ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [158] Ime ca bhikkhave cattāro upādānā kiṃnidānā kiṃsamudayā
kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  ime  cattāro  upādānā  taṇhānidānā
@Footnote: 1 paripūrikāritātipi pāṭho.
Taṇhasamudayā   taṇhājātikā   taṇhāpabhavā  .  taṇhā  cāyaṃ
bhikkhave  kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  taṇhā
vedanānidānā  vedanāsamudayā  vedanājātikā  vedanāpabhavā .
Vedanā  cāyaṃ  bhikkhave  kiṃnidānā  kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavā .
Vedanā  phassanidānā  phassasamudayā  phassajātikā  phassapabhavā .
Phasso cāyaṃ bhikkhave kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko kiṃpabhavo . Phasso
saḷāyatananidāno  saḷāyatanasamudayo  saḷāyatanajātiko  saḷāyatanapabhavo .
Saḷāyatanañcidaṃ  bhikkhave  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ .
Saḷāyatanaṃ  nāmarūpanidānaṃ  nāmarūpasamudayaṃ  nāmarūpajātikaṃ nāmarūpapabhavaṃ .
Nāmarūpañcidaṃ  bhikkhave  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ kiṃpabhavaṃ . nāmarūpaṃ
viññāṇanidānaṃ   viññāṇasamudayaṃ   viññāṇajātikaṃ   viññāṇapabhavaṃ  .
Viññāṇañcidaṃ  bhikkhave  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ .
Viññāṇaṃ  saṅkhāranidānaṃ  saṅkhārasamudayaṃ  saṅkhārajātikaṃ  saṅkhārapabhavaṃ .
Saṅkhārā  cime  bhikkhave  kiṃnidānā kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavā .
Saṅkhārā    avijjānidānā   avijjāsamudayā   avijjājātikā
avijjāpabhavā.
   {158.1}  Yato  ca  kho  bhikkhave bhikkhuno avijjā pahīnā
hoti  vijjā  uppannā  so  avijjāvirāgā  vijjuppādā  neva
kāmupādānaṃ  upādiyati  na  diṭṭhupādānaṃ upādiyati na sīlabbatupādānaṃ
upādiyati  na  attavādupādānaṃ  upādiyati  anupādiyaṃ  na  paritassati
aparitassaṃ    paccattaññeva    parinibbāyati   khīṇā   jāti
Vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāti 1-.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Cūḷasīhanādasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajānātīti.
           Mahāsīhanādasuttaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 134-137. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=158&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=158&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=158&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=158&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=158              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=8170              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=8170              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :