyitabbaṃ
khīyi     sammāgarahitabbaṃ     garahi     sammāpabbājetabbaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. māssu bho . 2 Ma. Yu. punapi . 3 Yu. aggahetvā.
@4 Ma. Yu. paribhuñjasi . 5. Yu. so.
Pabbājehi mayaṃ pana vo sālīnaṃ bhāgaṃ anupadassāmāti . evaṃ bhoti
kho  so  vāseṭṭhā satto tesaṃ sattānaṃ paṭissutvā sammākhīyitabbaṃ
khīyi  sammāgarahitabbaṃ  garahi  sammāpabbājetabbaṃ  pabbājesi  . te
panassa sālīnaṃ bhāgaṃ anupadaṃsu.
   [63]  Mahājanasammatoti  kho vāseṭṭhā mahāsammatotveva paṭhamaṃ
akkharaṃ  upanibbattaṃ  .  khettānaṃ  adhipatīti kho vāseṭṭhā khattiyo
khattiyotveva dutiyaṃ akkharaṃ upanibbattaṃ . dhammena paresaṃ 1- rañjetīti
kho vāseṭṭhā rājā rājātveva tatiyaṃ akkharaṃ upanibbattaṃ. Iti kho
vāseṭṭhā  evamevassa  2-  khattiyamaṇḍalassa  porāṇena aggaññena
akkharena abhinibbatti ahosi . Tesaṃyeva sattānaṃ aññesaṃ 3- sadisānaṃyeva
no asadisānaṃ dhammeneva no adhammena . Dhammo hi vāseṭṭhā seṭṭho
janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca.
   [64] Athakho tesaṃ sattānaṃyeva ekaccānaṃ etadahosi pāpakā vata
bho dhammā sattesu pātubhūtā yatra hi nāma adinnādānaṃ paññāyissati
garahā   paññāyissati   musāvādo   paññāyissati   daṇḍādānaṃ
paññāyissati   pabbājanaṃ   paññāyissati  yannūna  mayaṃ  pāpake
akusale dhamme vāheyyāmāti . te pāpake akusale dhamme vāhesuṃ.
Pāpake  akusale  dhamme vāhentīti kho vāseṭṭhā brāhmaṇātveva
paṭhamaṃ  akkharaṃ  upanibbattaṃ  .  te  araññāyatane  paṇṇakuṭiyo  ca
karitvā   paṇṇakuṭīsu   jhāyanti   .   vītaṅgārā   vītadhūmā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pare . 2 Ma. Yu. evametassa . 3 Ma. Yu. anaññesaṃ.
Paṇṇamusalā  sāyaṃ  sāyamāsāya  pāto  pātarāsāya  gāmanigama-
rājadhāniyo osaranti ghāsamesanā . te ghāsaṃ paṭilabhitvā punadeva
araññāyatane  paṇṇakuṭīsu  jhāyanti  .  tamenaṃ  manussā  disvā
evamāhaṃsu  ime  kho  bho  sattā  araññāyatane  paṇṇakuṭiyo
karitvā  paṇṇakuṭīsu  jhāyanti  vītaṅgārā  vītadhūmā  paṇṇamusalā
sāyaṃ  sāyamāsāya  pāto pātarāsāya gāmanigamarājadhāniyo osaranti
ghāsamesanā  . te ghāsampaṭilabhitvā punadeva araññāyatane paṇṇakuṭīsu
jhāyanti 1- . te kho 2- vāseṭṭhā jhāyikā jhāyikātveva dutiyaṃ
akkharaṃ  upanibbattaṃ  tesaṃyeva  kho  vāseṭṭhā  sattānaṃ  ekacce
sattā  araññāyatane  paṇṇakuṭīsu  [3]-  jhānaṃ  anabhisambhunamānā
gāmasāmantaṃ nigamasāmantaṃ osaritvā gaṇṭhe karontā āgacchanti.
   {64.1} Tamenaṃ manussā disvā evamāhaṃsu ime kho pana bho sattā
araññāyatane   paṇṇakuṭīsu   jhānaṃ  anabhisambhunamānā  gāmasāmantaṃ
nigamasāmantaṃ  osaritvā  gaṇṭhe karontā gacchanti 4- . nadānime
jhāyanti nadānime jhāyantīti kho vāseṭṭhā ajjhāyikā ajjhāyikātveva
tatiyaṃ akkharaṃ upanibbattaṃ . hīnasammataṃ kho pana vāseṭṭhā tena samayena
hoti  tadetarahi  seṭṭhasammataṃ  .  iti kho vāseṭṭhā evametassa
brāhmaṇamaṇḍalassa  porāṇena  aggaññena  akkharena  abhinibbatti
ahosi tesaṃyeva sattānaṃ aññesaṃ sadisānaṃyeva no asadisānaṃ dhammeneva
no adhammena . Dhammo hi vāseṭṭhā seṭṭho janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme
abhisamparāyañca.
@Footnote: 1 Ma. jhāyantīti . 2 Ma. jhāyantīti kho . 3 Ma. Yu. taṃ . 4 Ma. acchanti.
@Yu. acchenti.
   [65] Tesaṃyeva kho vāseṭṭhā sattānaṃ ekacce sattā methunaṃ
dhammaṃ samādāya visuṃ kammante 1- payojesuṃ . methunaṃ dhammaṃ samādāya
visuṃ  kammante  payojentīti  kho  vāseṭṭhā vessā vessātveva
akkharaṃ nibbattaṃ 2-. Iti kho vāseṭṭhā evametassa. Saṅkhittaṃ 3-. Iti
kho  vāseṭṭhā  evametassa  suddamaṇḍalassa  porāṇena  aggaññena
akkharena  abhinibbatti  ahosi tesaṃyeva sattānaṃ aññesaṃ sadisānaṃyeva
no asadisānaṃ dhammeneva no adhammena . Dhammo hi vāseṭṭhā seṭṭho
janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca.
   [66] Ahu kho so vāseṭṭhā samayo yaṃ khattiyopi sakaṃ dhammaṃ
garahamāno  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati  samaṇo  bhavissāmīti .
Brāhmaṇopi 4- vāseṭṭhā .pe. vessopi vāseṭṭhā .pe. Suddopi
kho [5]- sakaṃ dhammaṃ garahamāno agārasmā anagāriyaṃ pabbajati samaṇo
bhavissāmīti  .  imehi kho vāseṭṭhā catūhi maṇḍalehi samaṇamaṇḍalassa
abhinibbatti  ahosi  tesaṃyeva  sattānaṃ  aññesaṃ  sadisānaṃyeva
no  asadisānaṃ  dhammeneva  no adhammena . dhammo hi vāseṭṭhā
seṭṭho janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca.
   [67] Khattiyopi kho vāseṭṭhā kāyena duccaritañcaritvā vācāya
@Footnote: 1 Ma. visukammante. Yu. vissutakammante . 2 Ma. Yu. upanibbattaṃ.
@3 ayaṃ vitthāro. vessamaṇḍalassa porāṇena aggaññena akkharena abhinibbatti ahosi
@tesaṃyeva sattānaṃ aññesaṃ sadisānaṃyeva no asadisānaṃ dhammeneva no adhammena.
@dhammo hi vāseṭṭhā seṭṭho janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca. tesaṃyeva
@kho vāseṭṭhā sattānaṃ ye te sattā avasesā te luddācārā luddācārā ahesuṃ.
@luddācārā luddācārāti kho vāseṭṭhā suddā suddātveva akkharaṃ upanibbattaṃ.
@4 Ma. brāhmaṇopi kho. Yu. brāhmaṇopi sakaṃ dhammaṃ .pe. 5 Ma. vāseṭṭhā.
Duccaritañcaritvā  manasā  duccaritañcaritvā  micchādiṭṭhiko  micchādiṭṭhi-
kammasamādāno  1-  micchādiṭṭhikammasamādānahetu kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati . brāhmaṇopi kho
vāseṭṭhā .pe. vessopi kho vāseṭṭhā .pe. Suddopi kho vāseṭṭhā
.pe.  samaṇopi  kho  vāseṭṭhā  kāyena duccaritañcaritvā vācāya
duccaritañcaritvā    manasā    duccaritañcaritvā   micchādiṭṭhiko
micchādiṭṭhikammasamādāno    micchādiṭṭhikammasamādānahetu    kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati.
   [68] Khattiyopi kho vāseṭṭhā kāyena sucaritañcaritvā vācāya
sucaritañcaritvā  manasā  sucaritañcaritvā  sammādiṭṭhiko  sammādiṭṭhi-
kammasamādāno  2-  sammādiṭṭhikammasamādānahetu kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati . Brāhmaṇopi kho vāseṭṭhā .pe.
Vessopi kho vāseṭṭhā .pe. suddopi kho vāseṭṭhā .pe. Samaṇopi
kho vāseṭṭhā kāyena sucaritañcaritvā vācāya sucaritañcaritvā manasā
sucaritañcaritvā     sammādiṭṭhiko     sammādiṭṭhikammasamādāno
sammādiṭṭhikammasamādānahetu   kāyassa   bhedā   paraṃ   maraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati.
   [69]  Khattiyopi  kho  vāseṭṭhā  kāyena dvayakārī vācāya
dvayakārī manasā dvayakārī vimissadiṭṭhiko 3- vimissakammasamādāno 4-
vimissakammasamādānahetu  kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā sukhadukkhapaṭisaṃvedī
hoti  .  brāhmaṇopi  kho  vāseṭṭhā kāyena dvayakārī vācāya
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati . 2-4 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati . 3 Yu.
@vītimissadiṭṭhiko.
Dvayakārī  manasā  dvayakārī  vimissadiṭṭhiko  vimissakammasamādāno
vimissakammasamādānahetu  kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā sukhadukkhapaṭisaṃvedī
hoti . vessopi kho vāseṭṭhā kāyena dvayakārī vācāya dvayakārī
manasā  dvayakārī  vimissadiṭṭhiko  vimissakammasamādāno  vimissakamma-
samādānahetu  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sukhadukkhapaṭisaṃvedī
hoti  .  suddopi  kho  vāseṭṭhā  kāyena  dvayakārī  vācāya
dvayakārī  manasā  dvayakārī  vimissadiṭṭhiko  vimissakammasamādāno
vimissakammasamādānahetu  kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā sukhadukkhapaṭisaṃvedī
hoti . samaṇopi kho vāseṭṭhā kāyena dvayakārī vācāya dvayakārī
manasā  dvayakārī  vimissadiṭṭhiko  vimissakammasamādāno  vimissakamma-
samādānahetu kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sukhadukkhapaṭisaṃvedī hoti.
   [70] Khattiyopi kho vāseṭṭhā kāyena saṃvuto vācāya saṃvuto
manasā  saṃvuto  sattannaṃ  bodhipakkhiyānaṃ  dhammānaṃ  bhāvanamanvāya
diṭṭheyeva  1-  dhamme parinibbāyati . brāhmaṇopi kho vāseṭṭhā
kāyena  saṃvuto vācāya saṃvuto manasā saṃvuto sattannaṃ bodhipakkhiyānaṃ
dhammānaṃ  bhāvanamanvāya  diṭṭheyeva  dhamme parinibbāyati . vessopi
kho vāseṭṭhā kāyena saṃvuto vācāya saṃvuto manasā saṃvuto sattannaṃ
bodhipakkhiyānaṃ   dhammānaṃ   bhāvanamanvāya   diṭṭheyeva   dhamme
parinibbāyati  .  suddopi  kho  vāseṭṭhā kāyena saṃvuto vācāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. diṭṭheva.
Saṃvuto  manasā  saṃvuto  sattannaṃ bodhipakkhiyānaṃ dhammānaṃ bhāvanamanvāya
diṭṭheyeva dhamme parinibbāyati.
   [71]  Imesaṃ  hi vāseṭṭhā catunnaṃ vaṇṇānaṃ yo hoti bhikkhu
arahaṃ  khīṇāsavo  vusitavā  katakaraṇīyo  ohitabhāro  anuppattasadattho
parikkhīṇabhavasaññojano  sammadaññāvimutto  so  nesaṃ  aggamakkhāyati
dhammeneva no adhammena . dhammo hi vāseṭṭhā seṭṭho janetasmiṃ
diṭṭhe  ceva  dhamme  abhisamparāyañca . brahmunāpi 1- vāseṭṭhā
sanaṅkumārena gāthā bhāsitā
   [72] Khattiyo seṭṭho janetasmiṃ 2- ye gottapaṭisārino
     vijjācaraṇasampanno        so seṭṭho devamānuseti.
Sāpi 3- kho panesā vāseṭṭhā brahmunā sanaṅkumārena gāthā sugītā
no  duggītā  subhāsitā  no  dubbhāsitā  atthasañhitā  no
anatthasañhitā anumatā mayā. Ahaṃpi vāseṭṭhā evaṃ vadāmi
     khattiyo seṭṭho janetasmiṃ   ye gottapaṭisārino
     vijjācaraṇasampanno      so seṭṭho devamānuseti.
  Idamavoca  bhagavā  .  attamanā  vāseṭṭhabhāradvājā  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandunti.
         Aggaññasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. brahmunāpesā . 2 Yu. jane tasmiṃ . 3 Ma. Yu. sā.
           Sampasādanīyasuttaṃ
   [73]  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā nāḷandāyaṃ viharati
pāvārikambavane  .  athakho  āyasmā  sārīputto  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  sārīputto  bhagavantaṃ etadavoca
evaṃ  pasanno  ahaṃ  bhante  bhagavati  na cāhu na ca bhavissati na
cetarahi  vijjati  añño  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  bhagavatā
bhiyyobhiññataro  yadidaṃ  sambodhiyanti  . oḷārā 1- kho te ayaṃ
sārīputta  āsabhivācā  bhāsitā  ekaṃso  gahito  sīhanādo nadito
evaṃ  pasanno  ahaṃ  bhante  bhagavati  na cāhu na ca bhavissati na
cetarahi  vijjati  añño  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  bhagavatā
bhiyyobhiññataro yadidaṃ sambodhiyanti.
   [74]  Kiṃ nu kho te sārīputta ye te ahesuṃ atītamaddhānaṃ
arahanto  sammāsambuddhā  sabbe  te  bhagavanto  cetasā  ceto
paricca  viditā  evaṃsīlā  te  bhagavanto  ahesuṃ itipi evaṃdhammā
te  bhagavanto  ahesuṃ  itipi  evaṃpaññā  te  bhagavanto  ahesuṃ
itipi  evaṃvihārī  te  bhagavanto  ahesuṃ  itipi  evaṃvimuttā te
bhagavanto ahesuṃ itipīti . no hetaṃ bhanteti 2- . Kiṃ pana te 3-
sārīputta   ye   te   bhavissanti  anāgatamaddhānaṃ  arahanto
@Footnote: 1 Ma. Yu. uḷārā . 2 sabbavāresu itisaddo na dissati . 3 Yu. ayaṃ na dissati.
Sammāsambuddhā  sabbe  te bhagavanto cetasā ceto paricca viditā
evaṃsīlā te bhagavanto bhavissanti itipi evaṃdhammā . evaṃpaññā .
Evaṃvihārī  .  evaṃvimuttā te bhagavanto bhavissanti itipīti . no
hetaṃ bhanteti.
   {74.1} Kiṃ pana te sārīputta ahaṃ etarahi arahaṃ sammāsambuddho
cetasā ceto paricca vidito evaṃsīlo bhagavā itipi evaṃdhammo. Evaṃpañño.
Evaṃvihārī. Evaṃvimutto bhagavā itipīti. No hetaṃ bhanteti. Ettha hi 1-
te  sārīputta  atītānāgatapaccuppannesu  arahantesu  sammāsambuddhesu
cetopariyañāṇaṃ  natthi  atha  kiñcarahi  te  ayaṃ sārīputta oḷārā
āsabhivācā  bhāsitā ekaṃso gahito sīhanādo nadito evaṃ pasanno
ahaṃ bhante bhagavati na cāhu na ca bhavissati na cetarahi vijjati añño
samaṇo vā brāhmaṇo vā bhagavatā bhiyyobhiññataro yadidaṃ sambodhiyanti.
   {74.2} Na kho panetaṃ [2]- bhante atītānāgatapaccuppannesu
arahantesu  sammāsambuddhesu  cetopariyañāṇaṃ  atthi apica me [3]-
dhammanvayo  vidito  seyyathāpi  bhante  rañño  paccantimaṃ  nagaraṃ
daḷhaddhālaṃ  4-  daḷhapākāratoraṇaṃ  ekadvāraṃ  tatrassa  dovāriko
paṇḍito  viyatto  medhāvī aññātānaṃ nivāretā ñātānaṃ pavesetā
so  tassa  nagarassa  sāmantā 5- anupariyāyapathaṃ anukkamamāno 6-
na  passeyya  pākārasandhiṃ  vā pākāravivaraṃ vā antamaso viḷāra-
nikkhamanamattaṃpi  tassa  evamassa  ye  keci oḷārikā pāṇā imaṃ
@Footnote: 1 Ma. ca hi. Yu. carahi . 2 Ma. Yu. me . 3 Yu. bhante . 4 Ma. daḷhuddhātaṃ
@Yu. daḷhuddātaṃ . 5 Ma. Yu. samantā . 6 Yu. anukkamanate.
Nagaraṃ  pavisanti  vā nikkhamanti vā sabbe te iminā va dvārena
pavisanti  vā  nikkhamanti vāti evameva kho me bhante dhammanvayo
vidito  ye te [1]- ahesuṃ atītamaddhānaṃ arahanto sammāsambuddhā
sabbe  te  bhagavanto  pañca  nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  catūsu  satipaṭṭhānesu  supatiṭṭhitacittā  satta
sambojjhaṅge  2-  yathābhūtaṃ  bhāvetvā  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambujjhiṃsu  yepi  te  bhante  bhavissanti anāgatamaddhānaṃ arahanto
sammāsambuddhā  sabbe  te  bhagavanto  pañca  nīvaraṇe  pahāya
cetaso  upakkilese  paññāya  dubbalīkaraṇe  catūsu  satipaṭṭhānesu
supatiṭṭhitacittā  satta  sambojjhaṅge  yathābhūtaṃ  bhāvetvā  anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ  abhisambujjhissanti  bhagavāpi  bhante  etarahi  arahaṃ
sammāsambuddho  pañca  nīvaraṇe  pahāya cetaso upakkilese paññāya
dubbalīkaraṇe  catūsu  satipaṭṭhānesu  supatiṭṭhitacitto satta sambojjhaṅge
yathābhūtaṃ bhāvetvā anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho.
   {74.3} Idhāhaṃ bhante yena bhagavā tenupasaṅkamiṃ dhammassavanāya.
Tassa [3]- bhante bhagavā dhammaṃ desesi 4- uttaruttaraṃ 5- paṇītapaṇītaṃ
kaṇhasukkaṃ sappaṭibhāgaṃ . yathā yathā [6]- bhante bhagavā dhammaṃ desesi
uttaruttaraṃ  5-  paṇītapaṇītaṃ  kaṇhasukkaṃ sappaṭibhāgaṃ tathā tathāhaṃ tasmiṃ
dhamme  abhiññā  idhekaccaṃ  dhammaṃ  dhammesu  niṭṭhamagamaṃ satthari pasīdiṃ
sammāsambuddho bhagavā svākkhāto bhagavatā dhammo supaṭipanno saṅghoti 7-.
@Footnote: 1 Ma. bhante . 2 Yu. bojjhaṅge . 3 Ma. Yu. me . 4 Ma. deseti.
@5 Yu. uttaruttariṃ . 6 Ma. Yu. me . 7 Ma. sāvakasaṅghoti.
   [75] Aparaṃ pana bhante etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti
kusalesu  dhammesu  tatrīme  kusalā  dhammā  seyyathīdaṃ  cattāro
satipaṭṭhānā   cattāro   sammappadhānā   cattāro  iddhipādā
pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo  .  idha  bhante bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharati  .  etadānuttariyaṃ  bhante  kusalesu  dhammesu
taṃ  bhagavā  asesamabhijānāti  taṃ  bhagavato  asesamabhijānato uttari-
abhiññeyyaṃ  natthi  yadabhijānaṃ  añño  samaṇo  vā  brāhmaṇo
vā bhagavatā bhiyyobhiññataro assa yadidaṃ kusalesu dhammesu.
   [76] Aparaṃ pana bhante etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti
āyatanappaṇṇattīsu  1-  .  chayimāni  bhante  ajjhattikabāhirāni
āyatanāni  cakkhuñceva  rūpā  ca  sotañca  saddā  ca  ghānañca
gandhā ca jivhā ca rasā ca kāyo ca phoṭṭhabbā ca mano ca dhammā
ca  .  etadānuttariyaṃ  bhante  āyatanappaṇṇattīsu  taṃ  bhagavā
asesamabhijānāti  taṃ  bhagavato  asesamabhijānato  uttariabhiññeyyaṃ
natthi  yadabhijānaṃ  añño  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  bhagavatā
bhiyyobhiññataro assa yadidaṃ āyatanappaṇṇattīsu.
   [77]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  gabbhāvakkantīsu . catasso imā bhante gabbhāvakkantiyo .
@Footnote: 1 Yu. āyatanapaññattīsu.
Idha pana 1- bhante ekacco asampajāno 2- mātu kucchiṃ okkamati
asampajāno  mātu  kucchismiṃ  ṭhāti  asampajāno  mātu  kucchimhā
nikkhamati ayaṃ paṭhamā gabbhāvakkanti.
   {77.1} Puna caparaṃ bhante idhekacco sampajāno hi 3- kho mātu
kucchiṃ  okkamati  asampajāno  mātu  kucchismiṃ  ṭhāti  asampajāno
mātu kucchimhā nikkhamati ayaṃ dutiyā gabbhāvakkanti.
   {77.2} Puna caparaṃ bhante idhekacco sampajāno mātu kucchiṃ okkamati
sampajāno  mātu kucchismiṃ ṭhāti asampajāno mātu kucchimhā nikkhamati
ayaṃ tatiyā gabbhāvakkanti.
   {77.3}  Puna caparaṃ bhante idhekacco sampajāno mātu kucchiṃ
okkamati  sampajāno mātu kucchismiṃ ṭhāti sampajāno mātu kucchimhā
nikkhamati  ayaṃ  catutthā  gabbhāvakkanti  .  etadānuttariyaṃ  bhante
gabbhāvakkantīsu.
   [78]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  ādesanavidhāsu  .  catasso imā bhante ādesanavidhā .
Idha  bhante  ekacco nimittena ādisati evaṃpi te mano itthampi
te  mano  itipi  te cittanti . so bahuṃ cepi ādisati tatheva
taṃ hoti no aññathāti 4-. Ayaṃ paṭhamā ādesanvidhā.
   {78.1} Puna caparaṃ bhante idhekacco na heva kho nimittena
ādisati apica kho manussānaṃ vā amanussānaṃ vā devatānaṃ vā saddaṃ
sutvā ādisati evaṃpi te mano itthampi te mano itipi te cittanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. panasaddo na dissati . 2 Yu. asampajāno ceva . 3 Ma. hisaddo na
@dissati. Yu. pi . 4 Ma. Yu. itisaddo na dissati. evamupari.
So  bahuñcepi  ādisati  tatheva  taṃ  hoti  no  aññathāti .
Ayaṃ dutiyā ādesanavidhā.
   {78.2} Puna caparaṃ bhante idhekacco na heva kho nimittena
ādisati  nāpi  manussānaṃ  vā  amanussānaṃ  vā  devatānaṃ  vā
saddaṃ  sutvā  ādisati  apica  kho  vitakkayato  vicārayato
vitakkavipphārasaddaṃ  sutvā  ādisati  evaṃpi  te  mano  itthampi
te  mano  itipi  te  cittanti . so bahuñcepi ādisati tatheva
taṃ hoti no aññathāti. Ayaṃ tatiyā ādesanavidhā.
   {78.3} Puna caparaṃ bhante idhekacco na heva kho nimittena
ādisati  nāpi  manussānaṃ  vā amanussānaṃ vā devatānaṃ vā saddaṃ
sutvā  ādisati  napi vitakkayato vicārayato vitakkavipphārasaddaṃ sutvā
ādisati athakho 1- vitakkavicārasamādhiṃ 2- samāpannassa cetasā ceto
paricca  pajānāti  yathā  imassa bhoto manosaṅkhārā paṇihitā tathā
imassa cittassa anantarā imaṃ 3- nāma vitakkaṃ vitakkessatīti . So
bahuñcepi ādisati tatheva taṃ hoti no aññathāti . ayaṃ bhante 4-
catutthā ādesanavidhā. Etadānuttariyaṃ bhante ādesanavidhāsu.
   [79] Aparaṃ pana bhante etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti
dassanasamāpattīsu  .  catasso  imā  bhante  dassanasamāpattiyo .
Idha  bhante  ekacco  samaṇo  vā brāhmaṇo vā ātappamanvāya
padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite citte imameva kāyaṃ uddhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. apica kho . 2 Yu. avitakkaṃ avicāraṃ samādhiṃ . 3 Yu. amuṃ.
@4 Ma. Yu. ayaṃ na dissati.
Pādatalā  adho  kesamatthakā  tacapariyantaṃ pūrannānappakārassa asucino
paccavekkhati  atthi  imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco
maṃsaṃ  nahārū  aṭṭhī  aṭṭhimiñjaṃ 1- vakkaṃ hadayaṃ yakanaṃ kilomakaṃ pihakaṃ
papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ  pittaṃ  semhaṃ  pubbo
lohitaṃ  sedo medo assu vasā kheḷo siṅghānikā lasikā muttanti
ayaṃ paṭhamā dassanasamāpatti.
   {79.1} Puna caparaṃ bhante idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
ātappamanvāya .pe. tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite citte
imameva  kāyaṃ  uddhaṃ  pādatalā  adho  kesamatthakā  tacapariyantaṃ
pūrannānappakārassa  asucino  paccavekkhati  atthi  imasmiṃ  kāye
kesā lomā .pe. lasikā muttaṃ 2- atikkamma ca purisassa chavimaṃsalohitaṃ
aṭṭhiṃ paccavekkhati ayaṃ dutiyā dassanasamāpatti.
   {79.2}  Puna caparaṃ bhante idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo
vā  ātappamanvāya  .pe. tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite
citte  imameva  kāyaṃ uddhaṃ pādatalā adho kesamatthakā tacapariyantaṃ
pūrannānappakārassa  asucino  paccavekkhati  atthi  imasmiṃ  kāye
kesā  lomā  .pe.  lasikā  muttaṃ  2-  atikkamma ca purisassa
chavimaṃsalohitaṃ  aṭṭhiṃ  paccavekkhati  purisassa  ca viññāṇasotaṃ pajānāti
ubhayato  abbocchinnaṃ  idhaloke  patiṭṭhitañca  paraloke  patiṭṭhitañca
ayaṃ tatiyā dassanasamāpatti.
   {79.3}  Puna caparaṃ bhante idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo
vā  ātappamanvāya  .pe.  lasikā  muttaṃ  2-  atikkamma  ca
@Footnote: 1 Yu. aṭṭhimiñjā . 2 Ma. muttanti.
Purisassa  chavimaṃsalohitaṃ  aṭṭhiṃ  paccavekkhati  purisassa  ca viññāṇasotaṃ
pajānāti  ubhayato  abbocchinnaṃ  idhaloke  appatiṭṭhitañca  paraloke
appatiṭṭhitañca  ayaṃ  catutthā  dassanasamāpatti  .  etadānuttariyaṃ
bhante dassanasamāpattīsu.
   [80] Aparaṃ pana bhante etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti
puggalapaṇṇattīsu  .  sattime  bhante  puggalā  ubhatobhāgavimutto
paññāvimutto  kāyasakkhi  1-  diṭṭhippatto saddhāvimutto dhammānusārī
saddhānusārī. Etadānuttariyaṃ bhante puggalapaṇṇattīsu.
   [81] Aparaṃ pana bhante etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti
padhānesu  .  sattime  bhante  bojjhaṅgā  2-  satisambojjhaṅgo
dhammavicayasambojjhaṅgo     viriyasambojjhaṅgo    pītisambojjhaṅgo
passaddhisambojjhaṅgo  samādhisambojjhaṅgo  upekkhāsambojjhaṅgo  .
Etadānuttariyaṃ bhante padhānesu.
   [82]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  paṭipadāsu  .  catasso imā bhante paṭipadā dukkhāpaṭipadā
dandhābhiññā  dukkhāpaṭipadā  khippābhiññā  sukhāpaṭipadā  dandhābhiññā
sukhāpaṭipadā  khippābhiññāti  3-  tatra  bhante  yāyaṃ  paṭipadā
dukkhā  dandhābhiññā  ayaṃ  pana  bhante  paṭipadā  ubhayeneva hīnā
akkhāyati  dukkhattā ca dandhattā ca . tatra bhante yāyaṃ paṭipadā
dukkhā  khippābhiññā  ayaṃ  pana  bhante  paṭipadā  dukkhattā  hīnā
@Footnote: 1 Ma. kāyasakkhī . 2 Ma. sambojjhaṅgā . 3 Yu. itisaddo na dissati.
Akkhāyati  .  tatra  bhante  yāyaṃ paṭipadā sukhā dandhābhiññā ayaṃ
pana  bhante  paṭipadā  dandhattā  hīnā  akkhāyati . tatra bhante
yāyaṃ  paṭipadā  sukhā  khippābhiññā  ayaṃ  pana  bhante  paṭipadā
ubhayeneva  paṇītā  akkhāyati  sukhattā  ca  khippattā  ca .
Etadānuttariyaṃ bhante paṭipadāsu.
   [83]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  bhassasamācāre  .  idha  bhante  ekacco  na  ceva
musāvādupasañhitaṃ vācaṃ bhāsati na ca vebhūtiyaṃ pesuṇiyaṃ na ca sārambhajaṃ
jayāpekkho  mantāmantā  ca  vācaṃ  bhāsati  nidhānavatiṃ kālena .
Etadānuttariyaṃ bhante bhassasamācāre.
   [84]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  purisasīlasamācāre  .  idha  bhante ekacco sacco cassa
saddho ca na ca kuhako na ca lapako na ca nemittiko na ca nipphesiko 1-
na ca lābhena lābhaṃ nijigiṃsanako 2- indriyesu guttadvāro bhojanesu 3-
mattaññū  samakārī  jāgariyānuyogamanuyutto  atandito  āraddhaviriyo
jhāyī  satimā  kalyāṇapaṭibhāṇo  gatimā  dhitimā  matimā 4- na ca
kāmesu giddho sato ca nipako care 5- . etadānuttariyaṃ bhante
purisasīlasamācāre.
   [85]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  anusāsanavidhāsu  catasso  imā  bhante  anusāsanavidhā .
@Footnote: 1 Ma. Yu. nippesiko. 2 Ma. nijigīsanako. Yu. nijigiṃsitā. 3 Ma. Yu. bhojane.
@4 Yu. mutimā . 5 Ma. Yu. ca.
Jānāti  bhante  bhagavā  paraṃ  puggalaṃ  paccattaṃ  yonisomanasikārā
ayaṃ  puggalo  yathānusiṭṭhaṃ  tathāpaṭipajjamāno  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ
parikkhayā sotāpanno bhavissati avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.
Jānāti  bhante  bhagavā  paraṃ  puggalaṃ  paccattaṃ  yonisomanasikārā
ayaṃ  puggalo  yathānusiṭṭhaṃ  tathāpaṭipajjamāno  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ
parikkhayā   rāgadosamohānaṃ   tanuttā   sakadāgāmī   bhavissati
sakideva  imaṃ  lokaṃ  āgantvā  dukkhassantaṃ  karissatīti . jānāti
bhante  bhagavā  paraṃ  puggalaṃ  paccattaṃ  yonisomanasikārā  ayaṃ
puggalo  yathānusiṭṭhaṃ  tathāpaṭipajjamāno  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  bhavissati  tattha  parinibbāyī
anāvattidhammo  tasmā  lokāti  .  jānāti  bhante  bhagavā paraṃ
puggalaṃ  paccattaṃ  yonisomanasikārā  ayaṃ  puggalo  yathānusiṭṭhaṃ
tathāpaṭipajjamāno   āsavānaṃ   parikkhayā   anāsavañcetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharissatīti. Etadānuttariyaṃ bhante anusāsanavidhāsu 1-.
   [86]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  parapuggalavimuttiñāṇe  .  jānāti  bhante  bhagavā  paraṃ
puggalaṃ  paccattaṃ  yonisomanasikārā  ayaṃ  puggalo tiṇṇaṃ saññojanānaṃ
parikkhayā   sotāpanno   bhavissati   avinipātadhammo   niyato
sambodhiparāyanoti  .  jānāti  bhante  bhagavā paraṃ puggalaṃ paccattaṃ
@Footnote: 1 Yu. anusāsanividhāsu.
Yonisomanasikārā  ayaṃ  puggalo  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
rāgadosamohānaṃ  tanuttā  sakadāgāmī  sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā
dukkhassantaṃ  karissatīti  .  jānāti  bhante  bhagavā  paraṃ  puggalaṃ
paccattaṃ  yonisomanasikārā  ayaṃ  puggalo  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  [1]-  tattha  parinibbāyī
anāvattidhammo  tasmā  lokāti  .  jānāti  bhante  bhagavā paraṃ
puggalaṃ  paccattaṃ  yonisomanasikārā  ayaṃ  puggalo  āsavānaṃ  khayā
anāsavañcetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharissatīti  .  etadānuttariyaṃ  bhante
parapuggalavimuttiñāṇe.
   [87]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti  sassatavādesu  .  tayome  bhante  sassatavādā  . idha
bhante  ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  ātappamanvāya
.pe.  tathārūpañcetosamādhiṃ  phusati  yathāsamāhite  citte anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo
tissopi  jātiyo  catassopi  jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo
vīsaṃpi  jātiyo  tiṃsaṃpi  jātiyo  cattāḷīsaṃpi  jātiyo  paññāsaṃpi
jātiyo  sataṃpi  jātiṃ  sahassaṃpi  jātiṃ  satasahassaṃpi jātiṃ anekānipi
jātisatāni  anekānipi  jātisahassāni  anekānipi  jātisatasahassāni
amutrāsiṃ   evaṃnāmo   evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
@Footnote: 1 Ma. bhavissati.
Evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapādiṃ 1- tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto idhupapannoti .
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  so
evamāha  atītaṃ  cāhaṃ  2-  addhānaṃ  jānāmi saṃvaṭṭi vā loko
vivaṭṭi vāti . anāgataṃ cāhaṃ 2- addhānaṃ jānāmi saṃvaṭṭissati vā
loko  vivaṭṭissati  vāti  . sassato attā ca loko ca vañjho
ca 3- kuṭaṭṭho esikaṭṭhāyī ṭhito te ca sattā sandhāvanti saṃsaranti
cavanti  upapajjanti  atthitveva  sassatisamanti  .  ayaṃ  paṭhamo
sassatavādo.
   {87.1} Puna caparaṃ bhante idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
ātappamanvāya  .pe.  tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathāsamāhite
citte  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekaṃpi
saṃvaṭṭavivaṭṭaṃ   dvepi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni   tīṇipi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni
cattāripi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni   pañcapi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni   dasapi
saṃvaṭṭavivaṭṭāni  [4]-  amutrāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato
cuto  amutra  udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto .pe.
Evamāyupariyanto  so  tato  cuto  idhupapannoti  . iti sākāraṃ
sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  so  evamāha
atītaṃ kho cāhaṃ 5- addhānaṃ jānāmi saṃvaṭṭi 6- vā loko vivaṭṭi
@Footnote: 1 Yu. upapādiṃ . 2 Ma. Yu. pāhaṃ . 3 Ma. Yu. casaddo na dissati.
@4 vīsampi saṃvaṭaṭvivaṭṭāni . 5 Ma. pāhaṃ. Yu. ahaṃ . 6 Yu. saṃvaṭṭipi ...
@vivaṭṭipi ....
Vāti  .  anāgatañca  khvāhaṃ  addhānaṃ  jānāmi  saṃvaṭṭissati  vā
loko  vivaṭṭissati  vāti  . sassato attā ca loko ca vañjho
kuṭaṭṭho  esikaṭṭhāyī  ṭhito  te  ca  sattā  sandhāvanti saṃsaranti
cavanti  upapajjanti  atthitveva  sassatisamanti  .  ayaṃ  dutiyo
sassatavādo.
   {87.2} Puna caparaṃ bhante idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
ātappamanvāya  .pe.  tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathāsamāhite
citte   anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  dasapi
saṃvaṭṭavivaṭṭāni   vīsaṃpi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni   tiṃsaṃpi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni
cattāḷīsaṃpi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto
evaṃvaṇṇo   evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto
so  tato  cuto  amutra  udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo .pe.
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  so
evamāha  atītaṃ  cāhaṃ  addhānaṃ  jānāmi  saṃvaṭṭipi  loko
vivaṭṭipīti  .  anāgataṃ  cāhaṃ  addhānaṃ  jānāmi  saṃvaṭṭissatipi
loko  vivaṭṭissatipīti  1- . sassato attā ca loko ca vañjho
kuṭaṭṭho  esikaṭṭhāyī  ṭhito  te  ca  sattā  sandhāvanti saṃsaranti
cavanti upapajjanti atthitveva sassatisamanti . ayaṃ bhante 2- tatiyo
sassatavādo. Etadānuttariyaṃ bhante sassatavādesu.
   [88] Aparaṃ pana bhante etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti
pubbenivāsānussatiñāṇe   .  idha  bhante  ekacco  samaṇo
@Footnote: 1 vivaṭṭissatipi lokoti . 2 Yu. ayaṃ na dissati.
Vā  brāhmaṇo  vā  ātappamanvāya  .pe.  tathārūpaṃ cetosamādhiṃ
phusati  yathāsamāhite  citte  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati
seyyathīdaṃ  ekaṃpi  jātiṃ  dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi
jātiyo  pañcapi  jātiyo  dasapi  jātiyo  vīsaṃpi  jātiyo  tiṃsaṃpi
jātiyo  cattāḷīsaṃpi  jātiyo  paññāsaṃpi  jātiyo  sataṃpi  jātiṃ
sahassaṃpi  jātiṃ  satasahassaṃpi  jātiṃ  anekepi  saṃvaṭṭakappe anekepi
vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  .pe.  iti  sākāraṃ
sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  .  santi  bhante
sattā 1- yesaṃ ca 2- na sakkā gaṇanāya vā saṅkhānena vā ayaṃ 3-
saṅkhātuṃ apica yasmiṃ 4- attabhāve abhinivutthapubbo 5- hoti yadi vā
rūpīsu  yadi  vā  arūpīsu  yadi  vā  saññīsu  yadi  vā  asaññīsu
yadi  vā  nevasaññināsaññīsu  iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ 6-
pubbenivāsaṃ    anussarati    .   etadānuttariyaṃ   bhante
pubbenivāsānussatiñāṇe.
   [89] Aparaṃ pana bhante etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ deseti
sattānaṃ cutūpapātañāṇe . idha bhante ekacco samaṇo vā brāhmaṇo
vā  ātappamanvāya  .pe. tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathāsamāhite
citte  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte
passati   cavamāne   upapajjamāne   hīne   paṇīte  suvaṇṇe
dubbaṇṇe   sugate  duggate  yathākammūpage  satte  pajānāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. devā. 2 Ma. Yu. casaddo na dissati. 3 Ma. āyu. Yu. āyuṃ.
@4 Ma. Yu. āmeṇḍitaṃ. 5 Yu. abhinivutthapubbaṃ. 6 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Ime  vata  bhonto sattā kāyaduccaritena samannāgatā vacīduccaritena
samannāgatā   manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā
micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa  bhedā  paraṃ
maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā pana bhonto
sattā   kāyasucaritena   samannāgatā  vacīsucaritena  samannāgatā
manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā
sammādiṭṭhikammasamādānā   te  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti  . iti dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena   satte   passati   cavamāne  upapajjamāne
hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage
satte pajānāti. Etadānuttariyaṃ bhante sattānaṃ cutūpapātañāṇe.
   [90]  Aparaṃ  pana  bhante  etadānuttariyaṃ yathā bhagavā dhammaṃ
deseti iddhividhāsu . dvemā bhante iddhividhāyo 1-. Atthi bhante
iddhi sāsavā 2- saupadhikā no ariyāti vuccati . Atthi bhante iddhi
anāsavā  3- anupadhikā ariyāti vuccati . katamā ca bhante iddhi
sāsavā 2- saupadhikā no ariyāti vuccati. Idha bhante ekacco samaṇo
vā  brāhmaṇo  vā  ātappamanvāya  padhānamanvāya  anuyogamanvāya
appamādamanvāya   sammāmanasikāramanvāya   tathārūpaṃ   cetosamādhiṃ
phusati  yathāsamāhite  citte  anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhoti
ekopi  hutvā bahudhā hoti bahudhāpi hutvā eko hoti āvibhāvaṃ
@Footnote: 1 Yu. iddhiyo . 2 Yu. iddhi yā sāsavā . 3 Yu. iddhi yā anāsavā.
Tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ  asajjamāno  gacchati
seyyathāpi  ākāse  paṭhaviyāpi  ummujjanimmujjaṃ  karoti  seyyathāpi
udake udakepi abhijjamāne 1- gacchati seyyathāpi paṭhaviyaṃ ākāsepi
pallaṅkena caṅkamati 2- seyyathāpi pakkhī sakuṇo . Imepi candimasuriye
evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve pāṇinā parāmasati 3- parimajjati yāva
brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti . Ayaṃ bhante iddhi sāsavā saupadhikā
no ariyāti vuccati.
   {90.1}  Katamā ca bhante iddhi anāsavā anupadhikā ariyāti
vuccati  .  idha bhante bhikkhu sace ākaṅkhati paṭikūle appaṭikūlasaññī
vihareyyanti  appaṭikūlasaññī  tattha  viharati sace ākaṅkhati appaṭikūle
paṭikūlasaññī  vihareyyanti  paṭikūlasaññī  tattha  viharati  sace ākaṅkhati
paṭikūle  ca  appaṭikūle  ca appaṭikūlasaññī vihareyyanti appaṭikūlasaññī
tattha  viharati  sace ākaṅkhati paṭikūle ca appaṭikūle ca paṭikūlasaññī
vihareyyanti  paṭikūlasaññī  tattha  viharati  sace  ākaṅkhati  paṭikūlañca
appaṭikūlañca  tadubhayaṃ  abhinivajjetvā  upekkhako  vihareyyaṃ  sato
sampajānoti upekkhako tattha viharati sato sampajāno . ayaṃ pana 4-
bhante  iddhi  anāsavā anupadhikā ariyāti vuccati . etadānuttariyaṃ
bhante  iddhividhāsu  .  taṃ  bhagavā  asesamabhijānāti  taṃ  bhagavato
asesamabhijānato  uttariabhiññeyyaṃ  5-  natthi  yadabhijānaṃ  añño
samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  bhagavatā  bhiyyobhiññataro  natthi 6-
yadidaṃ iddhividhāsu.
@Footnote: 1 Yu. abhijjamāno . 2 Ma. Yu. kamati . 3 Yu. parimasati . 4 Ma. Yu.
@panasaddo na dissati . 5 Yu. uttariṃ . 6 Ma. Yu. assa.
   [91]  Yantaṃ bhante saddhena kulaputtena pattabbaṃ āraddhaviriyena
thāmavatā  purisatthāmena  purisaviriyena  purisaparakkamena  purisadhorayhena
anuppattaṃ  taṃ  bhagavatā  .  na  ca  bhante  bhagavā  kāmesu
kāmasukhallikānuyogamanuyutto   hīnaṃ   gammaṃ   pothujjanikaṃ   anariyaṃ
anatthasañhitaṃ  na  ca  attakilamathānuyogamanuyutto  dukkhaṃ  anariyaṃ
anatthasañhitaṃ  catunnañca  1-  bhagavā  jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ nikāmalābhī akicchalābhī akasiralābhī.
   {91.1}  Sace maṃ bhante evaṃ puccheyya kinnu kho āvuso
sārīputta  ahesuṃ  atītamaddhānaṃ  aññe  samaṇā  vā  brāhmaṇā
vā  bhagavatā  bhiyyobhiññataro  2-  sambodhiyanti  .  evaṃ puṭṭho
ahaṃ  bhante  noti  vadeyyaṃ  .  kiṃ panāvuso sārīputta bhavissanti
anāgatamaddhānaṃ  aññe  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  bhagavatā
bhiyyobhiññataro  2-  sambodhiyanti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante noti
vadeyyaṃ  .  kiṃ  panāvuso sārīputta atthetarahi aññe samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  3-  bhagavatā bhiyyobhiññataro sambodhiyanti . evaṃ
puṭṭho ahaṃ bhante noti vadeyyaṃ.
   {91.2} Sace pana maṃ bhante evaṃ puccheyya kiṃ nu kho āvuso sārīputta
ahesuṃ atītamaddhānaṃ aññe samaṇā vā brāhmaṇā vā bhagavatā samasamā
sambodhiyanti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evanti vadeyyaṃ. Kiṃ panāvuso
sārīputta  bhavissanti  anāgatamaddhānaṃ  aññe  samaṇā vā brāhmaṇā
vā bhagavatā samasamā sambodhiyanti . evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evanti
@Footnote: 1 Yu. casaddo na dissati. 2 Ma. Yu. bhiyyobhiññatarā. 3 Ma. Yu. añño
@samaṇo vā brāhmaṇo vā.
Vadeyyaṃ  .  kiṃ  panāvuso sārīputta atthetarahi aññe samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  bhagavatā samasamā sambodhiyanti . evaṃ puṭṭho ahaṃ
bhante noti vadeyyaṃ.
   {91.3} Sace pana maṃ bhante evaṃ puccheyya kasmā panāyasmā
sārīputto  ekaccaṃ  abbhanujānāti  ekaccaṃ  na  abbhanujānātīti .
Evaṃ  puṭṭho  ahaṃ bhante evaṃ byākareyyaṃ sammukhā metaṃ āvuso
bhagavato  sutaṃ  sammukhā  paṭiggahitaṃ  ahesuṃ  atītamaddhānaṃ  arahanto
sammāsambuddhā  mayā  samasamā  sambodhiyanti  sammukhā metaṃ āvuso
bhagavato   sutaṃ  sammukhā  paṭiggahitaṃ  bhavissanti  anāgatamaddhānaṃ
arahanto  sammāsambuddhā  mayā  samasamā  sambodhiyanti  sammukhā
metaṃ āvuso bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ aṭṭhānametaṃ anavakāso
yaṃ  ekissā  lokadhātuyā  dve  arahanto  sammāsambuddhā apubbaṃ
acarimaṃ uppajjeyyuṃ netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti.
   [92] Kiñcāhaṃ 1- bhante evaṃ puṭṭho evaṃ byākaramāno vuttavādī
ceva  ahaṃ  bhagavato  homi  na  ca bhagavantaṃ abhūtena abbhācikkhāmi
dhammassa  cānudhammaṃ  byākaromi na ca koci sahadhammiko vādānuvādo
gārayhaṭṭhānaṃ  āgacchatīti . taggha tvaṃ sārīputta evaṃ puṭṭho evaṃ
byākaramāno vuttavādī ceva me hosi na ca maṃ abhūtena abbhācikkhasi
dhammassa  cānudhammaṃ  byākarosi na ca koci sahadhammiko vādānuvādo
gārayhaṭṭhānaṃ āgacchatīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kaccāhaṃ.
   [93] Evaṃ vutte āyasmā udāyi bhagavantaṃ etadavoca acchariyaṃ
bhante  abbhutaṃ  bhante  tathāgatassa appicchatā santuṭṭhitā sallekhatā
yatra hi nāma tathāgato evaṃmahiddhiko evaṃmahānubhāvo atha ca pana neva
attānaṃ  pātukarissati  ekamekañcapi  ito bhante dhammaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  attani  samanupasseyyuṃ  te  tāvatakeneva  paṭākaṃ
parihareyyuṃ  acchariyaṃ  bhante  abbhutaṃ  bhante  tathāgatassa appicchatā
santuṭṭhitā  sallekhatā  yatra  hi  nāma  tathāgato  evaṃmahiddhiko
evaṃmahānubhāvo atha ca pana neva attānaṃ pātukarissatīti.
   {93.1}  Passa  kho  tvaṃ  udāyi  tathāgatassa  appicchatā
santuṭṭhitā  sallekhatā  yatra  hi  nāma  tathāgato  evaṃmahiddhiko
evaṃmahānubhāvo  atha  ca  pana  neva  attānaṃ  pātukarissatīti
ekamekañcapi  ito  udāyi  dhammaṃ  aññatitthiyā  paribbājakā
attani  samanupasseyyuṃ  te  tāvatakeneva  paṭākaṃ  parihareyyuṃ passa
kho  tvaṃ  udāyi  tathāgatassa  appicchatā  santuṭṭhitā  sallekhatā
yatra  hi  nāma  tathāgato  evaṃmahiddhiko evaṃmahānubhāvo atha ca
pana neva attānaṃ pātukarissatīti.
   {93.2} Athakho bhagavā āyasmantaṃ sārīputtaṃ āmantesi yasmātiha 1-
tvaṃ  sārīputta  imaṃ  dhammapariyāyaṃ  abhikkhaṇaṃ  bhāseyyāsi  bhikkhūnaṃ
bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānaṃ  yesaṃpi  hi  sārīputta moghapurisānaṃ
bhavissati tathāgate kaṅkhā vā vimati vā tesaṃpīmaṃ 2- dhammapariyāyaṃ sutvā
tathāgate 3- kaṅkhā vā vimati vā sā pahīyissatīti. Iti hidaṃ āyasmā
@Footnote: 1 Ma. Yu. tasmātiha . 2 Ma. tesamimaṃ. Yu. tesampimaṃ. 3 Yu. sutvā yā
@tathāgate.
Sārīputto  bhagavato  sammukhā  sampasādaṃ pavedesi . tasmā imassa
veyyākaraṇassa sampasādanīyantveva adhivacananti.
        Sampasādanīyasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
          --------------
            Pāsādikasuttaṃ
   [94]  Evamme  sutaṃ  . ekaṃ samayaṃ bhagavā sakyesu viharati
vedhaññā  nāma sakyā tesaṃ ambavane pāsāde . tena kho pana
samayena  nigaṇṭho nāṭaputto 1- pāvāyaṃ adhunā kālakato hoti .
Tassa  kālakiriyāya  bhinnā  nigaṇṭhā  dvedhikajātā  bhaṇḍanajātā
kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ  mukhasattīhi vitudantā viharanti na
tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāsi  ahaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāmi kiṃ
tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānissasi  micchāpaṭipanno  tvamasi  ahamasmi
sammāpaṭipanno  sahitamme  asahitante  pure  vacanīyaṃ  pacchā  avaca
pacchā  vacanīyaṃ  pure  avaca  adhiciṇṇante  viparāvattaṃ  āropito
te  vādo niggahitosi paravādappamokkhāya 2- nibbeṭhehi vā sace
pahosīti  .  vadhoyeva  ko  3-  maññe  nigaṇṭhesu nāṭaputtiyesu
anuvattati  . yepi nigaṇṭhassa nāṭaputtassa sāvakā gihī odātavasanā
tepi  nigaṇṭhesu  nāṭaputtiyesu  nibbinnarūpā  virattarūpā paṭivānarūpā
yathā  taṃ  durākkhāte  4-  dhammavinaye  duppavedite  aniyyānike
anupasamasaṃvattanike asammāsambuddhappavedite bhinnathūpe appaṭisaraṇe.
   [95]  Athakho  cundo samaṇuddeso pāvāyaṃ vassaṃ vuttho yena
sāmagāmo   yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nāthaputto. 2 Ma. niggahito tvamasi cara vādappamokkhāya.
@Yu. niggahītosi cara vādappamokkhāya . 3 Ma. Yu. kho. 4 Ma. Yu. durakkhāte.
Nisinno  kho  cundo  samaṇuddeso  āyasmantaṃ  ānandaṃ etadavoca
nigaṇṭho  bhante  nāṭaputto  pāvāyaṃ  adhunā  kālakato  tassa
kālakiriyāya  bhinnā  nigaṇṭhā  dvedhikajātā  .pe.  bhinnathūpe
appaṭisaraṇeti.
   {95.1} Evaṃ vutte āyasmā ānando cundaṃ samaṇuddesaṃ etadavoca
atthi kho idaṃ āvuso cunda kathāpābhataṃ bhagavantaṃ dassanāya āyāmāvuso
cunda  yena bhagavā tenupasaṅkamissāma upasaṅkamitvā etamatthaṃ bhagavato
āroceyyāmāti 1- . evaṃ bhanteti kho cundo samaṇuddeso āyasmato
ānandassa paccassosi.
   {95.2} Athakho āyasmā ca ānando cundo ca samaṇuddeso
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinno  kho āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  ayaṃ  bhante  cundo  samaṇuddeso  evamāha
nigaṇṭho  bhante  2-  nāṭaputto  pāvāyaṃ  adhunā kālakato tassa
kālakiriyāya bhinnā nigaṇṭhā .pe. Bhinnathūpe appaṭisaraṇeti.
   [96] Evañhetaṃ cunda hoti durākkhāte dhammavinaye duppavedite
aniyyānike  anupasamasaṃvattanike  asammāsambuddhappavedite  .  idha
cunda  satthā  ca  hoti  asammāsambuddho  dhammo  ca durākkhāto
duppavedito  aniyyāniko  anupasamasaṃvattaniko  asammāsambuddhappavedito
sāvako  ca  tasmiṃ  dhamme  na  dhammānudhammapaṭipanno  viharati  na
sāmīcipaṭipanno  na  anudhammacārī  vokkamma ca tamhā dhammā vattati
@Footnote: 1 Ma. Yu. ārocessāmāti . 2 Yu. ayaṃ na hissati.
So  evamassa vacanīyo tassa te āvuso lābhā tassa te suladdhaṃ
satthā  ca  te asammāsambuddho dhammo ca durākkhāto duppavedito
aniyyāniko     anupasamasaṃvattaniko     asammāsambuddhappavedito
tvañca  tasmiṃ  dhamme  na  dhammānudhammapaṭipanno  viharasi  na
sāmīcipaṭipanno  na  anudhammacārī  vokkamma  ca  tamhā  dhammā
vattasīti  .  iti  kho  cunda  satthāpi  tattha  gārayho dhammopi
tattha  gārayho sāvako ca tattha evaṃ pāsaṃso . yo kho cunda
evarūpaṃ  sāvakaṃ  evaṃ  vadeyya  etāyasmā tathā paṭipajjatu yathā
te  satthārā  dhammo  desito  paññattoti . yo ca samādapeti
yañca  samādapeti  yo  ca  samādapito  tathattāya paṭipajjati sabbe
te bahuṃ apuññaṃ pasavanti . taṃ kissa hetu . evañhetaṃ cunda hoti
durākkhāte  dhammavinaye  duppavedite  aniyyānike  anupasamasaṃvattanike
asammāsambuddhappavedite.
   [97] Idha pana cunda satthā ca hoti asammāsambuddho dhammo
ca   durākkhāto   duppavedito  aniyyāniko  anupasamasaṃvattaniko
asammāsambuddhappavedito  sāvako ca tasmiṃ dhamme dhammānudhammapaṭipanno
viharati  sāmīcipaṭipanno  anudhammacārī samādāya taṃ dhammaṃ pavattati 1-
so evamassa vacanīyo tassa te āvuso alābhā tassa te dulladdhaṃ
satthā  ca  te asammāsambuddho dhammo ca durākkhāto duppavedito
aniyyāniko     anupasamasaṃvattaniko     asammāsambuddhappavedito
@Footnote: 1 Ma. Yu. vattati.
Tvañca  tasmiṃ  dhamme  dhammānudhammapaṭipanno  viharasi  sāmīcipaṭipanno
anudhammacārī  samādāya  taṃ  dhammaṃ  vattasīti  .  iti  kho  cunda
satthāpi  tattha  gārayho  dhammopi  tattha gārayho sāvakopi tattha
evaṃ  gārayho  .  yo kho cunda evarūpaṃ sāvakaṃ evaṃ vadeyya
addhāyasmā  ñāyapaṭipanno  ñāyaṃ  ārādhessatīti  .  yo  ca
pasaṃsati  yañca  pasaṃsati  yo  ca  pasaṃsito  1-  bhiyyoso mattāya
viriyaṃ ārabhati sabbe te bahuṃ apuññaṃ pasavanti . taṃ kissa hetu.
Evaṃ hetaṃ cunda hoti durākkhāte dhammavinaye duppavedite aniyyānike
anupasamasaṃvattanike asammāsambuddhappavedite.
   [98]  Idha  pana cunda satthā ca hoti sammāsambuddho dhammo
ca   svākkhāto   suppavedito   niyyāniko   upasamasaṃvattaniko
sammāsambuddhappavedito   sāvako   ca   tasmiṃ   dhamme   na
dhammānudhammapaṭipanno  viharati  na  sāmīcipaṭipanno  na  anudhammacārī
vokkamma  ca  tamhā  dhammā  vattati so evamassa vacanīyo tassa
te āvuso alābhā tassa te dulladdhaṃ satthā ca te sammāsambuddho
dhammo  ca  svākkhāto  suppavedito  niyyāniko  upasamasaṃvattaniko
sammāsambuddhappavedito  tvañca  tasmiṃ  dhamme na dhammānudhammapaṭipanno
viharasi  na  sāmīcipaṭipanno  na  anudhammacārī  vokkamma  ca tamhā
dhammā  vattasīti  . iti kho cunda satthāpi tattha pāsaṃso dhammopi
tattha  pāsaṃso sāvako ca tattha evaṃ gārayho . yo kho cunda
@Footnote: 1 Yu. pasattho.
Evarūpaṃ  sāvakaṃ  evaṃ  vadeyya  etāyasmā tathā paṭipajjatu yathā
te  satthārā  dhammo  desito  paññattoti . yo ca samādapeti
yañca  samādapeti  yo  ca  samādapito  tathattāya paṭipajjati sabbe
te bahuṃ puññaṃ pasavanti . taṃ kissa hetu . evañhetaṃ cunda hoti
svākkhāte  dhammavinaye  suppavedite  niyyānike  upasamasaṃvattanike
sammāsamabuddhappavedite.
   [99]  Idha  pana cunda satthā ca hoti sammāsambuddho dhammo
ca   svākkhāto   suppavedito   niyyāniko   upasamasaṃvattaniko
sammāsambuddhappavedito  sāvako  ca tasmiṃ dhamme dhammānudhammapaṭipanno
viharati  sāmīcipaṭipanno  anudhammacārī  samādāya  taṃ  dhammaṃ  vattati
so  evamassa  vacanīyo tassa te āvuso sulābhā 1- tassa te
suladdhaṃ satthā ca te arahaṃ 2- sammāsambuddho dhammo ca svākkhāto
suppavedito   niyyāniko  upasamasaṃvattaniko  sammāsambuddhappavedito
tvañca  tasmiṃ  dhamme  dhammānudhammapaṭipanno  viharasi  sāmīcipaṭipanno
anudhammacārī samādāya taṃ dhammaṃ vattasīti.
   {99.1} Iti kho cunda satthāpi tattha pāsaṃso dhammopi tattha pāsaṃso
sāvakopi tattha evaṃ pāsaṃso . yo kho cunda evarūpaṃ sāvakaṃ evaṃ
vadeyya  addhāyasmā  ñāyapaṭipanno ñāyaṃ ārādhessatīti . yo ca
pasaṃsati yañca pasaṃsati yo ca pasattho 3- bhiyyoso mattāya viriyaṃ ārabhati
sabbe te bahuṃ puññaṃ pasavanti . Taṃ kissa hetu. Evañhetaṃ cunda hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. lābhā . 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Ma. pasaṃsito.
Svākkhāte  dhammavinaye  suppavedite  niyyānike  upasamasaṃvattanike
sammāsambuddhappavedite.
   [100]  Idha  [1]-  cunda  satthā ca loke udapādi arahaṃ
sammāsambuddho  dhammo  ca  svākkhāto  suppavedito  niyyāniko
upasamasaṃvattaniko   sammāsambuddhappavedito   aviññāpitatthā   cassa
honti  sāvakā  saddhamme nesaṃ satthu ca nesaṃ 2- kevalaṃ paripūraṃ
brahmacariyaṃ   āvikataṃ   hoti   uttānīkataṃ   sabbasaṅgāhapadakataṃ
sappāṭihirakataṃ  3-  yāva  devamanussehi  suppakāsitaṃ  atha  nesaṃ
satthuno  antaradhānaṃ  hoti  . evarūpo kho cunda satthā ca 4-
sāvakānaṃ  kālakato  5-  anutappo  hoti  . taṃ kissa hetu .
Satthā  hi  6-  loke  udapādi  arahaṃ sammāsambuddho dhammo ca
svākkhāto    suppavedito    niyyāniko    upasamasaṃvattaniko
sammāsambuddhappavedito    aviññāpitatthā    camhā    7-
saddhamme  na  ca  no  kevalañca  8- paripūraṃ brahmacariyaṃ āvikataṃ
hoti   uttānīkataṃ   sabbasaṅgāhapadakataṃ   sappāṭihirakataṃ   yāva
devamanussehi  suppakāsitaṃ atha no satthuno antaradhānaṃ hoti 9- .
Evarūpo kho cunda satthā ca 8- sāvakānaṃ kālakato anutappo hoti.
   [101]  Idha  pana  cunda  satthā  ca  loke udapādi arahaṃ
sammāsambuddho  dhammo  ca  svākkhāto  suppavedito  niyyāniko
upasamasaṃvattaniko   sammāsambuddhappavedito   viññāpitatthā   cassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. pana. 2 Ma. na ca nesaṃ. Yu. na ca tesaṃ. 3 Ma. Yu. sappāṭihīrakataṃ.
@4-8 Ma. Yu. casaddo na dissati. 5 Ma. kālaṃ kato. 6 Ma. ca. Yu. ca no.
@7 Ma. Yu. camha. 9 Ma. Yu. hotīti.
Honti  sāvakā  saddhamme  kevalañca  tesaṃ  paripūraṃ  brahmacariyaṃ
āvikataṃ  hoti  uttānīkataṃ  sabbasaṅgāhapadakataṃ  sappāṭihirakataṃ  yāva
devamanussehi  suppakāsitaṃ  atha  nesaṃ  satthuno antaradhānaṃ hoti .
Evarūpo kho cunda satthā sāvakānaṃ kālakato anānutappo 1- hoti.
Taṃ kissa hetu . satthāpi loke 2- udapādi arahaṃ sammāsambuddho
dhammo  ca  svākkhāto  suppavedito  niyyāniko  upasamasaṃvattaniko
sammāsambuddhappavedito   viññāpitatthā   camhā  3-  saddhamme
kevalañca  no  paripūraṃ  brahmacariyaṃ  āvikataṃ  hoti  uttānīkataṃ
sabbasaṅgāhapadakataṃ  sappāṭihirakataṃ  yāva  devamanussehi  suppakāsitaṃ
athakho satthuno antaradhānaṃ hoti 4- . evarūpo kho cunda satthā
sāvakānaṃ kālakato anānutappo 1- hotīti 5-.
   [102]  Etehi  cepi  cunda  aṅgeha samannāgataṃ brahmacariyaṃ
hoti  no  ca  kho  satthā  hoti  thero  rattaññū cirapabbajito
addhagato  vayo  anuppatto  evantaṃ  brahmacariyaṃ  aparipūraṃ  hoti
tenaṅgena . yato kho 6- cunda etehi cepi 7- aṅgehi samannāgataṃ
brahmacariyaṃ  hoti  satthā  ca  hoti  thero  rattaññū cirapabbajito
addhagato  vayo  anuppatto  evantaṃ  brahmacariyaṃ  paripūraṃ  hoti
tenaṅgena.
   [103]  Etehi  cepi  cunda  aṅgehi samannāgataṃ brahmacariyaṃ
hoti  satthā  ca  hoti  thero  rattaññū  cirapabbajito  addhagato
@Footnote: 1 Ma. Yu. ananutappo. 2 Ma. Yu. satthā ca no loke. 3 Ma. Yu. camha.
@4 Ma. Yu. hotīti. 5 Ma. Yu. itisaddo na dissati. 6 Ma. Yu. yato ca kho.
@7 Ma. Yu. ceva.
Vayo anuppatto no ca khvassa therā bhikkhū sāvakā honti viyattā 1-
vinītā  visāradā  pattayogakkhemā  alaṃ  samakkhātuṃ  saddhammassa alaṃ
uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ  desetuṃ  evantaṃ  brahmacariyaṃ  aparipūraṃ  hoti tenaṅgena .
Yato  ca  kho  cunda etehi cepi aṅgehi samannāgataṃ brahmacariyaṃ
hoti  satthā  ca  hoti  thero  rattaññū  cirapabbajito  addhagato
vayo  anuppatto  therā  cassa  bhikkhū  sāvakā  honti  viyattā
vinītā  visāradā  pattayogakkhemā  alaṃ  samakkhātuṃ  saddhammassa alaṃ
uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ desetuṃ evantaṃ brahmacariyaṃ paripūraṃ hoti tenaṅgena.
   [104] Etehi cepi cunda aṅgehi samannāgataṃ brahmacariyaṃ hoti
satthā  ca  hoti  thero  rattaññū  cirapabbajito  addhagato  vayo
anuppatto  therā  cassa  bhikkhū  sāvakā  honti  viyattā vinītā
visāradā  .pe.  alaṃ  uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ
niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ  desetuṃ  no ca khvassa majjhimā
bhikkhū sāvakā honti. Majjhimā ca 2- bhikkhū sāvakā honti.
   {104.1} No ca khvassa navā bhikkhū sāvakā honti . Navā
cassa  bhikkhuniyo sāvikā honti . no ca khvassa therā bhikkhuniyo
sāvikā honti . therā cassa bhikkhuniyo sāvikā honti. No ca khvassa
majjhimā bhikkhuniyo sāvikā honti . majjhimā cassa bhikkhuniyo sāvikā
@Footnote: 1 Yu. vyattā . 2 Ma. cassa. majjhimāssa.
Honti  . no ca khvassa navā bhikkhuniyo sāvikā honti . navā
cassa bhikkhuniyo sāvikā honti . no ca khvassa upāsakā sāvakā
honti  gihī  odātavasanā brahmacārino . upāsakā cassa sāvakā
honti  gihī odātavasanā brahmacārino . no ca khvassa upāsakā
sāvakā  honti  gihī  odātavasanā kāmabhogino . upāsakā cassa
sāvakā  honti  gihī  odātavasanā kāmabhogino . no ca khvassa
upāsikā  sāvikā  honti  gihinī  odātavasanā  brahmacāriniyo .
Upāsikā cassa sāvikā honti gihinī odātavasanā brahmacāriniyo.
   {104.2} No ca khvassa upāsikā sāvikā honti gihinī odātavasanā
kāmabhoginiyo  . upāsikā cassa sāvikā honti gihinī odātavasanā
kāmabhoginiyo  . no ca khvassa brahmacariyaṃ hoti iddhañceva [1]-
phītañca  vitthārikaṃ bahujaññaṃ 2- puthubhūtaṃ yāva devamanussehi suppakāsitaṃ
brahmacariyañcassa  hoti  iddhañca  phītañca  vitthārikaṃ  bahujaññaṃ puthubhūtaṃ
yāva  devamanussehi  suppakāsitaṃ  no  ca  kho  lābhaggayasaggappattaṃ
evantaṃ brahmacariyaṃ aparipūraṃ hoti tenaṅgena.
   {104.3} Yato ca kho cunda etehi ceva aṅgehi samannāgataṃ
brahmacariyaṃ hoti satthā ca hoti thero rattaññū cirapabbajito addhagato
vayo anuppatto therā cassa bhikkhū sāvakā honti viyattā  vinītā
visāradā .pe. sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desetuṃ . majjhimā cassa bhikkhū
sāvakā honti . Navā cassa bhikkhū sāvakā honti. Therā cassa bhikkhuniyo
@Footnote: 1 Yu. hoti . 2 Ma. Yu. bāhujaññaṃ.
Sāvikā  honti  .  majjhimā  cassa  bhikkhuniyo sāvikā honti .
Navā  cassa  bhikkhuniyo  sāvikā honti . upāsakā cassa sāvakā
honti  gihī  odātavasanā brahmacārino . upāsakā cassa sāvakā
honti  gihī  odātavasanā  kāmabhogino . upāsikā cassa sāvikā
honti gihinī odātavasanā brahmacāriniyo . upāsikā cassa sāvikā
honti  gihinī  odātavasanā  kāmabhoginiyo . brahmacariyañcassa hoti
iddhañceva  phītañca  vitthārikaṃ  bahujaññaṃ  puthubhūtaṃ  yāva devamanussehi
suppakāsitaṃ   lābhaggayasaggappattañca  evantaṃ  brahmacariyaṃ  paripūraṃ
hoti tenaṅgena.
   [105] Ahaṃ kho pana cunda etarahi satthā loke uppanno arahaṃ
sammāsambuddho  dhammo  ca  svākkhāto  suppavedito  niyyāniko
upasamasaṃvattaniko     sammāsambuddhappavedito     viññāpitatthā
ca  me  sāvakā  saddhamme  kevalañca  tesaṃ  paripūraṃ  brahmacariyaṃ
āvikataṃ  hoti  1-  uttānīkataṃ  sabbasaṅgāhapadakataṃ  sappāṭihirakataṃ
yāva devamanussehi suppakāsitaṃ . ahaṃ kho pana cunda etarahi satthā
thero rattaññū cirapabbajito addhagato vayo anuppatto.
   [106] Santi kho pana me cunda etarahi therā bhikkhū sāvakā
honti  viyattā  vinītā  visāradā  pattayogakkhemā  alaṃ samakkhātuṃ
saddhammassa   alaṃ  uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ
niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ  desetuṃ  . santi kho pana me
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Cunda etarahi 1- majjhimā bhikkhū sāvakā . santi kho pana me cunda
etarahi  navā bhikkhū sāvakā . santi kho pana me cunda etarahi
therā bhikkhuniyo sāvikā . santi kho pana me cunda etarahi majjhimā
bhikkhuniyo  sāvikā  .  santi  kho  pana me cunda etarahi navā
bhikkhuniyo  sāvikā  . santi kho pana me cunda etarahi upāsakā
sāvakā gihī odātavasanā brahmacārino . santi kho pana me cunda
etarahi upāsakā sāvakā gihī odātavasanā kāmabhogino .pe. Santi
kho  pana  me cunda etarahi upāsikā sāvikā gihinī odātavasanā
kāmabhoginiyo  .  etarahi  pana  me  cunda brahmacariyaṃ iddhañceva
phītañca vitthārikaṃ bahujaññaṃ puthubhūtaṃ yāva devamanussehi suppakāsitaṃ.
   [107] Yāvatā kho cunda etarahi satthāro loke uppannā.
Nāhaṃ  cunda  aññaṃ  ekaṃ  satthāraṃpi  samanupassāmi  evaṃlābhagga-
yasaggappattaṃ yatharivāhaṃ . yāvatā kho pana me 2- cunda etarahi saṅgho
vā gaṇo vā loke uppanno 3- . nāhaṃ cunda aññaṃ ekaṃ saṅghaṃpi
samanupassāmi evaṃlābhaggayasaggappattaṃ yathariva 4- cunda bhikkhusaṅgho.
   {107.1} Yaṃ kho taṃ cunda sammā vadamāno vadeyya sabbākārasampannaṃ
sabbakāraparipūraṃ  anūnaṃ  anadhikaṃ  svākkhātaṃ  kevalaparipūraṃ  brahmacariyaṃ
suppakāsitanti . idameva taṃ sammā vadamāno vadeyya sabbākārasampannaṃ
sabbākāraparipūraṃ   .pe.   suppakāsitanti   .  uddako  5-
sudaṃ  cunda  rāmaputto  evaṃ  vācaṃ  bhāsati passaṃ na passatīti .
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 3 Yu. saṅghā vā gaṇā loke uppannā.
@4 Ma. yatharivāyaṃ . 5 Ma. udako.
Kiñca  passaṃ  na  passatīti  .  khurassa sādhunisitassa talamassa passati
dhārañca  khurassa  1-  na  passati  . idaṃ vuccati cunda passaṃ na
passatīti  . taṃ 2- kho panetaṃ cunda uddakena rāmaputtena bhāsitaṃ
hīnaṃ gammaṃ pothujjanikaṃ anariyaṃ anatthasañhitaṃ khurameva sandhāya.
   {107.2}  Yañcetaṃ 3- cunda sammā vadamāno vadeyya passaṃ
na  passatīti  .  idameva  taṃ  sammā vadamāno vadeyya passaṃ na
passatīti  .  kiñca  passaṃ  na  passatīti . evaṃ sabbākārasampannaṃ
sabbākāraparipūraṃ  anūnaṃ  anadhikaṃ  svākkhātaṃ  kevalaparipūraṃ  brahmacariyaṃ
suppakāsitanti  iti  hetaṃ na 4- passatīti idamettha apakaḍḍheyya .
Evantaṃ  parisuddhataraṃ  assāti  iti hetaṃ na passatīti 5- idamettha
upakaḍḍheyya . evantaṃ parisuddhataraṃ 6- assāti iti hetaṃ na passati.
Idaṃ vuccati passaṃ na passatīti . Yaṃ kho taṃ cunda sammā vadamāno vadeyya
sabbākārasampannaṃ  .pe.  brahmacariyaṃ  suppakāsitanti . idametaṃ 7-
sammā   vadamāno  vadeyya  sabbākārasampannaṃ  sabbākāraparipūraṃ
anūnaṃ anadhikaṃ svākkhātaṃ kevalaparipūraṃ brahmacariyaṃ suppakāsitanti.
   [108] Tasmātiha cunda ye te 8- mayā dhammā abhiññā desitā
tattha  sabbeheva  saṅgamma  samāgamma  atthena  atthaṃ  byañjanena
byañjanaṃ  saṅgāyitabbaṃ  vicaritabbaṃ  9-  yathayidaṃ  brahmacariyaṃ  addhaniyaṃ
assa  ciraṭṭhitikaṃ  tadasseva  bahujanahitāya  bahujanasukhāya lokānukampāya
atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ  .  katame  ca  te
@Footnote: 1 Ma. khvassa. Yu. kho tassa. 2 Ma. yaṃ. 3 Ma. Yu. yañca taṃ.
@4 Ma. Yu. nasaddo na dissati. 5 Ma. Yu. passati. 6 Ma. Yu. paripūraṃ.
@7 Ma. idameva taṃ. 8 Ma. Yu. vo. 9 Ma. Yu. na vivaditabbaṃ.
Cunda  dhammā  mayā  abhiññā desitā . yattha sabbeheva saṅgamma
samāgamma   atthena  atthaṃ  byañjanena  byañjanaṃ  saṅgāyitabbaṃ
vicaritabbaṃ  1-  yathayidaṃ brahmacariyaṃ addhaniyaṃ assa ciraṭṭhitikaṃ tadasseva
bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya
devamanussānaṃ  .  seyyathīdaṃ  .  cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro
sammappadhānā  cattāro  iddhipādā  pañcindriyāni  pañca  balāni
satta sambojjhaṅgā 2- ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.
   {108.1} Ime kho te cunda dhammā mayā abhiññā desitā
yattha  sabbeheva  saṅgamma  samāgamma  atthena  atthaṃ  byañjanena
byañjanaṃ  saṅgāyitabbaṃ  vicaritabbaṃ  yathayidaṃ  brahmacariyaṃ  addhaniyaṃ
assa  ciraṭṭhitikaṃ  tadasseva  bahujanahitāya  bahujanasukhāya lokānukampāya
atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
   [109]  Tesañca  kho  3-  cunda  samaggānaṃ  sammodamānānaṃ
avivadamānānaṃ  sikkhitabbaṃ  4-  . aññataro sabrahmacārī saṅgho 5-
dhammaṃ  bhāseyya tatra ce tumhākaṃ evamassa ayaṃ kho āvuso 6-
āyasmā  atthañceva  micchā  gaṇhāti  byañjanāni  ca  micchā
ropetīti  .  tassa  neva  abhinanditabbaṃ  nappaṭikkositabbaṃ .
Anabhinanditvā  appaṭikkositvā  so  evamassa  vacanīyo  imassa
nu  kho  āvuso  atthassa  imāni  [7]-  byañjanāni  etāni
vā  byañjanāni  katamāni  opāyikatarāni  imesaṃ  vā  8-
byañjanānaṃ  ayaṃ  vā  attho  eso  vā  attho  katamo
@Footnote: 1 Ma. Yu. na vivaditabbaṃ. 2 Ma. Yu. bojjhaṅgā. 3 Ma. Yu. vo. 4 Ma. sikkhataṃ.
@5 Ma. Yu. saṅghe . 6 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati . 7 Ma. Yu. vā.
@8 Ma. imesañca.
Opāyikataroti  .  so  ce  evaṃ  vadeyya imassa kho āvuso
atthassa   imāneva  byañjanāni  opāyikatarāni  yāni  ceva
etāni  imesaṃ  1-  byañjanānaṃ  ayameva  attho  opāyikataro
yo ceva esoti . so neva ussādetabbo na apasādetabbo.
Anussādetvā   anapasādetvā  sveva  sādhukaṃ  saññāpetabbo
tassa ca atthassa tesañca byañjanānaṃ nisantiyā.
   [110] Aparopi ce cunda sabrahmacārī saṅgho 2- dhammaṃ bhāseyya
tatra ce tumhākaṃ evamassa ayaṃ kho āyasmā atthañhi kho micchā
gaṇhāti  byañjanāni  sammā  ropetīti  . tassa neva abhinanditabbaṃ
nappaṭikkositabbaṃ   .   anabhinanditvā   appaṭikkositvā   so
evamassa vacanīyo imesaṃ nu kho āvuso byañjanānaṃ ayaṃ vā attho
eso vā attho katamo opāyikataroti . so ce evaṃ vadeyya
imesaṃ  nu  kho  āvuso  byañjanānaṃ ayameva attho opāyikataro
yo ceva esoti . so neva ussādetabbo na apasādetabbo.
Anussādetvā   anapasādetvā  sveva  sādhukaṃ  saññāpetabbo
tassa ca 3- atthassa nisantiyā.
   [111] Aparopi ce cunda sabrahmacārī saṅgho 2- dhammaṃ bhāseyya
tatra  ce tumhākaṃ evamassa ayaṃ kho āyasmā atthaṃ hi kho 4-
sammā  gaṇhāti  byañjanāni  micchā  ropetīti  .  tassa  neva
abhinanditabbaṃ  nappaṭikkositabbaṃ  .  anabhinanditvā  appaṭikkositvā
@Footnote: 1 Ma. imesañca. 2 Ma. Yu. saṅghe. 3 Ma. Yu. tasseva. 4 Ma. atthañceva.
So evamassa vacanīyo imassa nu kho āvuso atthassa imāneva 1-
byañjanāni  etāni  vā  byañjanāni  katamāni  opāyikatarānīti .
So  ce  evaṃ  vadeyya  imassa  nu khvāvuso atthassa imāneva
byañjanāni  opāyikatarāni  yāni  ceva  etānīti  .  so neva
ussādetabbo  na  apasādetabbo  . anussādetvā anapasādetvā
sveva sādhukaṃ saññāpetabbo tesaṃyeva byañjanānaṃ nisantiyā.
   [112] Aparopi ce cunda sabrahmacārī saṅgho 2- dhammaṃ bhāseyya
tatra  ce  tumhākaṃ evamassa ayaṃ kho āyasmā atthaññeva sammā
gaṇhāti  byañjanāni  [3]-  sammā  ropetīti  .  tassa  sādhūti
bhāsitaṃ  abhinanditabbaṃ  anumoditabbaṃ  .  tassa  sādhūti  bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  so  evamassa  vacanīyo  lābhā  no
āvuso  suladdhaṃ  no  āvuso  ye  mayaṃ  āyasmantaṃ  tādisaṃ
sabrahmacāriṃ sarissāma 4- evaṃ atthupetaṃ byañjanupetanti.
   [113]  Na vo ahaṃ cunda diṭṭhadhammikānaṃyeva āsavānaṃ saṃvarāya
dhammaṃ  desemi  na  panāhaṃ  cunda  samparāyikānaṃyeva  āsavānaṃ
paṭighātāya  dhammaṃ  desemi  diṭṭhadhammikānaṃ  cevāhaṃ  cunda āsavānaṃ
saṃvarāya  dhammaṃ  desemi  samparāyikānaṃ  ca āsavānaṃ paṭighātāya .
Tasmātiha cunda yaṃ vo mayā cīvaraṃ anuññātaṃ alaṃ vo taṃ yāvadeva
sītassa   paṭighātāya   uṇhassa   paṭighātāya   ḍaṃsamakasavātātapa-
siriṃsapasamphassānaṃ   paṭighātāya   yāvadeva   hirikopinapaṭicchādanatthaṃ
@Footnote: 1 Ma. imāni vā. Yu. imāni ca. 2 Ma. Yu. saṅghe. 3 Ma. ca. 4 Ma. Yu. passāma.
@5 Ma. ... sarī ....
Yo vo mayā piṇḍapāto anuññāto alaṃ vo so yāvadeva imassa
kāyassa   ṭhitiyā   yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya
iti  purāṇañca  vedanaṃ  paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi
yātrā  ca  me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro cāti 1- yaṃ
vo  mayā  senāsanaṃ  anuññātaṃ  alaṃ  vo  taṃ  yāvadeva sītassa
paṭighātāya   uṇhassa   paṭighātāya  ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ
paṭighātāya  yāvadeva  utuparissayavinodanaṃ  paṭisallānārāmatthaṃ  yo
vo  mayā  gilānapaccayabhesajjaparikkhāro  anuññāto  alaṃ  vo so
yāvadeva   uppannānaṃ   veyyābādhikānaṃ  vedanānaṃ  paṭighātāya
abyāpajjhaparamatāyāti 2-.
   [114]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda  vijjati  yaṃ  aññatitthiyā
paribbājakā   evaṃ   vadeyyuṃ   sukhallikānuyogamanuyuttā  samaṇā
sakyaputtiyā  viharantīti  .  evaṃ  vadamānā 3- cunda aññatitthiyā
paribbājakā  evamassu  vacanīyā katamo so āvuso sukhallikānuyogo
sukhallikānuyogāpi hi bahū anekavihitā nānappakārakāti.
   {114.1}  Cattārome  cunda  sukhallikānuyogā  hīnā gammā
pothujjanikā  anariyā  anatthasañhitā  na  nibbidāya  na  virāgāya
na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya
saṃvattanti. Katame cattāro.
   {114.2} Idha cunda ekacco bālo pāṇe vadhitvā 4- attānaṃ
sukheti  piṇeti  ayaṃ  paṭhamo  sukhallikānuyogo  . puna caparaṃ cunda
@Footnote: 1 Ma. ca. 2 Ma. itisaddo na dissati. 3 Ma. Yu. vādino. 4 Ma. āmeṇḍitaṃ.
Idhekacco adinnaṃ ādiyitvā 1- attānaṃ sukheti piṇeti ayaṃ dutiyo
sukhallikānuyogo  .  puna caparaṃ cunda idhekacco musā bhaṇitvā 2-
attānaṃ  sukheti  piṇeti  ayaṃ  tatiyo  sukhallikānuyogo  .  puna
caparaṃ  cunda  idhekacco  pañcahi  kāmaguṇehi  samappito  samaṅgibhūto
paricāreti  3-  ayaṃ  catuttho sukhallikānuyogo . ime kho cunda
cattāro  sukhallikānuyogā  hīnā  gammā  pothujjanikā  anariyā
anatthasañhitā na nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na upasamāya na
abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya saṃvattanti.
   [115]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda  vijjati  yaṃ  aññatitthiyā
paribbājakā  4- evaṃ vadeyyuṃ 5- ime cattāro sukhallikānuyoge
anuyuttā  samaṇā  sakyaputtiyā  viharantīti  .  te  vo 6- mā
hevantissu  vacanīyā  na te vo sammā vadamānā vadeyyuṃ na 7-
abbhācikkheyyuṃ te vo 8- asatā abhūtena.
   {115.1} Cattārome cunda sukhallikānuyogā ekantaṃ nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya
saṃvattanti . katame cattāro . idha cunda vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati ayaṃ paṭhamo sukhallikānuyogo . puna caparaṃ cunda bhikkhu
vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati ayaṃ dutiyo
sukhallikānuyogo . puna caparaṃ cunda bhikkhu pītiyā ca virāgā .pe.
@Footnote: 1-2 Ma. āmeṇḍitaṃ. 3 Yu. parivāreti. 4-6 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
@5 Yu. puccheyyuṃ. 7 Ma. Yu. nasaddo na dissati. 8 Ma. te voti dve
@saddā na dissati.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  tatiyo  sukhallikānuyogo .
Puna caparaṃ cunda bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ catuttho sukhallikānuyogo .
Ime  kho  cunda  cattāro  sukhallikānuyogā  ekantaṃ  nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya
saṃvattanti  .  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda  vijjati  yaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ vadeyyuṃ ime kho 1- cattāro sukhallikānuyoge
anuyuttā  samaṇā  sakyaputtiyā  viharantīti  .  te vo evantissu
vacanīyā sammā te vo vadamānā vadeyyuṃ na te vo abbhācikkheyyuṃ
asatā abhūtena.
   [116] Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ  vadeyyuṃ  ime panāvuso cattāro sukhallikānuyoge anuyuttānaṃ
viharataṃ  kati  phalāni  katānisaṃsā  pāṭikaṅkhāti . evaṃvādino cunda
aññatitthiyā  paribbājakā  evamassu  vacanīyā  ime  kho  āvuso
cattāro  sukhallikānuyoge  anuyuttānaṃ  viharataṃ  cattāri  phalāni
cattāro ānisaṃsā pāṭikaṅkhā.
   {116.1} Katame cattāro . idhāvuso bhikkhu tiṇṇaṃ saññojanānaṃ
parikkhayā  sotāpanno  hoti  avinipātadhammo niyato sambodhiparāyano
idaṃ  paṭhamaṃ  phalaṃ  paṭhamo  ānisaṃso  .  puna caparaṃ āvuso bhikkhu
tiṇṇaṃ     saññojanānaṃ     parikkhayā     rāgadosamohānaṃ
tanuttā  sakadāgāmī  hoti  sakideva  imaṃ  lokaṃ  āgantvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo na dissati.
Dukkhassantaṃ  karoti  idaṃ  dutiyaṃ phalaṃ dutiyo ānisaṃso . puna caparaṃ
āvuso  bhikkhu  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
opapātiko  hoti  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo tasmā lokā
idaṃ tatiyaṃ phalaṃ tatiyo ānisaṃso . puna caparaṃ āvuso bhikkhu āsavānaṃ
khayā  anāsavañcetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  idaṃ  catutthaṃ phalaṃ catuttho
ānisaṃso . ime kho āvuso cattāro sukhallikānuyoge anuyuttānaṃ
viharataṃ imāni cattāri phalāni cattāro ānisaṃsā pāṭikaṅkhāti.
   [117]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda  vijjati  yaṃ  aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  vadeyyuṃ  aṭṭhitadhammā  samaṇā  sakyaputtiyā
viharantīti  .  evaṃvādino  cunda aññatitthiyā paribbājakā evamassu
vacanīyā  atthi kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  sāvakānaṃ  dhammā  desitā  paññattā  yāvajīvaṃ
anatikkamanīyā.
   {117.1}  Seyyathāpi  āvuso  indakhīlo vā ayokhīlo vā
gambhīranemo sunikkhitto 1- acalo asampavedhī evameva kho āvuso
tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena sāvakānaṃ
dhammā desitā paññattā yāvajīvaṃ anatikkamanīyā . yo so āvuso
bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo vusitavā katakaraṇīyo ohitabhāro anuppattasadattho
parikkhīṇabhavasaññojano   sammadaññā   vimutto   abhabbo   so
nava  ṭhānāni  ajjhācarituṃ  .  abhabbo  āvuso  khīṇāsavo  bhikkhu
@Footnote: 1 Ma. Yu. sunikhāto.
Sañcicca  pāṇaṃ  jīvitā  voropetuṃ  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu
adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādiyituṃ  1- abhabbo khīṇāsavo bhikkhu methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevituṃ  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu  sampajānamusāvādaṃ  2-
bhāsituṃ  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu  sannidhikārakakāme  paribhuñjituṃ
seyyathāpi  pubbe  āgārikabhūto  3-  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu
chandāgatiṃ  gantuṃ  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu dosāgatiṃ gantuṃ abhabbo
khīṇāsavo  bhikkhu  mohāgatiṃ  gantuṃ  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu
bhayāgatiṃ  gantuṃ  . yo so āvuso bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo vusitavā
katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaññojano
sammadaññā  vimutto  abhabbo  kho  4-  so imāni nava ṭhānāni
ajjhācaritunti.
   [118] Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ vadeyyuṃ atītaṃ kho addhānaṃ ārabbha samaṇo gotamo atīrakaṃ 5-
ñāṇadassanaṃ paññapeti no ca kho anāgataṃ addhānaṃ ārabbha atīrakaṃ 5-
ñāṇadassanaṃ paññapeti tayidaṃ kiṃsu tayidaṃ kathaṃsūti . Te ca 6- aññatitthiyā
paribbājakā  aññāvihitakena ñāṇadassanena aññāvihitaṃ añāṇadassanaṃ 7-
paññapetabbaṃ maññanti yathariva bālā abyattā.
   {118.1} Atītaṃ kho cunda addhānaṃ ārabbha tathāgatassa satānusāriñāṇaṃ 8-
hoti  so  yāvatakaṃ  ākaṅkhati  tāvatakaṃ  anussarati  anāgatañca
kho  addhānaṃ  ārabbha  tathāgatassa  bodhijaṃ  ñāṇaṃ  uppajjati
@Footnote: 1 Yu. ādātuṃ. 2 Ma. Yu. sampajānamusā. 3 Yu. āgāriyabhūto.
@4 Ma. Yu. khosaddo na dissati. 5 Ma. atirekaṃ. 6 Yu. te neva.
@7 Ma. Yu. ñāṇadassanaṃ . 8 Yu. satānusāriviññāṇaṃ.
Ayamantimā jāti natthidāni punabbhavoti.
   [119] Atītañcepi [1]- cunda hoti abhūtaṃ atacchaṃ anatthasañhitaṃ
na taṃ tathāgato byākaroti . atītañcepi kho 2- cunda hoti bhūtaṃ
tacchaṃ  anatthasañhitaṃ  taṃpi  tathāgato  na  byākaroti  . atītañcepi
kho  2- cunda hoti bhūtaṃ tacchaṃ atthasañhitaṃ tatra kālaññū tathāgato
hoti  tassa  pañhassa  veyyākaraṇāya  . anāgatañcepi cunda hoti
.pe.  paccuppannaṃ  kho cepi cunda hoti abhūtaṃ atacchaṃ anatthasañhitaṃ
na  taṃ  tathāgato  byākaroti . paccuppannaṃ cepi cunda hoti bhūtaṃ
tacchaṃ  anatthasañhitaṃ  taṃpi  tathāgato  na  byākaroti . paccuppannaṃpi
ce cunda hoti bhūtaṃ tacchaṃ atthasañhitaṃ tatra kālaññū tathāgato hoti
tassa  pañhassa  veyyākaraṇāya  .  iti  kho  cunda atītānāgata-
paccuppannesu  dhammesu  tathāgato  kālavādī saccavādī 3- bhūtavādī
atthavādī dhammavādī vinayavādī tasmā tathāgatoti vuccati.
   [120]  Yañca  kho  cunda  sadevakassa  lokassa  samārakassa
sabrahmakassa    sassamaṇabrāhmaṇiyā    pajāya   sadevamanussāya
diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā sammā 4-
tathāgatena  abhisambuddhaṃ  tasmā  tathāgatoti  vuccati  . yañca cunda
rattiṃ  tathāgato  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambujjhati  yañca  rattiṃ
anupādisesāya  nibbānadhātuyā  parinibbāyati  yaṃ  etasmiṃ  anantare
@Footnote: 1 Ma. kho. 2 Ma. Yu. khosaddo na dissati. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
@4 Ma. Yu. sabbaṃ.
Bhāsati lapati niddisati sabbantaṃ tatheva ca 1- hoti no aññathāti 2-
tasmā  tathāgatoti  vuccati  .  yathāvādī cunda tathāgato tathākārī
yathākārī tathāvādī iti yathāvādī tathākārī yathākārī tathāvādī vā 3-
tasmā tathāgatoti vuccati . yaṃ 4- sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya   sadevamanussāya   tathāgato  abhibhū
anabhibhūto aññadatthudaso vasavattī tasmā tathāgatoti vuccati.
   [121] Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ vadeyyuṃ kiṃ nu kho āvuso hoti tathāgato paraṃ maraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti  . evaṃvādino kho 5- cunda aññatitthiyā paribbājakā
evamassu vacanīyā abyākataṃ kho āvuso bhagavatā hoti tathāgato paraṃ
maraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {121.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ vadeyyuṃ kiṃ panāvuso na hoti tathāgato paraṃ maraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti  .  evaṃvādino  cunda  aññatitthiyā  paribbājakā
evamassu vacanīyā etaṃpi 6- kho āvuso bhagavatā abyākataṃ na hoti
tathāgato paraṃ maraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {121.2}  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ vadeyyuṃ kiṃ panāvuso 7- hoti ca na ca hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇā  idameva  saccaṃ moghamaññanti . evaṃvādino
cunda    aññatitthiyā   paribbājakā   evamassu   vacanīyā
@Footnote:1-2-3-4-5 ayaṃ na dissati. 6 Ma. evampikho. 7 Yu. kinnukho āvuso.
Abyākataṃ  kho  panetaṃ  āvuso  bhagavatā  hoti  ca na ca hoti
tathāgato paraṃ maraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {121.3}  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  vadeyyuṃ  kiṃ panāvuso neva hoti na na hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇā  idameva  saccaṃ moghamaññanti . evaṃvādino
cunda  aññatitthiyā  paribbājakā  evamassu  vacanīyā  etaṃpi  kho
āvuso  bhagavatā  abyākataṃ neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ
maraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti.
   [122]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda  vijjati  yaṃ  aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ vadeyyuṃ kasmā panetaṃ āvuso samaṇena gotamena
abyākatanti  . evaṃvādino cunda aññatitthiyā paribbājakā evamassu
vacanīyā  na  hetaṃ  āvuso  atthasañhitaṃ  na  1-  dhammasañhitaṃ na
ādibrahmacariyakaṃ  na  nibbidāya  na  virāgāya  na  nirodhāya  na
upasamāya  na  abhiññāya  na  sambodhāya  na  nibbānāya  saṃvattati
tasmā taṃ bhagavatā abyākatanti.
   {122.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ vadeyyuṃ kiṃ panāvuso samaṇena gotamena byākatanti. Evaṃvādino
cunda  aññatitthiyā  paribbājakā evamassu vacanīyā idaṃ dukkhanti kho
āvuso bhagavatā byākataṃ ayaṃ dukkhasamudayoti kho āvuso bhagavatā byākataṃ
ayaṃ dukkhanirodhoti kho āvuso bhagavatā byākataṃ ayaṃ dukkhanirodhagāminī
@Footnote: 1 Ma. na ca.
Paṭipadāti kho āvuso bhagavatā byākatanti.
   {122.2}  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  cunda vijjati yaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ vadeyyuṃ kasmā panetaṃ āvuso samaṇena gotamena
byākatanti  .  evaṃvādino kho 1- cunda aññatitthiyā paribbājakā
evamassu  vacanīyā  etañhi  āvuso  atthasañhitaṃ  dhammasañhitaṃ  2-
etaṃ  ādibrahmacariyakaṃ  ekantaṃ  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya
upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  tasmā
taṃ bhagavatā byākatanti.
   [123]  Yepi  te  cunda  pubbantasahagatā  diṭṭhinissayā tepi
kho 3- mayā byākatā yathā te byākātabbā 4- yathā ca te 5- na
byākātabbā  4-  kiṃ  te  6-  ahante aññatitthiye tattha 7-
byākarissāmi  .  yepi te cunda aparantasahagatā diṭṭhinissayā tepi
te 5- mayā byākatā yathā te byākātabbā 4- yathā ca te 5-
na byākātabbā 4- kiṃ te ahante na tattha 7- byākarissāmi.
Katame  te  cunda  pubbantasahagatā diṭṭhinissayā ye te 3- mayā
byākatā yathā te byākātabbā 4- yathā ca te na byākātabbā 4-.
   {123.1} Santi [8]- cunda eke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino sassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
Santi  pana  cunda  eke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
asassato attā ca loko ca. Saṅkhittaṃ. Sassato ca asassato ca attā
ca loko ca. Nevasassato ca 9- nāsassato ca 9- attā ca loko ca.
@Footnote: 1-9 Ma. Yu. ayaṃ na dissati. 2 Ma. Yu. etaṃ dhammasaṃhitaṃ. 3-6 Ma. Yu. vo.
@4 Yu. vyākattabbā. 5 Yu. ca kho te. 7 Ma. na tathā. Yu. tathā. 8 Ma. kho
@9 Ma. Yu. casaddo na dissati.
Sayaṅkato attā ca loko ca . paraṅkato attā ca loko ca.
Sayaṅkato ca paraṅkato ca attā ca loko ca . Asayaṅkāro ca 1-
aparaṅkāro ca 1- adhiccasamuppanno attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti  .  sassataṃ  sukhadukkhaṃ . asassataṃ sukhadukkhaṃ . sassatañca
asassatañca  sukhadukkhaṃ  .  nevasassataṃ  nāsassataṃ sukhadukkhaṃ . sayaṅkataṃ
sukhadukkhaṃ  .  paraṅkataṃ  sukhadukkhaṃ  .  sayañca  kataṃ  2- paraṅkatañca
sukhadukkhaṃ  .  asayaṅkāraṃ  aparaṅkāraṃ adhiccasamuppannaṃ sukhadukkhaṃ idameva
saccaṃ moghamaññanti.
   [124] Tattha cunda ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
sassato  attā  ca  loko  ca idameva saccaṃ moghamaññanti tyāhaṃ
upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi atthi nu kho idaṃ āvuso vuccati sassato
attā ca loko cāti . yañca kho te evamāhaṃsu idameva saccaṃ
moghamaññanti . taṃ tesaṃ nānujānāmi . taṃ kissa hetu . Aññathā-
saññinopi hettha cunda santeke sattā . imāyapi kho ahaṃ cunda
paññattiyā  neva  attano  3-  samasamaṃ  samanupassāmi kuto bhiyyo
athakho ahameva tattha bhiyyo yadidaṃ adhipaññatti.
   [125]  Tatra  cunda  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino [4]- asassato attā ca loko ca. Saṅkhittaṃ. Sassato ca
asassato ca attā ca loko ca . nevasassato ca nāsassato ca
@Footnote: 1-5 Ma. Yu. casaddo na dissati. 2 Ma. Yu. sayaṅkatañca. evamupari.
@3 Ma. attanā . 4 sassato attā ca loko ca.
Attā ca loko ca . sayaṅkato attā ca loko ca . Paraṅkato
attā ca loko ca . sayaṅkato ca paraṅkato ca attā ca loko ca.
Asayaṅkāro ca 1- aparaṅkāro ca 1- adhiccasamuppanno attā ca loko ca.
Sassataṃ  sukhadukkhaṃ  .  asassataṃ  sukhadukkhaṃ  .  sassatañca  asassatañca
sukhadukkhaṃ . nevasassataṃ ca 1- nāsassataṃ ca 1- sukhadukkhaṃ . Sayaṅkataṃ
sukhadukkhaṃ  . paraṅkataṃ sukhadukkhaṃ . sayañca kataṃ paraṅkatañca sukhadukkhaṃ .
Asayaṅkāraṃ  aparaṅkāraṃ  adhiccasamuppannaṃ  sukhadukkhaṃ  idameva  saccaṃ
moghamaññanti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadāmi  atthi  nu  kho
idaṃ  āvuso  vuccati  asayaṅkāraṃ  aparaṅkāraṃ  adhiccasamuppannaṃ
sukhadukkhanti . yañca kho te evamāhaṃsu idameva saccaṃ moghamaññanti.
Tantesannānujānāmi  .  taṃ  kissa  hetu  .  aññathāsaññinopi
hettha  cunda  santeke  sattā  .  imāyapi  kho  ahaṃ  cunda
paññattiyā  neva  attano  2-  samasamaṃ  samanupassāmi kuto bhiyyo
athakho  ahameva  tattha  bhiyyo  yadidaṃ  adhipaññatti  .  ime kho
te  cunda  pubbantasahagatā  diṭṭhinissayā  ye  te mayā byākatā
yathā  te  byākātabbā  yathā  ca te na byākātabbā kiṃ te
ahante tattha byākarissāmi.
   [126]  Katame te 3- cunda aparantasahagatā diṭṭhinissayā ye
te  mayā  byākatā  yathā  te byākatā 4- yathā ca te na
byākātabbā kiṃ te ahaṃ te tattha byākarissāmi 5- . Santi cunda
@Footnote: 1 Ma. casaddo na disusati. 2 Ma. attanā. 3 Ma. Yu. ca. 4 Ma. byākātabbā
@Yu. vyākattabbā. 5 Yu. kiṃ te ahaṃ te tattha byākarissāmīti ime pāṭhā na
@dissanti.
Eke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  rūpī attā hoti
arogo  paraṃ  maraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  santi
kho  1-  pana cunda eke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
arūpī attā hoti . rūpī ca arūpī ca attā hoti. Nevarūpinārūpī
attā hoti . saññī attā hoti . asaññī attā hoti . Saññī
ca asaññī ca attā hoti 2- . nevasaññināsaññī attā hoti .
Attā  ucchijjati  vinassati  na  hoti  paraṃ  maraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti.
   {126.1}  Tatra  cunda  ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  rūpī  attā  hoti arogo paraṃ maraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadāmi  atthi  kho idaṃ
āvuso  vuccati  rūpī attā hoti arogo paraṃ maraṇāti yañca kho
te  evamāhaṃsu  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  tantesaṃ
nānujānāmi  .  taṃ  kissa  hetu  .  aññathāsaññinopi  hettha
cunda  santeke  sattā  .  imāyapi  kho  ahaṃ cunda paññattiyā
neva  attano  3- samasamaṃ samanupassāmi kuto bhiyyo athakho [4]-
ahameva tattha bhiyyo yadidaṃ adhipaññatti.
   [127]  Tattha  cunda  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino arūpī attā hoti . rūpī ca arūpī ca attā hoti.
Nevarūpinārūpī  attā  hoti  .  saññī  attā  hoti  . asaññī
attā  hoti  .  saññī  ca  asaññī  ca  attā  hoti 2- .
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo na dissati. 2 Ma. Yu. saññī ca ... hotīti ime pāṭhā na
@dissanti. 3 Ma. attanā. 4 Yu. cunda.
Nevasaññināsaññī  attā  hoti  .  attā  ucchijjati  vinassati na
hoti   paraṃ   maraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  tyāhaṃ
upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi atthi kho 1- idaṃ āvuso vuccati attā
ucchijjati  vinassati  na hoti paraṃ maraṇāti . yañca kho te cunda
evamāhaṃsu  idameva  saccaṃ  moghamaññanti . tantesaṃ nānujānāmi .
Taṃ kissa hetu . aññathāsaññinopi hettha cunda santeke sattā .
Imāyapi kho ahaṃ cunda paññattiyā neva attano samasamaṃ samanupassāmi
kuto bhiyyo athakho ahameva tattha bhiyyo yadidaṃ adhipaññatti. Ime kho
cunda aparantasahagatā diṭṭhinissayā ye te mayā byākatā yathā te
byākātabbā yathā ca te na byākātabbāti 2- kiṃ te ahante tattha
byākarissāmi.
   [128]   Imesañca  cunda  pubbantasahagatānaṃ  diṭṭhinissayānaṃ
imesañca  aparantasahagatānaṃ  diṭṭhinissayānaṃ  pahānāya  samatikkamāya
evaṃ  mayā  cattāro  satipaṭṭhānā  desitā  paññattā . katame
cattāro  .  idha  cunda bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . vedanāsu .
Citte  .  dhammesu  dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ . imesañca cunda pubbantasahagatānaṃ
diṭṭhinissayānaṃ    imesañca    aparantasahagatānaṃ   diṭṭhinissayānaṃ
@Footnote: 1 Ma. atthi nu kho . 2 Ma. Yu. itisaddo na dissati.
Pahānāya   samatikkamāya   evaṃ   mayā   ime   cattāro
satipaṭṭhānā desitā paññattāti.
   [129] Tena kho pana samayena āyasmā upadāno 1- bhagavato
piṭṭhito  ṭhito  hoti  bhagavantaṃ  vījayamāno  .  athakho  āyasmā
upadāno  1- bhagavantameva etadavoca acchariyaṃ bhante abbhutaṃ bhante
pāsādiko vatāyaṃ bhante dhammapariyāyo supāsādiko 2- vatāyaṃ bhante
dhammapariyāyo  ko  nāmāyaṃ  bhante  dhammapariyāyoti  .  tasmātiha
tvaṃ upadāna 3- imaṃ dhammapariyāyaṃ pāsādikotveva [4]- dhārehīti.
Idamavoca bhagavā . attamano āyasmā upadāno 1- bhagavato bhāsitaṃ
abhinandīti.
         Pāsādikasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. upavāṇo. Yu. upavāno. 2 Yu. atipāsādiko. 3 Ma. upavāṇa.
@Yu. upavāna. 5 Ma. Yu. naṃ.
            Lakkhaṇasuttaṃ
   [130]  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassārāme 1- . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   {130.1}  Bhagavā etadavoca dvattiṃsimāni bhikkhave mahāpurisassa
mahāpurisalakkhaṇāni  yehi  samannāgatassa  mahāpurisassa  dve  va 2-
gatiyo bhavanti anaññā sace agāraṃ ajjhāvasati rājā hoti cakkavatti
dhammiko  dhammarājā  cāturanto  vijitāvī  janapadaṭṭhāvariyappatto
sattaratanasamannāgato  tassimāni  satta  ratanāni  bhavanti  seyyathīdaṃ
cakkaratanaṃ  hatthiratanaṃ  assaratanaṃ  maṇiratanaṃ  itthīratanaṃ  gahapatiratanaṃ
pariṇāyakaratanameva  sattamaṃ  .  parosahassaṃ kho panassa puttā bhavanti
sūrā  vīraṅgarūpā  parasenappamaddanā . so imaṃ paṭhaviṃ sāgarapariyantaṃ
akhīlaṃ  animittaṃ akaṇṭakaṃ iddhaṃ phītaṃ khemaṃ sivaṃ nirabbudaṃ 3- adaṇḍena
asatthena  dhammena  samena  4- abhivijiya ajjhāvasati sace kho pana
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati  arahaṃ  hoti  sammāsambuddho loke
vivaṭacchado.
   {130.2} Katamāni [5]- tāni bhikkhave dvattiṃsa mahāpurisassa mahāpurisa-
lakkhaṇāni yehi samannāgatassa mahāpurisassa dve va 2- gatiyo bhavanti
anaññā sace agāraṃ ajjhāvasati rājā hoti cakkavatti . Saṅkhittaṃ.
Sace kho pana agārasmā anagāriyaṃ pabbajati arahaṃ hoti sammāsambuddho
@Footnote: 1 Ma. Yu. anāthapiṇḍikassa ārāme. 2 yu vasaddo na dissati. 3 Ma. Yu. akhīlaṃ
@animittaṃ ... sivaṃ nirabbudanti ime pāṭhā na dissanti.
@4 Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 5 Ma. Yu. ca.
Loke  vivaṭacchado  .  idha  bhikkhave  mahāpuriso  supatiṭṭhitapādo
hoti  .  yaṃpi  bhikkhave  mahāpuriso  supatiṭṭhitapādo  hoti  idaṃpi
bhikkhave mahāpurisassa mahāpurisalakkhaṇaṃ bhavati.
   {130.3}  Puna  caparaṃ  bhikkhave mahāpurisassa heṭṭhāpādatalesu
cakkāni  jātāni  honti  sahassārāni  sanemikāni  sanābhikāni
sabbākāraparipūrāni   [1]-   .  yaṃpi  bhikkhave  mahāpurisassa
heṭṭhāpādatalesu  cakkāni  jātāni  honti  sahassārāni sanemikāni
sanābhikāni  sabbākāraparipūrāni  .  idaṃpi  bhikkhave  mahāpurisassa
mahāpurisalakkhaṇaṃ bhavati.
   {130.4} Puna caparaṃ bhikkhave mahāpuriso āyatapaṇhi hoti. Dīghaṅgulī
hoti  .  mudutalanahatthapādo  2- hoti . jālahatthapādo hoti .
Ussaṅkhapādo hoti . eṇijaṅgho hoti ṭhitako va anonamanto ubhohi
pāṇitalehi jannukāni parimasati parimajjati . kosohitavatthaguyho hoti.
Suvaṇṇavaṇṇo  [3]-  kāñcanasannibhataco  . sukhumacchavī hoti sukhumattā
chaviyā rajojallaṃ kāye na upalippati . ekekalomo hoti ekekāni
lomāni lomakūpesu jātāni . uddhaggalomo hoti uddhaggāni lomāni
jātāni  nīlāni  añjanavaṇṇāni kuṇḍalāvattāni dakkhiṇāvattakajātāni .
Brahmujugatto hoti . sattussado hoti . sīhapubbaddhakāyo hoti .
Pittantaraṃso 4- hoti . nigrodhaparimaṇḍalo hoti yāvatakvassa kāyo
tāvatakvassa  byāmo  yāvatakvassa  byāmo  tāvatakvassa kāyo .
Samavaṭṭakkhandho hoti . rasaggasaggī hoti. Sīhahanu hoti. Cattāḷīsadanto
@Footnote: 1 Yu. suvibhattantarāni. 2 Ma. mudutaluna .... Yu. mudutaluṇa ....
@3 Ma. Yu. hoti . 4 Ma. Yu. citantaraṃso.
Hoti  . samadanto hoti . aviraḷadanto 1- hoti . susukkadāṭho
hoti  .  pahūtajivho  2-  hoti . brahmassaro hoti karavikabhāṇī
hoti  3-  .  abhinīlanetto  hoti . gopakhumo hoti . uṇṇā
bhamukantare  jātā  hoti odātā mudu tūlasannibhā . yaṃpi bhikkhave
mahāpurisassa uṇṇā bhamukantare jātā hoti odātā mudu tūlasannibhā
idaṃpi bhikkhave mahāpurisassa mahāpurisalakkhaṇaṃ bhavati.
   {130.5}  Puna caparaṃ bhikkhave mahāpuriso uṇhīsasīso hoti .
Yaṃpi  bhikkhave mahāpuriso uṇhīsasīso hoti idaṃpi bhikkhave mahāpurisassa
mahāpurisalakkhaṇaṃ  bhavati  .  imāni  kho  tāni  bhikkhave  dvattiṃsa
mahāpurisassa  mahāpurisalakkhaṇāni  yehi  samannāgatassa  mahāpurisassa
dve  va  gatiyo  bhavanti  anaññā sace agāraṃ ajjhāvasati rājā
hoti  cakkavatti . saṅkhittaṃ . sace kho pana agārasmā anagāriyaṃ
pabbajati  arahaṃ  hoti  sammāsambuddho  loke vivaṭacchado . imāni
kho  bhikkhave  dvattiṃsa  mahāpurisassa  mahāpurisalakkhaṇāni  bāhirakāpi
isayo dhārenti no ca kho te jānanti imassa kammassa katattā .pe.
Imaṃ lakkhaṇaṃ paṭilabhatīti.
   [131] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe  manussabhūto  samāno  daḷhasamādāno ahosi kusalesu dhammesu
avatthitasamādāno  kāyasucarite  vacīsucarite  manosucarite dānasaṃvibhāge
sīlasamādāne   uposathupavāse   matteyyatāya   petteyyatāya
@Footnote: 1 Yu. avivaradanto . 2 Yu. pahūlājivho . 3 Ma. ayaṃ pāṭho na dissati.
Sāmaññatāya      brahmaññatāya      kulejeṭṭhāpacāyitāya
aññataraññataresu  ca  adhikusalesu  dhammesu  .  so  tassa kammassa
katattā  upacitattā  ussannattā  vipulattā  kāyassa  bhedā  paraṃ
maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati . so tattha aññe deve dasahi
ṭhānehi  adhigaṇhāti  dibbena  āyunā  dibbena  vaṇṇena  dibbena
sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rūpehi dibbehi
saddehi  dibbehi  gandhehi  dibbehi rasehi dibbehi phoṭṭhabbehi .
So  tato  cuto  itthattaṃ  āgato  samāno  imaṃ mahāpurisalakkhaṇaṃ
paṭilabhati.
   [132] Supatiṭṭhitapādo hoti samaṃ pādaṃ bhūmiyaṃ nikkhipati samaṃ uddharati
samaṃ sabbāvantehi pādatalehi bhūmiṃ phusati. So tena lakkhaṇena samannāgato
sace  agāraṃ  ajjhāvasati rājā hoti cakkavatti dhammiko dhammarājā
cāturanto  vijitāvī  janapadaṭṭhāvariyappatto  sattaratanasamannāgato .
Tassimāni  satta  ratanāni  bhavanti  seyyathīdaṃ  cakkaratanaṃ  hatthiratanaṃ
assaratanaṃ  maṇiratanaṃ  itthīratanaṃ gahapatiratanaṃ pariṇāyakaratanameva sattamaṃ .
Parosahassaṃ kho panassa puttā bhavanti sūrā vīraṅgarūpā parasenappamaddanā.
So  imaṃ  paṭhaviṃ  sāgarapariyantaṃ  akhīlamanimittamakaṇṭakaṃ  iddhaṃ  phītaṃ
khemaṃ  sivaṃ  nirabbudaṃ  adaṇḍena  asatthena  dhammena samena abhivijiya
ajjhāvasati  rājā  samāno  kiṃ labhati akkhambhiyo 1- hoti kenaci
@Footnote: 1 Yu. avikkhambhiyo.
Manussabhūtena  paccatthikena  paccāmittena  rājā  samāno  idaṃ
labhati  .  sace  kho  pana  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati arahaṃ
hoti  sammāsambuddho  loke  vivaṭacchado  buddho  samāno  kiṃ
labhati akkhambhiyo hoti abbhantarehi vā bāhirehi vā paccatthikehi [1]-
paccāmittehi  rāgena  vā dosena vā mohena vā samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā
lokasmiṃ . buddho samāno idaṃ labhati . etamatthaṃ bhagavā avoca.
Tatthetaṃ vuccati
   [133] Sacce ca dhamme ca dame ca saṃyame
        soceyyasīlālayuposathesu ca
        pāṇe 2- ahiṃsāya asāhase rato
        daḷhaṃ samādāya samantamācari 3-.
        So tena kammena tidivaṃ apakkami 4-
        sukhañca khiḍḍā ratiyo ca annubhi 5-
        tato cavitvā punarāgato idha
        samehi pādehi phusī basundharaṃ.
        Byākaṃsu veyyañjanikā samāgatā
        samappatiṭṭhassa na hoti khambhanā
        gihissa vā pabbajitassa vā pana 6-
        taṃ lakkhaṇaṃ bhavati tadatthajotakaṃ.
@Footnote: 1 Yu. vā. 2 Ma. Yu. dāne. 3 Ma. Yu. samattamācari. 4 Ma. Yu. divaṃ samakkami.
@5 Ma. anvabhi. Yu. ānubhi. 6 Ma. Yu. puna.
        Akkhambhiyo hoti agāramāvasaṃ
        parābhibhū sattubhi nappamaddano
        manussabhūtenidha hoti 1- kenaci
        akkhambhiyo tassa phalena kammuno.
        Sace va 2- pabbajjamupeti tādiso
        nekkhammachandābhirato vicakkhaṇo
        aggo na so gacchati jātu khambhanaṃ 3-
        naruttamo esa hi tassa dhammatāti.
   [134]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno bahujanassa sukhāvaho 4- ahosi
ubbegauttāsabhayaṃ  apanuditā  dhammikañca  rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidhātā
saparivārañca  dānaṃ adāsi . so tassa kammassa katattā upacitattā
ussannattā  vipulattā  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  . so tattha aññe deve dasahi ṭhānehi
adhigaṇhāti  .pe.  so  tato  cuto  itthattaṃ  āgato  samāno
imaṃ  mahāpurisalakkhaṇaṃ  paṭilabhati  heṭṭhāpādatalesu  cakkāni  jātāni
honti  sahassārāni  sanemikāni  sanābhikāni  sabbākāraparipūrāni
suvibhattantarāni.
   {134.1}  So  tena  lakkhaṇena  samannāgato  sace agāraṃ
ajjhāvasati  rājā  hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati
mahāparivāro  hoti  mahāssa honti parivārā 5- brāhmaṇagahapatikā
@Footnote: 1 Yu. manussabhūtena na hoti. 2 Ma. Yu. ca. 3 Yu. gabbhaṃ. 4 Yu. bahujanasukhāya.
@5 Yu. mahāssa hoti parivāro. evamupari.
Negamā   jānapadā   gaṇakamahāmattā   anīkaṭṭhā   dovārikā
amaccā  pārisajjā  rājāno bhogikā 1- kumārā rājā samāno
idaṃ  labhati  . sace 2- agārasmā anagāriyaṃ pabbajati arahaṃ hoti
sammāsambuddho  loke  vivaṭacchado  buddho  samāno  kiṃ  labhati
mahāparivāro hoti mahāssa honti parivārā bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā
upāsikāyo  devā manussā asurā nāgā gandhabbā buddho samāno
idaṃ labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [135] Pure puratthā purimāsu jātisu
        manussabhūto bahunaṃ sukhāvaho
        ubbegauttāsabhāyāpanūdano
        guttīsu rakkhāvaraṇesu ussuko.
        So tena kammena tidivaṃ apakkami
        sukhañca khiḍḍā ratiyo ca annubhi
        tato cavitvā punarāgato idha
        cakkāni pādesu duvesu vindati
        samantanemīni sahassarāni 3- ca.
        Byākaṃsu veyyañjanikā samāgatā
        disvā kumāraṃ satapuññalakkhaṇaṃ
        parivāravā hessati sattumaddano
        tathā hi cakkāni samantanemini.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhogiyā evamupari . 2 Yu. sace pana . 3 Yu. sahassārāni ca.
        Sace na pabbajjamupeti tādiso
        vatteti cakkaṃ paṭhaviṃ pasāsati
        tassānuyantā idha 1- bhavanti khattiyā
        mahāyasā 2- saparivārayanti 3- naṃ.
        Sace va 4- pabbajjamupeti tādiso
        nekkhammachandābhirato vicakkhaṇo
        devā manussāsurasakkarakkhasā 5-
        gandhabbanāgā vihaṅgā 6- catuppadā
        anuttaraṃ devamanussapūjitaṃ
        mahāyasā saparivārayanti naṃ.
   [136] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe  manussabhūto  samāno  pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā
paṭivirato   hoti   nihitadaṇḍo  nihitasattho  lajjī  dayāpanno
sabbapāṇabhūtahitānukampī  vihāsi  .  so  tassa  kammassa  katattā
.pe.  so  tato  cuto  itthattaṃ  āgato  samāno imāni tīṇi
mahāpurisalakkhaṇāni  paṭilabhati  āyatapaṇhi  ca  hoti  dīghaṅgulī  ca
brahmujugatto ca.
   {136.1}  So  tehi  lakkhaṇehi  samannāgato  sace agāraṃ
ajjhāvasati  rājā  hoti  cakkavatti  .pe.  rājā  samāno  kiṃ
labhati  dīghāyuko  hoti  ciraṭṭhitiko  dīghamāyupāleti  na  sakkā
hoti  antarā  jīvitā  voropetuṃ  kenaci manussabhūtena paccatthikena
@Footnote: 1 Ma. tassānuyantādha. Yu. tassānuyuttā idha. 2 Ma. Yu. mahāyasaṃ.
@3 Ma. saṃpari.... Yu. sampari.... 4 Ma. Yu. ca . 5 Yu. devamanussa....
@6 Ma. Yu. vihagā.
Paccāmittena  rājā  samāno  idaṃ  labhati  .pe. buddho samāno
kiṃ  labhati  dīghāyuko  hoti  ciraṭṭhitiko  dīghamāyupāleti  na sakkā
hoti  antarā  jīvitā voropetuṃ paccatthikehi paccāmittehi samaṇena
vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci
vā lokasmiṃ buddho samāno idaṃ labhati . etamatthaṃ bhagavā avoca.
Tatthetaṃ vuccati
   [137] Maraṇavadhabhayamattano viditvā
        paṭivirato paraṃ maraṇāya ahosi
        tena so 1- sucaritena saggamagamāsi 2-
        sukataphalavipākamanubhosi.
        Caviya punaridhāgato samāno
        paṭilabhati idha tīṇi lakkhaṇāni
        bhavati vipuladīghapāsuṇiko 3-
        brahmāva sujju 4- subho sujātagatto.
        Subhujo susū 5- susaṇṭhito sujāto
        mudutalunaṅguliyassa honti
        dīghā tībhi purisalakkhaṇebhi 6-
        cirayāpanāya 7- kumāramādisanti.
        Bhavati yadi gihī ciraṃ yapeti
        cirataraṃ pabbajati yadi tato hi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ na dissati. 2 Ma. Yu. saggamaggamā. 3 Ma. ... pāsaṇhiko.
@Yu. ...pāṇiko. 4 Yu. brahmā viyujju. 5 Ma. Yu. susu.
@6 Ma. Yu. purisavaraggalakkhaṇehi . 7 Ma. Yu. cirayapanāya.
        Yāpayati [1]- vasiddhibhāvanāya
        iti dīghāyukatāya tannimittanti.
   [138]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno dātā ahosi paṇītānaṃ rasitānaṃ
khādanīyānaṃ  bhojanīyānaṃ  sāyanīyānaṃ lehanīyānaṃ pānānaṃ . so tassa
kammassa  katattā  upacitattā  .pe.  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati .pe. so tato cuto itthattaṃ āgato
samāno  imaṃ  mahāpurisalakkhaṇaṃ  paṭilabhati  sattassa  ussadā  2-
honti  ubhosu  hatthesu  ussadā  honti  ubhosu pādesu ussadā
honti ubhosu aṃsakūṭesu ussadā honti khandhe ussadā honti 3-.
   {138.1} So tena lakkhaṇena samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā  hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati lābhī hoti
paṇītānaṃ  rasitānaṃ  khādanīyānaṃ  bhojanīyānaṃ  sāyanīyānaṃ  lehanīyānaṃ
pānānaṃ  rājā samāno idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ labhati
lābhī  hoti  paṇītānaṃ  rasitānaṃ  khādanīyānaṃ  bhojanīyānaṃ  sāyanīyānaṃ
lehanīyānaṃ  pānānaṃ  buddho samāno idaṃ labhati . etamatthaṃ bhagavā
avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [139] Khajjabhojanaṃ atha lehasāyitaṃ 4-
        uttamaggarasadāyako ahu
        tena so sucaritena kammunā
        nandavane 5- ciramabhippamodati.
@Footnote: 1 Ma. ca. 2 Ma. sattussado hoti sattassa ussadā. Yu. sattussado hoti
@sattussadā. 3 Ma. Yu. ussado hoti. 4 Ma. Yu. leyyasāyiyaṃ. 5 Ma. Yu. nandane.
        Satta cussade 1- idhādhigacchati
        hatthapādamudutalañca 2- vindati
        āhu byañjananimittakovidā
        khajjabhojanarasalābhitāya 3-.
        Na 4- taṃ 5- gihissapi tadatthajotakaṃ
        pabbajjaṃpi ca 6- tadādhigacchati
        khajjabhojanassa lābhiruttamaṃ 7-
        āhu sabbagihibandhanacchidanti.
   [140]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ pubbe manussabhūto samāno catūhi saṅgahavatthūhi janasaṅgahiko 8-
ahosi dānena piyavācena 9- atthacariyāya samānattatāya . So tassa
kammassa  katattā  upacitattā  ussannattā  vipulattā  kāyassa
bhedā  paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati . so tato cuto
itthattaṃ  āgato  samāno  imāni  dve mahāpurisalakkhaṇāni paṭilabhati
mudutalahatthapādo 10- ca 11- hoti jālahatthapādo ca.
   {140.1} So tehi lakkhaṇehi samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā  hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati  susaṅgahita-
parijano  hoti  susaṅgahitassa  honti  brāhmaṇagahapatikā  negamā
@Footnote: 1 Yu. satta vussade. 2 Ma. Yu. ... mudutañca. 3 Ma. khajjabhojjarasalābhitāya naṃ.
@Yu. khajjabhojjarasalābhitāya. 4 Ma. nasaddo na dissati. 5 Ma. yaṃ. 6-11 Yu. casaddo
@na dissati. 7 Ma. Yu. khajjabhojjarasalābhiruttamaṃ. 8 Ma. janaṃ saṅgāhiko. Yu. janaṃ
@saṅgahitā. 9 Ma. piyavajjena. Yu. peyyavācena. 10 Ma. Yu. mudutalunahatthapādo.
Jānapadā 1- gaṇakamahāmattā anīkaṭṭhā dovārikā amaccā pārisajjā
rājāno  bhogikā kumārā rājā samāno idaṃ labhati .pe. buddho
samāno  kiṃ  labhati  susaṅgahitaparijano  hoti susaṅgahitassa 2- honti
bhikkhū  bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo devā manussā asurā nāgā
gandhabbā  buddho samāno idaṃ labhati . etamatthaṃ bhagavā avoca .
Tatthetaṃ vuccati
   [141] Dānaṃpi catthacariyatañca 3-
        piyavadatañca samānachandañca 4-
        kariya cariya susaṅgahaṃ bahunnaṃ
        anavamatena guṇena yāti saggaṃ.
        Caviya punaridhāgato samāno
        karacaraṇamudukañca 5- jālino ca
        atirucirasuvaggadassaneyyaṃ 6-
        paṭilabhati daharo susukumāro.
        Bhavati parijanassa vo vidheyyo
        mahimaṃ āvasito 7- susaṅgahito
        piyavadū hitasukhataṃ jigiṃsamāno
        abhirucitāni guṇāni ācarati.
        Yadi pajahati 8- sabbakāmabhogaṃ 9-
        kathayati dhammakathaṃ jino janassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. negamajānapadā. 2 Ma. Yu. susaṅgahitāssa. 3 Yu. dānampi ca atthacariyatampi
@ca. 4 Ma. piyavāditañca samānattatañca. 5 Ma. Yu. ... mudutañca. 6 Ma. Yu. ...
@suvaggu ... . 7 Yu. āvasiko. 8 Ma. Yu. yadi ca jahati.
@9 Yu. sabbakāmaguṇabhogaṃ.
        Vacanapaṭikarassābhippasannā
        sutvāna dhammānudhammamācarantīti.
   [142] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe  manussabhūto  samāno  atthūpasañhitaṃ  dhammūpasañhitaṃ  vācaṃ
bhāsitā  ahosi  bahujanaṃ  nidasseti  1- pāṇīnaṃ hitasukhāvaho [2]-
dhammayāgī . so tassa kammassa katattā upacitattā vipulattā .pe.
So tato cuto itthattaṃ āgato samāno imāni dve mahāpurisalakkhaṇāni
paṭilabhati ussaṅkhapādo ca hoti uddhaggalomo ca.
   {142.1}  So  tehi  lakkhaṇehi  samannāgato  sace agāraṃ
ajjhāvasati  rājā  hoti  cakkavatti  .pe.  rājā  samāno  kiṃ
labhati aggo ca hoti seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro
ca  kāmabhogīnaṃ  rājā  samāno  idaṃ labhati .pe. buddho samāno
kiṃ  labhati  aggo  ca hoti seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca
pavaro  ca  sabbasattānaṃ  buddho  samāno  idaṃ labhati . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [143] Atthadhammaṃ saṅgahitaṃ 3- pure tiraṃ 4-
        eriyaṃ 5- bahujanaṃ nidaṃsayi
        pāṇinaṃ hitasukhāvaho ahu
        dhammayāgaṃ assajji 6- amaccharī.
        Tena so sucaritena kammunā
@Footnote: 1 Ma. nidaṃsesi. Yu. nidaṃseti. 2 Yu. ahu. 3 Ma. Yu. atthadhammasahitaṃ. 4 Ma. Yu.
@giraṃ. 5 Ma. Yu. erayaṃ. 6 Ma. dhammayāgamayaji. Yu. dhammayāgamassaji.
        Sugatiṃ vajati tattha modati
        lakkhaṇāni ca duve idhāgato
        uttamasukhatāya 1- vindati 2-.
        Ubbhamuppatitalomavā saso
        pādagaṇṭhirahu sādhu saṇṭhitā
        maṃsalohitācitā tacotthaṭā 3-
        uparijānu sobhanā 4- ahu.
        Gehamāvasati ce tathāvidho
        aggataṃ vajati kāmabhoginaṃ
        tena uttaritarañca 5- na vijjati
        jambudīpaṃ abhibhuyya iriyati 6-.
        Pabbajjāpi ca 7- anomanikkamo
        aggataṃ vajati sabbapāṇinaṃ
        tena uttaritaro na vijjati
        sabbalokaṃ abhibhuyya viharatīti.
   [144]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno sakkaccaṃ vācetā ahosi sippaṃ
vā  vijjaṃ vā caraṇaṃ vā kammaṃ vā kintīme khippaṃ 8- vijāneyyuṃ
khippaṃ  sampaṭipajjeyyuṃ  na  ciraṃ  kiliseyyunti . so tassa kammassa
katattā  upacitattā  .pe.  so  tato  cuto  itthattaṃ  āgato
@Footnote: 1 Ma. uttamappamukhatāya. 2 Yu. uttamasukhāni saṃvindati. 3 Yu. tacotatā.
@4 Ma. uparicaraṇasobhanā. Yu. upari ca pana sobhanā. 5 Ma. Yu. uttaritaro.
@6 Yu. irīyati. 7 Ma. Yu. pabbajjampi ca. 8 Yu. ajāneyyuṃ.
Samāno idaṃ mahāpurisalakkhaṇaṃ paṭilabhati eṇijaṅgho hoti.
   {144.1} So tena lakkhaṇena samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā  hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati yāni tāni
rājārahāni  rājaṅgāni  rājūpabhogāni  rājānucchavikāni  tāni khippaṃ
paṭilabhati rājā samāno idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ labhati yāni
tāni   samaṇārahāni  samaṇaṅgāni  samaṇūpabhogāni  samaṇānucchavikāni
tāni  khippaṃ paṭilabhati buddho samāno idaṃ labhati . etamatthaṃ bhagavā
avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [145] Sippesu vijjācaraṇesu kammesu 1-
        kathaṃ vijāneyyu 2- lahunti 3- icchati
        yatūpaghātāya na hoti kassaci
        vāceti khippaṃ na ciraṃ kilissati.
        Taṃ kammaṃ katvā kusalaṃ sukhudrayaṃ
        jaṅghā manuññā labhate susaṇṭhitā
        vattā sujātā anupubbamuggatā
        uddhaggalomā sukhumattacotthaṭā 4-.
        Eṇeyyajaṅghoti tamāhu puggalaṃ
        sampattiyā khippamidhāhu lakkhaṇaṃ
        ekekalomāni 5- yadābhikaṅkhati
        apabbajaṃ khippamidhādhigacchati.
@Footnote: 1 Yu. kammasu. 2 Ma. vijāneyyuṃ. 3 Yu. vijāney ya lahūti. 4 Yu. ... cotatā.
@5 Ma. gehānulomāni.
        Sace va 1- pabbajjamupeti tādiso
        nekkhammachandābhirato vicakkhaṇo
        anucchavikassa yadānulomiyaṃ 2-
        taṃ vindati khippamanomanikkamoti 3-.
   [146]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā
upasaṅkamitvā  paripucchitā  ahosi  kiṃ  bhante  kusalaṃ  kiṃ  akusalaṃ
kiṃ  sāvajjaṃ  kiṃ  anavajjaṃ  kiṃ  sevitabbaṃ kiṃ na sevitabbaṃ kiṃ me
kariyamānaṃ  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya  assa  kiṃ  vā  pana  me
kariyamānaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  assāti . so tassa kammassa
katattā  upacitattā  ussannattā  .pe.  so tato cuto itthattaṃ
āgato  samāno  imaṃ  mahāpurisalakkhaṇaṃ  paṭilabhati  sukhumacchavi  hoti
sukhumattā chaviyā rajojallaṃ kāye na upalippati.
   {146.1} So tena lakkhaṇena samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati mahāpañño [4]-
nāssa hoti koci paññāya sadiso vā seṭṭho 5- vā kāmabhogīnaṃ rājā
samāno idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ labhati mahāpañño hoti
puthupañño   hāsapañño   javanapañño  tikkhapañño  nibbedhikapañño
nāssa hoti koci paññāya sadiso vā seṭṭho 5- vā sabbasattānaṃ
buddho  samāno  idaṃ  labhati  .  etamatthaṃ  bhagavā  avoca .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca. 2 Ma. Yu. ...lomikaṃ. 3 Ma. ...vikkamoti. 4 Ma. Yu. hoti.
@5 Yu. visiṭṭho.
Tatthetaṃ vuccati
   [147] Pure puratthā purimāsu jātisu
        aññātukāmo paripucchitā ahu
        sussusitā pabbajitaṃ upāsitā
        atthantaro atthakathaṃ nisāmayi.
        Paññāpaṭilābhagatena 1- kammunā
        manussabhūto sukhumacchavī ahu
        byākaṃsu uppāṭanimittakovidā 2-
        sukhumāni atthāni avecca dakkhati 3-.
        Sace na pabbajjamupeti tādiso
        vatteti cakkaṃ paṭhaviṃ pasāsati
        atthānusiṭṭhīsu pariggahesu ca
        na tena seyyo sadiso na 4- vijjati.
        Sace va 5- pabbajjamupeti tādiso
        nekkhammachandābhirato vicakkhaṇo
        paññāvisiṭṭhaṃ labhate anuttaraṃ
        pappoti bodhiṃ varabhūrimedhasoti.
   [148] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe  manussabhūto  samāno  akkodhano  ahosi  anupāyāsabahulo
bahunnaṃpi  6-  vutto  samāno  nābhisajji  na  kuppi na byāpajji
@Footnote: 1 Yu. ...katena. 2 Ma. Yu. uppāda.... 3 Ma. dakkhiti. 4 Ma. ca. Yu. va.
@5 Ma. ca. Yu. vasaddo na dissati. 6 Ma. Yu. bahumpi.
Na  patiṭṭhayi  na  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātvākāsi
dātā  ca  ahosi  sukhumānaṃ  mudukānaṃ  attharaṇānaṃ  pāpuraṇānaṃ 1-
khomasukhumānaṃ  kappāsikasukhumānaṃ  koseyyasukhumānaṃ  kambalasukhumānaṃ . so
tassa  kammassa  katattā  upacitattā  .pe.  so  tato  cuto
itthattaṃ   āgato   samāno   imaṃ  mahāpurisalakkhaṇaṃ  paṭilabhati
suvaṇṇavaṇṇo hoti kāñcanasannibhataco.
   {148.1} So tena lakkhaṇena samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati lābhī hoti sukhumānaṃ
mudukānaṃ   attharaṇānaṃ  pāpuraṇānaṃ  khomasukhumānaṃ  kappāsikasukhumānaṃ
koseyyasukhumānaṃ  kambalasukhumānaṃ  rājā  samāno  idaṃ  labhati .pe.
Buddho  samāno  kiṃ  labhati lābhī hoti sukhumānaṃ mudukānaṃ attharaṇānaṃ
pāpuraṇānaṃ   khomasukhumānaṃ   kappāsikasukhumānaṃ   koseyyasukhumānaṃ
kambalasukhumānaṃ  buddho  samāno  idaṃ  labhati  .  etamatthaṃ  bhagavā
avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [149] Akkodhañca adhiṭṭhahi adāsi 2-
        dānañca vatthāni sukhumāni succhavīni
        purimatarabhave ṭhito abhivisajji
        mahimiva suro abhivassaṃ 3-.
        Taṃ katvāna ito cuto dibbamupapajji
        sukataṃ phalavipākamanubhutvā kanakatanupaṭiko 4-
        idhābhibhavati 5- suravarataroriva indo.
@Footnote: 1 Ma. pāvuraṇānaṃ. 2 Yu. adāsi ca. 3 Yu. ābhivassaṃ. 4 ... tanusannibho.
@5 Yu. idha bhavati.
        Gehañcāvasati 1- naro apabbajjamicchaṃ
        mahatiṃ 2- mahiṃ pasāsati 3-
        pasayha sahidha sattaratanaṃ 4- paṭilabhati
        vipulasukhumacchavisuciñca 5-.
        Lābhī acchādanavatthamokkhapāpuraṇānaṃ
        bhavati yadi anagāriyatamupeti
        suhitapurimakataphalaṃ anubhavati
        na bhavati katassa panāsoti.
   [150]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno cirappanaṭṭhe sucirappavāsine 6-
ñātimitte  suhajje  sakhino  samānetā  ahosi  mātaraṃpi  puttena
samānetā  ahosi  puttaṃpi  mātarā  samānetā  ahosi  pitaraṃpi
puttena  samānetā  ahosi  puttaṃpi  pitarā  samānetā  ahosi
pitaraṃpi  7-  bhātarā samānetā ahosi bhātaraṃpi bhaginiyā samānetā
ahosi  bhaginiṃpi  bhātarā  samānetā  ahosi  samaggiṃ  katvā  ca
abbhanumoditā  ahosi  .  so  tassa kammassa katattā .pe. so
tato  cuto  itthattaṃ  āgato samāno imaṃ mahāpurisalakkhaṇaṃ paṭilabhati
kosohitavatthaguyho hoti.
   {150.1}  So  tena  lakkhaṇena  samannāgato  sace agāraṃ
ajjhāvasati  rājā  hoti  cakkavatti  .pe.  rājā  samāno
kiṃ  labhati  pahūtaputto  ahosi  8-  parosahassaṃ kho panassa puttā
@Footnote: 1 Yu. gehamāvasati. 2 Ma. Yu. mahati. 3 Ma. Yu. anusāsati. 4 Yu. pasayha
@abhivasanavarataraṃ. 5 Yu. vipulaṃ sukhumañca succhaviñca. 6 Ma. Yu. sucirappavāsino.
@7 Ma. Yu. bhātarampi. 8 Ma. Yu. hoti.
Bhavanti  sūrā vīraṅgarūpā parasenappamaddanā rājā samāno idaṃ labhati
.pe.  buddho  samāno  kiṃ  labhati  pahūtaputto ahosi anekasahassaṃ
kho  panassa puttā bhavanti sūrā vīraṅgarūpā parasenappamaddanā buddho
samāno idaṃ labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [151] Pure puratthā purimāsu jātisu
        cirappanaṭṭhe sucirappavāsino
        ñātīsuhajje sakhino samānayi
        samaggi katvā ca 1- anumoditā ahu.
        So tena kammena tidivaṃ apakkami 2-
        sukhañca khiḍḍā ratiyo ca annubhi 3-
        tato cavitvā punarāgato idha
        kosohitaṃ vindati vatthachādiyaṃ.
        Pahūtaputto bhavati 4- tathāvidho
        parosahassañca 5- bhavanti atrajā 6-
        sūrā ca vīrā ca amittatāpanā
        gihissa pītījananā 7- piyaṃ vadā.
        Pahutarā 8- pabbajitassa iriyato
        puttā bhavanti vacanānusārino 9-
        gihissa vā pabbajitassa vā pana 10-
        taṃ lakkhaṇaṃ bhavati 11- tadatthajotakanti.
@Footnote: 1 Ma. casaddo na dissati. 2 Ma. Yu. divaṃ samakkami. 3 Ma. anvabhi. Yu. ānubhi.
@4 Ma. bhavatī. 5 Yu. paro sahassassa. 6 Yu. atujā. 7 Ma. pīti jananā.
@8 Ma. Yu. bahutarā. 9 Yu. vacanānucārino. 10 Ma. Yu. puna. 11 Ma. jāyati.
   [152] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe  manussabhūto  samāno  mahājanasaṅgāhakaṃ  samekkhamāno  samaṃ
jānāti  1-  sāmaṃ  jānāti  purisaṃ  jānāti  purisavisesaṃ jānāti
ayamidamarahati  ayamidamarahatīti  tattha  tattha  visesatthakaro  pure  2-
ahosi . so tassa kammassa katattā .pe. so tato cuto itthattaṃ
āgato   samāno  imāni  dve  mahāpurisalakkhaṇāni  paṭilabhati
nigrodhaparimaṇḍalo   ca  hoti  ṭhitoyeva  anonamanto  ubhohi
pāṇitalehi jannukāni parimasati parimajjati.
   {152.1}  So  tehi  lakkhaṇehi  samannāgato  sace agāraṃ
ajjhāvasati  rājā  hoti  cakkavatti  .pe.  rājā  samāno  kiṃ
labhati  aḍḍho  hoti  mahaddhano  mahābhogo  pahūtajātarūparajato
pahūtavittūpakaraṇo    pahūtadhanadhañño   paripuṇṇakoṭṭhāgāro   3-
rājā  samāno  idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ labhati aḍḍho
hoti  mahaddhano  mahābhogo  tassimāni  dhanāni  honti  seyyathīdaṃ
saddhādhanaṃ  sīladhanaṃ  hiridhanaṃ  ottappadhanaṃ  sutadhanaṃ  cāgadhanaṃ  paññādhanaṃ
buddho samāno idaṃ labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [153] Tuliya 4- pavicaya 5- cintayitvā
        mahājanasaṅgāhakaṃ 6- samekkhamāno
        ayamidamarahatīti 7- tattha tattha
        purisavisesaṅkaro pure ahosi.
@Footnote: 1 Yu. saṃjānāti. 2 Yu. purisavisesakaro. 3 Ma. Yu. paripuṇṇako sakoṭṭhāgāro.
@4 Yu. tulaya. 5 Ma. paṭivicaya. Yu. paviceyya. 6 Ma. ... saṅgahanaṃ.
@Yu. ...saṅgahataṃ. 7 Ma. itisaddo na dissati.
        Samā ca panaṭṭhito 1- anonamanto
        phusati karehi ubhohi jannukāni
        mahiruhapparimaṇḍalo ahosi
        sucaritakammavipākasesakena.
        Bahuvividhanimittalakkhaṇaññū
        abhinipuṇā manujā byākariṃsu
        bahuvividhagihīnaṃ arahāni 2-
        paṭilabhati daharo susū kumāro
        idha ca 3- mahipatissa kāmabhogā
        gihīpatirūpakā bahū bhavanti
        yadi 4- pajahati sabbakāmabhogaṃ
        labhati anuttaraṃ uttamaṃ dhanagganti.
   [154]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno  bahujanassa  atthakāmo  ahosi
hitakāmo  phāsukāmo  yogakkhemakāmo  kintīme  saddhāya  vaḍḍheyyuṃ
sīlena  vaḍḍheyyuṃ  sutena  vaḍḍheyyuṃ buddhiyā vaḍḍheyyuṃ 5- cāgena
vaḍḍheyyuṃ  dhammena  vaḍḍheyyuṃ  paññāya  vaḍḍheyyuṃ  dhanadhaññena
vaḍḍheyyuṃ   khettavatthunā  vaḍḍheyyuṃ  dvipadacatuppadehi  vaḍḍheyyuṃ
puttadārehi   vaḍḍheyyuṃ  dāsakammakaraporisehi  vaḍḍheyyuṃ  ñātīhi
vaḍḍheyyuṃ  mittehi  vaḍḍheyyuṃ  bandhavehi  vaḍḍheyyunti . so tassa
@Footnote: 1 Ma. mahiṃ ca pana ṭhito. Yu. sa hi ca pana ṭhito. 2 Yu. ārahāni. 3 Yu. casaddo
@na dissati. 4 Ma. Yu. yadica. 5 Ma. Yu. buddhiyā vaḍḍheyyunti na dissati.
Kammassa  katattā  upacitattā  .pe.  so  tato  cuto  itthattaṃ
āgato   samāno   imāni  tīṇi  mahāpurisalakkhaṇāni  paṭilabhati
sīhapubbaddhakāyo ca hoti pittantaraṃso 1- ca samavaṭṭakkhandho ca.
   {154.1} So tehi lakkhaṇehi samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. Rājā samāno kiṃ labhati aparihānadhammo hoti
na  parihāyati  dhanadhaññena  khettavatthunā dvipadacatuppadehi puttadārehi
dāsakammakaraporisehi  ñātīhi  mittehi  bandhavehi  na  parihāyati
sabbasampattiyā  rājā  samāno  idaṃ  labhati .pe. buddho samāno
kiṃ  labhati  aparihānadhammo hoti na parihāyati saddhāya sīlena sutena
cāgena  paññāya  na  parihāyati  sabbasampattiyā  buddho  samāno
idaṃ labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [155] Saddhāya sīlena sutena buddhiyā
        cāgena dhammena bahūhi sādhubhi
        dhanena dhaññena ca khettavatthunā
        puttehi dārehi catuppadehi ca
        ñātīhi mittehi ca bandhavehi
        balena vaṇṇena sukhena cūbhayaṃ
        kathaṃ na hāyeyyunti 2- parehi 3- icchati
        addhaṃ samiddhañca 4- panābhikaṅkhati.
        Sasīhapubbaddhasusaṇṭhito ahu
@Footnote: 1 Ma. Yu. citantaraṃso. 2 Ma. Yu. itisaddo na dissati. 3 Ma. Yu. pareti.
@4 Ma. Yu. atthassa middhī ca.
        Samavaṭṭakkhandho ca pittantaraṃso
        pubbe suciṇṇena katena kammunā
        ahāniyaṃ pubbanimittamassataṃ.
        Gihīpi dhaññena dhanena vaḍḍhati
        puttehi dārehi catuppadehi ca
        akiñcano pabbajito anuttaraṃ
        pappoti sambodhimahānadhammatanti 1-.
   [156]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ pubbe manussabhūto samāno sattānaṃ avihesakajātiko 2- ahosi
pāṇinā vā leḍḍunā vā daṇḍena vā satthena vā . so tassa
kammassa  katattā  upacitattā  .pe.  so  tato  cuto  itthattaṃ
āgato  samāno  imaṃ  mahāpurisalakkhaṇaṃ  paṭilabhati  rasaggasaggī  hoti
uddhaggassa rasaharaṇiyo gīvāyaṃ jātā honti samavāharasaharaṇiyo 3-.
   {156.1} So tena lakkhaṇena samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā  hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati appābādho
hoti  appātaṅko  samavepākiniyā  gahaṇiyā  samannāgato nātisītāya
nāccuṇhāya rājā samāno idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ labhati
appābādho  hoti  appātaṅko  samavepākiniyā gahaṇiyā samannāgato
nātisītāya   nāccuṇhāya   majjhimāya   padhānakkhamāya   buddho
samāno idaṃ labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
@Footnote: 1 Ma. Yu. sambodhiṃ asahānadhammatanti. 2 Ma. Yu. aviheṭhakajātiko.
@3 Ma. samābhivāhiniyo. Yu. samabhivāhiniyo.
   [157] Na pāṇinā na ca pana daṇḍaleḍḍunā 1-
        satthena vā maraṇavadhena vā pana 2-
        ubbādhanāya paritajjanāya vā
        na viheṭhayī janatamaheṭhako 3- ahu.
        Teneva so sugatisu pecca 4- modati
        sukhapphalaṃ kiriya 5- sukhāni vindati
        pāmuñjasā 6- rasaharaṇī susaṇṭhitā
        idhāgato labhati rasaggisaggitaṃ 7-.
        Tenāhu naṃ abhinipuṇā 8- vicakkhaṇā
        ayaṃ naro sukhabahulo bhavissati
        gihissa vā pabbajitassa vā pana 2-
        taṃ lakkhaṇaṃ bhavati tadatthajotakanti.
   [158] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe manussabhūto samāno na ca 9- visaṭaṃ na ca visāvi 10- na ca 11-
pana vidheyyapekkhitā 12- uju 13- tathā pasaṭamujumano 14- hutvā
ujupekkhitā ahosi 15- piyacakkhunā bahujanaṃ udakkhitā 16- ahosi.
So tassa kammassa katattā upacittatā .pe. so tato cuto itthattaṃ
āgato samāno imāni dve mahāpurisalakkhaṇāni paṭilabhati abhinīlanetto
@Footnote: 1 Ma. na pāṇidaṇḍehi panātha leḍḍunā. 2 Yu. puna. 3 Yu. na heṭhayī janatumaheṭhako.
@4 Ma. Yu. sugatimupecca. 5 Ma. Yu. kariya. 6 Ma. samojasā. Yu. sampajjasā.
@7 Ma. Yu. rasaggasaggitaṃ. 8 Ma. atinipuṇā. 9-11 Yu. casaddo na dissati. 10 Ma.
@visāci. Yu. visācitaṃ. 12 Ma. Yu. viceyyapekkhitā. 13 Ma. ujuṃ. 14 Yu. ...
@mudumano. 15 Ma. Yu. hutvā ujupekkhitā ahosīti pāṭhattayaṃ natthi. 16 Ma. Yu.
@udikkhitā.
Ca hoti gopakhumo ca.
   {158.1} So tehi lakkhaṇehi samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati piyadassano hoti
bahuno janassa piyo hoti manāpo brāhmaṇagahapatikānaṃ negamajānapadānaṃ
gaṇakamahāmattānaṃ  anīkaṭṭhānaṃ dovārikānaṃ amaccānaṃ pārisajjānaṃ rājūnaṃ
bhogikānaṃ 1- kumārānaṃ rājā samāno idaṃ labhati .pe. Buddho samāno
kiṃ labhati piyadassano hoti bahuno janassa piyo hoti manāpo ca 2- bhikkhūnaṃ
bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānaṃ  devānaṃ manussānaṃ asurānaṃ nāgānaṃ
gandhabbānaṃ buddho samāno idaṃ labhati . etamatthaṃ bhagavā avoca .
Tatthetaṃ vuccati
   [159] Na ca visaṭaṃ na ca visāvi
        na ca pana vidheyyapekkhitā
        uju tathā pasaṭamujumano 3-
        piyacakkhunā bahujanaṃ udakkhitā.
        Sugatisu so phalavipākaṃ
        anubhavati tattha modati
        idha ca 4- bhavati gopakhumo
        abhinīlanettanayano sudassano.
        Abhiyogino ca nipuṇā
        bahupadanimittakovidā
        gopakhumanayanakusalā 5- manujā
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhogiyānaṃ. 2 Ma. Yu. casaddo na dissati. 3 Yu. ...mudumano.
@4 Ma. Yu. ca pana . 5 Ma. Yu. sukhumanayanakusalā.
        Piyadassanoti abhinandasanti 1- naṃ.
        Piyadassano gihī santo ca
        bhavati bahujanapiyāyako 2-
        yadi pana 3- bhavati gihi samaṇo 4-
        hoti piyo bahūnaṃ sokanāsanoti.
   [160] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe  manussabhūto  samāno bahujanapubbaṅgamo ahosi kusalesu dhammesu
bahujanapāmokkho  kāyasucaritena  vacīsucaritena  manosucaritena  5-
dānasaṃvibhāge  sīlasamādāne  uposathūpavāse  matteyyatāya  6-
petteyyatāya   sāmaññatāya  brahmaññatāya  kulejeṭṭhāpacāyitāya
aññataraññataresu  ca  7- adhikusalesu dhammesu . so tassa kammassa
katattā  .pe.  so  tato  cuto  itthattaṃ āgato samāno idaṃ
mahāpurisalakkhaṇaṃ paṭilabhati uṇhīsasīso hoti.
   {160.1} So tena lakkhaṇena samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati mahāssa jano
anvāyiko  hoti  brāhmaṇagahapatikā  negamajānapadā  gaṇakamahāmattā
anīkaṭṭhā  dovārikā  amaccā pārisajjā rājāno bhogikā kumārā
rājā  samāno idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ labhati mahāssa
jano  anvāyiko hoti bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo devā
manussā  asurā  nāgā  gandhabbā  buddho  samāno idaṃ labhati .
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhiniddisanti. 2 Ma. bahujanapiyāyito. Yu. bahūnnaṃ piyāyito.
@3 Ma. Yu. yadica na. 4 gihī samaṇo hoti. 5 Ma. Yu. kāyasucarite vacīsucarite
@manosucarite . 6 Yu. metteyyatāya. 7 Yu. casaddo na dissati.
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [161] Pubbaṅgamo sucaritesu ahu
        dhammesu dhammacariyābhirato
        anvāyiko bahujanassa ahu
        saggesu vedayitha 1- puññaphalaṃ.
        Vedayitvā 2- so sucaritassa phalaṃ
        uṇhīsasīsattamidhajjhagamā
        byākaṃsu byañjananimittadharā
        pubbaṅgamo bahujanaṃ hessati 3-.
        Paṭibhogiyāni 4- manujesu idha
        pubbepi tassa abhiharanti tadā
        yadi khattiyo bhavati bhūmipati
        paṭihārakaṃ bahujane labhati.
        Atha ceva pabbajati so manujo
        dhammesu hoti paguṇo visavī
        tassānusāsanaguṇābhirato 5-
        anvāyiko bahujano bhavatīti.
   [162]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno  musāvādaṃ  pahāya  musāvādā
paṭivirato  ahosi  saccavādī saccasandho theto paccayiko avisaṃvādako
@Footnote: 1 Ma. Yu. vedayittha. 2 Yu. veditvā. 3 Yu. bahunnaṃ hessatāyaṃ.
@4 Ma. paṭibhogiyā . 5 Ma. tassānusāsaniguṇābhirato. Yu. tassānusāsanī guṇābhirato.
Lokassa . so tassa kammassa katattā .pe. so tato cuto itthattaṃ
āgato   samāno  imāni  dve  mahāpurisalakkhaṇāni  paṭilabhati
ekekalomo  ca  hoti  uṇṇā  ca  bhamukantare  jātā  hoti
odātā mudu tūlasannibhā.
   {162.1} So tehi lakkhaṇehi samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati mahāssa jano
upavattati   brāhmaṇagahapatikā   negamajānapadā   gaṇakamahāmattā
anīkaṭṭhā  dovārikā  amaccā pārisajjā rājāno bhogikā kumārā
rājā  samāno idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ labhati mahāssa
jano  upavattati  bhikkhū  bhikkhuniyo  upāsakā  upāsikāyo  devā
manussā  asurā  nāgā  gandhabbā  buddho  samāno idaṃ labhati .
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [163] Saccappaṭiñño purimāsu jātisu
        advejjhavāco alikaṃ vivajjayi
        na so visaṃvādayitāpi kassaci
        bhūtena tacchena tathena bhāsayi 1-.
        Setā susukkā sumudu 2- tūlasannibhā
        uṇṇā sujātā bhamukantare ahu
        na lomakūpesu duve ajāyisuṃ
        ekekalomūpacitaṅgavā ahu.
        Taṃ lakkhaṇaññū bahavo samāgatā
@Footnote: 1 Yu. tosayi. 2 Ma. Yu. mudu.
        Byākaṃsu uppāṭanimittakovidā 1-
        uṇṇā ca lomā ca yathā susaṇṭhitā
        upavattati 2- īdisakaṃ bahujano 3-.
        Gihīpi 4- santaṃ upavattati jano
        bahu puratthā pakatena kammunā
        akiñcanaṃ pabbajitaṃ anuttaraṃ
        buddhaṃpi santaṃ upavattati janoti.
   [164]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto samāno pisuṇaṃ vācaṃ 5- pahāya pisuṇāya
vācāya  paṭivirato  ahosi ito sutvā na amutra akkhātā imesaṃ
bhedāya  amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti
bhinnānaṃ  vā  sandhātā  sahitānaṃ  vā  anuppadātā  samaggārāmo
samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā  ahosi . so
tassa  kammassa  katattā  .pe.  so tato cuto itthattaṃ āgato
samāno  imāni  dve  mahāpurisalakkhaṇāni  paṭilabhati  cattāḷīsadanto
ca 6- hoti aviraḷadanto ca.
   {164.1} So tehi lakkhaṇehi samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. rājā samāno kiṃ labhati abhejjapariso
hoti   abhejjassa   7-   honti  parisā  brāhmaṇagahapatikā
negamajānapadā   gaṇakamahāmattā  anīkaṭṭhā  dovārikā  amaccā
pārisajjā  rājāno  bhogikā  kumārā  rājā  samāno  idaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. uppāda.... 2 Ma. upavattatī. 3 Yu. edisakaṃ bahujjano. 4 Ma. Yu.
@gihimpi. 5 Yu. pisuṇāvācaṃ. 6 Yu. casaddo na dissati. 7 Ma. Yu.
@abhejjāssa.
Labhati  .pe.  buddho  samāno  kiṃ  labhati  abhejjapariso  hoti
abhesajjassa  honti  parisā  bhikkhū  bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo
devā  manussā  asurā  nāgā  gandhabbā  buddho  samāno  idaṃ
labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [165] Savebhutiyaṃ 1- sahitabhedakāriṃ
        bhedappavaḍḍhanavivādakāriṃ
        kalahappavaḍḍhanaakiccakāriṃ
        sahitānaṃ bhedajananiṃ nabhaṇi.
        Avivādavaḍḍhanakariṃ sugiraṃ 2-
        bhinnāna sandhijananiṃ 3- abhaṇi
        kalahaṃ janassa panudi 4- samaṅgī
        sattehi 5- nandati pamodati ca
        sugatisu so phalavipākaṃ
        anubhavati tattha modati
        dantā idha honti aviraḷā 6- sahitā
        caturo dasassa mukhajā susaṇṭhitā.
        Yadi khattiyo bhavati bhūmipati
        avibhedayassa 7- parisā bhavati 8-
        samaṇo ca hoti virajo vimalo
        parisāssa hoti anugatā acalāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vebhūtiyaṃ. 2 Yu. giraṃ. 3 Ma. Yu. bhinnānusandhijananiṃ. 4 Ma. panudī.
@5 Ma. Yu. sahitehi. 6 Yu. avirā. 7 Ma. avibhediyāya. Yu. avīheṭhiyāssa.
@8 Yu. bhavanti.
   [166]  Yaṃpi  bhikkhave  tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ
niketaṃ  pubbe  manussabhūto  samāno  pharusaṃ  vācaṃ  pahāya pharusāya
vācāya  paṭivirato  ahosi  yā  sā  vācā  nelā  kaṇṇasukhā
pemanīyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā  tathārūpiṃ
vācaṃ  bhāsitā  ahosi  .  so tassa kammassa katattā upacitattā
.pe.  so  tato  cuto  itthattaṃ  āgato samāno imāni dve
mahāpurisalakkhaṇāni  paṭilabhati  pahūtajivho  ca  hoti  brahmassaro
ca karavikabhāṇī.
   {166.1} So tehi lakkhaṇehi samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā hoti cakkavatti .pe. Rājā samāno kiṃ labhati ādeyyavāco hoti
ādiyantassa   1-   vacanaṃ   brāhmaṇagahapatikā   negamajānapadā
gaṇakamahāmattā  anīkaṭṭhā  dovārikā  amaccā  pārisajjā rājāno
bhogikā kumārā rājā samāno idaṃ labhati . .pe. Buddho samāno kiṃ
labhati  ādeyyavāco  hoti  ādiyantassa 1- vacanaṃ bhikkhū bhikkhuniyo
upāsakā  upāsikāyo  devā  manussā  asurā  nāgā  gandhabbā
buddho samāno idaṃ labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [167] Akkosabhaṇḍanavihesakāriṃ
        ubbādhakaraṃ 2- bahujanappamaddanaṃ
        abāḷhagiraṃ so nabhaṇi pharusaṃ
        madhuraṃ bhaṇi susahitaṃ sakhilaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ādiyantissa. 2 Ma. ubbādhikaṃ. Yu. ubbāyikaṃ.
        Manaso piyā hadayagāminiyo
        vācā so erayati kaṇṇasukhā
        vācā suciṇṇaphalamanubhavi
        saggesu vedayitha 1- puññaphalaṃ
        viditvā so sucaritassa phalaṃ
        brahmassarattamidhajjhagamā
        jivhāssa hoti vipulā puthulā 2-
        ādeyyavākyavacano bhavati
        gihinopi ijjhati yathā bhaṇato
        atha ce 3- pabbajati so manujo
        ādiyantassa vacanaṃ janakā 4-
        bahuno bahuṃ subhaṇitaṃ bhaṇatoti.
   [168] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe  manussabhūto  samāno  samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā
paṭivirato  ahosi  kālavādī  bhūtavādī  dhammavādī  atthavādī  [5]-
vinayavādī nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā [6]- kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ
atthasañhitaṃ  .  so  tassa  kammassa  katattā  upacitattā  .pe.
So  tato  cuto  itthattaṃ  āgato  samāno  imaṃ mahāpurisalakkhaṇaṃ
paṭilabhati sīhahanu hoti.
   {168.1}  So  tena  lakkhaṇena  samannāgato  sace agāraṃ
ajjhāvasati  rājā  hoti  cakkavatti  .pe.  rājā  samāno
@Footnote: 1 Ma. Yu. vedayatha. 2 Yu. thūlā. 3 Yu. cepi. 4 Ma. Yu. janatā. 5 Ma. Yu.
@dhammavādī. 6 Ma. Yu. ahosi.
Kiṃ  labhati  appadhaṃsiko  hoti  kenaci  manussabhūtena  paccatthikena
paccāmittena  rājā  samāno idaṃ labhati .pe. buddho samāno kiṃ
labhati  appadhaṃsiko  hoti abbhantarehi vā bāhirehi vā paccatthikehi
paccāmittehi  rāgena  vā dosena vā mohena vā samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā
lokasmiṃ  buddho  samāno idaṃ labhati . etamatthaṃ bhagavā avoca .
Tatthetaṃ vuccati
   [169] Na samphappalāpaṃ na vuccaddhatanti 1-
        avikiṇṇavacanabyapatho ca 2- ahosi
        ahitamapi 3- ca apanudi hitamapi ca
        bahujanasukhañca abhaṇi.
        Taṃ katvāna ito cuto divamupapajji
        sukataphalavipākamanobhosi 4-
        caviya punaridhāgato samāno
        dviduggamavaratarahanuttamalattha.
        Rājā hoti sudduppadhaṃsiyo manujindo
        manujādhipati mahānubhāvo
        tidivapuravarasamo bhavati
        suravarataroriva indo.
        Gandhabbāsurasakkarakkhasebhi 5- surebhi 6-
@Footnote: 1 Ma. Yu. na muddhataṃ. 2 Ma. casaddo na dissati. Yu. va. 3 Yu. ahitampi ...
@hitampi . 4 Ma. Yu. ...nubhosi. 5 Ma. ...yakkharakkhasebhi. 6 Yu. ...rakkhasehi
@surehi.
        Na hi bhavati suppadhaṃsiyo tathatto
        yadi bhavati [1]- tathāvidho idha
        disā ca pati disā ca vidisā cāti.
   [170] Yaṃpi bhikkhave tathāgato purimaṃ jātiṃ purimaṃ bhavaṃ purimaṃ niketaṃ
pubbe manussabhūto samāno micchāājīvaṃ 2- pahāya sammāājīvena jīvikaṃ
kappesi    tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭaukkoṭanavañcananikatisāviyogā    3-
chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasāhasākārā  4-  paṭivirato  ahosi .
So tassa kammassa katattā upacitattā ussannattā vipulattā kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati. So tassa aññe deve
dasahi  ṭhānehi adhigaṇhāti dibbena āyunā dibbena vaṇṇena dibbena
yasena dibbena sukhena 5- dibbena adhipateyyena dibbehi rūpehi dibbehi
saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi phoṭṭhabbehi . So
tato  cuto itthattaṃ āgato samāno imāni dve mahāpurisalakkhaṇāni
paṭilabhati samadanto ca hoti susukkadāṭho ca.
   {170.1} So tehi lakkhaṇehi samannāgato sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā  hoti  cakkavatti  dhammiko  dhammarājā  cāturanto  vijitāvī
janapadaṭṭhāvariyappatto    sattaratanasamannāgato   .   tassimāni
satta  ratanāni  bhavanti  seyyathīdaṃ  cakkaratanaṃ  hatthiratanaṃ  assaratanaṃ
maṇiratanaṃ  itthīratanaṃ  gahapatiratanaṃ  pariṇāyakaratanameva  sattamaṃ  .
Parosahassaṃ  kho  panassa  puttā  bhavanti  sūrā  vīraṅgarūpā
parasenappamaddanā  .  so  imaṃ  paṭhaviṃ sāgarapariyantaṃ akhīlaṃ animittaṃ
@Footnote: 1 Yu. gihī. 2 Ma. Yu. micchājīvaṃ. 3 Yu. sāciyogā. 4 Ma. ...sahasākārā.
@5 Ma. dibbena sukhena dibbena yasena.
Akaṇṭakaṃ  iddhaṃ  phītaṃ khemaṃ sivaṃ nirabbudaṃ adaṇḍena asatthena dhammena
samena 1- abhivijiya ajjhāvasati rājā samāno kiṃ labhati suciparivāro hoti
sucissa   honti   parivārā   brāhmaṇagahapatikā  negamajānapadā
gaṇakamahāmattā  anīkaṭṭhā  dovārikā  amaccā  pārisajjā rājāno
bhogikā kumārā rājā samāno idaṃ labhati . Sace kho pana agārasmā
anāgāriyaṃ pabbajati arahaṃ hoti sammāsambuddho loke vivaṭacchado buddho
samāno  kiṃ  labhati suciparivāro hoti sucissa honti parivārā bhikkhū
bhikkhuniyo upāsakā upāsikāyo devā manussā asurā nāgā gandhabbā
buddho samāno idaṃ labhati. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ vuccati
   [171] Micchājīvañca avassaji samena
        vuttiṃ sucinā so janayittha dhammikena
        ahitamapi ca apanudi hitamapi ca
        bahujanasukhañca acari 2-.
        Sagge vedayati naro suphalāni 3-
        karitvā nipuṇebhi vidūbhi sabbhi 4-
        vaṇṇitāni tidivapuravarasamo
        abhiramati ratikhiḍḍāsamaṅgī.
        Aladdhā na 5- manussakaṃ bhavaṃ tato caviya 6-
        puna 7- sukataphalavipākasesakena
        paṭilabhati lapanajaṃ samamapi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ na dissati. 2 Yu. ācari. 3 Ma. Yu. sukhapphalāni. 4 Yu. samabbhi.
@5 Ma. laddhāna. Yu. laddhā. 6 Ma. cavitvāna. 7 Ma. punasaddo na dissati.
        Suci ca suvisuddhasusukkaṃ 1-.
        Taṃ veyyañjanikā samāgatā bahavo
        byākaṃsu nipuṇā sammatā manujā 2-
        sucijanaparivāragaṇo bhavati
        dijasamasukkasucisobhanadanto 3-.
        Rañño hoti bahujano suciparivāro
        mahatimaṃ mahimanusāsato ca
        pasayha na ca janapadatudanaṃ
        hitamapi ca bahujanasukhaṃ 4- caranti
        atha ce pabbajati bhavati vipāpo
        samaṇo samitarajo vivaṭacchado
        vigatadarathakilamatho imaṃpi ca
        paraṃpi paramaṃpi ca passati lokaṃ.
        Tassovādakarā bahugihī ca
        pabbajitā ca asuci vigarahitapanudipāpassa 5-
        hi sucībhi 6- parivuto
        bhavati malakhilakalikilesepanudebhīti 7-.
Idamavoca bhagavā. Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti 8-.
         Lakkhaṇasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. sucisusukkaṃ. Yu. suvisuddhaṃ suvisukkaṃ. 2 Yu. manujindā. 3 Yu.
@dijā ... . 4 Ma. ...sukhañca. 5 Ma. garahitaṃ dhunanti pāpaṃ. Yu. vigarahitaṃ dhunanti
@pāpaṃ. 6 Ma. sa hi sucībhi. Yu. sa hi suci. 7 Ma. Yu. ...panudetīti. 8 idamavoca
@bhagavā .pe. abhinanduntīti ime pāṭhā na dissanti.
            Siṅgālakasuttaṃ
   [172]  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe . tena kho pana samayena siṅgālako 1-
gahapatiputto  kālasseva  vuṭṭhāya  rājagahā  nikkhamitvā  allavattho
allakeso  pañjaliko  puthuddisā  namassati  puratthimaṃ  disaṃ  dakkhiṇaṃ
disaṃ pacchimaṃ disaṃ uttaraṃ disaṃ heṭṭhimaṃ disaṃ uparimaṃ disaṃ.
   [173]  Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
rājagahaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  addasā  kho  bhagavā  siṅgālakaṃ
gahapatiputtaṃ  kālasseva  vuṭṭhāya  rājagahā  nikkhamitvā  allavatthaṃ
allakesaṃ  pañjalikaṃ  puthuddisā  namassantaṃ  puratthimaṃ  disaṃ  dakkhiṇaṃ
disaṃ  pacchimaṃ disaṃ uttaraṃ disaṃ heṭṭhimaṃ disaṃ uparimaṃ disaṃ disvāna 2-
siṅgālakaṃ gahapatiputtaṃ etadavoca kinnu 3- tvaṃ gahapatiputta kālasseva
vuṭṭhāya  rājagahā  nikkhamitvā  allavattho  allakeso  pañjaliko
puthuddisā  namassasi  puratthimaṃ  disaṃ  .pe.  uparimaṃ disanti . pitā
mama 4- bhante kālaṃ karonto evaṃ 5- avaca disā tāta namasseyyāsīti
so kho ahaṃ bhante pitu vacanaṃ sakkaronto garukaronto 6- mānento
pūjento  kālasseva  vuṭṭhāya  rājagahā  nikkhamitvā  allavattho
allakeso  pañjaliko  puthuddisā  namassāmi  puratthimaṃ  disaṃ  .pe.
@Footnote: 1 sigālakotipi pāṭho. 2 Ma. Yu. disvā. 3 Ma. kiṃ nu kho. 4 Ma. Yu. maṃ.
@5 Yu. ayaṃ na dissati. 6 Ma. garuṃ karonto.
Uparimaṃ  disanti  .  na  kho  gahapatiputta ariyassa vinaye evaṃ cha
disā  namassitabbāti  .  yathākathaṃ  pana  bhante ariyassa vinaye cha
disā  namassitabbā  sādhu  me  bhante bhagavā tathā dhammaṃ desetu
yathā ariyassa vinaye cha disā namassitabbāti.
   [174]  Tenahi  gahapatiputta  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi
bhāsissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho siṅgālako gahapatiputto bhagavato
paccassosi  . bhagavā etadavoca yato kho gahapatiputta ariyasāvakassa
cattāro  kammakkilesā  pahīnā honti catūhi 1- ṭhānehi pāpakammaṃ
na karoti cha ca bhogānaṃ apāyamukhāni na sevati so evaṃ cuddasapāpakāpagato
chadisāpaṭicchādī  hoti  2-  ubholokavijayāya  paṭipanno  hoti tassa
ayañceva loko āraddho hoti paro ca loko. So 3- kāyassa bhedā
paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati.
   {174.1}  Katamassa  cattāro kammakkilesā pahīnā honti .
Pāṇātipāto  kho gahapatiputta kammakkileso adinnādānaṃ kammakkileso
kāmesu  micchācāro  kammakkileso  musāvādo kammakkileso imassa
cattāro kammakkilesā pahīnā hontīti . idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna
sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [175] Pāṇātipāto adinnādānaṃ   musāvādo pavuccati 4-
         paradāragamanañceva         na pasaṃsanti 5- paṇḍitāti.
   [176]  Katamehi  catūhi ṭhānehi pāpakammaṃ na karoti chandāgatiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. catuhi ca. 2 Ma. Yu. ayaṃ na dissati. 3 Yu. ayaṃ na dissati.
@4 Ma. Yu. musāvādo ca vuccati. 5 Ma. Yu. nappasaṃsanti.
Gacchanto  pāpakammaṃ  karoti  dosāgatiṃ  gacchanto  pāpakammaṃ karoti
mohāgatiṃ  gacchanto  pāpakammaṃ  karoti  bhayāgatiṃ gacchanto pāpakammaṃ
karoti  .  yato  kho  gahapatiputta  ariyasāvako  neva  chandāgatiṃ
gacchati  na  dosāgatiṃ  gacchati  na  mohāgatiṃ  gacchati  na bhayāgatiṃ
gacchati  . imehi catūhi ṭhānehi pāpakammaṃ na karotīti . idamavoca
bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [177] Chandā dosā bhayā mohā   yo dhammaṃ ativattati
         nihīyati tassa yaso 1-      kāḷapakkheva candimā
         chandā dosā bhayā mohā   yo dhammaṃ nātivattati
         āpūrati tassa yaso 1-     sukkapakkheva candimāti.
   [178]  Katamāni  cha  bhogānaṃ  apāyamukhāni  na  sevati .
Surāmerayamajjapamādaṭṭhānānuyogo  kho  gahapatiputta  bhogānaṃ apāyamukhaṃ
vikālavisikhācariyānuyogo  bhogānaṃ  apāyamukhaṃ  samajjābhicaraṇaṃ  bhogānaṃ
apāyamukhaṃ  jūtappamādaṭṭhānānuyogo bhogānaṃ apāyamukhaṃ pāpamittānuyogo
bhogānaṃ apāyamukhaṃ ālassānuyogo bhogānaṃ apāyamukhaṃ.
   [179]  Cha  khome gahapatiputta ādīnavā surāmerayamajjapamādaṭ-
ṭhānānuyoge  sandiṭṭhikā  dhanajāni  2-  kalahappavaḍḍhanī  rogānaṃ
āyatanaṃ  akittisañjananī  hirikopinaniddaṃsanī  paññāya  dubbalīkaraṇītveva
chaṭṭhaṃ padaṃ bhavati . ime kho gahapatiputta cha ādīnavā surāmerayamajja-
pamādaṭṭhānānuyoge.
@Footnote: 1 Ma. yaso tassa. 2 Yu. dhanañjāni.
   [180]  Cha khome gahapatiputta ādīnavā vikālavisikhācariyānuyoge
attāpissa  agutto  arakkhito  hoti  puttadāropissa  agutto
arakkhito  hoti  sāpateyyaṃpissa  aguttaṃ  arakkhitaṃ  hoti  saṅkiyo
ca  hoti tesu tesu 1- ṭhānesu abhūtavacanañca tasmiṃ rūhati bahūnañca
dukkhadhammānaṃ purakkhito 2- hoti . ime kho gahapatiputta cha ādīnavā
vikālavisikhācariyānuyoge.
   [181] Cha khome gahapatiputta ādīnavā samajjābhicaraṇe kva 3-
naccaṃ  kva  gītaṃ  kva  vāditaṃ  kva  akkhānaṃ  kva pāṇissaraṃ kva
kumbhathūnanti. Ime kho gahapatiputta cha ādīnavā samajjābhicaraṇe.
   [182]  Cha khome gahapatiputta ādīnavā jūtappamādaṭṭhānānuyoge
jayaṃ veraṃ pasavati jino vittamanusocati 4- sandiṭṭhikā dhanajāni sabhāgatassa
vacanaṃ  na  rūhati  mittāmaccānaṃ  paribhūto  hoti  āvāhavivāhakānaṃ
appatthito   hoti   akkhadhutto   [5]-  purisapuggalo  nālaṃ
dārabharaṇāyāti  6-  .  ime  kho  gahapatiputta  cha  ādīnavā
jūtappamādaṭṭhānānuyoge.
   [183]  Cha  khome gahapatiputta ādīnavā pāpamittānuyoge ye
dhuttā  ye  soṇḍā  ye  pipāsā  ye nekatikā ye vañcanikā
ye  sāhasikā  tyāssa  mittā  honti  te  sahāyā  . ime
kho gahapatiputta cha ādīnavā pāpamittānuyoge.
   [184] Cha khome gahapatiputta ādīnavā ālassānuyoge atisītanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāpakesu. 2 Yu. purakkhato. 3 Sī. Yu. sabbavāresu kuvaṃ. 4 Yu.
@cittamanusocati. 5 Ma. ayaṃ. 6 Yu. dārābharaṇāyāti.
Kammaṃ  na  karoti  atiuṇhanti  kammaṃ  na  karoti  atisāyanti
kammaṃ  na  karoti  atipātoti  kammaṃ  na  karoti  aticchātosmīti
kammaṃ  na  karoti  atipipāsitosmīti  1-  kammaṃ  na  karoti
tassa  evaṃ  kiccāpadesabahulassa  viharato  anuppannā  ceva bhogā
nuppajjanti  uppannā  ca  bhogā  parikkhayaṃ  gacchanti . ime kho
gahapatiputta  cha  ādīnavā  ālassānuyogeti  .  idamavoca  bhagavā
idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [185] Hoti pānasakhā nāma    hoti sammiyasammiyo
        yo ca atthesu jātesu   sahāyo hoti so sakhā.
        Ussūraseyyā paradārasevanā
        verappasaṅgo 2- ca anatthatā ca
        pāpā ca mittā sukadariyatā ca
        ete cha ṭhānā purisaṃ dhaṃsayanti.
     Pāpamitto pāpasakho     pāpaācāragocaro 3-
     asmā lokā paramhā ca    ubhayā dhaṃsate naro.
        Akkhitthiyo vāruṇī naccagītaṃ
        divāsoppaṃ pāricariyā akāle 4-
        pāpā ca mittā sukadariyatā ca
        ete cha ṭhānā purisaṃ dhaṃsayanti.
        Akkhehi dibbanti suraṃ pivanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. atidhātosmīti. 2 Ma. verappasavo. 3 Yu. pāpacāragocaro. 4 Yu. akālaṃ.
        Yantitthiyo pāṇasamā paresaṃ
        nihīnasevī na ca vuḍḍhisevī 1-
        nihīyati 2- kāḷapakkheva candimā 3-
        yo vāruṇi adhano abhicchano 4-
        pipāsosi atthapāgato 5-
        udakamiva iṇaṃ vigāhati
        ākulaṃ 6- kāhati 7- khippamattano.
     Na divāsuppasīlena        rattinuṭṭhānadessinā 8-
     niccaṃ mattena soṇḍena    sakkā āvasituṃ gharaṃ.
     Atisītaṃ atiuṇhaṃ         atisāyamidaṃ ahu
     iti vissaṭṭhakammante 9-   atthā accenti māṇave.
     Yo ca sītañca uṇhañca    tiṇā bhiyyo na maññati
     karaṃ purisakiccāni         so sukhā 10- na vihāyatīti.
   [186]  Cattārome  gahapatiputta  amittā  mittappaṭirūpakā
veditabbā  aññadatthuharo amitto mittappaṭirūpako veditabbo vacīparamo
amitto   mittappaṭirūpako   veditabbo   anuppiyabhāṇī   amitto
mittappaṭirūpako  veditabbo  apāyasahāyo  amitto  mittappaṭirūpako
veditabbo.
   [187]  Catūhi  kho  gahapatiputta ṭhānehi aññadatthuharo amitto
mittappaṭirūpako  veditabbo  aññadatthuharo  hoti  appena  bahumicchati
@Footnote: 1 Ma. Yu. vuddhasevī. 2 Ma. nihīyate. 3 Ma. cando. 4 Ma. Yu. yo vāruṇī addhano
@akiñcano 5 Ma. pipāso pivaṃ papāgato. Yu. pipāso pibampapāgato. 6 Yu. akulaṃ.
@7 Ma. akulaṃ kāhiti. 8 Yu. ...dassinā. 9 Yu. vissaṭṭhakammanto. 10 Ma. sukhaṃ.
Bhayassa  kiccaṃ  na  1-  karoti sevati atthakāraṇā . imehi kho
gahapatiputta  catūhi  ṭhānehi  aññadatthuharo  amitto  mittappaṭirūpako
veditabbo.
   [188]  Catūhi  kho  gahapatiputta  ṭhānehi  vacīparamo  amitto
mittappaṭirūpako  veditabbo  atītena paṭisantharati anāgatena paṭisantharati
niratthakena  saṅgaṇhāti  paccuppannesu  kiccesu  byasanaṃ  dasseti .
Imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi vacīparamo amitto mittappaṭirūpako
veditabbo.
   [189]  Catūhi  kho  gahapatiputta  ṭhānehi anuppiyabhāṇī amitto
mittappaṭirūpako  veditabbo  pāpakammaṃpissa 2- anujānāti kalyāṇaṃpissa
anujānāti  3-  sammukhassa 4- vaṇṇaṃ bhāsati parammukhassa 4- avaṇṇaṃ
bhāsati . imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi anuppiyabhāṇī amitto
mittappaṭirūpako veditabbo.
   [190]  Catūhi  kho  gahapatiputta ṭhānehi apāyasahāyo amitto
mittappaṭirūpako  veditabbo  surāmerayamajjapamādaṭṭhānānuyoge  sahāyo
hoti  vikālavisikhācariyānuyoge  sahāyo hoti samajjābhicaraṇe sahāyo
hoti jūtappamādaṭṭhānānuyoge sahāyo hoti . imehi kho gahapatiputta
catūhi ṭhānehi apāyasahāyo amitto mittappaṭirūpako veditabbo 5-.
Idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo na dissati. 2 Ma. Yu. pāpakaṃpissa. 3 Yu. nānujānāti.
@4 Yu. ...mukhāssa. 5 Ma. Yu. veditabboti.
   [191] Aññadatthuharo mitto     yo ca mitto vacīparamo 1-
        anuppiyañca yo āhu 2-   apāyesu ca yo sakhā
        ete amitte cattāro     iti viññāya paṇḍito
        ārakā parivajjeyya       maggaṃ paṭibhayaṃ yathāti.
   [192]  Cattārome  gahapatiputta  mittā  suhadā  veditabbā
upakārako  mitto  suhado  veditabbo samānasukhadukkho mitto suhado
veditabbo  atthakkhāyī  mitto  suhado  veditabbo  anukampako
mitto suhado veditabbo.
   [193] Catūhi kho gahapatiputta ṭhānehi upakārako mitto suhado
veditabbo  pamattaṃ  rakkhati  pamattassa  sāpateyyaṃ  rakkhati  bhītassa
paṭisaraṇaṃ  hoti  uppannesu  kiccesu  karaṇīyesu  taddiguṇaṃ  bhogaṃ
anuppadeti  3- . imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi upakārako
mitto suhado veditabbo.
   [194]  Catūhi  kho  gahapatiputta ṭhānehi samānasukhadukkho mitto
suhado  veditabbo  guyhamassa  ācikkhati  guyhamassa  pariguyhati  4-
āpadāsu  na  vijahati  jīvitaṃpissa  atthāya  pariccattaṃ  hoti .
Imehi  kho  gahapatiputta  catūhi  ṭhānehi  samānasukhadukkho  mitto
suhado veditabbo.
   [195] Catūhi kho gahapatiputta ṭhānehi atthakkhāyī mitto suhado
veditabbo  pāpā  nivāreti  kalyāṇe  niveseti  assutaṃ sāveti
@Footnote: 1 Ma. Yu. vacīparo. 2 Ma. Yu. āha. 3 Yu. anuppādeti. 4 Ma. Yu. parigūhati.
Saggassa  maggaṃ  ācikkhati  . imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi
atthakkhāyī mitto suhado veditabbo.
   [196]  Catūhi  kho  gahapatiputta  ṭhānehi  anukampako  mitto
suhado  veditabbo  abhavenassa  na  nandati  bhavenassa  nandati
avaṇṇaṃ  bhaṇamānaṃ  nivāreti  vaṇṇaṃ  bhaṇamānaṃ  pasaṃsati  .  imehi
kho  gahapatiputta  catūhi  ṭhānehi  anukampako  mitto  suhado
veditabboti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato athāparaṃ
etadavoca satthā
   [197] Upakāro ca yo mitto    sukhadukkho ca yo sakhā 1-
     atthakkhāyī ca yo mitto     yo ca mittānukampako.
     Etepi mitte cattāro      iti viññāya paṇḍito
     sakkaccaṃ payirupāseyya      mātā puttaṃva orasaṃ.
     Paṇḍito sīlasampanno     jalaṃ aggīva bhāsati
     bhoge saṃharamānassa        bhamarasseva irīyato.
     Bhogā sannicayaṃ yanti       vammikovūpacīyati
     evaṃ bhoge samāharitvā 2-   alamatto kule gihī 3-.
     Catudhā vibhaje bhoge         save mittāni ganthati
     ekena bhoge bhuñjeyya     dvīhi kammaṃ payojaye
     catutthañca nidhāpeyya      āpadāsu bhavissatīti.
   [198]  Kathañca gahapatiputta ariyasāvako chadisāpaṭicchādī hoti .
@Footnote: 1 Ma. sukhe dukkhe ca yo sakhā. Yu. yo ca mitto sukhe dukkhe. 2 Ma. samāhatvā.
@Yu. samāhantvā. 3 alamattho kule gihi.
Cha imā 1- gahapatiputta disā veditabbā puratthimā disā mātāpitaro
veditabbā  dakkhiṇā  disā  ācariyā  veditabbā  pacchimā  disā
puttadārā  veditabbā  uttarā  disā  mittāmaccā  veditabbā
heṭṭhimā   disā   dāsakammakarā  veditabbā  uparimā  disā
samaṇabrāhmaṇā veditabbā.
   [199]  Pañcahi  kho  gahapatiputta  ṭhānehi  puttena puratthimā
disā  mātāpitaro  paccupaṭṭhātabbā  bhato  nesaṃ  bharissāmi  kiccaṃ
nesaṃ  karissāmi  kulavaṃsaṃ  ṭhapessāmi  dāyajjaṃ  paṭipajjāmi  athavā
pana  2-  petānaṃ kālakatānaṃ dakkhiṇaṃ anuppadassāmīti . imehi kho
gahapatiputta  pañcahi  ṭhānehi  puttena  puratthimā  disā mātāpitaro
paccupaṭṭhitā  pañcahi  kho  3-  ṭhānehi  puttaṃ  anukampanti pāpā
nivārenti  kalyāṇe  nivesenti  sippaṃ  sikkhāpenti  paṭirūpena
dārena  saññojenti  samaye  dāyajjaṃ  niyyādenti . imehi kho
gahapatiputta  pañcahi  ṭhānehi  puttena  puratthimā  disā mātāpitaro
paccupaṭṭhitā  imehi  pañcahi  ṭhānehi  puttaṃ  anukampanti  evamassa
esā puratthimā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā.
   [200]  Pañcahi  kho gahapatiputta ṭhānehi antevāsinā dakkhiṇā
disā ācariyā paccupaṭṭhātabbā uṭṭhānena upaṭṭhānena sussusāya 4-
pāricariyāya  sakkaccaṃ  sippaṃ  paṭiggahaṇena . imehi kho gahapatiputta
pañcahi  ṭhānehi  antevāsinā  dakkhiṇā disā ācariyā paccupaṭṭhitā
@Footnote: 1 Yu. chayimā . 2 Yu. atha ca pana . 3 Ma. Yu. khosaddo na dissati.
@4 Yu. sussūsāya.
Pañcahi  ṭhānehi  antevāsiṃ  anukampanti  suvinītaṃ  vinenti  sugahitaṃ
gāhāpenti  sabbasippesu  taṃ  1- samakkhāyino bhavanti mittāmaccesu
paṭivedenti 2- disāsu parittāṇaṃ karonti . imehi kho gahapatiputta
pañcahi  ṭhānehi  antevāsinā  dakkhiṇā disā ācariyā paccupaṭṭhitā
imehi  pañcahi  ṭhānehi  antevāsiṃ  anukampanti  evamassa  esā
dakkhiṇā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā.
   [201] Pañcahi kho gahapatiputta ṭhānehi sāmikena pacchimā disā
bhariyā  paccupaṭṭhātabbā  sammānanāya  avimānanāya  3- anaticariyāya
issariyavossaggena  alaṅkārānuppadānena  .  imehi kho gahapatiputta
pañcahi  ṭhānehi  sāmikena pacchimā disā bhariyā paccupaṭṭhitā pañcahi
ṭhānehi sāmikaṃ anukampanti 4- susaṃvihitakammantā ca hoti susaṅgahitaparijanā 5-
ca anaticārinī ca sambhatañca anurakkhati dakkhā ca hoti analasā sabbakiccesu.
Imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi sāmikena pacchimā disā bhariyā
paccupaṭṭhitā  imehi pañcahi ṭhānehi sāmikaṃ anukampanti 4- evamassa
esā pacchimā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā.
   [202]  Pañcahi  kho  gahapatiputta  ṭhānehi kulaputtena uttarā
disā mittāmaccā paccupaṭṭhātabbā dānena piyavajjena 6- atthacariyāya
samānattatāya  avisaṃvādanatāya  .  imehi  kho  gahapatiputta  pañcahi
ṭhānehi  kulaputtena  uttarā  disā  mittāmaccā  paccupaṭṭhitā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbasippasutaṃ. 2 Ma. paṭiyādenti. Yu. parivedenti.
@3 Ma. anavamānanāya. 4 Ma. Yu. anukampati. 5 Ma. saṅgahitaparijanā.
@6 Yu. peyyavajjena.
Pañcahi  ṭhānehi  kulaputtaṃ  anukampanti  pamattaṃ  rakkhanti  pamattassa
sāpateyyaṃ  rakkhanti  bhītassa  saraṇaṃ  honti  āpadāsu  na vijahanti
aparapajaṃpissa 1- paṭipūjenti . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi
kulaputtena  uttarā  disā  mittāmaccā  paccupaṭṭhitā imehi pañcahi
ṭhānehi kulaputtaṃ anukampanti evamassa esā uttarā disā paṭicchannā
hoti khemā appaṭibhayā.
   [203] Pañcahi kho gahapatiputta ṭhānehi ayirakena 2- heṭṭhimā
disā  dāsakammakarā  paccupaṭṭhātabbā  yathābalaṃ  kammantaṃ  saṃvidhānena
bhattavettanānuppadānena  3-  gilānupaṭṭhānena  acchariyānaṃ  rasānaṃ
saṃvibhāgena samaye vossaggena . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi
ayirakena  heṭṭhimā  disā dāsakammakarā paccupaṭṭhitā pañcahi ṭhānehi
ayirakaṃ  anukampanti  pubbuṭṭhāyino  ca  honti  pacchānipātino  ca
dinnādāyino  ca  sukatakammakarā ca 4- kittivaṇṇaharā ca . imehi
kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi ayirakena heṭṭhimā disā dāsakammakarā
paccupaṭṭhitā  imehi  pañcahi  ṭhānehi  ayirakaṃ  anukampanti evamassa
esā heṭṭhimā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā.
   [204]  Pañcahi  kho  gahapatiputta  ṭhānehi kulaputtena uparimā
disā   samaṇabrāhmaṇā  paccupaṭṭhātabbā  mettena  kāyakammena
mettena  vacīkammena  mettena  manokammena  anāvaṭadvāratāya
āmisānuppadānena . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi kulaputtena
@Footnote: 1 Ma. aparapajā cassa. Yu. aparapajaṃ ca pissa. 2 Ma. ayyirakena. 3 Ma. ...
@vetanānuppadānena. 4 Yu. dinnadāyino ca sukatakammakārakā ca.
Uparimā  disā  samaṇabrāhmaṇā  paccupaṭṭhitā  chahi  ṭhānehi kulaputtaṃ
anukampanti  pāpā  nivārenti  kalyāṇe  nivesenti  kalyāṇena
manasā  anukampanti  assutaṃ sāventi sutaṃ pariyodapenti 1- saggassa
maggaṃ  ācikkhanti  .  imehi  kho  gahapatiputta  pañcahi  ṭhānehi
kulaputtena  uparimā  disā  samaṇabrāhmaṇā  paccupaṭṭhitā  imehi
chahi  ṭhānehi  kulaputtaṃ  anukampanti  evamassa esā uparimā disā
paṭicchannā  hoti  khemā  appaṭibhayāti  .  idamavoca  bhagavā idaṃ
vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [205] Mātāpitā disā pubbā   ācariyā dakkhiṇā disā
     puttadārā disā pacchā       mittāmaccā ca uttarā
     dāsakammakarā heṭṭhā        uddhaṃ samaṇabrāhmaṇā
     etā disā namasseyya       alamatto 2- kule gihī.
     Paṇḍito sīlasampanno       saṇho ca paṭibhāṇavā
     nivātavutti atthaddho         tādiso labhate yasaṃ
     uṭṭhānako analaso          āpadāsu na vedhati
     acchiddavutti 3- medhāvī       tādiso labhate yasaṃ.
     Saṅgāhako mittakaro         vadaññū vītamaccharo
     netā vinetā anunetā       tādiso labhate yasaṃ.
     Dānañca piyavajjañca 4-      atthacariyā ca yā idha
     samānatā ca dhammesu         tattha tattha yathārahaṃ.
@Footnote: 1 Ma. pariyodāpenti. 2 Yu. alamattho. 3 Ma. acchinnavutti.
@4 Yu. peyyavajjañca.
     Ete kho saṅgahā loke       rathassāṇīva yāyato
     ete ca saṅgahā nāssu       na mātā puttakāraṇā
     labhetha mānaṃ pūjaṃ vā          pitā vā puttakāraṇā.
     Yasmā ca saṅgahā ete       samapekkhanti 1- paṇḍitā
     tasmā mahattaṃ papponti      pāsaṃsā ca bhavanti teti.
   [206] Evaṃ vutte siṅgālako gahapatiputto bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti evamevaṃ bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito
esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca
upāsakaṃ maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
        Siṅgālakasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
         -----------------
@Footnote: 1 Yu. samavekkhanti.
          Āṭānāṭiyasuttaṃ
   [207]  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
gijjhakūṭe  pabbate  .  athakho  cattāro  mahārājā  mahatiyā ca
yakkhasenāya  mahatiyā  ca  gandhabbasenāya mahatiyā ca kumbhaṇḍasenāya
mahatiyā  ca  nāgasenāya  catuddisaṃ  rakkhaṃ  ṭhapetvā catuddisaṃ gumbaṃ
ṭhapetvā  catuddisaṃ  ovaraṇaṃ  ṭhapetvā  abhikkantāya  rattiyā
abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ  gijjhakūṭaṃ  obhāsetvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  tepi  kho  yakkhā  appekacce bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  bhagavatā  saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ
kathaṃ  sāraṇīyaṃ  1- vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce yena
bhagavā   tenañjalimpaṇāmetvā   ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce
nāmagottaṃ  sāvetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  tuṇhībhūtā
ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [208]  Ekamantaṃ  nisinno kho vessavaṇo mahārājā bhagavantaṃ
etadavoca  santi  hi  bhante  uḷārā  yakkhā bhagavato appasannā
santi  hi  bhante uḷārā yakkhā bhagavato pasannā santi hi bhante
majjhimā  yakkhā  bhagavato  appasannā  santi  hi  bhante  majjhimā
yakkhā  bhagavato  pasannā  santi  hi  bhante nīcā yakkhā bhagavato
appasannā santi hi bhante nīcā yakkhā bhagavato pasannā.
@Footnote: 1 Yu. sārāṇīyaṃ.
   {208.1}  Yebhuyyena  kho pana bhante yakkhā appasannāyeva
bhagavato  taṃ  kissa hetu bhagavā hi bhante pāṇātipātā veramaṇiyā
dhammaṃ  deseti  adinnādānā  veramaṇiyā  dhammaṃ  deseti  kāmesu
micchācārā  veramaṇiyā  dhammaṃ  deseti musāvādā veramaṇiyā dhammaṃ
deseti  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇiyā  dhammaṃ  deseti .
Yebhuyyena  kho  pana  bhante  yakkhā appaṭiviratāyeva pāṇātipātā
appaṭiviratā   adinnādānā  appaṭiviratā  kāmesu  micchācārā
appaṭiviratā   musāvādā  appaṭiviratā  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
tesantaṃ  hoti appiyaṃ amanāpaṃ . santi hi bhante bhagavato sāvakā
araññe  vanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  appasaddāni
appanigghosāni  vijanavātāni  manussarāhaseyyakāni  paṭisallānasāruppāni
tattha  santi uḷārā yakkhā nivāsino ye imasmiṃ bhagavato pāvacane
appasannā  tesaṃ  pasādāya  uggaṇhātu  bhante bhagavā āṭānāṭiyaṃ
rakkhaṃ  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānaṃ  guttiyā  rakkhāya
avihiṃsāya phāsuvihārāyāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {208.2}  Athakho  vessavaṇo  mahārājā  bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ āṭānāṭiyaṃ rakkhaṃ abhāsi
   [209] Vipassissa 1- namatthu      cakkhumantassa sirīmato
         sikhissapi 2- namatthu      sabbabhūtānukampino.
         Vessabhussa 3- namatthu    nhātakassa tapassino
@Footnote: 1 Yu. vipassissa ca. 2 Ma. sikhissapi ca. 3 Ma. vessabhussa ca.
        Namatthu kakusandhassa        mārasenappamaddino.
        Konāgamanassa namatthu      brāhmaṇassa vusīmato
        kassapassa 1- namatthu      vippamuttassa sabbadhi.
        Aṅgīrasassa namatthu        sakyaputtassa sirīmato
        yo imaṃ dhammamadesesi 2-    sabbadukkhā panūdanaṃ.
        Ye cāpi nibbutā loke     yathābhūtaṃ vipassisuṃ
       te janā apisuṇā         mahantā vītasāradā.
       Hitaṃ devamanussānaṃ         yaṃ namassanti gotamaṃ
       vijjācaraṇasampannaṃ        mahantaṃ vītasāradaṃ.
       Yato uggacchati suriyo 3-    ādicco maṇḍalīmahā
       yassa cuggacchamānassa      saṃvarīpi nirujjhati.
       Yassa cuggate suriye        divasoti pavuccati
       rahadopi tattha gambhīro      samuddo saritodako
       evantaṃ tattha jānanti      samuddo saritodako.
   [210] Ito sā purimā disā      iti naṃ ācikkhatī jano
        yaṃ disaṃ abhipāleti        mahārājā yasassi so
        gandhabbānaṃ ādhipati 4-   dhataraṭṭho iti 5- nāmaso
        ramatī naccagītehi          gandhabbehi purakkhato.
        Puttāpi tassa bahavo      ekanāmāti me sutaṃ
        asīti dasa eko ca         indanāmā mahabbalā
@Footnote: 1 Ma. kassapassa ca. 2 Ma. dhammaṃ desesi. 3 Ma. sūriyo.
@4 Ma. adhipati. ito paraṃ īdisameva. 5 Ma. dhataraṭṭhoti.
        Te cāpi buddhaṃ disvāna     buddhaṃ ādiccabandhunaṃ
        dūrato va namassanti        mahantaṃ vītasāradaṃ.
        Namo te purisājañña      namo te purisuttama
        kusalena samekkhasi         amanussāpi taṃ vandanti.
        Sutaṃ netaṃ abhiṇhaso       tasmā evaṃ vademhase 1-
        jinaṃ vandatha gotamaṃ         jinaṃ vandāma gotamaṃ
        vijjācaraṇasampannaṃ       buddhaṃ vandāma gotamaṃ.
        Yena petā pavuccanti      pisuṇā piṭṭhimaṃsikā
        pāṇātipātino luddā 2-  corā nekatikā janā.
   [211] Ito sā dakkhiṇā disā    iti naṃ ācikkhatī jano
        yaṃ disaṃ abhipāleti        mahārājā yasassi so
        kumbhaṇḍānaṃ ādhipati     viruḷho iti nāmaso
        ramatī naccagītehi         kumbhaṇḍehi purakkhato.
        Puttāpi tassa bahavo      ekanāmāti me sutaṃ
        asīti dasa eko ca        indanāmā mahabbalā
        te cāpi buddhaṃ disvāna     buddhaṃ ādiccabandhunaṃ
        dūrato va namassanti        mahantaṃ vītasāradaṃ.
        Namo te purisājañña      namo te purisuttama
        kusalena samekkhasi        amanussāpi taṃ vandanti.
        Sutaṃ netaṃ abhiṇhaso       tasmā evaṃ vademhase
@Footnote: 1 Ma. Yu. vademase. ito paraṃ īdisameva. 2 Yu. luddhā.
        Jinaṃ vandatha gotamaṃ        jinaṃ vandāma gotamaṃ
        vijjācaraṇasampannaṃ      buddhaṃ vandāma gotamaṃ.
        Yattha coggacchati suriyo    ādicco maṇḍalīmahā
        yassa coggacchamānassa    divasopi nirujjhati
        yassa coggate suriye      saṃvarīti pavuccati.
        Rahadopi tattha gambhīro     samuddo saritodako
        evantaṃ tattha jānanti     samuddo saritodako.
   [212] Ito sā pacchimā disā     iti naṃ ācikkhatī jano
        yaṃ disaṃ abhipāleti        mahārājā yasassi so
        nāgānaṃ ādhipati         virūpakkho iti 1- nāmaso
        ramatī naccagītehi         nāgehi 2- purakkhato.
        Puttāpi tassa bahavo      ekanāmāti me sutaṃ
        asīti dasa eko ca         indanāmā mahabbalā
        te cāpi buddhaṃ disvāna     buddhaṃ ādiccabandhunaṃ
        dūrato va namassanti        mahantaṃ vītasāradaṃ.
        Namo te purisājañña      namo te purisuttama
        kusalena samekkhasi         amanussāpi taṃ vandanti.
        Sutaṃ netaṃ abhiṇhaso        tasmā evaṃ vademhase
        jinaṃ vandatha gotamaṃ         jinaṃ vandāma gotamaṃ
        vijjācaraṇasampannaṃ       buddhaṃ vandāma gotamaṃ.
@Footnote: 1 nāgānañca adhipati virūpakkhoti . 2 Ma. nāgeheva.
        Yena uttarakurū rammā 1-    mahāneru sudassano
       manussā tattha jāyanti     amamā apariggahā.
       Na te bījaṃ pavappanti 2-     napi nīyanti naṅgalā
       akaṭṭhapākimaṃ sāliṃ        paribhuñjanti mānusā.
       Akaṇaṃ athusaṃ suddhaṃ          sugandhaṃ taṇḍulapphalaṃ
       tuṇḍikire 3- pacitvāna     tato bhuñjanti bhojanaṃ.
       Gāviṃ ekakhuraṃ katvā        anuyanti diso disaṃ
       pasuṃ ekakhuraṃ katvā         anuyanti diso disaṃ.
       Itthiṃ vāhanaṃ 4- katvā      anuyanti diso disaṃ
       purisaṃ vāhanaṃ katvā        anuyanti diso disaṃ.
       Kumāriṃ vāhanaṃ katvā        anuyanti diso disaṃ
       kumāraṃ vāhanaṃ katvā        anuyanti diso disaṃ.
       Te yāne abhirūhitvā       sabbā disā anupariyanti 5-
                 pacārā tassa rājino.
     Hatthiyānaṃ assayānaṃ      dibbaṃ yānaṃ upaṭṭhitaṃ
     pāsādā sivikā ceva      mahārājassa yasassino.
     Tassa ca nagarā ahu       antalikkhe sumāpitā
  āṭānāṭā kusināṭā parakusināṭā   nāṭapariyā 6- parakusitanāṭā.
     Uttarena kapīvanto 7-    janoghamaparena ca
  navanavatiyo 8- ambaraambaravatiyo   āḷakamandā nāma rājadhānī
@Footnote: 1 Ma. uttarakurūvho. 2 Ma. Yu. pavapanti. 3 Ma. Yu. tuṇḍikīre.
@4 Ma. itthiṃ vā vāhanaṃ. Yu. itthīvāhanaṃ. ito paraṃ īdisameva.
@5 Ma. anupariyāyanti . 6 Ma. nāṭasūriyā Yu. nāṭapuriyā. 7 Ma. kasivanto.
@8 Ma. navanavutiyo.
  Kuverassa kho pana mārisa mahārājassa  visāṇā nāma rājadhānī
     tasmā kuvero mahārājā       vessavaṇoti pavuccati.
     Paccesanto pakāsenti        tatolā tattalā tatotalā
        ojasī tejasī tatojasī
        suro 1- rājā ariṭṭho nemī.
        Rahadopi tattha dharaṇī nāma
        yato meghā pavassanti
        vassā yato patāyanti
        sabhāpi tattha bhagalavatī 2- nāma
        yattha yakkhā payirupāsanti.
     Tattha niccaphalā rukkhā     nānādijagaṇāyutā
     mayūrakoñcābhirudā       kokilābhihi 3- vaggubhi.
     Jīvañjīvakasaddettha      atho oṭṭhavacittakā
     kukkuṭakā kuḷīrakā       vane pokkharasātakā.
     Sukasālikasaddettha      daṇḍamāṇavakāni ca
     sobhati sabbakālaṃ sā     kuveranaḷinī sadā.
   [213] Ito sā uttarā disā   iti naṃ ācikkhatī jano
     yaṃ disaṃ abhipāleti         mahārājā yasassi so.
     Yakkhānaṃ ādhipati 4-       kuvero iti nāmaso
     ramatī naccagītehi          yakkhehi 5- purakkhato.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sūro. 2 Ma. sālavatī. 3 Ma. kokilādīhi.
@4 Ma. yakkhānañca adhipati. 5 Ma. yakkheheva.
     Puttāpi tassa bahavo      ekanāmāti me sutaṃ
     asīti dasa eko ca         indanāmā mahabbalā.
     Te cāpi buddhaṃ disvāna     buddhaṃ ādiccabandhunaṃ
     dūrato va namassanti        mahantaṃ vītasāradaṃ.
     Namo te purisājañña      namo te purisuttama
     kusalena samekkhasi         amanussāpi taṃ vandanti.
     Sutaṃ netaṃ abhiṇhaso       tasmā evaṃ vademhase
     jinaṃ vandatha gotamaṃ jinaṃ      vandāma gotamaṃ
     vijjācaraṇasampannaṃ       buddhaṃ vandāma gotamanti.
   [214] Ayaṃ kho sā mārisa āṭānāṭiyā rakkhā bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ
upāsakānaṃ  upāsikānaṃ guttiyā rakkhāya avihiṃsāya phāsuvihārāyāti .
Yassa  kassaci  mārisa  bhikkhussa  vā bhikkhuniyā vā upāsakassa vā
upāsikāya  vā  ayaṃ āṭānāṭiyā rakkhā sugahitā bhavissati samattā
pariyāputā tañce amanusso yakkho vā yakkhinī vā yakkhapotako vā
yakkhapotikā  vā yakkhamahāmatto vā yakkhapārisajjo vā yakkhapacāro
vā  gandhabbo  vā gandhabbī vā gandhabbapotako vā gandhabbapotikā
vā  gandhabbamahāmatto  vā  gandhabbapārisajjo  vā  gandhabbapacāro
vā  kumbhaṇḍo  vā kumbhaṇḍī vā kumbhaṇḍapotako vā kumbhaṇḍapotikā
vā    kumbhaṇḍamahāmatto   vā   kumbhaṇḍapārisajjo   vā
kumbhaṇḍapacāro  vā  nāgo  vā  nāginī  vā  nāgapotako  vā
Nāgapotikā  vā nāgamahāmatto vā nāgapārisajjo vā nāgapacāro
vā  paduṭṭhacitto  bhikkhuṃ  vā  bhikkhuniṃ  vā  upāsakaṃ vā upāsikaṃ
vā  gacchantaṃ  vā  anugaccheyya  ṭhitaṃ vā upatiṭṭheyya nisinnaṃ vā
upanisīdeyya nipannaṃ vā upanipajjeyya . na me so mārisa amanusso
labheyya gāmesu vā nigamesu vā sakkāraṃ vā garukāraṃ vā . na
me  so  mārisa amanusso labheyya āḷakamandāya nāma rājadhāniyā
vatthuṃ vā vāsaṃ vā . na me so mārisa amanusso labheyya yakkhānaṃ
samitiṃ gantuṃ.
   {214.1} Apissu naṃ mārisa amanussā anavayhampi 1- kareyyuṃ
avivayhaṃ  .  apissu  naṃ  mārisa amanussā attāhi 2- paripuṇṇāhi
paribhāsāhi  paribhāseyyuṃ . apissu naṃ mārisa amanussā rittampi 3-
pattaṃ  sīse nikkujjeyyuṃ . apissu naṃ mārisa amanussā sattadhāpissa
muddhaṃ phāleyyuṃ santi hi mārisa amanussā caṇḍā ruddhā 4- rabhasā
te  neva mahārājānaṃ ādiyanti na mahārājānaṃ purisakānaṃ ādiyanti
na mahārājānaṃ purisakānaṃ purisakānaṃ ādiyanti . te kho te mārisa
amanussā mahārājānaṃ avaruddhā nāma vuccanti.
   {214.2} Seyyathāpi mārisa rañño māgadhassa vijite corā 5-
te  neva rañño māgadhassa ādiyanti na rañño māgadhassa purisakānaṃ
ādiyanti na rañño māgadhassa purisakānaṃ purisakānaṃ ādiyanti te kho
te mārisa mahācorā rañño māgadhassa avaruddhā nāma vuccanti evameva
kho mārisa santi hi 6- amanussā caṇḍā ruddhā 4- rabhasā te neva
@Footnote: 1 Ma. anāvayhaṃpi naṃ. Yu. anāvayhampi naṃ. 2 Ma. Yu. attāhipi.
@3 Ma. rittaṃ pissa. 4 Yu. ruddā. 5 Ma. Yu. mahācorā. 6 Ma. Yu. hisaddo natthi.
Mahārājānaṃ  ādiyanti  na  mahārājānaṃ  purisakānaṃ  ādiyanti  na
mahārājānaṃ  purisakānaṃ  purisakānaṃ  ādiyanti  te  kho te mārisa
amanussā mahārājānaṃ avaruddhā nāma vuccanti.
   {214.3} Yo hi koci mārisa amanusso yakkho vā yakkhinī vā
yakkhapotako  vā yakkhapotikā vā yakkhamahāmatto vā yakkhapārisajjo
vā yakkhapacāro vā gandhabbo vā gandhabbī vā gandhabbapotako vā
gandhabbapotikā  vā  gandhabbamahāmatto  vā  gandhabbapārisajjo  vā
gandhabbapacāro  vā  kumbhaṇḍo vā kumbhaṇḍī vā kumbhaṇḍapotako vā
kumbhaṇḍapotikā  vā  kumbhaṇḍamahāmatto  vā  kumbhaṇḍapārisajjo  vā
kumbhaṇḍapacāro vā nāgo vā nāginī 1- vā nāgapotako vā nāgapotikā
vā nāgamahāmatto vā nāgapārisajjo vā nāgapacāro vā paduṭṭhacitto
bhikkhuṃ vā bhikkhuniṃ vā upāsakaṃ vā upāsikaṃ vā gacchantaṃ vā anugaccheyya
ṭhitaṃ vā upatiṭṭheyya nisinnaṃ vā upanisīdeyya nipannaṃ vā upanipajjeyya.
Imesaṃ  yakkhānaṃ  mahāyakkhānaṃ senāpatīnaṃ mahāsenāpatīnaṃ ujjhāpetabbaṃ
vikkanditabbaṃ viravitabbaṃ ayaṃ yakkho gaṇhāti ayaṃ yakkho āvisati 2- ayaṃ
yakkho heṭheti ayaṃ yakkho viheṭheti ayaṃ yakkho hiṃsati ayaṃ yakkho vihiṃsati ayaṃ
yakkho na muñcatīti.
   [215] Katamesaṃ yakkhānaṃ mahāyakkhānaṃ senāpatīnaṃ mahāsenāpatīnaṃ.
     Indo somo varuṇo ca      bhāradvājo pajāpati
     candano kāmaseṭṭho ca     kinnughaṇḍu nighaṇḍu ca.
@Footnote: 1 Ma. nāgī . 2 Yu. avisati.
     Panādo opamañño ca     devasūto ca mātali
     cittaseno ca gandhabbo     naḷorājā janosabho 1-
     sātāgiro hemavato       puṇṇako karatiyo gulo 2-
     sivako muccalindo ca       vessāmitto yugandharo.
     Gopālo suppagedho 3- ca  hiri netti ca mandiyo
     pañcālacando ālavako 4- pajuṇṇo sumukho dadhimukho 5-
     maṇi mānicaro 6- dīgho     atho serīsako saha 7-.
   [216]  Imesaṃ  yakkhānaṃ mahāyakkhānaṃ senāpatīnaṃ mahāsenāpatīnaṃ
ujjhāpetabbaṃ  vikkanditabbaṃ  viravitabbaṃ  ayaṃ  yakkho  gaṇhāti  ayaṃ
yakkho āvisati 8- ayaṃ yakkho heṭheti ayaṃ yakkho viheṭheti ayaṃ yakkho
hiṃsati ayaṃ yakkho vihiṃsati ayaṃ yakkho na muñcatīti.
   [217] Ayaṃ kho sā mārisa āṭānāṭiyā rakkhā bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ
upāsakānaṃ  upāsikānaṃ guttiyā rakkhāya avihiṃsāya phāsuvihārāyāti .
Handa  cadāni  mayaṃ  mārisa  gacchāma bahukiccā mayaṃ bahukaraṇīyāti .
Yassadāni tumhe mahārājāno kālaṃ maññathāti.
   [218]  Athakho  cattāro  mahārājā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  tatthevantaradhāyiṃsu  .  tepi  kho
yakkhā  uṭṭhāyāsanā  appekacce  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ
katvā  tatthevantaradhāyiṃsu  appekacce  bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu
sammodanīyaṃ   kathaṃ   sārāṇīyaṃ   vītisāretvā  tatthevantaradhāyiṃsu
@Footnote: 1 Ma. Yu. janesabho. 2 Ma. guḷo. 3 Ma. supparodho. 4 Ma. āḷavako.
@5 Ma. Yu. pajunno sumano sumukho. 6 Ma. maṇimānivaro. 7 Yu. serissako sahā.
@8 Yu. avisati.
Appekacce  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā  tatthevantaradhāyiṃsu
appekacce  nāmagottaṃ  sāvetvā  tatthevantaradhāyiṃsu  appekacce
tuṇhībhūtā tatthevantaradhāyiṃsu.
   [219] Athakho bhagavā tassā rattiyā accayena bhikkhū āmantesi
imaṃ  bhikkhave  rattiṃ  cattāro  mahārājā mahatiyā ca yakkhasenāya
mahatiyā  ca  gandhabbasenāya  mahatiyā ca kumbhaṇḍasenāya mahatiyā ca
nāgasenāya  catuddisaṃ  rakkhaṃ  ṭhapetvā  catuddisaṃ  gumbaṃ  ṭhapetvā
catuddisaṃ  ovaraṇaṃ  ṭhapetvā  abhikkantāya  rattiyā  abhikkantavaṇṇā
kevalakappaṃ   gijjhakūṭaṃ   obhāsetvā   yenāhaṃ   tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . tepi kho bhikkhave
yakkhā  appekacce  maṃ  abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce
mayā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā
ekamantaṃ   nisīdiṃsu  appekacce  yenāhaṃ  tenañjalimpaṇāmetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  nāmagottaṃ  sāvetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu appekacce tuṇhībhūtā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {219.1} Ekamantaṃ nisinno kho bhikkhave vessavaṇo mahārājā
maṃ  etadavoca  santi hi bhante uḷārā yakkhā bhagavato appasannā
santi hi bhante uḷārā yakkhā bhagavato pasannā santi hi bhante majjhimā
yakkhā  bhagavato appasannā santi hi bhante majjhimā yakkhā bhagavato
pasannā santi hi bhante nīcā yakkhā bhagavato appasannā santi hi bhante
Nīcā  yakkhā  bhagavato  pasannā yebhuyyena kho pana bhante yakkhā
appasannāyeva bhagavato taṃ kissa hetu bhagavā hi bhante pāṇātipātā
veramaṇiyā  dhammaṃ  deseti  adinnādānā  veramaṇiyā dhammaṃ deseti
kāmesu  micchācārā veramaṇiyā dhammaṃ deseti musāvādā veramaṇiyā
dhammaṃ deseti surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇiyā dhammaṃ deseti.
   {219.2}  Yebhuyyena kho pana bhante yakkhā appaṭiviratāyeva
pāṇātipātā  appaṭiviratā  adinnādānā  appaṭiviratā  kāmesu
micchācārā appaṭiviratā musāvādā appaṭiviratā surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
tesantaṃ  hoti  appiyaṃ  amanāpaṃ  santi hi bhante bhagavato sāvakā
araññe  vanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  appasaddāni
appanigghosāni  vijanavātāni  manussarāhaseyyakāni  paṭisallānasāruppāni
tattha  santi uḷārā yakkhā nivāsino ye imasmiṃ bhagavato pāvacane
appasannā  tesaṃ  pasādāya  uggaṇhātu  bhante bhagavā āṭānāṭiyaṃ
rakkhaṃ bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ upāsakānaṃ upāsikānaṃ guttiyā rakkhāya avihiṃsāya
phāsuvihārāyāti . adhivāsesiṃ kho ahaṃ bhikkhave tuṇhībhāvena. Athakho
bhikkhave vessavaṇo mahārājā maṃ 1- adhivāsanaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ
imaṃ āṭānāṭiyaṃ rakkhaṃ abhāsi
   [220] Vipassissa namatthu      cakkhumantassa sirīmato
     sikhissapi namatthu          sabbabhūtānukampino
.pe. (soyeva purimo peyyālo vitthāretabbo) . ayaṃ kho sā
@Footnote: 1 Ma. me.
Mārisa  āṭānāṭiyā  rakkhā  bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ upāsakānaṃ upāsikānaṃ
guttiyā  rakkhāya  avihiṃsāya  phāsuvihārāyāti  .  handadāni  mayaṃ
mārisa  gacchāma  bahukiccā  mayaṃ  bahukaraṇīyāti  . yassadāni tumhe
mahārājāno kālaṃ maññathāti . athakho bhikkhave cattāro mahārājā
uṭṭhāyāsanā  maṃ  abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyiṃsu .
Tepi kho bhikkhave yakkhā uṭṭhāyāsanā appekacce maṃ abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  tatthevantaradhāyiṃsu appekacce mayā saddhiṃ sammodiṃsu
sammodanīyaṃ   kathaṃ   sārāṇīyaṃ   vītisāretvā  tatthevantaradhāyiṃsu
appekacce   yenāhaṃ   tenañjalimpaṇāmetvā   tatthevantaradhāyiṃsu
appekacce  nāmagottaṃ  sāvetvā  tatthevantaradhāyiṃsu  appekacce
tuṇhībhūtā  tatthevantaradhāyiṃsu  .  uggaṇhātha  bhikkhave  āṭānāṭiyaṃ
rakkhaṃ  pariyāpuṇātha  bhikkhave  āṭānāṭiyaṃ  rakkhaṃ  dhāretha  bhikkhave
āṭānāṭiyaṃ  rakkhaṃ  atthasañhitāyaṃ  1- bhikkhave āṭānāṭiyā rakkhā
bhikkhūnaṃ  bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānaṃ  guttiyā rakkhāya avihiṃsāya
phāsuvihārāyāti . idamavoca bhagavā . attamanā te bhikkhū bhagavato
bhāsitaṃ abhinandunti.
         Āṭānāṭiyasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma. atthasaṃhitā.
            Saṅgītisuttaṃ
   [221] Evamme sutaṃ . Ekaṃ samayaṃ bhagavā mallesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  yena  pāvā
nāma  mallānaṃ  nagaraṃ tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā pāvāyaṃ viharati
cundassa kammāraputtassa ambavane.
   [222]  Tena kho pana samayena pāveyyakānaṃ mallānaṃ ubbhatakaṃ
nāma  navaṃ  saṇṭhāgāraṃ  acirakāritaṃ  hoti anajjhāvutthaṃ samaṇena vā
brāhmaṇena vā kenaci vā manussabhūtena . assosuṃ kho pāveyyakā
mallā  bhagavā  kira  mallesu  cārikañcaramāno  mahatā bhikkhusaṅghena
saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  pāvaṃ  anuppatto  pāvāyaṃ  viharati
cundassa  kammāraputtassa  ambavaneti  .  athakho pāveyyakā mallā
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho pāveyyakā mallā
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  idha bhante pāveyyakānaṃ mallānaṃ ubbhatakannāma
navaṃ  saṇṭhāgāraṃ  acirakāritaṃ  hoti  1-  anajjhāvutthaṃ samaṇena vā
brāhmaṇena vā kenaci vā manussabhūtena tañca kho 2- bhante bhagavā
paṭhamaṃ  paribhuñjatu  bhagavatā  paṭhamaṃ paribhuttaṃ pacchā pāveyyakā mallā
paribhuñjissanti  tadassa  3-  pāveyyakānaṃ  mallānaṃ  dīgharattaṃ hitāya
sukhāyāti . adhivāsesi kho 4- bhagavā tuṇhībhāvena. Athakho pāveyyakā
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ na dissati. 2 Yu. taṃ bhante. 3 Yu. pāveyyakā mallā paribhuñjissanti
@tadasusāti ime pāṭhā na dissanti. 4 Yu. khosaddo na dissati.
Mallā bhagavato adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  yena  saṇṭhāgāraṃ  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
sabbasanthariṃ  saṇṭhāgāraṃ  santharitvā  1-  āsanāni  paññāpetvā
udakamaṇikaṃ  patiṭṭhāpetvā  telappadīpaṃ  āropetvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu .
Ekamantaṃ ṭhitā kho te 2- pāveyyakā mallā bhagavantaṃ etadavocuṃ
sabbasantharisanthataṃ  3-  bhante saṇṭhāgāraṃ [4]- āsanāni paññattāni
udakamaṇiko  patiṭṭhāpito  telappadīpo  āropito  yassadāni  bhante
bhagavā kālaṃ maññatīti.
   [223]  Athakho  bhagavā  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  saddhiṃ
bhikkhusaṅghena  yena  saṇṭhāgāraṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  pāde
pakkhāletvā saṇṭhāgāraṃ pavisitvā majjhimaṃ thambhaṃ nissāya puratthābhimukho
nisīdi  .  bhikkhusaṅghopi  kho  5-  pāde pakkhāletvā saṇṭhāgāraṃ
pavisitvā  pacchimaṃ  bhittiṃ  nissāya  puratthābhimukho  nisīdi bhagavantaṃyeva
purakkhatvā  pāveyyakāpi kho mallā pāde pakkhāletvā saṇṭhāgāraṃ
pavisitvā  puratthimaṃ  bhittiṃ  nissāya pacchimābhimukhā nisīdiṃsu bhagavantaṃyeva
purakkhatvā . athakho bhagavā pāveyyake malle bahudeva rattiṃ dhammiyā
kathāya  sandassetvā  samādapetvā  samuttejetvā  sampahaṃsetvā
uyyojesi  abhikkantā  kho  vāseṭṭhā  ratti  yassadāni  [6]-
kālaṃ  maññathāti  . evaṃ bhanteti kho pāveyyakā mallā bhagavato
@Footnote: 1 Ma. santharitvā bhagavato. Yu. santharāpetvā. 2 Yu. ayaṃ na dissati.
@3 Yu. sabbasanthariṃ santhataṃ. 4 Ma. bhagavato. 5 Yu. khosaddo na dissati.
@6 Ma. Yu. tumhe.
Paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
pakkamiṃsu.
   [224] Athakho bhagavā acirapakkantesu pāveyyakesu 1- mallesu
tuṇhībhūtaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  anuviloketvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ āmantesi
vigatathīnamiddho  kho  sārīputta  bhikkhusaṅgho  paṭibhātu [2]- sārīputta
bhikkhūnaṃ dhammiyā kathāya 3- piṭṭhi me āgilāyati tamahaṃ āyameyyāmīti 4-.
Evaṃ  bhanteti  kho  āyasmā  sārīputto  bhagavato paccassosi .
Athakho  bhagavā  catugguṇaṃ  saṅghāṭiṃ  paññāpetvā  dakkhiṇena passena
sīhaseyyaṃ  kappesi  pādena  5- pādaṃ accādhāya sato sampajāno
uṭṭhānasaññaṃ manasikaritvā.
   [225]  Tena  kho  pana samayena nigaṇṭho nāṭaputto pāvāyaṃ
adhunā  kālakato  hoti  .  tassa  kālakiriyāya  bhinnā  nigaṇṭhā
dveḷhakajātā   6-   bhaṇḍanajātā   kalahajātā  vivādāpannā
aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  vicaranti  na  tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ
ājānissasi  7-  kiṃ tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānissasi micchāpaṭipanno
tvamasi  ahamasmi  sammāpaṭipanno  sahitaṃ me asahitante pure vacanīyaṃ
pacchā avaca pacchā vacanīyaṃ pure avaca adhiciṇṇante viparāvattaṃ āropito
te  vādo  niggahito tvamasi paravādapamokkhāya 8- nibbeṭhehi vā
sace  pahosīti  .  vadhoyeveko  maññe  nigaṇṭhesu  nāṭaputtiyesu
anuvattati  . yepi nigaṇṭhassa nāṭaputtassa sāvakā gihī odātavasanā
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 2 Ma. Yu. taṃ. 3 Ma. Yu. dhammī kathā.
@4 Ma. Yu. āyamissāmīti. 5 Ma. Yu. pāde. 6 Ma. Yu. dvedhikajātā.
@7 Ma. Yu. ājānāsi ahaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāmi. 8 Yu. caravādappamokkhāya.
Tepi nigaṇṭhesu nāṭaputtiyesu nibbinnarūpā virattarūpā 1- paṭivānarūpā
yathā  taṃ  durākkhāte  dhammavinaye  duppavedite  aniyyānike
anupasamasaṃvattanike asammāsambuddhappavedite bhinnathūpe appaṭisaraṇe.
   {225.1} Athakho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi nigaṇṭho
āvuso  nāṭaputto  pāvāyaṃ  adhunā  kālakato  tassa kālakiriyāya
bhinnā  nigaṇṭhā  dveḷhakajātā  .pe.  bhinnathūpe  appaṭisaraṇe
evañhetaṃ  āvuso  hoti  2- durākkhāte dhammavinaye duppavedite
aniyyānike  anupasamasaṃvattanike  asammāsambuddhappavedite  . ayaṃ kho
panāvuso amhākaṃ bhagavatā dhammo svākkhāto suppavedito niyyāniko
upasamasaṃvattaniko  sammāsambuddhappavedito  tattha sabbeheva saṅgāyitabbaṃ
na  vivaditabbaṃ  yathayidaṃ  brahmacariyaṃ  addhaniyaṃ  assa ciraṭṭhitikaṃ tadassa
bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya
devamanussānaṃ.
   {225.2} Katamo cāvuso amhākaṃ bhagavatā dhammo svākkhāto
suppavedito   niyyāniko  upasamasaṃvattaniko  sammāsambuddhappavedito
tattha  3-  sabbeheva  saṅgāyitabbaṃ na vivaditabbaṃ yathayidaṃ brahmacariyaṃ
addhaniyaṃ   assa  ciraṭṭhitikaṃ  tadassa  bahujanahitāya  bahujanasukhāya
lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
   [226] Atthi kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  eko  dhammo  sammadakkhāto  tattha  sabbeheva
saṅgāyitabbaṃ  na  vivaditabbaṃ  yathayidaṃ  brahmacariyaṃ  addhaniyaṃ  assa
@Footnote: 1-2 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati . 3 Ma. Yu. yattha.
Ciraṭṭhitikaṃ  tadassa  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya atthāya
hitāya sukhāya devamanussānaṃ . katamo eko dhammo . Sabbe sattā
āhāraṭṭhitikā  sabbe  sattā  saṅkhāraṭṭhitikā . ayaṃ kho āvuso
tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena eko
dhammo  sammadakkhāto  tattha  sabbeheva  saṅgāyitabbaṃ  na vivaditabbaṃ
yathayidaṃ  brahmacariyaṃ  addhaniyaṃ  assa  ciraṭṭhitikaṃ  tadassa  bahujanahitāya
bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
         Saṅgītiyaekakaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
   [227] Atthi kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  dve  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva
saṅgāyitabbaṃ  .pe.  atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ . katame
dve dhammā 2-.
   {227.1}  Nāmañca  rūpañca  . avijjā ca bhavataṇhā ca .
Bhavadiṭṭhi  ca  vibhavadiṭṭhi  ca  . ahirikañca anottappañca . hiri ca
ottappañca  .  dovacassatā ca pāpamittatā ca . sovacassatā ca
kalyāṇamittatā  ca . āpattikusalatā ca āpattivuṭṭhānakusalatā ca .
Samāpattikusalatā  ca  samāpattivuṭṭhānakusalatā  ca  . dhātukusalatā ca
manasikārakusalatā  ca  .  āyatanakusalatā  ca  paṭiccasamuppādakusalatā
ca . ṭhānakusalatā ca aṭṭhānakusalatā ca . Ājjavañca maddavañca 3-.
Khanti  ca  soraccañca  .  sākhalyañca  paṭisanthāro ca . avihiṃsā
ca  soceyyañca  .  muṭṭhasaccañca  asampajaññañca  .  sati  ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅgītiyaekakaṃ niṭṭhitanti na dissanti. 2 Ma. Yu. ayaṃ na dissati.
@3 Ma. Yu. ajjavañca lajjavañca.
Sampajaññañca  .  indriyesu  aguttadvāratā ca bhojane amattaññutā
ca  .  indriyesu  guttadvāratā  ca  bhojane  mattaññutā ca .
Paṭisaṅkhānabalañca  bhāvanābalañca  .  satibalañca samādhibalañca . samatho
ca  vipassanā  ca  .  samathanimittañca  paggahanimittañca  .  paggaho
ca  avikkhepo  ca  .  sīlavipatti ca diṭṭhivipatti ca . sīlasampadā
ca  diṭṭhisampadā  ca  . sīlavisuddhi ca diṭṭhivisuddhi ca . diṭṭhivisuddhi
kho pana yathā diṭṭhissa ca padhānaṃ . saṃvego ca saṃvejanīyesu ṭhānesu
saṃviggassa  ca  yoniso  padhānaṃ . asantuṭṭhitā ca kusalesu dhammesu
appaṭivānitā  ca padhānasmiṃ . vijjā ca vimutti ca . khaye ñāṇaṃ
anuppāde  ñāṇaṃ  .  ime  kho  āvuso tena bhagavatā jānatā
passatā  arahatā  sammāsambuddhena  dve  dhammā  sammadakkhātā
tattha sabbeheva saṅgāyitabbaṃ .pe. Sukhāya devamanussānanti.
          Saṅgītiyadukaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
   [228] Atthi kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  tayo  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva
saṅgāyitabbaṃ  .pe.  atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ .
Katame tayo dhammā.
   {228.1}  Tīṇi akusalamūlāni lobho akusalamūlaṃ doso akusalamūlaṃ
moho  akusalamūlaṃ  .  tīṇi  kusalamūlāni  alobho  kusalamūlaṃ adoso
kusalamūlaṃ  amoho  kusalamūlaṃ  .  tīṇi  duccaritāni  kāyaduccaritaṃ
vacīduccaritaṃ   manoduccaritaṃ   .   tīṇi   sucaritāni  kāyasucaritaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅgītiyadukaṃ niṭṭhitanti na dissanti.
Vacīsucaritaṃ manosucaritaṃ.
   {228.2}  Tayo  akusalavitakkā  kāmavitakko  byāpādavitakko
vihiṃsāvitakko   .   tayo   kusalavitakkā   nekkhammavitakko
abyāpādavitakko   avihiṃsāvitakko   .  tayo  akusalasaṅkappā
kāmasaṅkappo   byāpādasaṅkappo   vihiṃsāsaṅkappo   .  tayo
kusalasaṅkappā      nekkhammasaṅkappo     abyāpādasaṅkappo
avihiṃsāsaṅkappo.
   {228.3}  Tisso  akusalasaññā  kāmasaññā  byāpādasaññā
vihiṃsāsaññā  .  tisso  kusalasaññā  nekkhammasaññā abyāpādasaññā
avihiṃsāsaññā  .  tisso  akusaladhātuyo  kāmadhātu  byāpādadhātu
vihiṃsādhātu  .  tisso  kusaladhātuyo  nekkhammadhātu  abyāpādadhātu
avihiṃsādhātu.
   {228.4} Aparāpi tisso dhātuyo kāmadhātu rūpadhātu arūpadhātu.
Aparāpi  tisso  dhātuyo  rūpadhātu arūpadhātu nirodhadhātu . aparāpi
tisso  dhātuyo hīnadhātu majjhimadhātu paṇītadhātu 1- . tisso taṇhā
kāmataṇhā  bhavataṇhā  vibhavataṇhā  .  aparāpi  tisso  taṇhā
kāmataṇhā  rūpataṇhā  arūpataṇhā  .  aparāpi  tisso  taṇhā
rūpataṇhā   arūpataṇhā   nirodhataṇhā   .  tīṇi  saññojanāni
sakkāyadiṭṭhi  vicikicchā  sīlabbataparāmāso  .  tayo  āsavā
kāmāsavo  bhavāsavo  avijjāsavo . tayo bhavā kāmabhavo rūpabhavo
arūpabhavo.
   {228.5} Tisso esanā kāmesanā bhavesanā brahmacariyesanā.
Tisso   vidhā   seyyohamasmīti   vidhā  sadisohamasmīti  vidhā
hīnohamasmīti  vidhā  . tayo addhā atīto addhā anāgato addhā
@Footnote: 1 Yu. hīnādhātu majjhimādhātu paṇītādhātu.
Paccuppanno  addhā . tayo antā sakkāyo anto sakkāyasamudayo
anto sakkāyanirodho anto . tisso vedanā sukhā vedanā dukkhā
vedanā  adukkhamasukhā  vedanā  .  tisso  dukkhatā  dukkhadukkhatā
saṅkhāradukkhatā  vipariṇāmadukkhatā  .  tayo  rāsī  micchattaniyato
rāsi sammattaniyato rāsi aniyato rāsi.
   {228.6} Tisso kaṅkhā 1- atītaṃ vā addhānaṃ ārabbha kaṅkhati
vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati anāgataṃ vā addhānaṃ ārabbha kaṅkhati
vicikicchati  nādhimuccati  na sampasīdati etarahi vā paccuppannaṃ addhānaṃ
ārabbha kaṅkhati vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati.
   {228.7} Tīṇi tathāgatassa arakkheyyāni 2- parisuddhakāyasamācāro
āvuso tathāgato natthi tathāgatassa kāyaduccaritaṃ yaṃ tathāgato rakkheyya
mā  me idaṃ paro aññāsīti parisuddhavacīsamācāro āvuso tathāgato
natthi  tathāgatassa  vacīduccaritaṃ  yaṃ tathāgato rakkheyya mā me idaṃ
paro  aññāsīti  parisuddhamanosamācāro  āvuso  tathāgato  natthi
tathāgatassa  manoduccaritaṃ  yaṃ tathāgato rakkheyya mā me idaṃ paro
aññāsīti  .  tayo  kiñcanā  rāgo kiñcanaṃ doso kiñcanaṃ moho
kiñcanaṃ  .  tayo aggī rāgaggi dosaggi mohaggi . aparepi tayo
aggī  āhuneyyaggi  dakkhiṇeyyaggi  gahapataggi . tividhena rūpasaṅgaho
sanidassanasappaṭigharūpaṃ      anidassanasappaṭigharūpaṃ      anidassana-
appaṭigharūpaṃ  .  tayo  saṅkhārā  puññābhisaṅkhāro apuññābhisaṅkhāro
@Footnote: 1 Ma. tayo tamā . 2 Yu. ārakkheyyāni.
Āneñjābhisaṅkhāro  .  tayo  puggalā  sekkho puggalo asekkho
puggalo nevasekkho nāsekkho puggalo . tayo therā jātitthero
dhammatthero  sammatitthero  1-  .  tīṇi  puññakiriyāvatthūni  2-
dānamayaṃ  puññakiriyāvatthu  3-  sīlamayaṃ  puññakiriyāvatthu  bhāvanāmayaṃ
puññakiriyāvatthu. Tīṇi codanāvatthūni diṭṭhena sutena parisaṅkāya.
   {228.8} Tisso kāmūpapattiyo santāvuso sattā paccupaṭṭhitakāmā
te paccupaṭṭhitesu kāmesu vasaṃ vattenti seyyathāpi manussā ekacce
ca devā ekacce ca vinipātikā ayaṃ paṭhamā kāmūpapatti santāvuso
sattā  nimmitakāmā  te  nimminitvā  nimminitvā 4- kāmesu vasaṃ
vattenti  seyyathāpi  devā  nimmānaratī  ayaṃ  dutiyā  kāmūpapatti
santāvuso  sattā  paranimmitakāmā  te  paranimmitesu  kāmesu vasaṃ
vattenti seyyathāpi devā paranimmitavasavattī ayaṃ tatiyā kāmūpapatti.
   {228.9}  Tisso  sukhūpapattiyo  santāvuso  sattā sukhaṃ 5-
uppādetvā  uppādetvā  sukhaṃ  viharanti  seyyathāpi  devā
brahmakāyikā   ayaṃ   paṭhamā   sukhūpapatti  santāvuso  sattā
sukhena  abhisannā  parisannā  paripūrā  paripphuṭā te kadāci karahaci
udānaṃ  udānenti  aho  sukhaṃ  aho  sukhanti  seyyathāpi  devā
ābhassarā  ayaṃ  dutiyā  sukhūpapatti  santāvuso  sattā  sukhena
abhisannā  parisannā  paripūrā  paripphuṭā  te  santaṃyeva  saṃtusitā
cittasukhaṃ paṭivedenti 6- seyyathāpi devā subhakiṇhā 7- ayaṃ tatiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sammutithero. 2 Ma. Yu. ... kiriyavatthūni. 3 Ma. Yu. ...kiriyavatthu.
@4 Yu. nimmetvā nimmetvā. 5 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 6 Ma. Yu.
@tusitā sukhaṃ paṭisaṃvedenti. 7 Yu. subhakiṇṇā.
Sukhūpapatti  .  tisso  paññā  sekkhā  paññā  asekkhā  paññā
nevasekkhā  nāsekkhā  paññā  .  aparāpi  tisso  paññā
cintāmayā  paññā  sutamayā  paññā  bhāvanāmayā  paññā .
Tīṇāvudhāni  sutāvudhaṃ  pavivekāvudhaṃ  paññāvudhaṃ  .  tīṇindriyāni
anaññataññassāmītindriyaṃ   aññindriyaṃ   aññātāvindriyaṃ  .  tīṇi
cakkhūni  maṃsacakkhu  dibbacakkhu paññācakkhu . tisso sikkhā adhisīlasikkhā
adhicittasikkhā  adhipaññāsikkhā  .  tisso  bhāvanā  kāyabhāvanā
cittabhāvanā  paññābhāvanā  .  tīṇi  anuttariyāni  dassanānuttariyaṃ
paṭipadānuttariyaṃ vimuttānuttariyaṃ.
   {228.10}  Tayo  samādhī  savitakkavicāro  1-  samādhi
avitakkavicāramatto  2-  samādhi  avitakkavicāro  3-  samādhi .
Aparepi  tayo  samādhī  suññato  samādhi  animitto  samādhi
appaṇihito  samādhi  .  tīṇi  soceyyāni kāyasoceyyaṃ vacīsoceyyaṃ
manosoceyyaṃ  .  tīṇi  moneyyāni  kāyamoneyyaṃ  vacīmoneyyaṃ
manomoneyyaṃ  .  tīṇi  kosallāni  āyakosallaṃ  apāyakosallaṃ
upāyakosallaṃ . tayo madā ārogyamado yobbanamado jātimado 4-.
Tīṇādhipateyyāni  5- attādhipateyyaṃ lokādhipateyyaṃ dhammādhipateyyaṃ .
Tīṇi  kathāvatthūni  atītaṃ  vā  addhānaṃ  ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ
ahosi atītamaddhānanti anāgataṃ vā addhānaṃ ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ
bhavissati  anāgatamaddhānanti  etarahi  vā  paccuppannaṃ  addhānaṃ
ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ 6- etarahi paccuppannanti 7- . Tisso
@Footnote: 1 Ma. savitakkasavicāro. Yu. savitakko savicāro. 2 Yu. avitakko vicāramatto.
@3 Ma. avitakkaavicāro. Yu. avitakko avicāro. 4 Ma. Yu. jīvitamado.
@5 Ma. tīṇi adhipateyyāni. 6 Ma. Yu. evaṃ hoti. 7 Ma. paccuppannaṃ addhānanti.
Vijjā  pubbenivāsānussatiñāṇaṃ  vijjā  sattānaṃ  cutūpapāte  ñāṇaṃ
vijjā  āsavānaṃ  khaye  ñāṇaṃ  vijjā  .  tayo vihārā dibyo
vihāro 1- brahmavihāro 2- ariyo vihāro . tīṇi pāṭihāriyāni
iddhipāṭihāriyaṃ  ādesanāpāṭihāriyaṃ  anusāsanīpāṭihāriyaṃ . ime kho
āvuso  tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena
tayo  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva  saṅgāyitabbaṃ  na
vivaditabbaṃ .pe. Atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
         Saṅgītiyattikaṃ niṭṭhitaṃ 3-.
   [229] Atthi kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  cattāro  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva
saṅgāyitabbaṃ  .pe.  atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ .
Katame  cattāro  .  cattāro satipaṭṭhānā idhāvuso bhikkhu kāye
kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ  . vedanāsu vedanā . citte cittā . dhammesu
dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ.
   [230]  Cattāro  sammappadhānā  idhāvuso  bhikkhu anuppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati
viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
@Footnote: 1 Ma. Yu. dibbo vihāro. 2 Ma. brahmā vihāro. 3 Ma. Yu. saṅgītiyattikaṃ
@niṭṭhitanti na dissanti.
Cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ  kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya
chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati
uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya
vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ paggaṇhāti padahati.
   [231] Cattāro iddhipādā idhāvuso bhikkhu chandasamādhipadhānasaṅkhāra-
samannāgataṃ   iddhipādaṃ  bhāveti  viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ   bhāveti   cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ   iddhipādaṃ
bhāveti vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti.
   [232]  Cattāri  jhānāni  idhāvuso  bhikkhu vivicceva kāmehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ
paṭhamajjhānaṃ  upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyajjhānaṃ  upasampajja  viharati  pītiyā  ca  virāgā  upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ
ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyajjhānaṃ
upasampajja viharati sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbe va
somanassadomanassānaṃ   atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ
catutthajjhānaṃ upasampajja viharati.
   [233]  Catasso samādhibhāvanā atthāvuso samādhibhāvanā bhāvitā
Bahulīkatā  diṭṭhadhammasukhavihārāya  saṃvattati  . atthāvuso samādhibhāvanā
bhāvitā  bahulīkatā  ñāṇadassanapaṭilābhāya  saṃvattati  .  atthāvuso
samādhibhāvanā  bhāvitā  bahulīkatā  satisampajaññāya  saṃvattati .
Atthāvuso  samādhibhāvanā  bhāvitā  bahulīkatā  āsavānaṃ  khayāya
saṃvattati.
   {233.1}  Katamā  cāvuso  samādhibhāvanā  bhāvitā bahulīkatā
diṭṭhadhammasukhavihārāya  saṃvattati  .  idhāvuso bhikkhu vivicceva kāmehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  .pe.  catutthajjhānaṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  āvuso  samādhibhāvanā  bhāvitā bahulīkatā
diṭṭhadhammasukhavihārāya saṃvattati.
   {233.2}  Katamā  cāvuso  samādhibhāvanā  bhāvitā bahulīkatā
ñāṇadassanapaṭilābhāya  saṃvattati  .  idhāvuso  bhikkhu  ālokasaññaṃ
manasikaroti  divāsaññaṃ  adhiṭṭhāti yathā divā tathā rattiṃ yathā rattiṃ
tathā  divā  iti  vivaṭena  cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ
bhāveti   ayaṃ   āvuso   samādhibhāvanā  bhāvitā  bahulīkatā
ñāṇadassanapaṭilābhāya saṃvattati.
   {233.3}  Katamā  cāvuso  samādhibhāvanā  bhāvitā bahulīkatā
satisampajaññāya  saṃvattati  .  idhāvuso  bhikkhuno  viditā  vedanā
uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ  gacchanti  viditā
saññā  uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ  gacchanti
viditā  vitakkā  uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ
gacchanti   ayaṃ   āvuso   samādhibhāvanā  bhāvitā  bahulīkatā
satisampajaññāya saṃvattati.
   {233.4}  Katamā  cāvuso  samādhibhāvanā  bhāvitā bahulīkatā
āsavānaṃ khayāya saṃvattati . idhāvuso bhikkhu pañcasu upādānakkhandhesu 1-
udayabbayānupassī  viharati  iti  rūpaṃ iti rūpassa samudayo iti rūpassa
atthaṅgamo . iti vedanā . Iti saññā. Iti saṅkhārā. Iti viññāṇaṃ
iti  viññāṇassa  samudayo  iti  viññāṇassa  atthaṅgamo  2-  ayaṃ
āvuso samādhibhāvanā bhāvitā bahulīkatā āsavānaṃ khayāya saṃvattati.
   [234]  Catasso  appamaññā  idhāvuso  bhikkhu mettāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā
catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ
lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena abyāpajjhena pharitvā viharati . karuṇāsahagatena cetasā .
Muditāsahagatena  cetasā  .  upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ disaṃ
pharitvā  viharati  tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  iti
uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ upekkhāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā viharati.
   [235] Cattāro arūpā 3- idhāvuso bhikkhu sabbaso rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto   ākāsoti   ākāsānañcāyatanaṃ   upasampajja  viharati
sabbaso   ākāsānañcāyatanaṃ   samatikkamma   anantaṃ  viññāṇanti
@Footnote: 1 Yu. pañcasupādānakkhandhesu. 2 Yu. atthaṅgamoti. 3 Ma. āruppā.
Viññāṇañcāyatanaṃ   upasampajja  viharati  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma  natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati
sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanaṃ
upasampajja viharati.
   [236] Cattāri apassenāni idhāvuso bhikkhu saṅkhāyekaṃ paṭisevati
saṅkhāyekaṃ adhivāseti saṅkhāyekaṃ parivajjeti saṅkhāyekaṃ vinodeti.
   [237]  Cattāro  ariyavaṃsā  idhāvuso  bhikkhu santuṭṭho hoti
itarītarena  cīvarena  itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca
cīvarahetu  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā  ca  cīvaraṃ  na
paritassati  laddhā  ca  cīvaraṃ  agadhito  1- amucchito anajjhāpanno
ādīnavadassāvī   nissaraṇapañño   paribhuñjati   tāya   ca  pana
itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  nevattānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  yo
hi  tattha  dakkho  analaso  sampajāno  paṭissato ayaṃ vuccatāvuso
bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito.
   {237.1} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu santuṭṭho hoti itarītarena
piṇḍapātena    itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā    ca    vaṇṇavādī
na  ca  piṇḍapātahetu  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā
ca  piṇḍapātaṃ  na  paritassati laddhā ca piṇḍapātaṃ agadhito amucchito
anajjhāpanno    ādīnavadassāvī    nissaraṇapañño    paribhuñjati
tāya   ca   pana   itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā  nevattānukkaṃseti
na  paraṃ  vambheti  yo  hi  tattha  dakkho  analaso  sampajāno
@Footnote: 1 Yu. agathito. evamuparipi.
Paṭissato  ayaṃ  vuccatāvuso  bhikkhu  porāṇe  aggaññe  ariyavaṃse
ṭhito.
   {237.2} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu santuṭṭho hoti itarītarena
senāsanena  itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca
senāsanahetu  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā  ca senāsanaṃ
na  paritassati  laddhā  ca senāsanaṃ agadhito amucchito anajjhāpanno
ādīnavadassāvī   nissaraṇapañño   paribhuñjati   tāya   ca  pana
itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā   nevattānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti
yo  hi tattha dakkho analaso sampajāno paṭissato ayaṃ vuccatāvuso
bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito.
   {237.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu pahānārāmo hoti pahānarato
bhāvanārāmo  hoti  bhāvanārato  tāya  ca  pana  pahānārāmatāya
pahānaratiyā  bhāvanārāmatāya  bhāvanāratiyā nevattānukkaṃseti na paraṃ
vambheti  yo  hi  tattha  dakkho analaso sampajāno paṭissato ayaṃ
vuccatāvuso bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito 1-.
   [238] Cattāri padhānāni saṃvarappadhānaṃ pahānappadhānaṃ bhāvanāppadhānaṃ
anurakkhanāppadhānaṃ  .  katamañcāvuso  saṃvarappadhānaṃ  .  idhāvuso
bhikkhu  cakkhunā  rūpaṃ  disvā na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati
rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjati . sotena saddaṃ
sutvā  .  ghānena  gandhaṃ ghāyitvā . jivhāya rasaṃ sāyitvā .
@Footnote: 1 Ma. ṭhitoti.
Kāyena  phoṭṭhabbaṃ phusitvā . manasā dhammaṃ viññāya na nimittaggāhī
hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ  asaṃvutaṃ viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  manindriyaṃ  manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati
idaṃ vuccatāvuso saṃvarappadhānaṃ.
   {238.1}  Katamañcāvuso  pahānappadhānaṃ  .  idhāvuso  bhikkhu
uppannaṃ  kāmavitakkaṃ  nādhivāseti  pajahati vinodeti byantīkaroti 1-
anabhāvaṅgameti  uppannaṃ  byāpādavitakkaṃ  .pe. uppannaṃ vihiṃsāvitakkaṃ
nādhivāseti  pajahati  .pe.  uppannuppanne pāpake akusale dhamme
nādhivāseti  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṅgameti  idaṃ
vuccatāvuso pahānappadhānaṃ.
   {238.2}  Katamañcāvuso  bhāvanāppadhānaṃ  .  idhāvuso bhikkhu
satisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ bhāveti . viriyasambojjhaṅgaṃ
bhāveti . pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti . passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāveti .
Samādhisambojjhaṅgaṃ   bhāveti   .  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti
vivekanissitaṃ   virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  idaṃ
vuccatāvuso bhāvanāppadhānaṃ.
   {238.3}  Katamañcāvuso  anurakkhanāppadhānaṃ . idhāvuso bhikkhu
uppannaṃ  bhaddakaṃ  samādhinimittaṃ  anurakkhati  aṭṭhikasaññaṃ  puḷuvakasaññaṃ
vinīlakasaññaṃ   vicchiddakasaññaṃ   uddhumātakasaññaṃ   idaṃ  vuccatāvuso
anurakkhanāppadhānaṃ.
@Footnote: 1 Ma. byantiṃ karoti. evamuparipi.
   [239]  Cattāri  ñāṇāni  dhamme  ñāṇaṃ  *- anvaye ñāṇaṃ
paricchedañāṇaṃ  1-  sammatiñāṇaṃ  2-  . aparānipi cattāri ñāṇāni
dukkhe  ñāṇaṃ  dukkhasamudaye  3-  ñāṇaṃ  dukkhanirodhe  4-  ñāṇaṃ
dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya 5- ñāṇaṃ.
   [240]  Cattāri  sotāpattiyaṅgāni sappurisasaṃsevo saddhammassavanaṃ
yonisomanasikāro dhammānudhammapaṭipatti.
   [241]  Cattāri  sotāpannassa  aṅgāni idhāvuso ariyasāvako
buddhe  aveccappasādena  samannāgato hoti itipi so bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  dhamme
aveccappasādena  samannāgato  hoti  svākkhāto  bhagavatā  dhammo
sandiṭṭhiko  akāliko  ehipassiko  opanayiko  paccattaṃ  veditabbo
viññūhīti  saṅghe  aveccappasādena  samannāgato  hoti  supaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ñāyapaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  sāmīcipaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  yadidaṃ
cattāri  purisayugāni  aṭṭha  purisapuggalā  esa bhagavato sāvakasaṅgho
āhuneyyo   pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ
puññakkhettaṃ  lokassāti  ariyakantehi  sīlehi  samannāgato  hoti
akhaṇḍehi  acchiddehi  asabalehi  akammāsehi bhujissehi viññūpasatthehi
aparamaṭṭhehi samādhisaṃvattanikehi.
@Footnote: 1 Ma. pariye ñāṇaṃ. 2 Ma. sammutiyā ñāṇaṃ. Yu. sammutiñāṇaṃ. 3 Yu. samudaye.
@4 Yu. nirodhe. 5 Yu. magge.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ ñānaṃ peḌna ñāṇaṃ
   [242]  Cattāri  sāmaññaphalāni  sotāpattiphalaṃ  sakadāgāmiphalaṃ
anāgāmiphalaṃ arahattaphalaṃ.
   [243]  Catasso  dhātuyo  paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu
vāyodhātu.
   [244] Cattāro āhārā kabaḷīkāro 1- āhāro oḷāriko vā
sukhumo  vā  phasso  dutiyo  manosañcetanā  tatiyā  viññāṇaṃ
catutthaṃ.
   [245]  Catasso  viññāṇaṭṭhitiyo rūpūpāyaṃ vā āvuso viññāṇaṃ
tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭhati  rūpārammaṇaṃ  rūpappatiṭṭhaṃ  nandūpasevanaṃ  vuḍḍhiṃ
viruḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjati . vedanūpāyaṃ vā āvuso . saññūpāyaṃ
vā  āvuso  .  saṅkhārūpāyaṃ  vā āvuso . viññāṇaṃ tiṭṭhamānaṃ
tiṭṭhati  saṅkhārārammaṇaṃ  saṅkhārappatiṭṭhaṃ  nandūpasevanaṃ  vuḍḍhiṃ  viruḷhiṃ
vepullaṃ āpajjati.
   [246]  Cattāri  agatigamanāni  chandāgatiṃ  gacchati  dosāgatiṃ
gacchati mohāgatiṃ gacchati bhayāgatiṃ gacchati.
   [247]  Cattāro  taṇhuppādā cīvarahetu vā āvuso bhikkhuno
taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  piṇḍapātahetu  vā  āvuso
bhikkhuno  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  senāsanahetu  vā
āvuso  bhikkhuno  taṇhā uppajjamānā uppajjati abhibhavābhavahetu 2-
vā āvuso bhikkhuno taṇhā uppajjamānā uppajjati.
@Footnote: 1 Yu. kabaliṅkāro . 2 Ma. Yu. itibhavā ....
   [248]   Catasso   paṭipadā   dukkhāpaṭipadā  dandhābhiññā
dukkhāpaṭipadā    khippābhiññā    sukhāpaṭipadā    dandhābhiññā
sukhāpaṭipadā khippābhiññā.
   [249]  Aparāpi  catasso  paṭipadā  akkhamā  paṭipadā  khamā
paṭipadā damā paṭipadā samā paṭipadā.
   [250]  Cattāri  dhammapadāni  anabhijjhā  dhammapadaṃ  abyāpādo
dhammapadaṃ sammāsati dhammapadaṃ sammāsamādhi dhammapadaṃ.
   [251]  Cattāri  dhammasamādānāni  atthāvuso  dhammasamādānaṃ
paccuppannaṃ  dukkhañceva  āyatiñca dukkhavipākaṃ atthāvuso dhammasamādānaṃ
paccuppannaṃ  dukkhañceva  āyatiñca  sukhavipākaṃ atthāvuso dhammasamādānaṃ
paccuppannaṃ   sukhañceva   āyatiñca   dukkhavipākaṃ   atthāvuso
dhammasamādānaṃ paccuppannaṃ sukhañceva āyatiñca sukhavipākaṃ.
   [252]  Cattāro  dhammakkhandhā  sīlakkhandho  samādhikkhandho
paññākkhandho vimuttikkhandho.
   [253] Cattāri balāni viriyabalaṃ satibalaṃ samādhibalaṃ paññābalaṃ.
   [254]  Cattāri  adhiṭṭhānāni  paññādhiṭṭhānaṃ  saccādhiṭṭhānaṃ
cāgādhiṭṭhānaṃ upasamādhiṭṭhānaṃ.
   [255]  Cattāro pañhābyākaraṇā 1- ekaṃsabyākaraṇīyo pañho
paṭipucchābyākaraṇīyo  pañho  vibhajjabyākaraṇīyo  pañho  ṭhapanīyo
pañho.
@Footnote: 1 Ma. ...byākaraṇāni. Yu. ...vyākaraṇā.
   [256]  Cattāri  kammāni  atthāvuso  kammaṃ kaṇhaṃ kaṇhavipākaṃ
atthāvuso  kammaṃ  sukkaṃ  sukkavipākaṃ  atthāvuso  kammaṃ  kaṇhasukkaṃ
kaṇhasukkavipākaṃ  atthāvuso  kammaṃ  akaṇhaasukkaṃ  akaṇhaasukkavipākaṃ
kammakkhayāya saṃvattati.
   [257]  Cattāro  sacchikaraṇīyā  dhammā  pubbenivāso  satiyā
sacchikaraṇīyo   sattānaṃ   cutupapāto   cakkhunā   sacchikaraṇīyo
aṭṭhavimokkhā  kāyena  sacchikaraṇīyā  āsavānaṃ  khayo  paññāya
sacchikaraṇīyo.
   [258] Cattāro oghā kāmogho bhavogho diṭṭhogho avijjogho.
   [259]  Cattāro  yogā  kāmayogo  bhavayogo  diṭṭhiyogo
avijjāyogo.
   [260]  Cattāro  visaṃyogā  kāmayogavisaṃyogo bhavayogavisaṃyogo
diṭṭhiyogavisaṃyogo avijjāyogavisaṃyogo.
   [261]  Cattāro  ganthā  abhijjhā  kāyagantho  byāpādo
kāyagantho   sīlabbataparāmāso   kāyagantho   idaṃsaccābhiniveso
kāyagantho.
   [262]   Cattāri  upādānāni  kāmupādānaṃ  diṭṭhupādānaṃ
sīlabbatupādānaṃ attavādupādānaṃ.
   [263]  Catasso  yoniyo  aṇḍajayoni jalābujayoni saṃsedajayoni
opapātikayoni.
   [264]   Catasso   gabbhāvakkantiyo  idhāvuso  ekacco
asampajāno  mātu  kucchiṃ okkamati asampajāno mātu kucchismiṃ ṭhāti
asampajāno  mātu  kucchismā  nikkhamati ayaṃ paṭhamā gabbhāvakkanti .
Puna  caparaṃ  āvuso  idhekacco  sampajāno  mātu kucchiṃ okkamati
asampajāno  mātu  kucchismiṃ  ṭhāti  asampajāno  mātu  kucchismā
nikkhamati  ayaṃ dutiyā gabbhāvakkanti . puna caparaṃ āvuso idhekacco
sampajāno  mātu  kucchiṃ  okkamati  sampajāno mātu kucchismiṃ ṭhāti
asampajāno  mātu  kucchismā  nikkhamati ayaṃ tatiyā gabbhāvakkanti .
Puna  caparaṃ  āvuso  idhekacco  sampajāno  mātu kucchiṃ okkamati
sampajāno  mātu  kucchismiṃ  ṭhāti  sampajāno  mātu  kucchismā
nikkhamati ayaṃ catutthā gabbhāvakkanti.
   [265]  Cattāro attabhāvapaṭilābhā atthāvuso attabhāvapaṭilābho
yasmiṃ attabhāvapaṭilābhe attasañcetanāyeva kamati no parasañcetanā .
Atthāvuso    attabhāvapaṭilābho    yasmiṃ    attabhāvapaṭilābhe
parasañcetanāyeva  kamati  no  attasañcetanā  .  atthāvuso
attabhāvapaṭilābho yasmiṃ attabhāvapaṭilābhe attasañcetanā ceva so 1-
kamati  parasañcetanā  ca  .  atthāvuso  attabhāvapaṭilābho  yasmiṃ
attabhāvapaṭilābhe neva attasañcetanā kamati no parasañcetanā.
   [266]   Catasso   dakkhiṇāvisuddhiyo  atthāvuso  dakkhiṇā
dāyakato  visujjhati  no  paṭiggāhakato  .  atthāvuso  dakkhiṇā
Paṭiggāhakato  visujjhati  no  dāyakato . atthāvuso dakkhiṇā neva
dāyakato  visujjhati  no  paṭiggāhakato  .  atthāvuso  dakkhiṇā
dāyakato ceva visujjhati paṭiggāhakato ca.
   [267]  Cattāri  saṅgahavatthūni  dānaṃ  piyavajjaṃ 1- atthacariyā
samānattatā.
   [268]  Cattāro  anariyavohārā  musāvādo  pisuṇā  vācā
pharusā vācā samphappalāpo.
   [269]  Cattāro  ariyavohārā  musāvādā  veramaṇī pisuṇāya
vācāya veramaṇī pharusāya vācāya veramaṇī samphappalāpā vemaṇī.
   [270]  Aparepi  cattāro anariyavohārā adiṭṭhe diṭṭhavāditā
assute sutavāditā amute mutavāditā aviññāte viññātavāditā.
   [271]  Aparepi  cattāro ariyavohārā adiṭṭhe adiṭṭhavāditā
assute   assutavāditā   amute   amutavāditā   aviññāte
aviññātavāditā.
   [272]  Aparepi  cattāro anariyavohārā diṭṭhe adiṭṭhavāditā
sute assutavāditā mute amutavāditā viññāte aviññātavāditā.
   [273]  Aparepi  cattāro  ariyavohārā  diṭṭhe diṭṭhavāditā
sute sutavāditā mute mutavāditā viññāte viññātavāditā.
   [274] Cattāro puggalā idhāvuso ekacco puggalo attantapo
hoti  attaparitāpanānuyogamanuyutto  .  idhāvuso  ekacco puggalo
@Footnote: 1 Yu. peyyavajjaṃ.
Parantapo  hoti  paraparitāpanānuyogamanuyutto  .  idhāvuso ekacco
puggalo  attantapo  ca  hoti attaparitāpanānuyogamanuyutto parantapo
ca  paraparitāpanānuyogamanuyutto  . idhāvuso ekacco puggalo neva
attantapo  hoti  na  attaparitāpanānuyogamanuyutto  na parantapo na
paraparitāpanānuyogamanuyutto  so  anattantapo  aparantapo  diṭṭhe
va  dhamme  nicchāto nibbuto sītībhūto 1- sukhapaṭisaṃvedī brahmabhūtena
attanā viharati.
   [275]  Aparepi cattāro puggalā idhāvuso ekacco puggalo
attahitāya paṭipanno hoti no parahitāya . Idhāvuso ekacco puggalo
parahitāya  paṭipanno  hoti  no  attahitāya . idhāvuso ekacco
puggalo neva attahitāya paṭipanno hoti no parahitāya . idhāvuso
ekacco puggalo attahitāya ceva paṭipanno hoti parahitāya ca.
   [276]  Aparepi  cattāro  puggalā  tamo tamaparāyano tamo
jotiparāyano joti tamaparāyano joti jotiparāyano.
   [277]  Aparepi  cattāro  puggalā  samaṇamacalo  samaṇapadumo
samaṇapuṇḍarīko  samaṇesu  2-  samaṇasukhumālo  .  ime kho āvuso
tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena cattāro
dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva  saṅgāyitabbaṃ  .pe.
Atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
         Saṅgītiyacatukkaṃ niṭṭhitaṃ 3-.
@Footnote: 1 Yu. sītibhūto. 2 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 3 Ma. paṭhamabhāṇavāro niṭṭhito.
@Yu. paṭhamakabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.
   [278]  Atthi  kho  āvuso  tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  pañca  dhammā  sammadakkhātā  tattha
sabbeheva   saṅgāyitabbaṃ   .pe.   atthāya  hitāya  sukhāya
devamanussānaṃ  .  katame  pañca  .  pañcakkhandhā  rūpakkhandho
vedanākkhandho saññākkhandho saṅkhārakkhandho viññāṇakkhandho.
   [279]  Pañcupādānakkhandhā rūpūpādānakkhandho vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho saṅkhārūpādānakkhandho viññāṇūpādānakkhandho.
   [280]  Pañca  kāmaguṇā  cakkhuviññeyyā  rūpā iṭṭhā kantā
manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā rajaniyā 1- . Sotaviññeyyā saddā.
Ghānaviññeyyā  gandhā  .  jivhāviññeyyā rasā . kāyaviññeyyā
phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā rajaniyā 1-.
   [281]  Pañca  gatiyo  nirayo  tiracchānayoni  pettivisayo
manussā devā.
   [282]   Pañca   macchariyāni   āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ
lābhamacchariyaṃ vaṇṇamacchariyaṃ dhammamacchariyaṃ.
   [283]  Pañca  nīvaraṇāni  kāmacchandanīvaraṇaṃ  byāpādanīvaraṇaṃ
thīnamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ vicikicchānīvaraṇaṃ.
   [284]   Pañca  orambhāgiyāni  saññojanāni  sakkāyadiṭṭhi
vicikicchā sīlabbataparāmāso kāmacchando byāpādo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. rajanīyā.
   [285]  Pañcuddhambhāgiyāni  saññojanāni  rūparāgo  arūparāgo
māno uddhaccaṃ avijjā.
   [286]   Pañca   sikkhāpadāni   pāṇātipātā   veramaṇī
adinnādānā  veramaṇī  kāmesu  micchācārā  veramaṇī  musāvādā
veramaṇī surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī.
   [287]  Pañca  abhabbaṭṭhānāni  abhabbo  āvuso  khīṇāsavo
bhikkhu  sañcicca  pāṇaṃ  jīvitā  voropetuṃ  abhabbo khīṇāsavo bhikkhu
adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādātuṃ  1- abhabbo khīṇāsavo bhikkhu methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevituṃ  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu  sampajānamusā  bhāsituṃ
abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu  sannidhikārakaṃ  kāme paribhuñjituṃ seyyathāpi
pubbe āgārikabhūto 2-.
   [288]  Pañca  byasanāni  ñātibyasanaṃ  bhogabyasanaṃ  rogabyasanaṃ
sīlabyasanaṃ  diṭṭhibyasanaṃ  .  nāvuso  sattā  ñātibyasanahetu  vā
bhogabyasanahetu  vā  rogabyasanahetu vā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti  .  sīlabyasanahetu vā
āvuso  sattā  diṭṭhibyasanahetu  vā  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā
apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjanti.
   [289]  Pañca sampadā ñātisampadā bhogasampadā ārogyasampadā
sīlasampadā  diṭṭhisampadā  .  nāvuso  sattā  ñātisampadāhetu
vā  bhogasampadāhetu  vā  ārogyasampadāhetu  vā  kāyassa
@Footnote: 1 Ma. ādiyituṃ. 2 Ma. āgāriyabhūto. Yu. agāriyabhūto.
Bhedā  paraṃ  maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti . sīlasampadāhetu
vā  āvuso  sattā  diṭṭhisampadāhetu  vā  kāyassa  bhedā paraṃ
maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   [290]  Pañca  ādīnavā  dussīlassa  sīlavipattiyā  idhāvuso
dussīlo  sīlavipanno  pamādādhikaraṇaṃ  mahatiṃ  bhogajāniṃ  nigacchati  ayaṃ
paṭhamo  ādīnavo  dussīlassa  sīlavipattiyā  .  puna  caparaṃ āvuso
dussīlassa  sīlavipannassa  pāpako  kittisaddo  abbhuggacchati  ayaṃ
dutiyo  ādīnavo  dussīlassa  sīlavipattiyā  .  puna  caparaṃ āvuso
dussīlo  sīlavipanno  yaṃ  yadeva  parisaṃ  upasaṅkamati yadi khattiyaparisaṃ
yadi  brāhmaṇaparisaṃ  yadi  gahapatiparisaṃ  yadi  samaṇaparisaṃ  avisārado
upasaṅkamati  maṅkubhūto  1-  ayaṃ  tatiyo  ādīnavo  dussīlassa
sīlavipattiyā  .  puna  caparaṃ  āvuso dussīlo sīlavipanno sammūḷho
kālaṃ  karoti  ayaṃ  catuttho  ādīnavo  dussīlassa  sīlavipattiyā .
Puna  caparaṃ  āvuso dussīlo sīlavipanno kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  ayaṃ  pañcamo ādīnavo
dussīlassa sīlavipattiyā.
   [291]  Pañca  ānisaṃsā sīlavato sīlasampadāya idhāvuso sīlavā
sīlasampanno  appamādādhikaraṇaṃ  mahantaṃ  bhogakkhandhaṃ  adhigacchati  ayaṃ
paṭhamo  ānisaṃso  sīlavato  sīlasampadāya  .  puna  caparaṃ  āvuso
sīlavato  sīlasampannassa  kalyāṇo  kittisaddo  abbhuggacchati  ayaṃ
@Footnote: 1 Yu. maṅkobhūto.
Dutiyo  ānisaṃso  sīlavato  sīlasampadāya  .  puna  caparaṃ  āvuso
sīlavā  sīlasampanno  yaṃ  yadeva  parisaṃ  upasaṅkamati yadi khattiyaparisaṃ
yadi  brāhmaṇaparisaṃ  yadi  gahapatiparisaṃ  yadi  samaṇaparisaṃ  visārado
upasaṅkamati   amaṅkubhūto   ayaṃ   tatiyo   ānisaṃso  sīlavato
sīlasampadāya  .  puna  caparaṃ āvuso sīlavā sīlasampanno asammūḷho
kālaṃ  karoti  ayaṃ  catuttho  ānisaṃso  sīlavato  sīlasampadāya .
Puna  caparaṃ  āvuso sīlavā sīlasampanno kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  ayaṃ  pañcamo  ānisaṃso  sīlavato
sīlasampadāya.
   [292]  Codakena  āvuso  bhikkhunā paraṃ codetukāmena pañca
dhamme  ajjhattaṃ  upaṭṭhapetvā  paro  codetabbo kālena vakkhāmi
no  akālena  bhūtena  vakkhāmi no abhūtena saṇhena vakkhāmi no
pharusena  atthasañhitena  vakkhāmi  no  anatthasañhitena  mettacittena
vakkhāmi  no  dosantarenāti  .  codakena  āvuso bhikkhunā paraṃ
codetukāmena  ime  pañca  dhamme  ajjhattaṃ  upaṭṭhapetvā  paro
codetabbo.
   [293]  Pañca  padhāniyaṅgāni  idhāvuso  bhikkhu  saddho  hoti
saddahati  tathāgatassa  bodhiṃ  itipi  so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro purisadammasārathi satthā
devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  appābādho  hoti  appātaṅko
Samavepākiniyā   gahaṇiyā  samannāgato  nātisītāya  nāccuṇhāya
majjhimāya  padhānakkhamāya  asaṭho  hoti  amāyāvī  yathābhūtaṃ attānaṃ
āvikattā  satthari  vā  viññūsu  vā  sabrahmacārīsu  āraddhaviriyo
viharati  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya
thāmavā  daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  paññavā
hoti  udayatthagāminiyā  paññāya  samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya
sammādukkhakkhayagāminiyā.
   [294]  Pañca  suddhāvāsā  avihā  atappā  sudassā sudassī
akaniṭṭhā.
   [295]  Pañca  anāgāmino  antarāparinibbāyī upahaccaparinibbāyī
asaṅkhāraparinibbāyī sasaṅkhāraparinibbāyī uddhaṃsoto akaniṭṭhagāmī.
   [296] Pañca cetokhīlā 1- idhāvuso bhikkhu satthari kaṅkhati vicikicchati
nādhimuccati na sampasīdati . yo so āvuso bhikkhu satthari kaṅkhati vicikicchati
nādhimuccati  na sampasīdati tassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya
sātaccāya  padhānāya  yassa  cittaṃ  na namati ātappāya anuyogāya
sātaccāya padhānāya ayaṃ paṭhamo cetokhīlo. Puna caparaṃ āvuso bhikkhu dhamme
kaṅkhati .  saṅghe kaṅkhati . sikkhāya kaṅkhati vicikicchati. Sabrahmacārīsu
kupito  hoti anattamano āhatacitto khīlajāto . yo so āvuso
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbavāresu cetokhilā.
Bhikkhu  sabrahmacārīsu  kupito  hoti anattamano āhatacitto khīlajāto
tassa  cittaṃ  na  namati  ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya
yassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya 1-
ayaṃ pañcamo cetokhīlo.
   [297]  Pañca  cetaso vinibandhā idhāvuso bhikkhu kāmesu 2-
avigatarāgo   hoti   avigatacchando  avigatapemo  avigatapipāso
avigatapariḷāho  avigatataṇho . yo so āvuso bhikkhu kāmesu 2-
avigatarāgo   hoti   avigatacchando  avigatapemo  avigatapipāso
avigatapariḷāho  avigatataṇho  tassa  cittaṃ  na  namati  ātappāya
anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  yassa  cittaṃ na namati ātappāya
anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  ayaṃ paṭhamo cetaso vinibandho .
Puna caparaṃ āvuso bhikkhu kāye avītarāgo 3- hoti. Saṅkhittaṃ. Rūpe
avītarāgo 3- hoti . saṅkhittaṃ . puna caparaṃ āvuso bhikkhu yāvadatthaṃ
udarāvadehakaṃ bhuñjitvā seyyasukhaṃ passasukhaṃ middhasukhaṃ anuyutto viharati.
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  aññataraṃ devanikāyaṃ paṇidhāya brahmacariyaṃ
carati imināhaṃ sīlena vā vatena vā tapena vā brahmacariyena vā
devo  vā bhavissāmi devaññataro vāti . yo so āvuso bhikkhu
aññataraṃ  devanikāyaṃ  paṇidhāya  brahmacariyaṃ  carati  imināhaṃ  sīlena
vā vatena vā tapena vā brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi
devaññataro  vāti  tassa  cittaṃ  na  namati  ātappāya anuyogāya
@Footnote: 1 Yu. yassa cittaṃ ... sātaccāya padhānāyāti ime pāṭhā na dissanti. 2 Yu. kāme.
@3 Yu. avigatarāgo.
Sātaccāya  padhānāya  yassa  cittaṃ  na namati ātappāya anuyogāya
sātaccāya padhānāya ayaṃ pañcamo cetaso vinibandho.
   [298]  Pañcindriyāni  cakkhundriyaṃ  sotindriyaṃ  ghānindriyaṃ
jivhindriyaṃ kāyindriyaṃ.
   [299]   Aparānipi   pañcindriyāni  sukhindriyaṃ  dukkhindriyaṃ
somanassindriyaṃ domanassindriyaṃ upekkhindriyaṃ.
   [300]   Aparānipi  pañcindriyāni  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 1-252. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=11&item=1&items=475              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=11&item=1&items=475&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=11&item=1&items=475              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=11&item=1&items=475              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 11 http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :