ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [2]  Bhagava  etadavoca  idha  bhikkhave  assutava puthujjano
ariyanam  adassavi  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinito
sappurisanam   adassavi  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
avinito  pathavim  pathavito  sanjanati  pathavim  pathavito  sannatva
pathavim  mannati  pathaviya  mannati  pathavito  mannati  pathavimmeti
@Footnote: 1 Ma. Yu. desessami.
Mannati  pathavim  abhinandati  . tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.1}  Apam  apato  sanjanati  apam apato sannatva
apam  mannati  apasmim  mannati  apato  mannati  apammeti
mannati  apam  abhinandati  . tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.2} Tejam tejato sanjanati tejam tejato sannatva tejam
mannati  tejasmim  mannati  tejato  mannati  tejammeti  mannati
tejam abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.3} Vayam vayato sanjanati vayam vayato sannatva vayam
mannati  vayasmim  mannati  vayato  mannati  vayammeti  mannati
vayam abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.4}  Bhute bhutato sanjanati bhute bhutato sannatva bhute
mannati  bhutesu  mannati  bhutato  mannati  bhute  meti mannati bhute
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.5} Deve devato sanjanati deve devato sannatva deve
mannati  devesu  mannati devato mannati deve meti mannati deve
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.6}  Pajapatim  pajapatito  sanjanati  pajapatim pajapatito
sannatva   pajapatim   mannati  pajapatismim  mannati  pajapatito
mannati  pajapatimmeti  mannati  pajapatim  abhinandati  .  tam  kissa
hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.7} Brahmam brahmato sanjanati brahmam brahmato sannatva brahmam
Mannati   brahmani  mannati  brahmato  mannati  brahmam  meti
mannati  brahmam  abhinandati . tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.8} Abhassare abhassarato sanjanati abhassare abhassarato
sannatva  abhassare  mannati  abhassaresu  mannati  abhassarato
mannati  abhassare  meti  mannati  abhassare  abhinandati  .  tam
kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.9}  Subhakinhe  1-  subhakinhato  sanjanati  subhakinhe
subhakinhato   sannatva  subhakinhe  mannati  subhakinhesu  mannati
subhakinhato   mannati   subhakinhe   meti   mannati   subhakinhe
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.10}  Vehapphale  vehapphalato  sanjanati  vehapphale
vehapphalato  sannatva  vehapphale  mannati  vehapphalesu  mannati
vehapphalato   mannati   vehapphale  meti  mannati  vehapphale
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.11}  Abhibhum  abhibhuto  sanjanati abhibhum abhibhuto sannatva
abhibhum  mannati  abhibhusmim  mannati  abhibhuto  mannati  abhibhummeti
mannati  abhibhum  abhinandati  . tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.12}  Akasanancayatanam  akasanancayatanato  sanjanati
akasanancayatanam      akasanancayatanato     sannatva
akasanancayatanam    mannati   akasanancayatanasmim   mannati
akasanancayatanato     mannati     akasanancayatanammeti
mannati      akasanancayatanam     abhinandati     .
@Footnote: 1 Yu. subhakinne. sabbattha idisameva.
Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.13}     Vinnanancayatanam     vinnanancayatanato
sanjanati vinnanancayatanam vinnanancayatanato
sannatva    vinnanancayatanam    mannati    vinnanancayatanasmim
mannati    vinnanancayatanato   mannati   vinnanancayatanammeti
mannati  vinnanancayatanam  abhinandati  .  tam  kissa  hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.14}     Akincannayatanam     akincannayatanato
sanjanati akincannayatanam akincannayatanato
sannatva    akincannayatanam    mannati    akincannayatanasmim
mannati    akincannayatanato   mannati   akincannayatanammeti
mannati  akincannayatanam  abhinandati  .  tam  kissa  hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.15}   Nevasannanasannayatanam   nevasannanasannayatanato
sanjanati    nevasannanasannayatanam    nevasannanasannayatanato
sannatva  nevasannanasannayatanam  mannati  nevasannanasannayatanasmim
mannati  nevasannanasannayatanato  mannati  nevasannanasannayatanammeti
mannati  nevasannanasannayatanam  abhinandati  .  tam  kissa  hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.16}   Dittham  ditthato  sanjanati  dittham  ditthato
sannatva  dittham  mannati  ditthasmim  mannati  ditthato  mannati
ditthammeti  mannati dittham abhinandati . tam kissa hetu . aparinnatam
tassati vadami.
   {2.17}  Sutam  sutato  sanjanati  sutam  sutato  sannatva
Sutam   mannati   sutasmim   mannati  sutato  mannati  sutammeti
mannati  sutam  abhinandati  .  tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.18}  Mutam  mutato  sanjanati mutam mutato sannatva mutam
mannati   mutasmim  mannati  mutato  mannati  mutammeti  mannati
mutam abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.19}  Vinnatam  vinnatato  sanjanati vinnatam vinnatato
sannatva   vinnatam   mannati  vinnatasmim  mannati  vinnatato
mannati  vinnatammeti  mannati  vinnatam  abhinandati  .  tam  kissa
hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.20}  Ekattam  ekattato  sanjanati ekattam ekattato
sannatva  ekattam  mannati  ekattasmim  mannati  ekattato  mannati
ekattammeti  mannati  ekattam  abhinandati  .  tam  kissa hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.21}  Nanattam  nanattato  sanjanati nanattam nanattato
sannatva   nanattam   mannati  nanattasmim  mannati  nanattato
mannati  nanattammeti  mannati  nanattam  abhinandati  .  tam  kissa
hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.22}   Sabbam  sabbato  sanjanati  sabbam  sabbato
sannatva  sabbam  mannati  sabbasmim  mannati  sabbato  mannati
sabbammeti  mannati  sabbam  abhinandati  .  tam  kissa  hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.23}   Nibbanam   nibbanato   sanjanati   nibbanam
nibbanato    sannatva    nibbanam   mannati   nibbanasmim
Mannati   nibbanato   mannati  nibbanammeti  mannati  nibbanam
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   Puthujjanavasena pathamanayabhumiparicchedo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 1-6. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=2&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=2&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=2&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=2&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=2              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :